TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 54: DISCOVERING THE BIBLE (1995) / BIBLE - DOKUMENT O NEJČTENĚJŠÍ KNIZE SVETA (SK, CZ, ENG)

08.07.2024 15:44

"Dúfajte. Ja som. Nebojte sa!" 

cit. Pán Ježiš Kristus, Biblia Roháček

Hope - I AM - Don't be afraid! Lord Jesus Christ, Bible LAMSA

biblik.sk/clanky

Tvorbu biblik.sk/clanky môžete podporovať kúpou našich produktov alebo na č. účtu: 

SK8583300000002101425963

SWIFT: FIOZSKBA
Ďakujeme. Biblik.sk

 

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 54: DISCOVERING THE BIBLE (1995) / BIBLE - DOKUMENT O NEJČTENĚJŠÍ KNIZE SVETA (SK, CZ, ENG)

"A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education." Theodore Roosevelt

"It is impossible to mentally or socially enslave a Bible-reading people." Horace Greeley, NY Tribune founder

 

Discovering the Bible (1995) video ENG+CC tit.:

https://www.youtube.com/watch?v=l9ifju4tu9o

BIBLIA KNIHA KNÍH - dokument o najčítanejšej knihe sveta - CZ:

dostupné po zatvorení zopár reklám - dá sa to spustiť a asi iný cz zdroj ťažko nájdete:

https://film.kukaj.me/bible-dokument-o-nejctenejsi-knihe-sveta

 

"Dôkladná znalosť Biblie má väčšiu cenu než vysokoškolské vzdelanie"

Theodore Roosevelt (1858-1919), americký prezident

"A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education." Theodore Roosevelt

"Nie je možné duševne alebo sociálne zotročiť ľudí ktorí čítajú Bibliu."

Horace Greeley (1811-1872), zakladateľ a vydavateľ New-York Daily Tribune

"It is impossible to mentally or socially enslave a Bible-reading people." Horace Greeley, NY Daily Tribune

 

Kde kúpiť top preklady Biblie / where to buy best translation of Bible:

 

Súvisiace články / related articles:

PREKLAD BIBLIE Dr. GEORGE LAMSA, KTORÉHO RODNÁ REČ BOLA ARAMEJČINA, DÁVA ÚPLNE INÝ A ZMYSLUPLNÝ VÝZNAM SLOVÁM PÁNA JEŽIŠA KRISTA / NATIVE ARAMAIC SPEAKER Dr. GEORGE M. LAMSA FINALLY GIVES A CLEAR SENSE OF CHRIST'S WORDS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/preklad-biblie-dr-george-lamsa-ktoreho-rodna-rec-bola-aramejcina-dava-ulne-iny-a-zmysluplny-vyznam-slovam-pana-jezisa-krista-native-aramaic-speaker-dr-george-m-lamsa-finally-gives-a-clear-sense-of-christs-words/

KATOLICIZMUS - KRÍZA VIERY / CATHOLICISM - CRISIS OF FAITH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/katolicizmus-kriza-viery-catholicism-crisis-of-faith/

MEDITÁCIA AKO KĽÚČ K MOŽNOSTIAM POĽA / MEDITATION AS A KEY TO POSSIBILITIES OF THE FIELD (SK, ENG) (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/meditacia-ako-kluc-k-moznostiam-pola-meditation-as-a-key-to-possibilities-of-the-field/

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 53: FRANKENSKIES

https://vimeo.com/222928194

https://frankenskies.com/

Ďalšie súvisiace články / another related articles:

MUŽ SA ZAČAL MODLIŤ, PRIŠLI ORBY A ZLIKVIDOVALI CHEMTRAILS / MAN STARTED TO PRAY AND ORBS SUDDENLY ELIMINATED A LARGE CHEMTRAIL (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/muz-sa-zacal-modlit-prisli-orby-a-zlikvidovali-chemtrail-man-started-to-pray-and-orbs-suddenly-eliminated-a-large-chemtrail/

RADOVAN DLUHÝ: ROZBORY VODY UKÁZALI, ČO NA NÁS PRŠÍ Z NEBA. ALARMUJÚCE VÝSLEDKY ROZBOROV DAŽĎOVEJ VODY (!) WWW.RADOVAN.ORG
https://www.biblik.sk/news/radovan-dluhy-rozbory-vody-ukazali-co-na-nas-prsi-z-neba/

