THEPOTTERSCLAY: KTO TENTO MATRIX RIADI? SOM SI ISTÝ, ŽE SÚ TO PRISLUHOVAČI LUCIFERA / THEPOTTERSCLAY: WHO RUNS THIS MATRIX WE CALL REALITY? I AM PRETTY SURE THEY WORSHIP LUCIFER (SK, ENG)

06.06.2024 18:55

"NEOZBROJENÁ A NEMILITANTNÁ SPOLOČNOSŤ BUDE ZOTROČENÁ." David Lane / "AN UNARMED OR NON-MILITANT PEOPLE WILL BE ENSLAVED." David Lane

biblik.sk/clanky
Podporu tvorby článkov prosíme vás môžete prejaviť kúpou tovaru ma Biblik.sk alebo priamo dobrovoľným príspevkom na č. účtu:
SK8583300000002101425963
SWIFT: FIOZSKBA
Ďakujeme. Biblik.sk

THEPOTTERSCLAY: KTO TENTO MATRIX RIADI? SOM SI ISTÝ, ŽE SÚ TO PRISLUHOVAČI LUCIFERA / THEPOTTERSCLAY: WHO RUNS THIS MATRIX WE CALL REALITY? I AM PRETTY SURE THEY WORSHIP LUCIFER

https://www.youtube.com/watch?v=yXstfcdGWMM

Súvisiace články / related articles:

prof. JAN RAK: PREDNÁŠKA PRIESTOR ĽALIE: VEDECKÉ SPRÁVY Z MAINSTREAMU NAHRADILI NÁBOŽENSTVO, TELEVÍZNE TVRDENIA VEDCOV A LEKÁROV SA ZAČALI POVAŽOVAŤ ZA DOGMY

https://www.youtube.com/watch?v=SvWVh305Q1A

TOP KOMENT: „Existuje moje pravda, existuje tvoje pravda, existuje Pravda.“ (Súfijská moudrost)

"AK SA SITUÁCIA NEPOCHOPÍ, OPAKUJE SA V URČITEJ OBDOBE STÁLE DOKOLA" prof. JAN RAK
"AK VÁS KVANTOVÁ FYZIKA HLBOKO NEŠOKOVLA, TAK STE JU NEPOCHOPILI!" prof. JAN RAK

 "Země už se dávno ví, že není kulatá!" prof. JAN RAK*

prof. JAN RAK: Z TOHO, ČO SA DEJE TAM VONKU JE NIČ SKUTOČNÉ A OBJEKTÍVNE

https://www.youtube.com/watch?v=Rnng8Z4iq5w

* "Země už se dávno ví, že není kulatá!" prof. JAN RAK
biblik.sk/news/prof-jan-rak-teoria-velkeho-tresku-je-nevedecka-teoria-big-bang-velka-jebacka

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

BRAZÍLSKY GEOFYZIK: OTÁZKU PLOCHEJ ZEME VEĽMI VÁŽNE ŠTUDUJEME. SOM PRVÝ GEOFYZIK, KTORÝ VEREJNE VYHLASUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / BRASILIAN PROFESSOR: I AM THE FIRST GEOPHYSICIST THAT CLAIMS THE EARTH IS FLAT (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/brazilsky-geofyzik-otazku-plochej-zeme-velmi-vazne-studujeme-som-prvy-geofyzik-ktory-verejne-vyhlasuje-ze-zem-je-plocha-brasilian-professor-i-am-the-first-geophysicist-that-claims-the-earth-is-flat/

"Shingon Buddhist World Map" 9th Century

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=shingon

Za Antarktídou sú ďalšie kontinenty:

Continents beyond Antarctica:

https://www.biblik.sk/news/admiral-richard-e-byrd-za-antarktidou-je-kontinent-velkosti-ameriky-admiral-richard-e-byrd-theres-another-very-large-continent-behind-antarctica/

ILÚZIA HORIZONTU JE ZÁLEŽITOSŤOU TÝCHTO JAVOV / THE ILLUSION OF HORIZONT IS CAUSED BY REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

VLADIMÍR FEDERMAN: TRANSFORMÁCIA ĽUDSTVA A VOĽNÉ ENERGIE
https://www.biblik.sk/news/vladimir-federman-transformacia-ludstva-a-volne-energie/

VAŠE SLOVO A KAŽDÁ MYŠLIENKA OVPLYVŇUJE VÁŠ SVET VIAC, NEŽ BY STE MOŽNO TUŠILI / BEHIND EVERY WORD AND EVERY THOUGHT IS SUCH POWER YOU PROBABLY CAN'T IMAGINE

