PREČO JE POVINNOSŤOU KRESŤANA ODMIETNUŤ OČKOVANIE

05.04.2019 01:24

"Očkovanie je barbarská praktika, očkovanie jeden z najväčších podvodov všetkých čias." "Vakcína je špinavá látka a je naozaj hlúpe očakávať, že jeden druh špiny (chorobu) odstránite nejakou druhou špinou (vakcínami)." "Uvedomelí odporcovia očkovania by sa mali postaviť - ak je to potrebné - hoci aj proti celému svetu, aby obránili svoje presvedčenie." Mahátmá Gándhí
"Očkovanie je barbarská praktika, očkovanie jeden z najväčších podvodov všetkých čias." "Vakcína je špinavá látka a to je fakt hlúpe očakávať, že jeden druh špiny (chorobu) odstránite nejakou druhou špinou (vakcínami)." "Uvedomelí odporcovia očkovania by sa mali postaviť - ak je to potrebné - hoci aj proti celému svetu, aby obránili svoje presvedčenie." Mahátmá Gándhí, večne živá duša

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vakciny-v-rusku-dodavane-zo-zahranicia-neprechadzaju-ziadnymi-kontrolami/

-  -  -

"Dovolím si zacitovať z jednej kauzy (argumenty v žalobe) kde som zastupoval klientov vo veci povinného očkovania.
Klienti sú kresťania, a to silne veriaci. Pre nich je akékoľvek využitie alebo zneužitie umelých potratov na akékoľvek účely absolútne neprijateľné. Dokument Pápežskej akadémie pre život (Pontificia Academia pro Vita – ďalej len „P.A.V.“) vydaný 05.06.2005 nazvaný „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a pertire da cellule provenienti da feti umani abortiti“ (ďalej len „Dokument P.A.V.“) jasne uvádza v kapitole „Posizione del problema etico collegato con questi vaccini“ že:

„Z hľadiska prevencie vírusových ochorení ako sú osýpky, príušnice, ružienka, nákazlivá žltačka typu A, alebo ovčie kiahne, je jasné, že výroba účinných očkovacích látok proti takýmto chorobám, ak aj ich použitie prostredníctvom povinného očkovania všetkých ohrozených ľudí, a to až do vyhubenia týchto chorôb, nepochybne predstavuje „míľnik“ v sekulárnom boji človeka proti nákazlivým chorobám. Tieto očkovacie látky sú však pripravované z vírusov, odobratých z tkanív plodov, ktoré boli nakazené a umelo potratené. Tieto vírusy boli následne oslabené a kultivované na tkanivových kultúrach, ktoré rovnako tak pochádzajú z umelých potratov. Toto neprestajne vyvoláva etické problémy. Potreba zdôrazniť morálnu stránku tejto veci vyvstáva najmä zo spojitosti vyššie spomínaných vakcín s umelými potratmi, z ktorých bol získaný biologický materiál pre výrobu menovaných vakcín.“

Podľa dokumentu P.A.V.:
Je na veriacich a svedomitých občanoch (otcoch rodín, lekároch atď.), aby sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti „kultúre smrti“, z ktorej tieto útoky vyvierajú. Z tohto uhla pohľadu použitie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, vytvára prinajmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na umelom potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na predaji takýchto vakcín. Navyše, v rovine kultúry, použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.“

Zdôrazňujem, že Dokument P.A.V. nie je jediným dokumentom Katolíckej cirkvi, ktorý pojednáva o (a)morálnosti zneužívania umelých potratov na vedecké, alebo medicínske účely. Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium vitae“ (ďalej len „Encyklika“) v bodoch 57 až 63 uvádza:

„57. Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom. Vedomé a dobrovoľné rozhodnutia zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo viac, voči samotnému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi. Je to čin, ktorý protirečí základným ľudským činnostiam spravodlivosti a lásky. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený do jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne k tomu nanútiť a ani to dovoliť.“

„63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embriách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumoch a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. Užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.“

Klienti si vyhradzujú právo výhrady svedomia, pretože sa absolútne stotožňujú s dokumentom Pápežskej akadémie pre život Pontificia Academia pro Vita vydaného 05.06.2005 nazvaným „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a pertire da cellule provenienti da feti umani abortiti“, a takisto s Encyklikou pápeža Jána Pavla II. „Evangelium vitae“ a tam uvedenými argumentami.

A ešte niečo na zamyslenie z rovnakej kauzy:

a) Prečo bolo od 1. januára 2012 zrušené  očkovanie proti tuberkulóze      ?