↑ sk eng chemtrails top related articles in the above link ↑

ČO MÔŽU ROBIŤ VERIACI NA NEUTRALIZOVANIE CHEMTRAILS / WHAT CAN PEOPLE DO TO NEUTRALIZE CHEMTRAILS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/co-mozu-robit-veriaci-na-neutralizovanie-chemtrails-what-can-people-do-to-neutralize-chemtrails/

NECENZUROVANAPRAVDA.CZ: Manipulace s počasím: Patentované urychlovače požáru a lasery způsobují lesní požáry / CHEMTRAILS COMPOUNDS AND LASERS CAUSING FIRES (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/necenzurovanapravda-cz-manipulace-s-pocasim-patentovane-urychlovace-pozaru-a-lasery-zpusobuji-lesni-pozary-chemtrails-compounds-and-lasers-causing-fires/

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 52:

Dr. STRANGELOVE
ok.ru/video

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 51:
CROSSROADS

ok.ru/video

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 50: OUTER LIMITS - FAMILY VALUES. AI AND SMART TECHNOLOGIES IMPACT ON OUR DAILY LIFE / KRAJNÉ MEDZE: RODINNÉ HODNOTY. DOPAD UMELEJ INTELIGENCIE A SMART TECHNOLÓGIE NA NÁŠ KAŽDODENNÝ ŽIVOT (SK, CZ, ENG, RUS)

There is a great warning in this short movie:

Outer Limits: FAMILY VALUES

 
V tomto krátkom filme je odhalená vízia budúcnosti (dnešnej reality) a zároveň jedno veľké varovanie pre všetkých:
Krajné medze: Rodinné hodnoty:
 
Súvisiace články / related articles:
PROSÍME O VAŠU PODPORU. ĎAKUJEME: / PLEASE SUPPORT BIBLIK.SK. THANK YOU. (SK, ENG)

PRE UMELÚ INTELIGENCIU JE JEDINÝM RIZIKOM ČLOVEK, KTORÝ MÔŽE VYTIAHNUŤ KÁBEL ZO ZÁSUVKY / HUMAN - POSSIBLE THREAT FOR THE AI, BECAUSE HUMAN MAY UNGPLUG CABLES FROM SOCKET (SK, ENG, RUS)
https://www.biblik.sk/news/pre-umelu-inteligenciu-je-jedinym-rizikom-clovek-ktory-moze-vytiahnut-kabel-zo-zasuvky-human-possible-threat-for-the-ai-because-human-may-ungplug-cables-from-socket/

NEBEZPEČENSTVÁ ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA A RÁDIOVÁ TECHNOLÓGIA AKO MOŽNÝ SPÔSOB MANAŽOVANIA KORONAVÍRUSU (AKTUALIZÁCIA 1) IMPORTANT SHORT VIDEO: EM RADIATION DANGERS (VIDEO ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstva-elektromagnetickeho-ziarenia-a-radiova-technologia-ako-mozny-sposob-manazovania-koronavirusu/

NEBEZPEČENSTVÁ ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA A RÁDIOVÁ TECHNOLÓGIA AKO MOŽNÝ SPÔSOB MANAŽOVANIA KORONAVÍRUSU (AKTUALIZÁCIA 1) IMPORTANT SHORT VIDEO: EM RADIATION DANGERS (VIDEO ENG)
https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstva-elektromagnetickeho-ziarenia-a-radiova-technologia-ako-mozny-sposob-manazovania-koronavirusu/

VAIBE.AI: UMELÁ INTELIGENCIA V ČESKOM JAZYKU / VAIBE.AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGLISH, CZECH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/vaibe-ai-umela-inteligencia-v-ceskom-jazyku-vaibe-ai-artificial-intelligence-english-czech/

ODPOVEĎ UMELEJ INTELIGENCIE NA OTÁZKU ZMYSEL ŽIVOTA / AI ANSWER MEANING OF LIFE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/odpoved-umelej-inteligencie-na-otazku-zmysel-zivota-ai-answer-meaning-of-life-sk-eng/

JEDINÝ SKUTOČNÝ POKROK JE POKROK HODNÔT:
https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=pokrok+hodn%C3%B4t

TIP NA FILM: THE ARRIVALS (PRÍCHODY) (SK, CZ, ENG)

- zvlášť nás zaujali diely 27-30, dajú sa na ulozto vyhľadať aj jednotlivo, do hľadania na ulozto napíšte napr. "arrivals príchody 27"
- especially we like part from 27 to 30. You can search for single part in ulozto.net by typing: "arrivals prichody 27"
or at youtube:


Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/
- zvlášť nás zaujali diely 27-30, dajú sa na ulozto vyhľadať aj jednotlivo, do hľadania na ulozto napíšte napr. "arrivals príchody 27"
- especially we like part from 27 to 30. You can search for single part in ulozto.net by typing: "arrivals prichody 27"
or at youtube:


Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

- zvlášť nás zaujali diely 27-30
- especially we like part from 27 to 30.
Arrivals part 27: https://www.youtube.com/watch?v=uJF9fd0oJic
Arrivals part 28: https://www.youtube.com/watch?v=VtEtKpiK9_o

another parts / ďalšie diely: ok.ru/video

- research satanism / rešerša satanizmus: do hľadania na Biblik.sk napíšte slovo satanizmus a pozrite články tu / search Biblik.sk keyword satanism or check related articles here

biblik.sk/clanky

1+1=2. Sky Color? Blue.
And the Earth is FLAT!

Zem je plochá!

Biblik.sk is FLATEARTHER!

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-level-with-me-2023-eng-spa-ger-rus/

-        -

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 48: FLATLANDERS 3
https://www.youtube.com/watch?v=pGL3GW87_C0

all parts: https://rokfin.com/post/111222/FLATLANDERS-Episode-3-The-Bear-Truth

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 47:

THE LAST STATION (2009) ok.ru/video

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 46: 

ERIC DUBAY: 200 PROOFS EARTH IS NOT A SPINNING BALL / ERIC DUBAY: 200 JASNÝCH VECÍ, ŽE URČITE NEŽIJEME NA ROTUJÚCEJ GULI (SK, ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ax_YpQsy88

Note Biblik: NASA stands for National Agency for Scam of Antichrist

KURVATURIZMUS JE ZÁKLADNÝM KAMEŇOM ATEIZMU (+3h INTERVIEW: 28 PILOTOV POTVRDZUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / FALSE THEORIES ABOUT EARTH IS THE BASIS FOR ATHEISM (short video + 3hrs INTERVIEW: 28 PILOTS CONFIRMING FLAT EARTH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/kurvaturizmus-je-zakladnym-kamenom-ateizmu-false-theories-about-earth-is-the-basis-for-atheism/

ERIC LAITHWAITE A JEHO FASCINUJÚCE EXPERIMENTY NAZNAČUJÚ, ŽE AJ GRAVITÁCIA JE ÚPLNE FALOŠNÉ UČENIE / prof. ERIC LAITHWAITE GYRO EXPERIMENTS PROVING THE GRAVITY THEORY IS A HOAX (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/eric-laithwaite-a-jeho-fascinujuce-experimenty-naznacuju-ze-aj-gravitacia-je-uplne-falosne-ucenie/

youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1773
youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN
youtube.com/@super_ficial
youtube.com/@flatearthclock
youtube.com/@robotpolisher

DON'T STOP HERE! - Continue your journey to explore the REAL WORLD:
- THE GREATEST LIE OF ALL TIME: https://www.youtube.com/watch?v=1TmaUp48Frw
- THE HISTORY OF FLAT EARTH: https://www.youtube.com/watch?v=9496sa0cXh4
- EARTH IS NOT A PLANET: https://www.youtube.com/watch?v=OtynBFdaVaA
- ANSWERS TO FLAT EARTH QUESTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=D6lj8ouF9pU
- DINOSAURS NEVER EXISTED: https://www.youtube.com/watch?v=xDvKD_z3OeQ
- BIG BANG EVOLUTION A MASONIC LIE: https://www.youtube.com/watch?v=H85QzFpTS6U
- THE SOUTH POLE DOES NOT EXIST: https://www.youtube.com/watch?v=OEqIWngI6NA
- GRAVITY DOES NOT EXIST: https://www.youtube.com/watch?v=OVHYCr3FTSc
- RELATIVITY DOES NOT EXIST: https://www.youtube.com/watch?v=wSZdBXcG2xk
- CIRCUMNAVIGATION AND TIME ZONES: https://www.youtube.com/watch?v=3q8pZU-_T04
- FORCED GOVERNMENT INDOCTRINATION CAMPS: https://www.youtube.com/watch?v=rxY9GREM0Us
- NASA MOON AND MARS LANDING HOAXES: https://www.youtube.com/watch?v=afYcxy_JadY
... AND MANY MORE! OPEN YOUR MIND AND REALIZE THE TRUTH!  Check out our video library and watch the most incredible videos on the subject! Link: https://www.youtube.com/PlanetPlane/Videos/

Ďalšie súvisiace články / another related articles:

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 45:

1.) The.Matrix.1999.RERIP.2160p.UHD.BluRay.X265-IAMABLE [torrent_magnet.odt]
2.) Hacksaw.Ridge.2016.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-RARBG [torrent_magnet.odt]

