SLOVENSKÝ ÚRAD ZODPOVEDNÝ ZA HODNOTY EM ŽIARENIA NEUROBIL ŽIADNE MERANIA, ALE TVRDÍ, ŽE VŠETKO JE V PORIADKU

09.08.2021 11:01

Úrady, ktoré by nás mali chrániť, vôbec nemerajú hodnoty žiarenia (dokument  tu ). Spoliehajú sa len na predložené papiere, podobne ako ďalšie úrady alebo Polícia pri vyšetrovaní nerobia žiadne vlastné vyšetrovanie - vlastne oni v skutočnosti nič nevyšetrujú, spoliehajú sa len na predložené dokumenty... Totálne satanský systém, ktorý našťastie končí...

Napísali sme dnes na Ministerstvo dopravy, ktoré by nás malo akože chrániť pred elektromagnetickým žiarením ďalší veľmi zaujímavý e-mail, ak budete pozorne čítať a študovať aj dolu uvedené odkazy dozviete sa mnohé o tom, ako táto satanokracia vlastne funguje:

 

Pani Pilková,

čo vy viete o tom, aká je situácia? Absolútne nemáte žiadny prehľad, váš prašivý úrad by nás mal chrániť, ale v praxi nerobí nič, spolieha sa na nejaké predložené papiere! Váš satanistický systém sa rúca, budete tak tlačení a drtení, že budete zdochýňať nielen na choroby z ožiarenia z antén, ktoré ste aj s vašim prispením pomáhali stavať!

Doležal podporuje 5G ešte aj v tejto situácii - keď mestá a niektoré oblasti sú zamorené EM žiarením tak, že bývanie/pohyb/a dokonca aj krátkodobé státie sú miestami už zdravie a život ohrozujúce vďaka počtu antén a súhrnnej obrovskej intenzite EM žiarenia! Ľudia v takýchto oblastiach bývajú a niektorí ani netušia, prečo chorľavejú, ale mnohí z nich už popisujú zhoršenie spánku a nervozitu a celkovú nepohodu, keď im postavíte antény na strechu alebo stožiar vedľa domu! Neskôr sa objavujú psychické choroby a častokrát problémy a zápaly kĺbov a mäkkých tkanív (medzistavicové platničky a pod.) A ak vás ľudia budú lynčovať a zabíjať, a ak aj u nás tie telekomunikačné zaradenia budú ničiť, nečudujte sa! Príde deň, kedy po mestách nebudete vidieť jedinú anténu a ak budú tie antény horieť tak ako v Anglicku, je to iba sebaobrana! Akú lepšiu možnosť má človek, ktorému to praží do okien? Písať na Váš úrad? Vy ste len ďalší zbytočný úrad na legalizáciu satanských podvodov a zločinov! Ak si to ľudia uvedomia, odmietnu vás sponzorovať a budú požadovať vyvodenie zodpovednosti a je možné, že aj Vy pani Pilková skončíte vo väzení.

Podvod s pandémiou je vrchol a podvod sú aj vaše normy pre limity EM žiarenia!

Ak by som tu teraz umiestnil auto s vysielacími anténami, ktoré presahuje všetky limity, povedali by ste, že hodnoty sú v poriadku, však? Vy nemeriate nič, len poviete, že môj spektrálny analyzátor ExTech 480846 neuznávate, pričom vy nerobíte žiadne merania!!! Ste ako úrad úplne na hovno a nemienim tejto zločinnej vláde ani žiadnemu úradu dať jediný cent z daní ani viac nebudem rešpektovať ich požiadavky! Najskôr si budete plniť svoje povinnosti vy a potom môžete od nás niečo žiadať ako napríklad dane, daňové priznania, pokuty atď!

Úrad na ochranu ovzdušia, Polícia a SHMÚ defacto legalizuje zločiny chemtrails a umožňuje zamorenie ovzdušia syntetickými vláknami. A Vy pani Pilková a Váš úrad legalizuje zamorenie ovzdušia extrémnym rádiovým žiarením a Doležal miesto toho, čo by nás mal chrániť, podporuje výstavbu ešte ďalších antén!

