BRAZÍLSKI VEDCI PREUKÁZALI, ŽE ZEM JE ABSOLÚTNE PLOCHÁ A DEKLARUJÚ TO VEREJNE, VRÁTANE GEOFYZIKOV A ASTRONÓMOV / SCIENTISTS, GEOPHYSICISTS AND ASTRONOMERS PUBLICLY CLAIM, THAT THE EARTH IS FLAT (SK, CZ, ENG)

10.07.2024 16:41

biblik.sk/clanky

Tvorbu biblik.sk/clanky môžete podporovať kúpou našich produktov alebo na:

Please support Biblik.sk:

SK8583300000002101425963

SWIFT: FIOZSKBA
Ďakujeme. Biblik.sk

1+1=2. Sky Color? Blue.
And the Earth is FLAT!

Zem je plochá!

Biblik.sk is FLATEARTHER!

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-level-with-me-2023-eng-spa-ger-rus/

BRAZÍLSKI VEDCI PREUKÁZALI, ŽE ZEM JE ABSOLÚTNE PLOCHÁ A DEKLARUJÚ TO VEREJNE, VRÁTANE GEOFYZIKOV A ASTRONÓMOV / SCIENTISTS, GEOPHYSICISTS AND ASTRONOMERS PUBLICLY CLAIM, THAT THE EARTH IS FLAT (VIDEO ENG+CZ tit.)

https://www.youtube.com/watch?v=-rwvR4cCdgQ

Convex Earth The Documentary https://zalohuj.si/stahnout/2b754a73417676436b773065684575364c33716d6d673d3d/

Convex Earth_subsENG.txt
Convex Earth_titCZ.txt

fyzik a astronóm: ZEM JE PLOCHÁ 1:05:33 (otázka, ktorá vedcov zaujíma, teraz znie, kam táto obrovská rovina siaha, Zem je niečo oveľa, oveľa viac... Ak pochopíme, že sme boli vychovávaní vo falošnej paradigme o Zemi a vesmíre, a nájdeme odvahu akceptovať pravdu, bude to znamenať obrovský skok vo vedomí i v nových technológiách!

physicist and astronomer: EARTH IS FLAT 1:05:33 (the main question for scientists now is how big is this huge Flat Earth, because the Earth is much much more that a man would expect... There is giant leap in understanding of ourselves with researching the truth about Earth and space, which means discovering new technologies as well, because the current world lies in a false paradigma in multiple areas - religion, science, physics and medicine!

BRAZÍLSKY GEOFYZIK: OTÁZKU PLOCHEJ ZEME VEĽMI VÁŽNE ŠTUDUJEME. SOM PRVÝ GEOFYZIK, KTORÝ VEREJNE VYHLASUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / BRASILIAN PROFESSOR: I AM THE FIRST GEOPHYSICIST THAT CLAIMS THE EARTH IS FLAT (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/brazilsky-geofyzik-otazku-plochej-zeme-velmi-vazne-studujeme-som-prvy-geofyzik-ktory-verejne-vyhlasuje-ze-zem-je-plocha-brasilian-professor-i-am-the-first-geophysicist-that-claims-the-earth-is-flat/

MOSHE SAW TOO FAR / MOŠE PODĽA BIBLIE PROSTE VIDEL PRÍLIŠ ĎALEKO

https://www.youtube.com/watch?v=wo-GpDYo93I

related articles / súvisiace články:

THOM STARK: Human sacrifice were practiced widely as a part of early Yahweh worship / ĽUDSKÉ OBETE BOLI BEŽNE PRAKTIZOVANÉ AKO SÚČASŤ RANNÉHO UCTIEVANIA JAHVEHO, TVRDÍ RELIGIONISTA THOM STARK (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/human-sacrifice-were-practiced-widely-as-a-part-of-early-yahweh-worship/

INFOVOJNA: PETER POLÁČEK. (+Poznámka Biblik: STAROZÁKONNÝ BOH JEBE JE DIABOL, KTORÝ POUŽÍVA PRIMITÍVNY KMEŇ NA DOSIAHNUTIE SVETOVLÁDY (DOPLNENÉ ODKAZY NA ČLÁNKY) / HUMAN SACRIFICES FOR OLD TESTAMENT'S GOD (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/infovojna-peter-polacek-starozakonny-boh-jebe-je-diabol-ktory-pouziva-primitivny-kmen-na-dosiahnutie-svetovladu/