Kniha David R. Hawkins LÉČENÍ A UZDRAVENÍ 

The book HAWKINS HEALING AND RECOVERY

V tejto knihe sa dozviete zaujímavú vetu, ako je možné slovom ovplyvniť realitu až do tej miery, že sa rovná najlepšej liečbe! / In this book there is very important information, how to say a word which can affect your reality as the best treatment

Poznámka Biblik: plní sa predpoveď Dr. Arkadija Petrova, dnes keď bežný človek môže mentálnymi technikami tvoriť kmeňové bunky a liečiť i najzávažnejšie choroby, postupne tieto techniky prestávajú byť potrebné a ľudstvo pomaly prechádza na úroveň, kedy sa veľmi, naozaj veľmi rýchlo, prakticky okamžite realizuje každé slovo! Viď článok tu:

https://www.arkadijpetrov.sk/clanky/

Súvisiace články / related articles:

BRUNO ŽIJE / BRUNO GRONING IS ALIVE!
Zaujímavá vec, ktorú hovorieval Bruno Gröning, keď ešte pôsobil vo fyzickom tele, že bude pracovať aj keď telo opustí. Bruno hovoril takto: "Kto ma poprosí, tomu pomôžem!", že tu bude aj po opustení tela zdôrazňoval, a najmä, že ďakovať má každý nie jemu, ale Bohu. 
Pravda je, že Bruno stále pomáha a lieči! Stačí sa postaviť alebo sadnúť si, možno vhodné, aby bola rovná chrbtica, ale hlavne neprekrižovať ruky a nohy! Kedýkoľvek (ideálne však ráno alebo večer o 9:00 - normálny je zimný čas) poprosiť Bruna o pomoc a sústrediť sa na Liečivý Prúd (tzv. Heilstorm) 
Bruno hovoril, že ráno a večer o deviatej hodine je tento prúd najsilnejší. Ale samozrejme, táto meditácia sa môže praktizovať kedykoľvek. Skôr ide o zbavenie sa myšlienkových konštruktov, ktorými si človek chorobu vytvoril ako o snahu vyliečiť nejakú boľačku.*
 
ENGLISH:  Bruno Gröning (1906-1959) said, he won't stop working, he said he will be always here for everyone, who will ask him for help. "Whoever asks me, I will help him!", and he said, he would be here even after leaving the physical body! His teaching was always about seeking God with all your heart. He cured thousands of people, but he always said: "You should thank God, not me!" The truth is that Bruno still helps and heals!
People may ask Bruno for help at any time (ideally in the morning or in the evening at 9:00 - normal is winter time) Just stand or sit, maybe good to keep your spine straight, but the most important - do not cross your hands and legs. In this position just breath and concentrate on the Healing Current (Heilstorm) or simply call Bruno and concentrate.
Bruno said that the Healing Current is strongest in the morning and evening at 9:00, but you can do this little meditation anytime! Instead of curing some sick place a man should try to get rid of mental constructs, in which a man can develop a disease.*
 
Ďalšie súvisiace články / another related articles:
Kniha DAVID R. HAWKINS - LÉČENÍ A UZDRAVENÍ 
book DAVID R. HAWKINS - HEALING AND RECOVERY
 
