Biblik.sk

Informácie / NEWS

biblik.sk/clanky

 

"Každý, koho neprikrýval Pán Ježiš Kristus, bol pre mňa ľahkým cieľom!" John Ramirez, bývalý satanista, ktorý zabíjal ľudí za peniaze. Bolo jedno, akého je človek náboženstva, mohol zabiť každého, okrem človeka, ktorý bol vo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zaujimavy-komentar-pod-zaujimavym-videom/

 

"Ak chceme život, štát budeme musieť vybudovať na novo, jasné, že to nás teda čaká poriadne veľa práce!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/predbezny-navrh-ako-by-mohlo-vyzerat-obvinenie-a-zatknutie-predstavitelov-fasistickeho-rezimu-na-slovensku/

ak chceme život, štát budeme musieť vybudovať na novo, jasné, že to nás teda čaká poriadne veľa práce!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/predbezny-navrh-ako-by-mohlo-vyzerat-obvinenie-a-zatknutie-predstavitelov-fasistickeho-rezimu-na-slovensku/
NA ZVRHNUTIE TEJTO ZLOČINNEJ FAŠISTICKEJ SATANISTICKEJ VLÁDY JE POTREBNÉ VYTVORIŤ OBRAZ

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/na-zvrhnutie-tejto-zlocinnej-fasistickej-satanistickej-vlady-je-potrebne-vytvorit-obraz/

POZOR, AJ TESTY ŠPÁROVANÍM - TO SÚ UŽ NOSOVÉ VAKCÍNY!

TAKE CARE, TESTS (SWABS) ARE NASAL VACCINES!

 

______________________________________________________________

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ, TÝM ZALOŽÍTE MIER A BUDETE ŠŤASTNÍ." Abd-ru-shin - - - "KEEP THE HEARTH OF YOUR THOUGHTS PURE. BY SO DOING YOU WILL BRING PEACE AND BE HAPPY." Abd-ru-shin

______________________________________________________________

Záber z pokojnej demonštrácie v USA, ozbrojení muži v USA niekedy chránia demonštrantov pred policajtami. Rovnováha síl a schopnosť vedieť sa účinne brániť je podľa nás kľúčovou podmienkou pre zachovanie pokoja a demokracie / Peaceful demonstration in the USA. Fully armed men in USA are sometimes protecting demonstrants against the Police. We think, the balance between the power of government's structures and power of people is crucial for peace and democracy.

"OBČANIA MAJÚ PRÁVO POSTAVIŤ SA NA ODPOR PROTI KAŽDÉMU, KTO BY ODSTRAŇOVAL DEMOKRATICKÝ PORIADOK ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD UVEDENÝCH V TEJTO ÚSTAVE, AK ČINNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV A ÚČINNÉ POUŽITIE ZÁKONNÝCH PROSTRIEDKOV SÚ ZNEMOŽNENÉ." ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, článok 32

"CITIZENS HAVE THE RIGHT TO DEFY AND UPRISE AGAINST ANYONE, WHO WILL TRY TO REMOVE THE DEMOCRATIC ORDER OF THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS, WHICH ARE DESCRIBED IN THIS CONSTITUTION, IF THE ACTIVITIES OF THE CONSTITUTIONAL AUTHORITIES AND THE EFFECTIVE USE OF LEGAL FORMS ARE IMPOSSIBLE." CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC, CLAUSE 32

"NEBUĎTE POSLUŠNÍ, BOJKOTUJTE, PRESTAŇTE SPOLUPRACOVAŤ! Protivníka je možné poraziť jedine láskou, nie nenávisťou. Nenávisť je najmiernejšia forma násilia, skutočne nenásilne môžeme jednať len keď v sebe nemáme nenávisť." M. Gándhí

SPÔSOBY REVOLÚCIE A ÚČINNÉHO BOJA BEZ POUŽITIA ZBRANÍ:

FILM Gándhí: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-mahatma-gandhi/

FILM Martin Luther King a Malcolm X: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-rivali-martin-luther-king-vs-malcolm-x/

__________________________________________________________________________

https://www.biblik.sk/news/spravne-natocenie-pyramidy-orgonitu-pyramide-orgonite-orientation/

______________________________________________________

Nové citáty pokračujú tu ↓ new quotes starting here:

 

"Každý, koho neprikrýval Pán Ježiš Kristus, bol pre mňa ľahkým cieľom!" John Ramirez, bývalý satanista, ktorý zabíjal ľudí za peniaze. Bolo jedno, akého je človek náboženstva, mohol zabiť každého, okrem človeka, ktorý bol vo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zaujimavy-komentar-pod-zaujimavym-videom/

 

"Pokým ste tu, máte čas sa navrátiť k Bohu, ale keď zomriete, ste skončili!!! Už nie je cesty späť!!!!! Boh Vás varuje, ale mnohí ste hluchí a slepí a hovoríte: “Máme sa dobre na svete, netreba nám Boh.” Ale pravda je taká, že neverní dostanú večnú smrť a žiaden život." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zaujimavy-komentar-pod-zaujimavym-videom/

Pokým ste tu, máte čas sa navrátiť k Bohu, ale keď zomriete, ste skončili!!! Už nie je cesty späť!!!!! Boh Vás varuje, ale mnohí ste hluchí a slepí a hovoríte: “Máme sa dobre na svete, netreba nám Boh.” Ale pravda je taká, že neverní dostanú večnú smrť a žiaden život.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zaujimavy-komentar-pod-zaujimavym-videom/

 

 

Dúfajme, že to opäť bude Rusko, kde si agresori, tyrani a fašisti opäť vylámu zuby! Sláva Slovanom! Sláva Rusku!

Sláva statočným ruským vojakom, nech žije Putin!Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sotak-uz-chytil-nervy-na-predstavitelov-takzvanej-vlady/

https://www.biblik.sk/obrazky/#raising-soviet-flag-over-reichstag-jpg

Vztýčenie sovietskej (pravej ruskej) vlajky nad Reichstagom (2. máj 1945)

Dúfajme, že to opäť bude Rusko, kde si agresori, tyrani a fašisti opäť vylámu zuby! Sláva Slovanom! Sláva Rusku!