Ale čo sejete, to budete žať!

Vyrobili ste katastrofálnu situáciu a vystavili ste ľudí extrémnym hodnotám žiarenia, mnohí sú chorí, trpia bolesťami, zápalmi a nepochybne je zamorenie ovzdušia takýmto extrémne silným žiarením aj príčina mnohých chorôb a teda následne aj úmrtí, viac elektrotechnický inžinier Eric Dollard tu:

https://www.biblik.sk/news/eric-dollard-cell-phone-radiation/

Ak by ste chceli vaše satanské zdroje, ako napr. WHO/IARC:

"ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE: KATEGÓRIA 2B, POTENCIÁLNY KARCINOGÉN"

https://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/iarc-rf-carc/

IARC - MEDZINÁRODNÁ AGENTÚRA PRE VÝSKUM RAKOVINY (patrí pod WHO) KLASIFIKOVALA RÁDIOFREKVENČNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA AKO POTENCIÁLNY KARCINOGÉN - VYHLÁSENIE IARC SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.

https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Viac veľmi zaujímavý a krátky článok tu:

https://www.biblik.sk/news/mobil-je-nebezpecny/

Vysielače, mobilné antény a zdroje EM žiarenia ako napr. Wi-Fi, bluetooth, nové satelity atď. by sa mali aj preto čo najviac redukovať, ale tu minister aj ďalší robia presný opak! Nestačila epidémia rakoviny a psychických chorôb? Potrebujete ešte niečo iné?

Neexistuje, že antény budú žiariť stovky tisíc jednotiek! Žiadam vás, aby ste v prvomrade tu dali túto situáciu doporiadku, urobili normálne normy, pretože extrémne veľa by bolo aj 5.000 mikroWatt/m2 a na miestach Soblahovská 19, 21, 23 a naposledy ešte aj okolie OZC MAX som nameral viac ako 500.000 mikroWatt/m2! Zločinci a vrahovia, ktorí postavili normy tak, že tieto hodnoty údajne vôbec nevadia, budú zmetení z tohto sveta a súd práve prebieha! Vy ľudí zabíjate týmito anténami, vôbec to tu nemá čo robiť po strechách domov! Je to satanská zvhrlosť umiestniť antény po sídliskách a vedľa ciest, aby z tesnej blízkosti poškodzovali ľudí! Veď vy tých ľudí zabíjate a tvárite sa, že na miestach s káblovým optickým pripojením treba bezdrôtový 5G internet!

A pri cestách a diaľniciach nestačia SOS hovory? Musí mať niekto tesne vedľa cesty stožiar s anténami a hyperrýchly mobilný internet aj za cenu, že to tých šoférov a ľudí poškodzuje a zabíja? Skúste si napr. v okolí BA v dopravnej zápche chvíľu postáť s autom pri vysielači – veď tí ľudia ani netušia, z čoho majú bolesti a choroby! Ak si ľudia uvedomia riziká žiarenia, nebudú na vás čakať ani vám nič písať, rovno tieto zariadenia budú ničiť! A zodpovední za to budete aj vy!

Ale vystaviť ľudí extrémne silnému žiareniu to je zámer, pretože ak by tu existoval nejaký normálny úrad a nejaké normálne normy, toto by nebolo možné! Neberie sa žiadny ohľad na človeka, normy robí priemysel a štátne úrady sú na legalizáciu orgií tejto globálnej satanistickej mafie!

Povedzte, čo ak tu niekto do stojaceho auta/bytu/balkón umiestni vysielač, ktorý tu bude ľudí zabíjať? Dajme tomu, niekto tu na balkón praske anténu ktorá bude žiariť cez vaše normy! A vy zase nič nebudete merať a nič sledovať – podobne ako SHMÚ nesleduje vlákna chemtrails a  Polícia nijak nerieši trestné oznámenia na tieto kolosálne zločiny?

Zase len poviete, že podľa predložených papierov je všetko v poriadku? Vy  aj na Váš úrad, pracujete pre zločincov a vrahov a ešte ich obhajutete! Načo mne ako občanovi Slovenska je Váš úrad? A prečo by som ho mal ďalej sponzorovať a nechať to tak? Podávam na Vás v tomto momente oznámenie, určite Vás budú riešiť, aj Doležala aj ďalších zodpovedných a je jedno, či tomu veríte, ale práve vás riešia.