MIMORIADNE DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: NESMIETE PRIPUSTIŤ MYŠLIENKU, ŽE BY VÁM NIEČO MOHLO ŠKODIŤ
https://www.biblik.sk/news/mimoriadne-dolezita-informacia-nesmiete-pripustit-myslienku-ze-by-vam-nieco-mohlo-skodit/
OSLOBODENIE OD FALOŠNÝCH (ILUZÓRNYCH) MYŠLIENKOVÝCH KONŠTRUKTOV MÔŽE NIEKEDY VYŽADOVAŤ HESLO
https://www.biblik.sk/news/oslobodenie-od-falosnych-iluzornych-myslenkovych-konstruktov-moze-niekedy-vyzadovat-heslo/
MAHARIŠI Z ARUNÁČALY: NAJVÄČŠÍM OMYLOM ČLOVEKA JE VERIŤ, ŽE JE SVOJOU PRIRODZENOSŤOU ZLÝ, SVOJOU PRIRODZENOSŤOU SLABÝ. KAŽDÝ ČLOVEK JE VO SVOJEJ SKUTOČNEJ PRIRODZENOSTI BOŽSKÝ A SILNÝ.
https://www.biblik.sk/news/maharisi-z-arunacaly-najvacsim-omylom-cloveka-je-verit-ze-je-svojou-prirodzenostou-zly-svojou-prirodzenostou-slaby-kazdy-clovek-je-vo-svojej-skutocnej-prirodzenosti-bozsky-a-silny/
All Bruno Groning videos and artices / bruno groning všetky (SK, CZ, ENG)
LIEČEBNÁ METÓDA KTORÁ FUNGUJE
MEDITÁCIA AKO KĽÚČ K MOŽNOSTIAM POĽA / MEDITATION AS A KEY TO POSSIBILITIES OF THE FIELD (SK, ENG) (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/meditacia-ako-kluc-k-moznostiam-pola-meditation-as-a-key-to-possibilities-of-the-field/
PAUL BRUNTON: ROZHOVOR S DUCHOVNOU HLAVOU MOSLIMOV (Jeho Eminencia Šejk Mustafa el Maraghi)
https://www.biblik.sk/news/paul-brunton-rozhovor-s-duchovnou-hlavou-moslimov-jeho-eminencia-sejk-mustafa-el-maraghi/
Dr. EDUARD TOMÁŠ: ZAVRŠENÍ
STUPNICA VEDOMIA, KTORÚ SPOMÍNA MIREK VOJÁČEK JE TU:
Dr. DAVID HAWKINS: POZNÁMKA KU KRESŤANSKEJ BIBLII (AKTUALIZOVANÉ + MAPA ÚROVNE VEDOMIA)
https://www.biblik.sk/news/dr-david-hawkins-poznamka-ku-krestanskej-biblii/
DUCH V TĚLE MÉHO DÍTĚTE / CHILDREN'S PAST LIVES (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/duch-v-tele-meho-ditete-childrens-past-lives/

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 43:
TUNING IN - SPIRIT CHANNELERS IN AMERICA (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=KWC1t5-Wd4U
TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 42

KYMATICA (2009) (Dr. Bruce Lipton, Benjamin Stewart, Henrik Palmgren)

Kniha Dr. Bruce Lipton (česky na Biblik.sk) / Biology of Belief - B. Lipton book

biblik.sk/biologia-presvedcenia

  biblik.sk/clanky

Ďalšie súvisiace články / another related articles:

DAVID ICKE - NOVÝ ROZHOVOR: VEDIEŤ ZNAMENÁ POCHOPENIE, ŽE V SKUTOČNOSTI NEVIEM NIČ / NEW INTERVIEW WITH DAVID ICKE: TO KNOW IS TO KNOW YOU KNOW NOTHING

ENG+CZ tit.:
https://rumble.com/v4wbi2e-david-icke-nov-rozhovor-z-kvtna-2024-cz-titulky.html

CZ dabing - czech:
https://rumble.com/v4wbbyz-david-icke-nov-rozhovor-z-kvtna-2024-cz-titulky.html

 

Dr. THOMAS COWAN: VÍRUSY NIE SÚ PRÍČINOU NIČOHO. NOVÉ CHOROBY SÚVISIA S NOVÝM EM POĽOM / Dr. THOMAS COWAN: VIRUSES ARE NOT CAUSE OF ANYTHING. DISEASES ARE POISONINGS. NEW DISEASES ARE CAUSED BY NEW EM FIELDS. EM FIELDS ARE POISON FOR MOST HUMAN (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/dr-thomas-cowan-virusy-nie-su-pricinoiu-nicoho-nove-choroby-suvisia-s-novym-em-polom/

DAVID ICKE: TENTO SVET BOL INFILTROVANÝ SILOU, KTORÁ NIE JE ĽUDSKÁ / DAVID ICKE: THIS WORLD HAS BEEN INFILTRATED BY A NON HUMAN FORCE (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/david-icke-tento-svet-bol-infiltrovany-silou-ktora-nie-je-ludska-david-icke-this-world-has-been-infiltrated-by-a-non-human-force/

 

FILM SOUND OF FREEDOM KONEČNE ONLINE V NORMÁLNEJ KVALITE / JIM CAVIEZEL's SOUND OF FREEDOM IN GOOD QUALITY FINALLY ONLINE - VIDEO SPA+SK, ENG tit. inside this article:

https://www.infovojna.bz/article/video-zvuk-slobody-sounds-of-freedom-americko-mexicko-kolumbijsky-koprodukcny-film-2023

