THOM STARK: Human sacrifice were practiced widely as a part of early Yahweh worship / ĽUDSKÉ OBETE BOLI BEŽNE PRAKTIZOVANÉ AKO SÚČASŤ RANNÉHO UCTIEVANIA JAHVEHO, TVRDÍ RELIGIONISTA THOM STARK (SK, ENG)

01.10.2020 14:39

Interview with Thom Stark, author of the book THE HUMAN FACES OF GOD:

Wouldn’t most Christians and Jews find this shocking?

Of course, and rightly so. It is shocking. I was shocked. But what I find even more shocking is the fact that some believers go to such great lengths to try to defend these genocides and moral atrocities. The same people who preach against the evils of abortion in the name of absolute, objective morality throw their absolute, objective morality out the window in order to defend the child-murders of an ancient tribe who thought they were doing the will of God. That’s what’s most shocking to me.

FULL VERY INTERESTING INTERVIEW HERE:

https://www.huffpost.com/entry/polytheism-and-human-sacr_b_777340?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMyHzGP0YJnc7WywInwHdlzslNwzD59xltsST40ZGbFYAe7mmI2X9JVs9_PBTSUNx0ngshcEfxwlParRQ_6yRQZCbxddj6sZUoDuTdBJWXmX4XE85SvA1VLYJY6bTYVT0EtYw14a5JhjAH8TDjQSqGMFi5N333mgT4y6DT-Qn3GZ&guccounter=2

Version for printing: THOM STARK - POLYTHEISM AND HUMAN SACRIFICES IN EARLY ISRAELITE RELIGION.docx

Poznámka Biblik: Vyzerá to tak, že tak ako v dnešnej spoločnosti aj v tej vtedajšej starovekej spoločnosti vládla satanistická elita, ktorá bežne praktizovala mágiu, kúzla a rituály spojené s ľudskými obeťami. V minulosti sa zrejme tieto svinstvá robili v mene akéhosi boha, dnes sa robia v mene demokracie... princíp je stále ten istý - zákerné vraždy, lož, teror a satanizmus bývajú ospravedlňovávané následkom takejto výchovy *gójov: "veď keď to tak ustanovil Boh", alebo že to tak chce "vyšší cieľ" (napríklad šírenie demokracie alebo ochrana pred pandémiou) Veríme, že dni navlády satanistickej elity, ktorá zotročovala rôznymi ideológiami a náboženstvami ľudstvo po tisícročia sa pomaly, ale isto končia. Vďaka Pánu Bohu, nech nás Boh a Pán Ježiš Kristus ochraňuje, aby sme v zdraví prežili ich zúrivý hnev v týchto dňoch Božích súdov. Mnohí sa smiali z pouličného kazateľa Pavla, ktorý sa rozhodol vyjsť na ulicu a ľudí varovať, videá tu a tu

Prosím vás v kostoloch pozorne počúvajte to, čo sa robí pri rituáli tzv. "premenenia". Ako si to pamätám z počúvania, v podstate aj na tzv. svätej omši sa deje niečo podobné, ako rituál vraždenia človeka, ktorého krv sa potom pije a mäso sa je, sú to bežné a dobre známe satanské praktiky, zhrnutie tu. Treba zásadne pochybovať o nedotknuteľnosti a takzvanej neomylnosti Biblie, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou je poupravovaná tak, aby sedela satanistickej elite, ktorá sa vás snaží cez mágiu, kúzla a rôzne metódy a rituály ovládať tak, aby ste im venovali pozornosť aby z vás mohli čerpať energiu. V minulosti svoje metódy vyhlasovali za sväté, možno aj za najsvätejšie, je teda možné, že to robia až dodnes. (rôzne "najsvätejšie sviatosti", spovedanie sa farárom ako keby iba cez nich načúval a odpúšťal Boh, vyhlasovanie rôznych pochybných ľudí za neomylných a svätých a iné veci, ktorým by sme mali veriť len preto, lebo veď vraj to tak ustanovil Boh... Tieto veci náboženstvo a takých veriach iba zosmiešňujú)

Napríklad, ako výrazne zmenil text biblie ekumenický preklad v priebehu pár rokov, potom, ako veľmi sa najskôr zmenila Biblia za tisícročia?     -     -     - A čo ten satanizmus vo Vatikáne? A čo takéto Bergogliove vyjadrenia? Sú tiež neomylné, podobne, ako je vraj neomylná Biblia? A ako sa postavia kresťania k Starému zákonu - zjavnému fašizmu a vyhladzovaniu národov, ktoré vraj nariadil židovský boh, a ktoré mali podľa Biblie viesť k nadradenosti nejakého "vyvoleného" národa nad ostatnými?

 

*takzvaná "elita" nás nemá za ľudí, hovoria nám "gójovia" alebo "gojimovia". Gój=dobytok, a ako dobytok aj v štátnych školách ľudí vychovávajú, vrátane vedcov a lekárov, ktorí ak si nezačnú dohľadávať a verifikovať informácie sami, stávajú sa vedomým alebo nevedomým nástrojom v rukách mocných a napomáhajú poškodzovaniu zdravia a zotročeniu mysle cez vakcíny a iné rafinované "vedecké" metódy.

Zaujímavé je heslo napr. na známom portáli e-bay: "You all are captived" - "Ste všetci v zajatí". Podľa Biblie diabol je kniežaťom sveta (niektoré nie celkom dôveryhodné zdroje tvrdia, že Lucifer údajne dostal do správy Zem a zlyhal). Až do istého času sa mu vraj nikto na Zemi nevedel postaviť. Pán Ježiš Kristus je prvý človek, Ktorý demonštruje moc nad démonmi, čoho sa niektorí obyvatelia tak desili, že Ho prosili, aby radšej odišiel z ich kraja! (Mar5, Luk8) Do čias Pána Ježiša Krista zrejme nikto nevidel vyháňanie démonov z posadnutých (Matúš 9:33), zrejme pred príchodom Pána Ježiša ľudia nikdy predtým nevideli uzdravenie posadlých (posadlí = psychiatrickí pacienti, posadnutí, blázni). Keď Pána Ježiša Krista židia obviňovali, že kniežaťom démonov vyháňa démonov, povedal im, že satan nebude vyháňať sám seba a len tak nevzdá vlády, dokiaľ nepríde niekto silnejší, kto s ním urobí poriadok! (Matúš 9:32-34; zvlášť Matúš 12:24-32)

Viera v Pána Ježiša Krista je preto veľkou nádejou pre psychiatrických pacientov. Pre normálnych ľudí je viera v Pána Ježiša Krista výzbroj na útok aj obranu v boji proti temným silám, čo dosvedčujú aj bývalí elitní satanisti, napr. John Ramirez tu a tu

Support us, our account number:

Podporujte Biblik.sk - č. účtu:

SK8583300000002101425963