ZAUJÍMAVÁ RELÁCIA O OČKOVANÍ NA TA3

26.09.2020 22:30

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ" Matúš 9:12

- - -

Na stránke ta3.com nájdete zaujímavú reláciu o očkovaní "POZRIME SA NA TO: OČKOVANIE AKO PREVENCIA":

https://www.ta3.com/clanok/1193236/ockovanie-ako-prevencia.html

Hostia: René Balák - bioetik, Peter Tuhársky - slobodavockovani.sk; Vojtěch Thon - imunológ, Tomáš Szemes - molekulárny genetik

 

1.) ThDr. René Balák, PhD., bioetik:

“Tí, ktorí majú právo o vakcinácii rozhodnúť, a to z hľadiska prirodzeného mravného práva ako aj z hľadiska prirodzených rodičovských práv, sú logicky jednoznačne rodičia, bez ohľadu na to, aká je platná legislatíva!”

otázka moderátora: "Prečo ste si odmietli dať rúško?"

- Dr. René Balák: “Pretože to má preukázateľne škodlivé následky na moje zdravie!”

  • Dr. Balák odmietol očkovanie, keď si naštudoval informácie

  • neexistuje kontrolná skupina, ktorá by dostávala placebo, chýbajú vedecké dôkazy o účinnosti vakcín, pre vakcíny sa nepoužívajú také štandardy ako pre lieky, neporovnáva sa účinnosť vakcín s placebom (viera v to, že očkovanie chráni - to je náboženstvo; pozn. Biblik)

  • vakcíny sa vôbec netestujú: na synergickú toxicitu, karcinogenitu, genetickú toxicitu, farmakokinetiku, reprodučknú toxicitu, embryofetálnu toxicitu, sekundárnu farmakokinetiku

  • žiadna vakcína nespôsobuje imunitu, vakcína pôsobí urč. hladinu protilátok (protilátky neznamenajú imunitu; pozn. Biblik)

  • zaočkovaní ľudia (státisíce ľudí) ochoreli aj napriek očkovaniu!!!!!!!!!! (osýpky, ale aj iné; pozn. Biblik)

  • o účinnosti vakcín teda nemôžeme hovoriť

 

2.) Dr. Tomáš Szemes molekulárny genetik, PriF UK - argumentačne neobstál v porovnaní s ostatnými

 

3.) Mgr. Peter Tuhársky: príbalový leták by mal byť možno aj povinne rodičmi naštudovaný, keď rozhodujú o očkovaní svojich detí

  • hliníkové soli, ktoré sa používajú na zvyš. účinkov vakcín, (niektoré vakcíny by bez toho ani nefungovali) vyvolávajú chronický zápal, aj dlhodobo, rodičia ani zdrav. systém nie je pripravený tieto nežiadúce účinky rozoznávať

  • v roku 95-96 zomrelo v ČR 12.000 ľudí na chrípku (zaujímavé, vtedy pri toľkých úmrtiach nikto nerobil paniku! Doterajší trápny scénar s Covidom je šírenie poplašnej správy, a mali by byť vyvodené voči Matovičovej vláde trestno-právne dôsledky. Bohužiaľ, diabli tvrdia, že majú nástroje na spôsobenie až 50% úmrtnosti video tu, obávam sa, že sa už na rozprašovaní takéhoto vírusu už pracuje, nakoľko intenzita posýpania chemtrails sa dostáva na úroveň koniec. r.2019-zač.r.2020, vtedy mnoho ľudí zrejme prekonávalo Covid, mnohí ľudia mali niečo ako chrípku a k tomu aj nepretržitý kašeľ, aký nikdy v živote nemali; pozn. Biblik)

 

4.) prof. Vojtěch Thon, imunológ Masarykova Univerzita Brno:

- prof. Thon neodpovedal na otázky, rafinovane sa vyhýbal odpovediam, podľa mena a spôsobu jednania je to najskôr žid

  • Covid koagulopatia – porucha zrážanlivosti krvi, infarkty, nielen srdcové, Covid spôsobuje zvýš. riziko infarktov. aj mozgu a pľúc (podľa nás zvýšená chorobnosť a úmrtnosť súvisí s vdychovaním vláken chemtrails, ktoré sami o sebe budú spôsobovať problémy s dýchaním. Tzv. pandémia sa dá manažovať napr. intenzitou náletov posýpacích lietadiel. Vlákna chemtrails sa hodia sa ako nosič biologických zbraní (študujte článok aj všetky odkazy tu). V priebehu 10 rokov, čo bojujeme za vyšetrovanie zločinov chemtrails sme v niekoľkých listoch upozorňovali, že ľudia budú mať problémy s dýchaním. Začiatkom roka 2020 sme na Polícii svedčili, že si myslíme, že vlákna chemtrails obsahujú spóry nejakých vírusov)

  • vakcíny nastavujú imunitný systém, tvrdí prof. Vojtěch Thon (modifikujú, pozmeňujú prirodzené fungovanie imunitného systému, čo považujeme z princípu za zločin, ktorý ohrozuje zdravie aj život; pozn. Biblik)

 

Poznámka Biblik:

- celé je to ako v stredoveku, príčiny chorôb nikto nehľadá, každý sa zameriava na situáciu "niekde je nejaká choroba" a nikto neskúma faktory, prečo sa objavuje! Namiesto toho sa pchajú miliardy do vývoja vakcín, ktoré má pod palcom pár korporácií, ale čo tieto korporácie do ľudí vlastne pichajú, to vedia tak oni sami! Nakoľko globálni elitári sú mnohí satanisti (napr. video tu) existujú silné dôvody, prečo by sme všetci o bezpečnosti ich produktov vrátane vakcín ale aj potravín (napr. McDonalds, Coca-Cola a pod.) mali pochybovať!

“Svoj imunitný systém by som si vakcínami modifikovať nenechal.” "Nedal by som očkovať ani psa!" Miroslav Raninec, Biblik.sk