PRODUCENT JOHN PAUL RICE: SATANISTICKÉ PRAKTIKY HOLLYWOODU: PEDOFÍLIA A OBCHOD S DEŤMI / PRODUCENT J.P. RICE: SATANIC MANNERS OF HOLLYWOOD AND CHILD SEX TRAFFICKING (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/producent-john-paul-rice-satanisticke-praktiky-hollywoodu-pedofilia-a-obchod-s-detmi-producent-j-p-rice-satanic-manners-of-hollywood-and-child-sex-trafficking/

HEREC JIM CAVIEZEL TVRDÍ, ŽE FILM ODHAĽUJÚCI OBCHODOVANIE S DEŤMI JE OBROVSKOU ZBRAŇOU PROTI ZLU / ACTOR JIM CAVIEZEL SAYS MOVIE EXPOSING CHILD SEX TRAFFICKING IS HUGE WEAPON AGAINST EVIL (SK, ENG)

https://www.biblik.sk/news/herec-jim-caviezel-tvrdi-ze-film-odhalujuci-obchodovanie-s-detmi-je-obrovskou-zbranou-proti-zlu-actor-jim-caviezel-says-movie-exposing-child-sex-trafficking-is-huge-weapon-against-evil/

GLOBÁLNA ELITA TÝRA DETI A ZNEUŽÍVA ICH NA SATANSKÉ RITUÁLY / GLOBAL ELITIES KILLING CHILDREN AND ABUSING THEM IN SATANIC RITUALS - Vo svete ročne zmizne okolo 8 miliónov detí, len v USA je to okolo 600-800 tisíc detí / In the world will disappear around 8 millions of children per year, in USA it's around 600-800.000 children per year:
https://www.youtube.com/watch?v=nHkBuMxP6T0

ROLAND BERNARD: BANKÁR O LUCIFERIÁNOCH / BANKSTER ABOUT LUCIFERIANS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/roland-bernard-bankar-o-luciferianoch/

"VYSOKOPOSTAVENÍ POLITICI SÚ ČLENMI GLOBÁLNEJ PEDOFILNEJ SIETE / HIGH POLITICIANS ARE MEMBERS OF GLOBAL CHILD ABUSE NETWORK (SK, ENG) Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/vysokopostaveni-politici-su-clenmi-globalnej-pedofilnej-siete/

PREŽILA ZAJATIE SATANISTOV_GIRL SURVIVED CUSTODY IN A HOUSE OF SATANIC ELITES (SK, ENG) Šokujúca výpoveď 15-ročného dievčaťa, ktoré prežilo zajatie satanistov: Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/prezila-zajatie-satanistov-girl-survived-custody-in-a-house-of-satanic-elites-sk-eng/

SATANISM - THE BASICS: NWO, GLOBAL DEPOPULATION, FREQUENCIES, MUSIC AS A WEAPON, NAZI IDEOLOGY AND NAZI SYMBOLISM / SATANIZMUS - ZÁKLADY: NWO, DEPOPULÁCIA, FREKVENCIE, HUDBA AKO ZBRAŇ, NACISTICKÁ IDEOLÓGIA A SYMBOLIKA.... +ČLÁNKY O HUDBE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/satanism-the-basics/

Search Biblik.sk / hľadanie Biblik.sk

satanizmus, satanism, arrivals, caviezel

SVEDECTVO PRVOTRIEDNEHO ČARODEJNÍKA_STORY OF A TOP CLASS WITCHER (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

MUŽ SA ZAČAL MODLIŤ, PRIŠLI ORBY A ZLIKVIDOVALI CHEMTRAILS / MAN STARTED TO PRAY AND ORBS SUDDENLY ELIMINATED A LARGE CHEMTRAIL (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/muz-sa-zacal-modlit-prisli-orby-a-zlikvidovali-chemtrail-man-started-to-pray-and-orbs-suddenly-eliminated-a-large-chemtrail/

SVEDECTVO BÝVALÉHO SATANISTU: TOTO JE VOJNA. A VEĽA SLUHOV DIABLA JE AJ V KATOLÍCKEJ CIRKVI / EX SATANIST TESTIMONY: THIS IS A WAR. AND IN CATHOLIC CHURCH THERE'S TOO A LOT OF DEVIL's SERVANTS
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-byvaleho-satanistu-toto-je-vojna-a-vela-sluhov-diabla-je-aj-v-katolickej-cirkvi-ex-satanist-testimony-this-is-a-war-and-in-catholic-church-theres-too-a-lot-of-devils-servants/