Podľa Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti bolo zrušené „na základe zníženia počtu nových prípadov tuberkulózy na Slovensku pod hranicu 10 ochorení na 100 000 obyvateľov“. Otázkou potom je, prečo nebolo zrušené očkovanie aj proti detskej obrne, ktorá sa u nás na rozdiel od tuberkulózy nevyskytuje už 56 rokov, proti záškrtu, ktorý tu nie je už 36 rokov, či proti osýpkam, ktoré u nás neboli už 18 rokov?
Dokonca aj skupiny, ktoré podporujú očkovanie, priznali, že bolo zrušené aj pre vysoký počet nežiadúcich účinkov, a dokonca aj preto, že deti neboli pred ochorením úplne chránené, pretože „bežný typ TBC mohli dostať aj napriek podaniu vakcíny“. Otázkou potom je, prečo sa celé desiatky rokov toto vôbec prvé očkovanie (ešte v pôrodnici) lekármi obhajovalo, rovnako ako sa dnes obhajuje očkovanie proti iným chorobám? Na tomto príklade vidieť, že vedci a lekári sa jednoducho mýlili alebo vedome klamali. Ako im potom môžeme veriť teraz?

b) Prečo sa dnes neočkuje povinne aj proti chrípke, ktorá tiež spôsobuje smrť? Prečo nie sú zakázané cigarety, ktoré preukázateľne spôsobujú smrť?

Na druhej strane sa ale povinne očkuje napr.

(I) proti detskej obrne, ktorá v 70 % prípadoch prebieha bez symptómov a len v 0,5 % prípadoch spôsobuje trvalé ochrnutie.
(II) proti čiernemu kašľu, pri ktorom zomrie 0,5 % detí do jedného roka, pri starších je to ešte menej, pritom sa však očkujú aj v 6. a 13. roku.
(III) proti žltačke typu B, ktorá je v Európe smrteľná len pre 0,25 % nakazených.
(IV) proti osýpkam, ktoré sú smrteľné len pre 0,2 % nakazených (ak nie sú podvýživení).

c) Prečo sa očkuje proti rubeole už 15-18 mesačné deti (vrátane chlapcov), keď je táto choroba v zásade riziková len pre tehotné ženy?

d) Prečo sa očkuje proti mumpsu už 15-18 mesačné deti (vrátane dievčat), keď je táto choroba v zásade riziková len pre dospievajúcich chlapcov? A druhú komplikáciu encefalitídu, vyvoláva veľmi zriedkavo, len v menej ako 2 prípadoch zo 100 000?

Žalobca v 1. rade ďalej uviedol, že za socializmu bol sám (rovnako ako mnohé iné deti) na odporúčanie pediatričky, ktorá v tejto profesii pôsobí dodnes, úmyselne nakazený svojou chorou sestrou, len aby čo najskôr chorobu prekonal a mal tak imunitu pri dospievaní. Čiže choroba v tomto veku nebola v podstate žiadnym rizikom a jej prekonanie pre budúcnosť bolo žiadúce.

e) Prečo sa očkujú proti žltačke typu B dokonca 3x deti, ktoré nemajú ani jeden rok?

Veď táto choroba sa prenáša podobne ako HIV telesnými tekutinami a krvou, pričom také malé deti ani pohlavne nežijú, ani nie sú narkomanmi a riziko pri transfúzii krvi, či iným spôsobom je minimálne."

Radovan Hrádek, infovojna.sk/article/stanovisko-k-umyslom-ministerstva-zdravotnictva-zakazat-neockovanym-detom-vstup-do-verejnych-i-sukromnych-skolok

-  -  -

Poznámka Biblik: Očkovanie považujeme za biologickú zbraň a jeden z najväčších zločinov v histórii ľudstva vôbec. Dnes sú prakticky všetky vakcíny geneticky modifikované. Takmer úplne všetky vakcíny obsahujú GMO (Geneticky modifikované organizmy). Čo sa stane, keď to začnete ľuďom alebo zvieratám vpratávať do tela? To uvidíme aj vďaka rodičom, ktorí nechávajú očkovať svoje deti a veru aj vďaka tým, čo nechávajú očkovať svojich psov! Ani psa by som nedal očkovať a už vôbec nie dieťa! Vakcína = špina ! Očkovanie je experiment na ľuďoch, ku ktorému sa na úrovni štátu žiadny predstaviteľ nie je schopný jednoznačne vyjadriť ako o globálnom zločine. OČKOVANIE = GLOBÁLNY ZLOČIN. KAŽDÝ ZAOČKOVANÝ JEDINEC = POTENCIÁLNA HROZBA ŠÍRENIA NÁKAZY. Výrobcovia vakcín sú globálne korporácie, ktoré dnes majú kontrolu nad svetom a nad vládami, ale tieto korporácie nekontroluje nikto. Iba oni majú prehľad o technológiách a o podrobnom zložení vakcín. Ich cieľom vôbec nie je globálne zdravie, ale v konečnom dôsledku redukcia počtu obyvateľov a ich degenerácia na úroveň bezmocných otrokov. Najmä kresťania by sa mali postaviť celému špinavému vakcinačnému biznisu a vyjadriť presvedčenie, že princíp očkovania je zvrátenosťou vo svojej podstate! V Biblii je napísané: "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE NEMOCNÍ." To sú slová našeho Pána Ježiša Krista a sú jediným právoplatným argumentom kresťana. Zdraví ľudia nepotrebujú vylepšovať imunitný systém prašivými vakcínami! Ortodoxná židovská komunita rovnako odmieta očkovanie, ak sú židia a ich presvedčenie medzinárodne rešpektované, nech je rešpektované aj presvedčenie kresťanov! Je zaujímavé, že po zrušení očkovania chorobnosť klesá, to by mali vedieť všetci ľudia: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/