Sláva statočným ruským vojakom, nech žije Putin! Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sotak-uz-chytil-nervy-na-predstavitelov-takzvanej-vlady/

 

Ale každý si musí dávať pozor na to, čo jedáva, čo pije, čo si myslí a dnes zvlášť na to, čo na internete pozerá a akú hudbu počúva!

https://www.biblik.sk/news/music-talent-inspiration-silly-fools/
 Anyway, you have to take care what you eat, what you drink, what you think and today especially what you watch on internet and which kind of music you're listening to!

 

"Duchovný svet je oveľa reálnejší ako ten fyzický." John Ramirez

https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/
"Spiritual world is much more real than physical world." John Ramirez


 

 

"Arkadij Petrov - CVIČENIE NA HĹBKOVÚ OČISTU:

https://www.biblik.sk/news/arkadij-petrov-cvicenie-na-hlbkovu-ocistu/

 
"Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite." Izaiáš 35:3

"Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees." Isaiah 35:3

 

V.V. PJAKIN: "NIKDY NESMIETE UPADAŤ DO PESIMIZMU. VOJAK, KTORÝ PANIKÁRI ALEBO LEN UPADNE DO PESIMIZMU UŽ PREHRAL." NA ZVHRNUTIE FAŠISTICKEJ VLÁDY JE POTREBNÉ VYTVORIŤ ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY:
Ak potrebujete rýchlo tieto informácie, dajte si čas 01:01:30 v tomto videu:
https://www.biblik.sk/news/v-v-pjakin-10-5-2022/

 

"MÁME VÄČŠIU SILU NEŽ SI MYSLÍME" MUDr. Jan Palouček, predn. Priateľstvo s neviditeľným svetom
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-paloucek-priatelstvo-s-neviditelnym-svetom/

"We have more power as we think." Dr. Jan Paloucek, M.D., lecture Friedship with the invisible world - sk: https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-paloucek-priatelstvo-s-neviditelnym-svetom/

 

"mnohé výrobky sú dnes s glukózovým sirupom (škrobovým sirupom), príp. sirupom z agáve, čo je vlastne glukózový sirup a toto sladidlo považujeme za nebezpečné. Písali sme o tom bližšie v článku GLOBÁLNE ZLOČINY:
https://www.biblik.sk/news/globalne-zlociny/

https://www.biblik.sk/news/tip-na-kvalitnu-pochutku/

 

"Už neraz som si všimol, že pokiaľ je nejaká žena tak krásna, je to Slovanka."
"I saw once again, when a woman is so ultimately beautiful, she's Slavic."
"Každý z nás ma svoje poslanie a je pre každého človeka veľmi dôležité aby ho našiel."
"Everybody has his own mission and it's very important to find it" Rami Bleckt, cit. z  knihy:
https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-rami-bleckt-hladanie-zmyslu-zivota-books-we-like-dr-rami-bleckt-travels-in-search-of-the-meaning-of-life/

 

Pravda = najlepšie náboženstvo

The Truth = the best religion
https://www.biblik.sk/news/when-tired-zen-stories-to-tell-your-neighbors/

 

"Tvoja spravedlivosť stojí pevne jako vrchy silného Boha; tvoje súdy sú jako veľká hlbina; zachrániš človeka i hovädo, ó, Hospodine!" Žalm 36:7
"Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast." Psalms 36:6 https://www.biblik.sk/news/when-tired-zen-stories-to-tell-your-neighbors/

___________________________________________________________________________________

"MUDr. SOŇA PEKOVÁ: KORONAVÍRUS AKO BIOLOGICKÁ ZBRAŇ? VLÁDA PREVÁDZA EXPERIMENTÁLNYMI VAKCÍNAMI GENOCÍDU NA VLASTNOM OBYVATEĽSTVE, VAKCÍNY MAJÚ OBROVSKÉ MNOŽSTVO NEŽIADÚCICH ÚČINKOV. NEMÔŽEM SA DOMNIEVAŤ, ŽE TOTO IM LEN TAK PREJDE!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-sona-pekova-koronavirus-ako-biologicka-zbran-vlada-prevadza-experimentalnymi-genocidu-na-vlastnom-obyvatelstve-vakciny-maju-obrovske-mnozstvo-neziaducich-ucinkov-nemozem-sa-domnievat-ze-toto-im-len-tak-prejde/

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-sona-pekova-koronavirus-ako-biologicka-zbran-vlada-prevadza-experimentalnymi-genocidu-na-vlastnom-obyvatelstve-vakciny-maju-obrovske-mnozstvo-neziaducich-ucinkov-nemozem-sa-domnievat-ze-toto-im-len-tak-prejde/
 
 
"Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života." Zjavenie 2:10
"Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána," Židom 12:14
"Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Revelation 2:10
"Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:" Hebrews 12:14

 

VLADIMÍR PUTIN, PREJAV 9. Mája 2022:
"Našou povinnosťou je spomínať na tých, ktorí rozdrtili nacistov!" Vladimír Putin, Moskva 9.5.2022: VIDEO RUS+CZsubs:
https://rumble.com/v143eal-projev-prezidenta-vladimira-putina-na-rudm-nmst-k-77.-vro-dne-vtzstv.html

 

DRÁŽDIVÝ KAŠEĽ, ZVÝŠENÁ TEPLOTA A CHOROBY MÔŽU BYŤ NÁSLEDKOM VČERAJŠIEHO A DNEŠNÉHO INTENZÍVNEHO ROZPRAŠOVANIA CHEMTRAILS (+ 7 OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE A OCHRANU ZDRAVIA) (DOPLNENÉ)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/drazdivy-kasel-zvysena-teplota-a-choroby-mozu-byt-nasledkom-vcerajsieho-a-dnesneho-intenzineho-rozprasovania-chemtrails/

 

„Pojďte se zabývat příčinami, nikoliv pouze následky civilizačních chorob!“ MUDr. Karel Erben

https://www.hcy-poradna.cz/

https://www.karelerben.cz/

 