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG) / SATANISM IN VATICAN + REPTILIAN AUDIENCE HALL - video:
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

INFILTRÁCIA KATOLÍCKEJ CIRKVI / INFLITRATION OF THE CATHOLIC CHURCH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/infiltracia-katolickej-cirkvi/

KATOLICIZMUS - KRÍZA VIERY / CATHOLICISM - CRISIS OF FAITH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/katolicizmus-kriza-viery-catholicism-crisis-of-faith/

L.N. TOLSTOJ O FALOŠNOM UČENÍ STARÉHO ZÁKONA. STARÝ ZÁKON JE UČENÍM ŽIDOVSKEJ SEKTY POMIEŠANÝ S PRAVÝM KRISTOVÝM UČENÍM (+Poznámka Biblik, 5x doplnené)
https://www.biblik.sk/news/l-n-tolstoj-o-falosnou-uceni-stareho-zakona/

Ex-Psychic's Alarming Warning About Crystals, Evil, Witchcraft, and the Demonic / Pozor, aj kryštály, orgonity a ďalšie môžu byť prekliate, varuje bývalá špiritistka (pozn. red.: niektoré predmety môže čarodejník kontrolovať aj na diaľku)

 

EL TEMPLO DE LUCIFER_MISCELÁNEA

https://www.youtube.com/watch?v=XVeZTaUQvlc

 

Born Into Witchcraft & Satanism: Dedicated to Satan By Her Dad, Here’s How Sandy Boyd Escaped: / zaujímavé svedectvo ženy, ktorú od detstva na rôzne rituály zneužíval vlastný otec:

https://www.youtube.com/watch?v=KLHHCD7OZ40

 

THE ARRIVALS pt. 27-28 about satanism / Seriál Príchody, časti 27-28 o satanizme - ENG+CZ tit:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

 

JOHN RAMIREZ: EVERY DEMONIC FORCE LIES! / JOHN RAMIREZ: KAŹDÁ DÉMONSKÁ MOCNOSŤ KLAME! (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/john-ramirez-every-demonic-force-lies-john-ramirez-kazda-demonska-mocnost-klame/

 

PÁPEŽ VYHLÁSIL OSOBNÝ VZŤAH S PÁNOM JEŽIŠOM ZA NEBEZPEČNÝ - POPE FRANCIS: PERSONAL RELATIONSHIP WITH LORD JESUS CHRIST IS DANGEROUS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/papez-vyhlasil-osobny-vztah-s-panom-jezisom-za-nebezpecny/

 

PÁPEŽ VYZÝVA ŠTÁTY, ABY PRIJÍMALI MIGRANTOV
https://www.biblik.sk/news/papez-vyzyva-staty-aby-prijimali-migrantov/

 

TROJŠESTKOVÝ ČIAROVÝ KÓD - THREE-SIX BAR CODE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/trojsestkovy-ciarovy-kod-three-six-bar-code-sk-eng/

 

KŇAZI. VZCHOPTE SA, NEBOJTE SA! (+Poznámka Biblik: tak ako degenerovaná príroda kliešte, škorpióny a podobné kreatúry nie sú výtvory Nebeského Otca, ani niektorí ľudia nie sú Jeho deťmi! Pravdepodobne démonské bytosti sa snažili tiež niečo stvoriť...
https://www.biblik.sk/news/knazi-vzchopte-sa-nebojte-sa/

 

Viac nájdete, ak na biblik.sk dáte do hľadania heslo satanizmus / Search more more at biblik.sk - into search field type satanism or satanizmus

 

TEMPUS VERITATEM PARIT
čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!
THE TIME OF TRUTH IS COMING!

Šírenie dôležitých informácií Biblik.sk (biblik.sk/clanky) môžete podporovať zdieľaním i finančne. Každý protifašistický boj si zaslúži vašu podporu, podporujte alternatívne médiá i jednotlivcov bojujúcich za slobodu proti fašizmu a satanizmu! Fašizmus, terorizmus a satanizmus už čoskoro bude definitívne porazený! Zločinné satanské elity prehrávajú na všetkých frontoch! Ustavične sa modlite, buďte disciplinovaní a pracujte na sebe! Od každého jedného z vás, i od každej jednej vašej myšlienky závisí, aký je svet!
Prosíme Vás podporujte nás / Please support us:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!

  


  

 

REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE / REFRAKCIA, PERSPEKTÍVA, ATMOSFÉRA (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/