ZATMENIA SLNKA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE SPÔSOBENÉ MESIACOM / THE MOON IS DEFINITELLY NOT A CAUSE OF SOLAR ECLIPSES

https://www.youtube.com/watch?v=t2UYXgjWYc4

Note Biblik / Poznámka Biblik:

Selenelion je úkaz, kedy je pri zatmení Slnka jasne viditeľný i celý Mesiac i celé Slnko / have you heard about SELENELION? Sometimes during solar eclipses it's clearly visible full moon and the sun together:

https://duckduckgo.com/?q=flat+eart+selenelion&ia=web

NATHAN OAKLEY aka JTOLAN: THE QUESTION OF FLAT EARTH IS FUNDAMENTAL QUESTION OF OUR EXISTENCE / NATHAN OAKLEY aka JTOLAN: OTÁZKA PLOCHEJ ZEME JE FUNDAMENTÁLNA OTÁZKA NAŠEJ EXISTENCIE

https://www.youtube.com/watch?v=DPRJzNc876A

YT channel: JTolan Media1
https://www.youtube.com/@jtolanmedia1

DOES ANY SINGLE PLANE FLY UPSIDE DOWN? ACCORDING TO THEIR WICKED BALL EARTH MODEL THEY SHOULD! BUT PLANE MEANS SIMPLY A PLANE! / VIETE SI PREDSTAVIŤ, ŽE PODĽA ŠIALENEJ KURVATURISTICKEJ TEÓRIE BY LIETADLÁ NA GULI MUSELI LIETAŤ AJ DOLU HLAVOU? (SK, ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=erA3WQE9Zes

THEPOTTERSCLAY: KTO TENTO MATRIX RIADI? SOM SI ISTÝ, ŽE SÚ TO PRISLUHOVAČI LUCIFERA / THEPOTTERSCLAY: WHO RUNS THIS MATRIX WE CALL REALITY? I AM PRETTY SURE THEY WORSHIP LUCIFER (SK, ENG)

https://youtu.be/yXstfcdGWMM

https://www.biblik.sk/news/thepottersclay-kto-tento-matrix-riadi-som-si-isty-ze-su-to-prisluhovaci-lucifera-thepottersclay-who-runs-this-matrix-we-call-reality-i-am-pretty-sure-they-worship-lucifer/

AUGUSTE PICCARD: VEDEC, KTORÝ SKÚMAL STRATOSFÉRU: "ZEM VYZERÁ AKO PLOCHÝ DISK S VYVÝŠENÝMI OKRAJMI!" / AUGUSTE PICCARD: TOP SCIENTIST RESEARCHING STRATOSPHERE ABOUT EARTH: "IT SEEMED A FLAT DISC WITH UPTURNED EDGE!" (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/auguste-piccard-vedec-ktory-skumal-stratosferu-zem-vyzera-ako-plochy-disk-s-vyvysenymi-okrajmi-auguste-piccard-top-scientist-researching-stratosphere-about-earth-it-seemed-a-flat-disc-with-upturned-edge/

ERIC LAITHWAITE A JEHO FASCINUJÚCE EXPERIMENTY NAZNAČUJÚ, ŽE AJ GRAVITÁCIA JE ÚPLNE FALOŠNÉ UČENIE / prof. ERIC LAITHWAITE GYRO EXPERIMENTS PROVING THE GRAVITY THEORY IS A HOAX (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/eric-laithwaite-a-jeho-fascinujuce-experimenty-naznacuju-ze-aj-gravitacia-je-uplne-falosne-ucenie/

 "Země už se dávno ví, že není kulatá!" prof. JAN RAK
biblik.sk/news/prof-jan-rak-teoria-velkeho-tresku-je-nevedecka-teoria-big-bang-velka-jebacka

1+1=2. Sky Color? Blue.
And the Earth is FLAT!

Zem je plochá!