"Pandémia je tam, kde niekto chce aby bola (toto bola zatiaľ len mediálna pandémia, pretože žiadna hyg. stanica nevyhlásila ani epidémiu, neboli splnené podmienky), Skutočné čísla chorých ani skutočné rizikové faktory možnej, skutočnej pandémie nikto neberie do úvahy, pretože elektrosmog a chemtrails sa zatiaľ oficálne úplne ignoruje, podobne ako lekári doby temna vpratávajú do ľudí jedy cez vakcíny, pretože ich vychovávali v tme! Čím viac sa očkuje, tým viac sú ľudia chorí!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ak-by-sme-pripustili-ze-neexistuju-virusy-ze-neexistuju-bakterie-tak-co-by-sme-potom-liecili/

 

BÝVALÁ HYGIENIČKA: EPIDÉMIU VYHLÁSILI POLITICI A PÝTAM SA PREČO? (+Poznámka Biblik: V RÚŠKACH ĽUDIA VDYCHUJÚ NAJMENEJ 5x VIAC CO2 AKO URČUJE TECHNICKÁ NORMA)
https://www.biblik.sk/news/byvala-hygienicka-epidemiu-vyhlasili-politici-a-pytam-sa-preco/

 

"Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14:

Protokoly sionských mudrcov.pdf (326,9 kB)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ak-by-sme-pripustili-ze-neexistuju-virusy-ze-neexistuju-bakterie-tak-co-by-sme-potom-liecili/

______________________________________________________

 

ARKADIJ PETROV: BOH ŽIADA, ABY SME MILOVALI KAŽDÉHO ČLOVEKA AKO JEHO SAMÉHO / ARKADIJ PETROV: GOD WANTS US TO LOVE ALL PEOPLE AS WE LOVE HIMSELF

"Vidíme Otca ako vesmír a ako zrnko piesku. Berie na seba akúkoľvek podobu. Ide každému v ústrety. Žiada:
"Milujte každého človeka tak, ako mňa."

- cit. z knihy Arkadij Petrov - Stvorenie Sveta 3:
https://www.biblik.sk/arkadij-petrov/
"We see The Father as The Universe and as a sand grain. He creates everything, all persons, all shapes. He's going towards everyone to meet you.
His request: "Love every human as you love Me."

- quote from the book Arkadij Petrov, Creation of the Universe 3, tr. from cz book Stvoření Světa 3 by Biblik.sk
___________________________________________________________
 

“A quitter never wins and a winner never quits.” Napoleon Hill, book Think and Grow Rich

"NEVZDÁVAJTE SA! TEN, KTO SA VZDÁ, NIKDY NEZVÍŤAZÍ, A TEN, KTO VÍŤAZÍ SA NIKDY NEVZDÁVA." Napoleon Hill, cit. z knihy Mysli a Zbohatni

 

"Pochopil som, že mať sny je veľmi krásne, avšak dôležitejšie je meniť ich na realitu...." Róbert Krajčík, Centrum Zdravia Gara: centrumgara.sk

 

RUSKÁ BABIČKA PRIŠLA SO SOVIETSKOU VLAJKOU A VRÁTILA UKRAJINSKÝM VOJAKOM JEDLO: "ZA TÚTO VLAJKU MOJI RODIČIA BOJOVALI!" / RUSSIAN GRANNY REFUSES FOOD FROM UKRAINIAN SOLDIERS: "THIS IS THE FLAG MY PARENTS WERE FIGHTING FOR!" (SK, ENG, FRENCH) https://www.biblik.sk/news/ruska-babicka-prisla-so-sovietskou-vlajkou-a-vratila-ukrajinskym-vojakom-jedlo-za-tuto-vlajku-moji-rodicia-bojovali/

 

TELEKOMUNIKAČNÝ OPERÁTOR KÔLI NESÚHLASU ZÁKAZNÍKA S NAVÝŠENÍM POPLATKOV BUDE KAŽDÝ MESIAC POSIELAŤ DOBROPIS: Viac tu: https://www.biblik.sk/news/telekomunikacny-operator-koli-nesuhlasu-zakaznika-s-navysenim-poplatkov-bude-kazdy-mesiac-posielat-dobropis/

VIDEO ROZHOVOR O GEOINŽINIERINGU BOLO ZMAZANÉ Z YOUTUBE / INTERVIEW ABOUT GEOENGINEERING WAS DELETED FROM YOUTUBE (SK, ENG SPA)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/video-rozhovor-o-geoinzinieringu-bolo-zmazane-z-youtube/

 

VIDEO ROZHOVOR O GEOINŽINIERINGU BOLO ZMAZANÉ Z YOUTUBE / INTERVIEW ABOUT GEOENGINEERING WAS DELETED FROM YOUTUBE (SK, ENG SPA) link na veľmi zaujímavé video nájdete tu: https://www.biblik.sk/news/video-rozhovor-o-geoinzinieringu-bolo-zmazane-z-youtube/

 

"Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa." Ján 14:6, cit. Biblia-Roháček

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." John 14:6, Bible King James Version

"Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne." Ján 14:6, Biblia, český kralický preklad

 

"K Otcovi je možné ísť len cez Syna."

"K Otci je možné jít pouze skrze Syna."

"To The Father is possible to go only through The Son."

- citát z knihy Arkadij Petrov - STVORENIE SVETA 3 / quote from the book Arkadij Petrov - CREATION OF THE UNIVERSE 3

https://www.biblik.sk/arkadij-petrov/

__________________________________________________________

"MATOVIČOV JASNÝ CIEĽ!! ZBEDAČIŤ SLOVÁKOV - A UŽ SA TÝM ANI NETAJÍ... Šéf oľano a minister financií NECHCE pre Slovensko lacnú ropu! Oligarcha z Trnavy nechce chrániť Slovákov a za svoje zlyhanie, neúspech, bezradnosť, amaterizmus a obrovský prepad preferencií a dôvery - sa ide mstiť nám všetkým.
1. Chce, aby sme kupovali drahý benzín a naftu.
2. Chce, aby tiež firmy kupovali drahé pohonné hmoty a takto boli nútené zvyšovať ceny všetkých svojich produktov.
3. Chce, aby už národ totálne kľakol na kolená.
Nič iné sa ani nedá dedukovať po Matovičovom vyhlásení, že "Slovnaft by si nemal užívať lacnú ruskú ropu..." Branislav Becík, fb, 7.5.2022

 