Len Vás prosím pani Pilková, ak môžete s touto katastrofálnou situáciou v okolí Soblahovská 19, 21, 23 a OZC MAX, kde sa bežne ustálené hodnoty EM žiarenia pohybujú v rozsahu min 200.000 – 500.000  mikroWatt/m2, urobte aspoň niečo, pretože v týchto pásmach je veľmi nebezpečné sa pohybovať a zvlášť stáť na mieste. ľudí to poškodzuje, o tom niet pochýb!

(podľa mňa sa ľudia delia na tých, čo to EM žiarenie cítia okamžite a na tých, ktorí následky pocítia neskôr, ale ovplyvňuje to každého, viď. napr. pozr. komentár tu:

“Na ionizovanie materiálu potrebuješ nejakú frekvenciu žiarenia, čo vysoké frekvencie spĺňajú, ale nízke frekvencie ich spĺňajú s určitou pravdepodobnosťou pomocou tunelového javu (potrebnú energiu si môžu prepožičať). Žiarivý výkon je rôzny v rôznych smeroch a v rôznych vzdialenostiach (dôležité sú násobky vlnovej dĺžky) a ešte sú tu rôzne odrazy a konštruktívne interferencie. Okrem toho chemické reakcie prebiehajú pri rôznych teplotách rôzne a žiarenie ovplyvňuje pravdepodobnosti, či sa daná reakcia uskutoční alebo nie (natočenie molekúl, vzdialenosti, energetický stav (vibrácie, rezonancie)). Takže napísať, že EM žiarenie vôbec neovplyvňuje človeka zlým smerom je zavádzajúce.”

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstva-elektromagnetickeho-ziarenia-a-radiova-technologia-ako-mozny-sposob-manazovania-koronavirusu/

Upozorňujem Vás týmto aj na ďalší zločin – do vozidiel autoškoly sú namontované zariadenia s hodnotami 400.000 mikroWatt cca každých 15 sekúnd. Viete mi povedať, či tieto zariadenia prešli aspoň bežnými testami?  Pretože človek, ktorý sedí v takomto vozidle autoškoly (vlastne dnes zrejme všetky vozidlá autoškôl) vážne ohrozuje svoje zdravie! Ktorý hajzel umiestnil do vozidiel autoškoly GSM modul tak, aby priamo žiaril na ľudí?

Toto je ďalší kolosálny zločin, ak toto nejaký úrad schváli, alebo povie, že toto je v poriadku, môžem len opovrhovať takým úradom a požadujem nápravu. Ľudia by sa však mali celou svojou silou zamerať na to, ako sa vás zbaviť a postaviť vás pred súd, pretože ste len nástrojom v rukách globálnych korporácií, ktoré sa evidentne rozhodli ľudí totálne ovládať a veľkú časť ľudstva povraždiť.

Elektromagnetické žiarenia prispieva k zmenám EEG, je to o.i. aj zariadenie na kontrolu myšlienok, viac tu:

https://www.biblik.sk/news/mobil-je-nebezpecny/

https://www.biblik.sk/news/dr-rauni-leena-luukanen-kilde-kontrola-mysli/

Tak ako antény pôjdu preč zo striech budov v mestách, pôjdu preč aj tie čipy z vozidiel autoškôl! A nakoniec pôjde preč z tejto planéty každý klamár a každý zločinec a tak ako ste boli doteraz zvyknutí klamať a podvádzať – ako sami vidíte, už to ďalej nejde! Ľudia neveria ani podvodu s koronavírusom a neveria ani vašim úradom – to je prvá fáza, druhá je požadovanie aj tresto-právnej zodpovednosti a nakoniec v každom prípade náprava bude zjednaná a trestu neujdete ani Vy, ani Doležal, ani blázon Matovič a sviňa Čaputová! Vy paraziti skurvení! Ľudia vás už tak nenávidia, že by ste sa mali vo vlastnom záujme radšej pratať zo Slovenska, lebo tu už viac nie ste ani v bezpečí, ani vítaní!