3.) Mr. Nice 2010  https://ok.ru/video/2797559351846

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 44:

1.) August Rush (2007)

2.) The Count of Monte Cristo (2002)

3.) Kingdom of Heaven (2005)

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 43:
TUNING IN - SPIRIT CHANNELERS IN AMERICA (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=KWC1t5-Wd4U
TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 42

KYMATICA (2009) (Dr. Bruce Lipton, Benjamin Stewart, Henrik Palmgren)

Kniha Dr. Bruce Lipton (česky na Biblik.sk) / Biology of Belief - B. Lipton book

biblik.sk/biologia-presvedcenia

Ďalšie súvisiace články / another related articles:

biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-41

biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-40

biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-39

Viac tipov na film / more Biblik.sk film tips:

1-48, stačí zmeniť číslicu v linku / please change number in link (1-44)

_________________________________________________________________

Every major ancient civilization depicts the Earth is flat (static, non-rotating)

Vyspelé staroveké civilizácie a literatúra vždy hovoria o plochej Zemi

(napríklad Tisíc a Jedna noc uvádza, že nebeské sféry sa točia okolo Zeme:

"Sláva Alláhovi, Ktorý nebeské sféry rozkrútil!"

Sun, Moon, stars and planets rotating around Flat Stationary Earth:

Slnko, Mesiac, hviezdy a planéty krúžia okolo Plochej Statickej (nerotujúcej) Zeme:

_________________________________________

David Weiss a.k.a. DITRH model Flat Stationary Earth:
Plochá Statická (nerotujúca) Zem model David Weiss:

Shingon Buddhist World Map 9th Century  
Budhistická mapa Zeme 9. st

"Shingon Buddhist World Map" 9th Century

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=shingon

Za Antarktídou sú ďalšie kontinenty:

Continents beyond Antarctica:

https://www.biblik.sk/news/admiral-richard-e-byrd-za-antarktidou-je-kontinent-velkosti-ameriky-admiral-richard-e-byrd-theres-another-very-large-continent-behind-antarctica/

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

ILÚZIA HORIZONTU JE ZÁLEŽITOSŤOU TÝCHTO JAVOV / THE ILLUSION OF HORIZONT IS CAUSED BY REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE / REFRAKCIA, PERSPEKTÍVA, ATMOSFÉRA (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

INTERVIEW S PILOTMI: VIEME, ŽE ZEM JE PLOCHÁ, ALE NEMÁME POVOLENIE O TOM HOVORIŤ / INTERVIEW WITH PILOTS: WE KNOW THE EARTH IS FLAT, BUT WE ARE NOT ALLOWED TO TELL ANYBODY ABOUT THAT (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/interview-s-pilotmi-vieme-ze-zem-je-plocha-ale-nemame-povolenie-o-tom-hovorit-interview-with-pilots-we-know-the-earth-is-flat-by-we-are-not-allowed-to-tell-anybody-about-that/

Uhol slnečných lúčov jasne naznačuje skutočnú vzdialenosť Slnka:
Sunbeams pass-through angle shows the real distance of the sun:

https://www.biblik.sk/news/zem-je-plocha-hovori-byvaly-pilot-f-16-earth-is-flat-interview-with-retired-f-16-pilot/

KURVATURIZMUS JE ZÁKLADNÝM KAMEŇOM ATEIZMU (+3h INTERVIEW: 28 PILOTOV POTVRDZUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / FALSE THEORIES ABOUT EARTH IS THE BASIS FOR ATHEISM (short video + 3hrs INTERVIEW: 28 PILOTS CONFIRMING FLAT EARTH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/kurvaturizmus-je-zakladnym-kamenom-ateizmu-false-theories-about-earth-is-the-basis-for-atheism/

TOP YT CHANNELS:

youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1773
youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN
youtube.com/@super_ficial
youtube.com/@flatearthclock
youtube.com/@robotpolisher

biblik.sk/clanky

b i b l i k . s k / c l a n k y

Prosíme vás, podporujte boj za slobodu, podporujte protisatanský a protifašistický odboj / Please support the fight for freedom, please support antisatanic and antinazi fight:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!

 

 

PFIZER SMILE / ÚSMEV OD FIRMY PFIZER (SK, ENG) (+Poznámka Biblik: Poznámka Biblik: Všetky vakcíny sú jed a očkovanie je podvod a zločin! / All vaccines are poison and vaccination is a fraud and a crime! (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/pfizer-smile-usmev-od-firmy-pfizer/