"If the American People ever find out what we have done, they will chase us down the street and lynch us."" George H.W. Bush / "Ak by sa americkí ľudia niekey dozvedeli, čo sme im urobili, naháňali by nás po uliciach a lynčovali by nás." George H.W. Bush, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dsl-sk-operatori-si-kupili-frekvencie-pre-rychle-5g-pre-vyuzivanie-o-tri-roky/

 

 

LÁSKA ZA LÁSKU: BOH NÁM DÁVA ÚPLNE VŠETKO / LOVE FOR LOVE: GOD GIVES US EVERYTHING (SK, ENG) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/laska-za-lasku-boh-nam-dava-uplne-vsetko-love-for-love-god-gives-us-everything/

 

"NEVĚDET PROČ A KOMU SVÍTIT JE PRO KAŽDOU HVĚZDU NEJTĚŽŠÍ ÚDĚL, NEBO V TÉTO NEVĚDOMOSTI MUSÍ POHASNOUT." MUDr. Jan Palouček, cit. z knihy POSELSTVÍ BAREV

 

"If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration." Nikola Tesla Quote Notebook for Journaling Paperback – April 15, 2020.

 

"Prosím Vás, vyliečte ma, ale nie tak celkom, lebo poberám inv. dôchodok, aby mi ho nezobrali." reakcie skutočne chorých pacientov, skutočná choroba je, keď je človeku prednejšia choroba než zdravie, takto si pacient vlastne drží chorobu sám, a obáva sa, aby celkom neodišla - toto je príklad skutočne psychicky chorého človeka, ktorý neuvažuje, že so zdravím má vlastne aj neobmedzené možnosti, a je to tiež aj príklad nedôvery človeka k Bohu (5.5.2022 10:46, 11:46 l.č.)

 

MOBIL, BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ A BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIA BY MALI BYŤ ĎALEJ OD HLAVY / CELL PHONE, WIRELESS HEADPHONES AND WIRELESS DEVICES SHOULD BE KEPT AWAY FROM YOUR HEAD (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/mobil-bezdrotove-sluchadla-a-bezdrotove-zariadenia-by-mali-byt-dalej-od-hlavy-cell-phone-wireless-headphones-and-wireless-devices-should-be-kept-away-from-your-head/ 

____________________________________________________________________________________________________

Pán Ježiš Kristus, Kázeň na Vrchu, Matúš kapitoly 5., 6., 7, v. Mat. 7:23:

"A VTEDY IM VYZNÁM: NIKDY SOM VÁS NEZNAL. ODÍĎTE ODO MŇA, PÁCHATELIA NEPRÁVOSTI."  / AND THEN WILL I PROFESS UNTO THEM: I NEVER KNEW YOU, DEPART FROM ME, YE THAT WORK INIQUITY." (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/a-vtedy-im-vyznam-nikdy-som-vas-neznal-odidte-odo-mna-pachatelia-nepravosti/

 

"Vládu vykonávame denno-denne, keď kupujeme a predávame, keď sa rozhodujeme, komu a čomu venujeme svoj čas, energiu a pozornosť. Čo podporujeme rastie, ostatné zaniká. Tak ako Gándhí podkopal britskú nadvládu tým, že si tkal látky a vyrábal vlastnú soľ, musíme zlomiť vládu zla tým, že sa budeme rozhodovať pre zmysluplné a ušľachtilé činy a ušľachtilých ľudí a prestaneme podporovať nízke veci. Spájať sa s nečestnými a márne plytvajúcimi ľuďmi alebo podnikmi, či ich tolerovať pre osobné výhody alebo zo strachu, znamená mať podiel na ríši zla. Poberať výhody z niečoho, čo som nevytvoril vlastnou prácou, znamená stratiť nezávislosť, slobodu a dôstojnosť. Toto prosím nie je idealizmus, ale Zákon." Dr. Emil Páleš, sofiológ https://www.biblik.sk/news/rndr-emil-pales-pohlad-na-demokraciu-volby-do-roku-2100-pohlad-ako-je-mozne-riadit-stat/

 

MOŽNOSTI REGENERÁCIE I NOVOTVORBY ORGÁNOV / REGENERATION OF ORGANS AND RECREATING MISSING OR REMOVED ORGANS:
https://www.biblik.sk/news/moznosti-regeneracie-i-novotvorby-organov/

 

MOBIL, BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ A BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIA BY MALI BYŤ ĎALEJ OD HLAVY / CELL PHONE, WIRELESS HEADPHONES AND WIRELESS DEVICES SHOULD BE KEPT AWAY FROM YOUR HEAD (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/mobil-bezdrotove-sluchadla-a-bezdrotove-zariadenia-by-mali-byt-dalej-od-hlavy-cell-phone-wireless-headphones-and-wireless-devices-should-be-kept-away-from-your-head/ 

 

"FIRMY SA S NAMI O ZISK NEDELIA, PREČO SI MYSLIA, ŽE IM MÁME KOMPENZOVAŤ STRATY?" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vypovedanie-zmluvy-s-telekomunikacny-operatorom-koli-navyseniu-poplatkov-chodte-si-peniaze-pytat-od-flandry-a-blaznovlady/

 

NOVÁ KNIHA NA BIBLIK.SK: LIEČENIE SLNEČNÝM SVETLOM / SUNHEALING (SK, ENG) 2x AKTUALIZOVANÉ / 2x UPDATED
Viac tu / Read more here - SK, CZ, ENG: https://www.biblik.sk/news/nova-kniha-na-biblik-sk-liecenie-slnecnym-svetlom-sunhealing-sk-eng/

 

_____________________________________________________________

"PROSÍME ZDIEĽAJTE
 MEGAŠKANDÁL SPOLOČNOSTI AQUATREND:
JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH DODÁVATEĽOV REVERZNÝCH OSMÓZ MÔŽE DODÁVAŤ SILNO ZNEČISTENÚ VODU. UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI AQUATREND ABY MONITOROVALI KVALITU VODY!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/megaskandal-spolocnosti-aquatrend-jeden-z-najvacsich-dodavatelov-reverznych-osmoz-dodava-znecistenu-vodu-upozornujeme-zakaznikov-spolocnosti-aquatrend-aby-monitorovali-kvalitu-vody/

______________________________________________________________________________

 

"Viď a snaž sa aplikovať do praxe NAJVÄČŠIE PRIKÁZANIE.
 
Dôležitý je cit, bdelosť - prikázanie BDEJTE!
 