 

Ďakujem.

 

Miroslav Raninec, Biblik.sk, tel. 032 /240 00 65

www.biblik.sk

www.biblik.sk/clanky

(odoslané 11:01/12:01 na adresu Miroslava.KovacovaPÍŠZAVINÁČmindop.sk)

Históriu mailov si môžete pozrieť pod čiarou

_________________________________________________________

 

From: Kováčová, Miroslava [Miroslava.KovacovaPÍŠZAVINÁČmindop.sk]
Sent: Wednesday, 04 August, 2021 15:50
To: Biblik.sk
Subject: Podnet Soblahovská TN - doplňujúce informácie

 

Dobrý deň,

 

v prílohe Vám zasielame doplňujúce informácie ohľadne objektivizácie elektromagnetického poľa.

 

S pozdravom

 

RNDr. Miroslava Kováčová

Útvar vedúceho hygienika rezortu

Odbor špecializovaných činností

 

Námestie slobody 6 | 810 05  Bratislava | Slovenská republika

Tel: +421 2 594 94 693

Email: miroslava.kovacovaPÍŠZAVINÁČmindop.sk | www.mindop.sk

 

From: Biblik.sk PÍŠZAVINÁČbiblik.sk>
Sent: Tuesday, July 20, 2021 5:14 PM
To: Kováčová, Miroslava
Subject: RE: Vyhodnotenie výkonu ŠZD

 

Musíme to ešte opakovane preveriť a urobiť opäť niekoľko meraní po sebe, ale k hodnotám cez 500.000 μW/m2 sme sa naposledy vonku na ul. Soblahovská 19/21/21 už nedostali, čo nás prekvapilo (!) (ale v TN sú tieto hodnoty ako sa zdá bežné, napr. prvý vchod OZC MAX sme namerali tiež viac ako 500.000 μW/m2)

Na ul. Soblahovská 19/21/23  sú dlhodobo priemerné hodnoty cez 200.000 μWatt/m2. Hodnoty v okolí Soblahovská 19/21/23 boli aj podľa nášho posledného merania okolo 200.000 μW/m2, čo je stále extrém!!! Tieto hodnoty v okolí obytných budov sú pokus o poškodenie zdravia, ste zločinci a vrahovia!

V každom prípade, je mi úplne jedno, že ste nezistili nedostatky, býva mi zle, len keď vyjdem von, pretože tieto hodnoty sú extrémne! Na to aby bolesti hlavy boli niekedy neznesiteľné, stačí vyjsť len na balkón - 20-40.000 μW/m2 na balkóne, 100.000  μW/m2 vo vedľajšom byte, cez 200.000 μW/m2 vonku na ulici-ak sa niekto podpísal pod to, že je to v poriadku, je to zločinec a vrah!

(a to nehovorím o tom, že v byte sa to tiež nedá vydržať, kombinácia blízkych antén a routerov býva niekedy úplne neznesiteľná, priemer v mojom byte okolo 1000-2000 μW)

V byte mám na niektorých miestach odspodu susedinho routra 18.000 μWatt/m2 a je mi zle už tých pár sekúnd, čo v tom mieste vykonám meranie!

