NASTAVENIE DRUHÉHO LÍCA JE PRESNE GÁNDHÍHO POSTOJ: ZAČAŤ VYHÁŇAŤ ZLOČINCOV A OKUPANTOV HOCI AJ HOLÝMI RUKAMI. ["Merde!" - historicky najznámejšie nastavenie druhého líca

19.09.2023 11:19

"Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj." Úryvok z Kázne na Vrchu, Matúš 5:38-42, Biblia Roháček

-    -    -

Samozrejme, treba určite rátať s tým, že do Biblie boli robené zásahy cenzorov a mnohé verše boli poupravované tak, aby vyhovovali tyranom. Svedčia o tom napríklad verše o "podriaďovaní sa vrchnostiam" (Rimanom 13). Pre tieto manipulatívne verše si aj mnohí kresťania si dávali na tvár satanský symbol - rúško, namiesto toho, čo sa mali s bičom postaviť na odpor ako Kristus, keď znesväcovali chrám! Pán Ježiš Kristus sa vrchnostiam nepodriaďoval a na neprávosť reagoval protiútokom! (Ján 2:13-25) Sebaobrana či obrana skutočných hodnôt je prípustná aj so zbraňou v ruke, mnohé biblické verše sú z hľadiska riadenia štátu jednoducho nástroje pre riadenie davu! Ak je zločinná vrchnosť "od Boha" potom z najsvätejšieho Zdroja je aj ozbrojený odpor proti zlu a boj za slobodu proti zločinným nariadeniam! Biblia je samozrejme poupravovaná tak, aby vyhovovala, viď napríklad to, čo sa za posledné dekády udialo s ekumenickým prekladom - mohli by sme v tomto prípade povedať, že prepísali celú Bibliu tak, aby vyhovovala aktuálnym trendom a ak to urobili dnes, robili to tak aj s najväčšou pravdepodobnosťou i pred stáročiami! Biblii nie je možné veriť, ani žiadnej inej knihe, nech by knihy ktokoľvek vyhlasoval za najsvätejšie! Viera musí byť prežitá skúsenosť- o to jedine sa môže človek oprieť, to je jediné "pevné", nič hmotné ani tá najsvätejšia kniha! Paradoxne to jediné skutočne pevné je nemateriálne, je to  niečo, čo vychádza z vnútra, niečo nad pocitmi a emóciami. Ak je zbrzdený alebo zabetónovaný cit (bibl. zatvrdilé srdce, vlastnoručne zapchaté uši alebo nasilu žamúrené oči - angl. výraz i zaujímavý film Eyes Wide Shut), tam nie je žiadna viera, ani ak by niekto robil maximálne zázraky. Napríklad pridržiavanie sa katolíckej doktríny a nasiaknuť pocitom viny ako špongia je jednoduché, ale s vierou to nemá nič spoločné, je to skôr duchovná lenivosť a hádzanie zodpovednosti na farárov, z ktorých nikto ani sám pápež nikdy nebol ani nie je zástupcom Boha! Môžu sa v samotnom základe mýliť a celá mainstreamová náboženská doktrína môže byť rovnako falošná ako oficiálne teórie o guľatej Zemi (angl. globe=globalisti)

Známe odstránenie Kristových pasáží o reinkarnácii, ktorá až do roku 543 bola kresťanmi prijímaná, dodnes sa zachovala iba u koptských kresťanov (prednáška Zvouzrozování a Znovuzrození Dr. Eduard Tomáš). Z Biblie sa o reinkarnácii zachovali verše:

"ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka. Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi." Matúš 17:12-13

"Ženy dostaly zpät svojich mŕtvych vzkriesených. A jedni boli mučení na mučidlách neprijmúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia." Židom 11:35

- - -

Biblia obsahuje mnohé večné pravdy, ale v mnohom je to vyslovene  manipulativína kniha, ktorá robí z človeka úbohého žobráka, ktorý by sa mal vždy len pasívne "spoliehať na Boha" a žobrať o jeho priazeň a milosť a hlavne sa dookola učí doktrína otrokov "NEZASAHOVAŤ", pričom vlastne takto dáva plný priestor dravcom, aby sa na takéhoto "veriaceho" vrhli ako na korisť, ožobračili ho a orali na ňom.

 

K Starozákonnému fašizmu a o vyvolenej rase určenej na nadvládu nad ostatnými národmi, ktorej by sa mali všetci klaňať, sa nie je treba bližšie vyjadrovať. Knihy Starého zákona okrem kníh Genesis, Žalmov a prísloví sú pod úroveň integrity, rovnako ako aj novozákonný spis Zjavenie.

-   -   -

"Merde!" - historicky najznámejšie nastavenie druhého líca

Učenie Pána Ježiša Krista o bezpodmienečnej láske naposledy verejne naplnil Mahátmá Gándhí, ktorý zorganizoval protisatanský a protifašistický odboj, kde sa ľudia na fašistov oborili vyzbrojení pevným postojom a láskou, pričom pochodovali na podniky okupované nepriateľom a čistili rad-radom jednu baštu okupantov za druhou! Nastavenie druhého líca je presne postoj Gándhího, alebo i postoj statočného ruského vojaka, ktorý v obkľúčení radšej povie fašistom: "Choďte do riti!" ako by sa im mal vzdať alebo prosiť o život! Z dejín najznámejšie nastavenie druhého líca je francúzske "Merde!", ako odpoveď na Wellingtonovu výzvu: "Udatní francúzski vojaci vzdajte sa!" Udatní francúzski vojaci v obkľúčení nepriateľských diel nastavili druhé líce a vybojovali si nesmrteľnú slávu, ktorá dodnes ostáva jasným žiarivým klenotom pevne vpísaným do krvi francúzskeho národa.

Súvisiace články / related articles:

DAVID LANE: NEOZBROJENÁ A NEMILITANTNÁ SPOLOČNOSŤ BUDE ZOTROČENÁ / DAVID LANE: AN UNARMED OR NON-MILITANT PEOPLE WILL BE ENSLAVED (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/david-lane-neozbrojena-a-nemilitantna-spolocnost-bude-zotrocena-david-lane-an-unarmed-or-non-militant-people-will-be-enslaved/

TIP NA FILM: MAHÁTMÁ GÁNDHÍ / MOVIES WE LIKE: GANDHI (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-mahatma-gandhi/

SATANOKRACIU TVORÍTE VY: RÚŠKOVANÍM, TESTOVANÍM, OČKOVANÍM A DODRŽIAVANÍM OPATRENÍ ČI LOCKDOWNOV
https://www.biblik.sk/news/satanokraciu-tvorite-vy-ruskovanim-testovanim-ockovanim-a-dodrziavanim-opatreni-ci-lockdownov/

NEBEZPEČENSTVO EKUMENIZMU
https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstvo-ekumenickej-biblie/

AKO FUNGUJE KATOLÍCKA CIRKEV / HOW DOES THE CATHOLIC CHURCH WORK? (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/ako-funguje-katolicka-cirkev-how-does-the-catholic-church-work/

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Ďakujeme za vašu podporu nakupovaním na Biblik.sk a ďakujeme i za akýkoľvek príspevok na náš účet, i za dobr. príspevky za bezplatné sťahovanie Thank you for your support, thank you for shopping at Biblik.sk and thank you  for your donations:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

Ďakujeme, Thank you. Biblik.sk

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!