A mnohí možno poznáte, akým spôsobom sa v bibl. časoch uzdravovali aj veľmi ťažké prípady psych. chorôb, vlastne tak sa uzdravujú aj teraz:
 
           "Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou a pôstom." Matúš 17:21

           "A povedal im: Toto pokolenie nemôže vyjsť nijakým činom, iba modlitbou a pôstom." Marek 9:29

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vhodne-ocistne-dni-aspon-1x-do-tyzdna/
 

"Bežní ľudia by sa určite cítili lepšie, ak by sa aspoň na 1 deň v týždni odtrhli od mobilov, od Wi-Fi, od všetkých povinností a venovali sami sebe aspoň 1 deň v týždni! Nebolo by taktiež odveci vypínať mobil pri relaxe, behu, cvičení vonku, aby si telo od elektromagnetického žiarenia oddýchlo. V pôste, očistných dňoch ide o to odpútať sa od všetkého, od domácich prác, od internetu, tak si kvalitne oddýchnuť" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vhodne-ocistne-dni-aspon-1x-do-tyzdna/

 

Bežní ľudia by sa určite cítili lepšie, ak by sa aspoň na 1 deň v týždni odtrhli od mobilov, od Wi-Fi, od všetkých povinností a venovali sami sebe aspoň 1 deň v týždni! Nebolo by taktiež odveci vypínať mobil pri relaxe, behu, cvičení vonku, aby si telo od elektromagnetického žiarenia oddýchlo. V pôste, očistných dňoch ide o to odpútať sa od všetkého, od domácich prác, od internetu, tak si kvalitne oddýchnuť

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vhodne-ocistne-dni-aspon-1x-do-tyzdna/

 

"Personally, I use wired connection even for my tablet (usb-c/LAN reduction), good to download and watch offline - minimize Wi-Fi exposure / Používam káblové pripojenie aj na tablete (existuje takáto redukcia) IT experts and billionaires don't have any Wi-Fi / IT experti a miliardári dnes vysvetľujú, prečo nemajú doma Wi-Fi https://www.biblik.sk/news/former-microsoft-canada-president-frank-clegg-on-5g-wireless-tech-and-safety/
 

___________________________________________________________________________________

V.M. ZAZNOBIN:

https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=zaznobin

 

"KEĎ NIEČO VLÁDNE TEBE, NIE SI KRÁĽ!"
"KTO SA STARÁ O NIEKOHO INÉHO, NEMÁ ČAS ODDÁVAŤ SA VLASTNÝM SMÚTKOM!"
"OD KAŽDÉHO JE MOŽNÉ VYŽADOVAŤ LEN TO, ČOHO JE SCHOPNÝ, AJ TO LEN VTEDY, KEĎ JE TOHO SCHOPNÝ." Antoine de Saint-Exupéry, MALÝ PRINC
https://www.biblik.sk/news/exupery-maly-princ-podarena-parodia-na-obcanov-tejto-planety-antoinde-de-saint-exupery-the-little-prince-or-a-parody-of-the-citizens-of-earth/

"When something rules you - thereafter you're not a king!"
"Who takes care about somebody else, doesn't have time for own depressions."
"It's possible to ask anybody only what he's able to do, but you can ask him only when he's able to do that!" Antoine de Saint-Exupéry, THE LITTLE PRINCE

 

 

NÁVRAT Z KLINICKEJ SMRTI (+Poznámka Biblik: ďalší prípad návratu z duchovného sveta) AKTUALIZOVANÉ + ZAUJÍMAVÉ PREDNÁŠKY MAJSTROV O SMRTI A ZNOVUZROĎOVANÍ) (UPDATE: WHAT COMES AFTER DEATH - SK, CZ, ENG)

 https://www.biblik.sk/news/navrat-z-klinickej-smrti/   (SK)

https://www.biblik.sk/news/co-sa-deje-po-smrti/    (SK, CZ, ENG)

_____________________________________________________________________

 

"náuka školskej medicíny je vedená tak, aby človek a populácia nikdy nebola zdravá, podobné je to aj v oficiálnom náboženstve - ľudia sú vedení, aby vedeli všetky náuky a dogmy cirkvi (tak "akože" všetko o Bohu), ale zároveň tak, aby Pána Boha nikdy skutočne nepoznali, pretože tým by sa cirkev stala nepotrebná, podobne by sa stala nepotrebná veda, väčšina techniky a samozrejme i medicína, pretože ľudia, ľudstvo a celá Zem by mohli byť s pravým Poznaním Boha, seba a sveta úplne slobodní, zdraví, šťastní" https://www.biblik.sk/news/dr-bruce-lipton-niekedy-je-riesenie-naozaj-jednoduche/

 

MUDr. MIKULÁŠ ŠTEFAN: "Na světě je mnoho tmy a každý člověk, který jakýmkoliv způsobem trpí, tmu šíří a krmí." Dr. Mikulas STEFAN, M.D.: "There's so much darkness in this world, and any harmed or suffering person feeds and spreads darkness." (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/mudr-mikulas-stefan-na-svete-je-mnoho-tmy-a-kazdy-clovek-ktery-jakymkoliv-zpusobem-trpi-tmu-siri-a-krmi/

 

"Pre útisk biednych, pre vzdychanie chudobných teraz už povstanem, hovorí Hospodin; zachránim toho, na koho bezbožník pyšne fúka." Źalm 12:6

"For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him." PSALMS 12:5

 

 

"Ste fašisti a ako fašisti aj skončíte" https://www.biblik.sk/news/dsl-sk-stat-chce-regulovat-obsah-na-internete-dalsim-zakonom-ministerstvo-dezinformuje-o-dezinformaciach/
 

‘Bosnian Pyramids are the Oldest Structures on the Planet’ Valery Uvarov / "Bosnianske pyramídy sú najstaršie stavby na svete." Valerij Uvarov - SK, ENG:  https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-books-we-like-valerij-uvarov-pyramidy-dedicstvo-bohov-valery-uvarov-pyramids-the-legacy-of-gods/

 