Vytvorili ste nám prostredie, v ktorom kôli anténam operátorov a blízkym Wi-Fi routerom mnohí ľudia (aj ja) pociťujeme ukrutné bolesti a nemôžeme normálne vykonávať svoju prácu, nemôžeme normálne spať, normálne oddychovať... Čochvíľa a to si zapamätajte, pri určitých frekvenciách alebo za určitých podmienok to začnú cítiť aj ostaní, ak náhle na vás prídu po prechádzke v blízkosti vysielača ukrutné pálivé bolesti hlavy, z ktorých sa budete niekoľko dní liečiť, uvidíte čo prežívame! A nedá sa takmer nikde oddýchnuť, 250 μW/m2 je aj tu v horách, čo je stále nenormálne! Citlivý človek nemá šancu zregenerovať, celý život sa od istej doby v takomto prostredí stal takmer úplne neznesiteľný, iba ďakujem Bohu, že sused na noc vypne router, ale nie všetci sú takí susedia, je katastrofa, že niekto niečo také schválil do panelákov! Chvíľa státia na mieste pri aktívnom routri pre mňa niekedy znamená popáleniny, ktoré si niekedy vyžiadajú aj niekoľko dní alebo týždňov liečenia. Popáleniny od blízkych staníc si vyžadujú mesiace liečenia. Máte vôbec predstavu, čo ste nám urobili? Vie aké ukrutné bolesti a problémy ľuďom spôsobujú bezdrôtové zariadenia? Mnohí to zistia, až keď dostanú nové zariadenie na novej frekvencii alebo nové auto s novými senzormi. Pýtajú sa manažérov: “Čo ste mi to predali za auto?” alebo “Prečo ma z tohto mobilu páli hlava?” a častokrát výrobca uzná reklamáciu! Na bezdrôtové moduly (Wi-Fi, bluetooth, zdroje GSM signálu, BTSky-mob. zákl. stanice) sú niektorí ľudia veľmi citliví, situácia je čoraz horšia – hustota bezdr. modulov, navyšovanie frekvencií, človek dostáva stále vyššie dávky a stále viac času sa pohybuje v prostredí silného mobilného žiarenia, jedného dňa zrejme dôjde k niečomu ako “k presýteniu tela EM žiarením” a telo začne reagovať prudkými bolesťami, podľa mňa ak nedôjde k rozvoju ťažkého psychického alebo fyzického, najč. onkologického ochorenia, tak dochádza k citlivosti na EM žiarenie ako prirodzené varovanie tela. Vlastne nevýhodu má ten, kto účinky EM nevníma)

A to niektorí ľudia nechápu, prečo si musia prácu brať domov a v robote sa nemôžu sústrediť – prídeme, urobíme merania a zistíme, že človek sedí blízko aktívneho routra! Toľkých ľudí bolí hlava, toľkí majú problémy so spánkom, sústredením, depresie a rôzne psychické poruchy a tisícoraké problémy, ale ich ani nenapadne, že je to častokrát spôsobené smartphonom, Wi-Fi routerom alebo blízkou BTSkou (mobilnou zákl. stanicou)

Prostredie kôli sile žiarenia je pre spomínané problémy úplne neznesiteľné a vy krysy napíšete, že hodnoty neboli prekročené! Čo ste nám to urobili? Skrz bolesti hlavy sa tu niekedy nedá vydržať, a minister ešte veselo stavia 5G?

Vaše normy sú úplná fraška, celé vaše úrady sú len slúžkami priemyslu, na nás ohľad neberiete! Za túto situáciu je zodpovedný aj váš úrad, budem vás volať na zodpovednosť, podám na vás žalobu a nahlásim vás tým, ktorí majú moc vás odstrániť! Ľudia sa musia brániť! Angličania tie stanice zapaľujú a je to dobré riešenie, lebo písať vám to je ako písať bláznom! Blázni len pokračujú vo svojich bláznivostiach, zničili a zamorili ste nám prostredie a tvrdíte, to nič, to je ok... Ste zločinci a vrahovia!

Lebo situácia je úplne katastrofálna a vy tvrdíte, že je to v poriadku a ministerstvo ešte veselo schvaľuje 5G a ide sa ďalej!

NEEXISTUJE aby boli takéto hodnoty žiarenia, 1.000 mikroWatt/m2 je už extrém, a nejaká sviňa pri 200-500.000 μW/m2 povie, že neboli zistené nedostatky! Kto to tvrdí, kto sa pod tie normy podpísal? (podľa vašich noriem ak sa dobre pamätám 2.000.000 μW/m2 sú ešte v pohode!)
Zaujíma ma, nakoľko vás živia daňoví poplatníci, ako kedy a kde ste dospeli k vášmu záveru a na základe akých meraní? Chcem vedieť, či ste robili nejaké objektívne merania a aké sú namerané hodnoty? Pretože našim spektrálnym analyzátorom meriame iba do 8GHz, hodnoty v pásmach 10-60GHz príp. 90GHz môžu byť oveľa vyššie! A je možné, že aj problémy s dýchaním a choroby sú výsledky experimentov, ktoré na nás robíte, pretože pribúda intenzita a navyšujú sa frekvencie. Kolegovia z IT priemyslu nám hlásili, že sa tu prevádzkujú aj 60GHz vysielače, podľa niektorých zdrojov niektoré vysielače na tejto frekvencii spôsobujú problémy s dýchaním (!) Skúšate, podobne ako s vakcínami, čo to spraví! Zaujíma ma, v akých pásmach ste merali a v akých jednotkách posudzujete hodnoty?