Biblik.sk is FLATEARTHER!

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-level-with-me-2023-eng-spa-ger-rus/

BRAZÍLSKY GEOFYZIK: OTÁZKU PLOCHEJ ZEME VEĽMI VÁŽNE ŠTUDUJEME. SOM PRVÝ GEOFYZIK, KTORÝ VEREJNE VYHLASUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / BRASILIAN PROFESSOR: I AM THE FIRST GEOPHYSICIST THAT CLAIMS THE EARTH IS FLAT (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/brazilsky-geofyzik-otazku-plochej-zeme-velmi-vazne-studujeme-som-prvy-geofyzik-ktory-verejne-vyhlasuje-ze-zem-je-plocha-brasilian-professor-i-am-the-first-geophysicist-that-claims-the-earth-is-flat/

Every major ancient civilization depicts the Earth is flat (static, non-rotating)

Vyspelé staroveké civilizácie a literatúra vždy hovoria o plochej Zemi

(napríklad Tisíc a Jedna noc uvádza, že nebeské sféry sa točia okolo Zeme:

"Sláva Alláhovi, Ktorý nebeské sféry rozkrútil!"

Sun, Moon, stars and planets rotating around Flat Stationary Earth:

Slnko, Mesiac, hviezdy a planéty krúžia okolo Plochej Statickej (nerotujúcej) Zeme:

_________________________________________

David Weiss a.k.a. DITRH model Flat Stationary Earth:
Plochá Statická (nerotujúca) Zem model David Weiss:

Shingon Buddhist World Map 9th Century  
Budhistická mapa Zeme 9. st

"Shingon Buddhist World Map" 9th Century

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=shingon

Za Antarktídou sú ďalšie kontinenty:

Continents beyond Antarctica:

https://www.biblik.sk/news/admiral-richard-e-byrd-za-antarktidou-je-kontinent-velkosti-ameriky-admiral-richard-e-byrd-theres-another-very-large-continent-behind-antarctica/

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

ILÚZIA HORIZONTU JE ZÁLEŽITOSŤOU TÝCHTO JAVOV / THE ILLUSION OF HORIZONT IS CAUSED BY REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE / REFRAKCIA, PERSPEKTÍVA, ATMOSFÉRA (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

INTERVIEW S PILOTMI: VIEME, ŽE ZEM JE PLOCHÁ, ALE NEMÁME POVOLENIE O TOM HOVORIŤ / INTERVIEW WITH PILOTS: WE KNOW THE EARTH IS FLAT, BUT WE ARE NOT ALLOWED TO TELL ANYBODY ABOUT THAT (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/interview-s-pilotmi-vieme-ze-zem-je-plocha-ale-nemame-povolenie-o-tom-hovorit-interview-with-pilots-we-know-the-earth-is-flat-by-we-are-not-allowed-to-tell-anybody-about-that/

Uhol slnečných lúčov jasne naznačuje skutočnú vzdialenosť Slnka:
Sunbeams pass-through angle shows the real distance of the sun:

https://www.biblik.sk/news/zem-je-plocha-hovori-byvaly-pilot-f-16-earth-is-flat-interview-with-retired-f-16-pilot/

KURVATURIZMUS JE ZÁKLADNÝM KAMEŇOM ATEIZMU (+3h INTERVIEW: 28 PILOTOV POTVRDZUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / FALSE THEORIES ABOUT EARTH IS THE BASIS FOR ATHEISM (short video + 3hrs INTERVIEW: 28 PILOTS CONFIRMING FLAT EARTH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/kurvaturizmus-je-zakladnym-kamenom-ateizmu-false-theories-about-earth-is-the-basis-for-atheism/

TOP YT CHANNELS:

youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1
youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN
youtube.com/@super_ficial
youtube.com/@flatearthclock
youtube.com/@robotpolisher

biblik.sk/clanky

Prosíme vás o Vašu podporu, napríklad i kúpou kníh a tovaru na Biblik.sk alebo priamo príspevkami na účet:
SK8583300000002101425963
ĎAKUJEME. Biblik.sk

Please support the fight for freedom, please support antisatanic and antinazi fight:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!