"Slováci a Slovania v ich satanských plánoch na ovládnutie sveta, ktoré im nevyšli za Hitlera (ktorého sponzorovali podobne ako neofašistov a teroristov na Ukrajine) nemali miesto ani vtedy ani teraz!" Biblik.sk 18.4.2022 14:58 Viac tu: https://www.biblik.sk/news/rudolf-hulak-ide-tu-o-to-aby-nas-totalne-socialne-rozlozili-aby-znicili-nase-rodiny/

 

__________________________________________________________

SHOSHANA ZUBOFF - Harvard professor about mind control  harvardská profesorka SHOSHANA ZUBOFF o myšlienkovej kontrole

VIDEO ENGLISH + CCsubs:

https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw

SHOSHANA ZUBOFF - VEK SLEDOVACIEHO KAPITALIZMU / book AGE OF THE SURVEILLANCE CAPITALISM - smart technologies as a mind control / moderné technológie ako nástroj na kontrolu myšlienok:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-books-we-like-shoshana-zuboff-vek-sledovacieho-kapitalizmu-the-age-of-surveillance-capitalism/

 

"Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, a nepriateľmi človeka budú jeho domáci." Matúš 10:34-36

"Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. And a man's foes shall be they of his own household." Matthew 10:34-36

https://www.biblik.sk/obrazky/#lord-jesus-christ-painting-jpg1

"Byť ticho a byť v súčasnej situácii pasívny znamená žiadne rozhodnutie, mocnejší v tom prípade urobia rozhodnutie za vás." 15.4.2022 10:53, Biblik.sk

"Budeme viesť výchovu gojimov tak, aby im bezvládne klesli ruky vždy, keď budú mať urobiť zásadné rozhodnutie.”  Protokoly sionských mudrcov.pdf (326,9 kB)

"Budeme viesť výchovu gojimov tak, aby im bezvládne klesli ruky vždy, keď budú mať urobiť zásadné rozhodnutie.”

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/harabin-nariadenia-nosit-ruska-su-z-pravneho-hladiska-neplatne/

 

"Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov ako aj oni od Židov, ktorí aj Pána Ježiša zabili aj svojich vlastných prorokov aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom a bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu." 1. Tesaloničanom 2:14-16, viac tu: https://www.biblik.sk/news/biblia-pise-ze-zidia-su-vrahovia-krista-bible-claims-that-jews-are-murderers-of-lord-jesus-christ/

"For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews: Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men: Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost." 1 Thessalonians 2:14-16, read more here: https://www.biblik.sk/news/biblia-pise-ze-zidia-su-vrahovia-krista-bible-claims-that-jews-are-murderers-of-lord-jesus-christ/

 

TIP NA KVALITNÝ DOPLNOK VÝŽIVY: OREGOL (Dr. BORIS SUBOTIĆ) https://www.biblik.sk/news/tip-na-kvalitny-doplnok-vyzivy-oregol-dr-boris-subotic/

 

"SLUŽOBNÍCI NWO SÚ NEPRIATEĽMI BOHA."

Carlo Maria Viganò vigano posolstvo.odt (SK)

"NWO SERVANTS ARE ENEMIES OF GOD." Carlo Maria Viganò
 

"Keď si nevyčistíte pečeň, nevyliečite sa z nijakého ochorenia" Dr. Boris Subotić, video SK: https://www.biblik.sk/news/dr-boris-subotic-ked-si-nevycistite-pecen-nevyliecite-sa-z-nijakeho-ochorenia/

"Until you clean your liver, you won't cure any sickness." Dr. Boris Subotić borissubotic.sk

"KDE NECHODÍ SLNKO, TAM CHODÍ LEKÁR." staré slovenské príslovie

 "WHERE THE SUN DOESN'T GO, THERE GOES A MEDIC." ancient slovak proverb

 

"Ako je možné, že nejakí zločinci obklopili mestá umelými vysokými frekvenciami a úrady sa tvária, že je to akože v poriadku? Typické následky žiaričov v mestách, ale i smartphonov, Wi-Fi a bluetooth zariadení sú: zrýchlený tok myšlienok, zmätenosť, chronická únava, bolesti hlavy, bolesti srdca a úplné odrezanie od citov." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-books-we-like5/

 

 

NEDAJTE SA ZVIESŤ POVRCHOM VECÍ

DON'T LET YOURSELF TRICK BY THE OUTER LOOK OF THINGS https://www.biblik.sk/news/nedajte-sa-zviest-povrchom-veci-dont-let-yourself-trick-by-the-outer-look-of-things/

 

 

GENERAL LIFE ADVISE:

"DON'T GET DISTRACTED BY PUSSY,

THAT'S THE MOST EXPENSIVE ITEM ON EARTH!"


Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/najzakladnejsia-rada-do-zivota-general-life-advise/

 

"Obrazovky TV a PC pred očami, mobil pri hlave a mozog na kašu!" 17:22

"Screens of TV and PC in front of their eyes, cell phone near head and who will wonder they're totally brainwashed!" Please read instructions of your cell phone!  https://www.biblik.sk/news/varovanie-vyrobcu-mobilneho-telefonu-sk-en-the-blackberry-warning/

 

"S genetikou je spojených menej než 1% chorôb." Dr. Bruce Lipton https://www.biblik.sk/news/dr-bruce-lipton-zazracne-uzdravenie/

"Less than 1% of diseases is related to genetics." Dr. Bruce Lipton

 

"MNOHÍ OČKOVANÍ ĽUDIA PRE CHOROBY NEMÔŽU NASTÚPIŤ DO PRÁCE, NEOČKOVANÍ ICH MUSIA ZASTUPOVAŤ. Biblik.sk napísal: "NEDAL BY SOM OČKOVAŤ ANI PSA!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mnohi-ockovani-ludia-pre-choroby-nemozu-nastupit-do-prace-neockovani-ich-musia-zastupovat/

 

"He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him." Proverbs 14:2

„Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.“ Př 14,2

"Ten, kto chodí vo svojej úprimnosti, bojí sa Hospodina; ale ten, ktorého cesty sú prevrátené, pohŕda ním." Príslovia 14:2

 VATIKÁN PLNE OVLÁDAJÚ SLOBODOMURÁRI: https://www.biblik.sk/news/vatikan-plne-ovladaju-slobodomurari-je-nutne-aby-aspon-niekolko-odvaznych-biskupov-prijalo-pravoplatneho-papeza-vigana-ktory-proces-satanizacie-zastavi/

