RAKOVINA - KONIEC JEDNEJ CHOROBY ĽUDSTVA, Dr. Matthias Rath

30.08.2017 00:44

Dr. MATTHIAS RATH - RAKOVINA KONIEC JEDNEJ CHOROBY ĽUDSTVA:

https://www.youtube.com/watch?v=C1rki3xkjYo

"Ľuďom sa pri chemoterapii podávajú ťažké jedy, ktoré boli pôvodne určené na vraždenie a masové zabíjanie ľudí.

Očakávajú pri tom niečo iné ako smrť?" Dr. Matthias Rath, doktor medicíny, ktorý spolu s kolegami

podal na medzinárodný súd Žalobu na farmaceutické korporácie (pozri bod 1.1.5 Rakovina; a 1.1.2 Vysoký tlak)

Žalobu nájdete tu:

matrix-2012.cz/index.php/109-uncategorised/1731-zaloba-na-farmaceuticke-korporace 

↑↑↑   (Vysoký krvný tlak bod 1.1.2; Rakovina bod 1.1.5)  ↑ ↑ ↑