Z vášho záveru mi vyplýva, že ste nerobili nič, je to iba ďalší pľuvanec do tváre, ostáva ľuďom niečo iné, ako tie stanice zapáliť a odstrániť špinavcov, ktorí tvrdia, že tu nie sú žiadne nedostatky, keď sa tu už kôli bolestiam nedá vydržať ani vonku ani v byte?

Signál z mobilných staníc ani signál routrov od susedov odoberať nechcem, v byte majú byť hodnoty 0 μW/m2! Elektromagnetické žiarenie z blízkych routerov a BTS  je špina, kontaminácia a pôsobí mi to problémy a  bolesti, urobte normy tak, aby sa tu dalo vydržať, ale vy ešte staviate stále nové antény, rozširujete sieť a navyšujete frekvencie bez ohľadu na následky, ktoré sami nepoznáte! VRAHOVIA!

Pripomínam citát G.H.W. Busha:

"If the people were to ever find out what we have done, they would chase us down the street and lynch us." / "Ak by ľudia vedeli, čo sme im urobili, naháňali by nás po uliciach a lynčovali by nás."

George H.W. Bush Viac tu: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-haarp/

A mnohí ľudia už vedia ste urobili, a ešte vám nie je dosť!

Ste zločinci a vrahovia! Čaká vás súd. My občania nemáme ani Políciu, ani úrady ani nikoho, kto by skutočne riešil naše problémy a sťažnosti. Okrem oklieštenej moci zopár statočných sudcov a právnikov tu nie je nikto, kto by nám pomohol. Bývanie a existovanie v takomto prostredí je pre mňa bolestivé život a zdravie ohrozujúce, profesionálne odtienenie bytu podľa CP fy Probin, s.r.o vychádza okolo 15.000 €. Má to aj svoje negatíva, riešením by bolo presťahovanie, teda kto mi dá 250.000 € na normálny dom v normálnom prostredí a kde nájdem normálne miesto? Ste zločinci a vrahovia, napratali ste vysielače všade, aj do hôr aj do prírody, medzi domy na sídliskách aj okolo ciest, tie BTSky ak sa ľudia zobudia, budú horieť nielen v Anglicku, ale aj tu! A vás čaká súd za to, čo ste nám urobili! Voči nám ste boli ľahostajní, bolo vám úplne jedno že nás mučíte a zabíjate, aj vaši sudcovia budú ľahostajní voči vám.

“lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané” Matúš 7:2

 

Miroslav Raninec, Biblik.sk, tel. 032 /240 00 65

www.biblik.sk

www.biblik.sk/clanky

 

From: Kováčová, Miroslava [ miroslava.kovacovaPÍŠZAVINÁČmindop.sk ]
Sent: Tuesday, 20 July, 2021 12:44
To: biblikPÍŠZAVINÁČbiblik.sk
Subject: Vyhodnotenie výkonu ŠZD

 

Dobrý deň pán Raninec,

 

v prílohe Vám zasielame vyhodnotenie výkonu štátneho zdravotného dozoru v súvislosti s riešením Vášho podnetu: príloha - Vyhodnotenie ŠZD_Podnet_Soblahovská,TN.pdf

 

 

S pozdravom

 

 

RNDr. Miroslava Kováčová

Útvar vedúceho hygienika rezortu

Odbor špecializovaných činností

 

 

Námestie slobody 6 | 810 05  Bratislava | Slovenská republika

Tel: +421 2 594 94 693

Email:    miroslava.kovacovaPÍŠZAVINÁČmindop.sk    | www.mindop.sk