 

"As long as the mind and ego control the direction of creating, there will always be problems in the outer world, for the ego thinks only of itself and lives in duality. But when the heart is in control, everything comes back to balance, for the heart feels and knows only the oneness of life." Drunvalo Melchizedek

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Grigorij Petrovič Grabovoj - ruský vedec, jasnovidec a fenomenálny liečiteľ - viac tu: https://www.biblik.sk/news/grigorij-petrovic-grabovoj-pravoverni-nicitelia-odpoved-predstavitelom-oficialnej-vedy/

Grigorij Petrovič Grabovoj - ruský vedec, jasnovidec a fenomenálny liečiteľ

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/grigorij-petrovic-grabovoj-pravoverni-nicitelia-odpoved-predstavitelom-oficialnej-vedy/

 

"Práve teraz prišiel čas na to, aby človek jasne prijímal rozhodnutia" Alexander Nikolajevič Paramonov "The time is right now to make clear decisions." A.N. Paramonov

 

ECKART TOLLE: YOUR DESTINY IS DETERMINED BY HOW YOU RESPOND WHAT HAPPENS / ECKART TOLLE: DÔLEŽITÉ KRÁTKE VIDEO - VÁŠ OSUD JE URČENÝ TÝM, AKO ZAREAGUJETE NA UDALOSTI (SK, ENG) Viac tu / video here: https://www.biblik.sk/news/eckart-tolle-your-destiny-is-determined-by-how-you-respond-what-happens/

 

"Fašisti chcú zlomiť človeka, každé zlo v realite i v rozprávkach chce v prvomrade dušu. Vy rozhodujete, či fašizmus porazíme! Nedajte sa zlomiť. BOJUJTE!" 25.3.2022 11:51

"The nazis want to break you. Every single evil in reality and in tales wants your soul. Nazis cannot win by force, if you keep your soul! Be strong, don't break. FIGHT!" 25.3.2022 11:52

 

"Keď niekto dá zablokovať nežiadúce médiá bez súdneho príkazu je diktátor. Dnes sa sloboda prejavu dostala na úroveň totalitného štátu. Len veľmi nerozhľadený človek, môže veriť politikovi, ktorý poukazuje na druhý národ a hovorí, že sa tam porušujú ľudské práva. Možno sa porušujú a u nás je to ako???" Zdroj diskusia mojevideo.sk

 

“Na Dankovom stožiari pri parlamente je zvonec a tvojim skazkám je koniec !”
“Fantomas vypotil vetu: ,,Nech si ľudia nezvykajú, že mier je samozrejmosťou"....
Podobnú vetu vypotila Krvavá Mgr. Zuzana ,,Nech sa Slováci neboja zomierať".....” Top komenty k Naďovmu vystúpeniu: https://www.biblik.sk/news/nad-provokuje-jadrovy-konflikt-mysli-si-o-sebe-ze-je-legitimnou-vladou-z-jeho-reci-vyplyva-ze-ak-si-rusko-bude-chranit-svoje-zaujmy-je-mozne-uvazovat-o-dodani-s-300/

 

"ŠPINAVÁ KATOLÍCKA PROPAGANDA VYZÝVALA ĽUDÍ NA OČKOVANIE SMRTIACIMI VAKCÍNAMI, DNES TÁ ISTÁ ŠPINAVÁ KATOLÍCKA PROPAGANDA PRESVIEDČA ĽUDÍ O AKEJSI NEVYHNUTNEJ BUDÚCNOSTI" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/spinava-katolicka-propaganda-vyzyvala-ludi-na-ockovanie-smrtiacimi-vakcinami-dnes-ta-ista-spinava-katolicka-propaganda-presviedca-ludi-o-akejsi-nevyhnutnej-budicnosti/

 

"NARIADENIE O NOSENÍ RÚŠOK JE PROTIÚSTAVNÉ. UZNESENIE SÚDU V BOSNE VYDALO UZNESENIE OZNAČUJÚCE COVID CERTIFIKÁTY I OČKOVANIE AKO PROTIÚSTAVNÉ. SÚD KRITIZOVAL I ZLOŽKY A ÚRADY VYMÁHAJÚCE OPATRENIA. VYMÁHAČOM OPATRENÍ TERAZ HROZÍ AŽ 5 ROKOV VÄZENIA." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nariadenie-o-noseni-rusok-je-protiustavne-uznesenie-sudu-v-bosne-vydalo-uznesenie-oznacujuce-covid-certifikaty-i-ockovanie-ako-protiustavne-sud-kritizoval-i-zlozky-a-urady-vymahajuce-opatrenia/

 

"NA VOJNE SA DÁ ZAROBIŤ, KEĎ TRVÁ DLHO" Peter Sabela - Viac tu: https://www.biblik.sk/news/peter-sabela-na-vojne-sa-da-zarobit-ked-trva-dlho/

NA VOJNE SA DÁ ZAROBIŤ, KEĎ TRVÁ DLHO

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/peter-sabela-na-vojne-sa-da-zarobit-ked-trva-dlho/

 

"A long war could be a good business." Peter Sabela, slovak analytist

 

"MÔŽETE ROBIŤ VIAC, NEŽ SI MYSLÍTE." Veronika Neumannová

https://www.biblik.sk/news/veronika-neumannova-mozete-robit-viac-nez-si-myslite/

"YOU CAN DO MORE THANK YOU THINK." Veronika Neumannová

 

"Súčasné problémy miliónov ľudí na Západe sú následok dlhodobého pôsobenia vládnucich elít v ich štátoch." Vladimir Putin / "The current problems of millions of peole in the West are results of a long-term influence of elities in their own states." Vladimir Putin https://www.biblik.sk/news/vladimir-putin-na-ukrajine-boli-vyrabane-komponenty-biologickych-zbrani-vladimir-putin-components-of-bio-weapons-we-manufactured-in-ukraine/

 

"Nie je smrť ako smrť.. Aj smrť si treba zaslúžiť.. Ruskí vojaci sú hrdí na to ,že môžu zomrieť a položiť život nielen za Rusko ale aj za ruského prezidenta a ruskú vládu a ruských politikov a generálov.. Zomierajú hrdo ,a s veľkou hrdosťou.. Ruskí bojovníci sa neboja smrti.. Rusi sú radi že môžu svoj život položiť za tak významnú vec.. Ruskí dezertéri sú len západnou propagandou.. Ruskí dezertéri neexistujú.. Ruskí vojaci sú predurčení bojovať do posledného dychu.." https://www.mojevideo.sk/video/36d4e/eliminacia_ruskych_tankov_v_uliciach_mariupolu_(zabery_z_dronu).html

 
OČKOVANÍM SA VŽDY URČITÉ PERCENTO DETÍ POŠKODÍ, ZABIJE ALEBO ZMRZAČÍ, NIKTO NEMÁ NÁROK URČOVAŤ, KTORÍ TO BUDÚ https://www.biblik.sk/news/ockovanim-sa-vzdy-urcite-percento-deti-poskodi-zabije-alebo-zmrzaci-nikto-nema-narok-urcovat-ktori-to-budu-by-vaccination-is-always-damaged-killed-or-crippled-some-percent-of-people-theres-no-legal-authority-which-can-make-such-decision-sk-eng/ BY VACCINATION IS ALWAYS DAMAGED, KILLED OR CRIPPLED SOME PERCENT OF PEOPLE. THERE'S NO LEGAL AUTHORITY WHICH CAN MAKE SUCH DECISION (SK, ENG)
 
 
KOMPLIKÁCIE PO COVIDOVÝCH VAKCÍNACH SÚ TAK OBROVSKÉ, AKÉ MEDICÍNA EŠTE NIKDY NEVIDELA, POVEDAL BRITSKÝ EUROPOSLANEC / CHRISTOPHER CHOPE: COVID VACCINES CAUSED MORE DAMAGE AS ANY OTHER VACCINATION PROGRAM IN HISTORY (SK, CZ, ENG) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/komplikacie-po-covidovych-vakcinach-su-tak-obrovske-ake-medicina-este-nikdy-nevidela-povedal-britsky-europoslanec-christopher-chope-covid-vaccines-caused-more-damage-as-any-other-vaccination-program-in-history/
 
INTENZÍVNE SA CELÉ DNI POSÝPALA OBLOHA, ĽUDIA SÚ OMÁMENÍ A CHORÍ, MAINSTREAMOVÉ MÉDIÁ OPÄŤ SPLIETAJÚ TEÓRIE O SAHARSKOM PIESKU - Viac tu: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-tn-st-tura-nm-12-3-2022-15-3-2022-intenzivne-sa-cele-posypala-obloha-ludia-su-omameni-a-chori-mainstreamove-media-opat-splietaju-teorie-o-saharskom-piesku/ SLOVAKIA HEAVILY SPRAYED BY CHEMTRAILS, MEDIA SAID: SAND FROM SAHARA

 

Dr. Vernon Coleman: Nastal čas zatýkania lekárov, čo podávali covidové vakcíny / Dr. Vernon Coleman: ‘It’s time to arrest the guilty Doctors who gave the covid-19 Vaccines’ Viac tu / read more here - SK, ENG: https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-nastal-cas-zatykania-lekarov-co-podavali-covidove-vakciny-dr-vernon-coleman-it-s-time-to-arrest-the-guilty-doctors-who-gave-the-covid-19-vaccines-sk-eng/

 

 

GEORGIA GUIDESTONES

"Rozumiete, na čo v skutočnosti slúži očkovací program a na čo v skutočnosti boli tie opatrenia?" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ak-na-slovensku-nikto-nestiha-predstavitelov-fasistickeho-rezimu-nove-urady-by-mali-vytvorit-obcania/

 

"Od každého jednotlivca, od čistoty našich myšlienok, skutkov i od toho, ako budete tráviť voľný čas, teraz závisí budúcnosť ľudstva. My našu budúcnosť môžeme spoločne vytvoriť, ak sa spojíme a ak si stanovíme jasné, konkrétne ciele. A tie sú?? (?)
Globálna zločinecká vláda má svoje ciele, ak by sme si ako jednotlivci, ako národ a ako ľudstvo tiež stanovili jasné, konkrétne ciele, mohli by sme tiež dosahovať výsledky." Čítajte viac tu: https://www.biblik.sk/news/nikto-to-za-nas-nespravi-ako-dalej/ 

"Ten, kto chce žiť s Bohom, musí ho do seba vpustiť. Ten, kto sa chce stať Bohom, musí sa do neho ponoriť. Ten, kto chce byť človekom, musí urobiť to prvé i to druhé. Byť Človekom je najťažšie." Dr. Arkadij Petrov, kniha STVORENIE SVETA Zachráň svet v sebe - Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-sk-cz-rus-ccsubs/

"Ten, kto chce žiť s Bohom, musí ho do seba vpustiť. Ten, kto sa chce stať Bohom, musí sa do neho ponoriť. Ten, kto chce byť človekom, musí urobiť to prvé i to druhé. Byť Človekom je najťažišie." Dr. Arkadij Petrov, kniha STVORENIE SVETA Zachráň svet v sebe

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-sk-cz-rus-ccsubs/

 

"THERE's NO DEATH." Dr. Rauni Kilde

"NEEXISTUJE ŽIADNA SMRŤ." Dr. Rauni Kilde

 

"Vyplýva mi, že aj celé roky po smrti je možné človeka vzkriesiť, chce to jeho súhlas a prakticky je možné vzkriesiť každého! Abd-ru-shin tieto zákony nepoznal, tak ako v staroveku nepoznali zákony, že by železní vtáci mohli lietať. T.č. to boli tiež "železné zákony". Preto si myslím, že Abd-ru-shin nepochádza zo sfér, kde sú tieto veci známe! Javí sa mi to tak, že učenie súčasného "POSOLSTVA" má za cieľ podobne ako ostatné náboženstvá zakonzervovať vedomie človeka, aby sa z istých rámcov ďalej nepohol a mocným neprekážal. Pán Sedlák, viete niečo prosím Vás o nejakých origináloch? Lebo nám ľudia píšu, že je ešte nejaký starý originálny Abd-ru-shinov spis odlišný od dnešného vydania POSOLSTVA. Ďakujem" mail vydavateľovi POSOLSTVA GRÁLU efezusPÍŠZAVINÁČefezusBODKAsk (posl. 11.3.2022, 15:10) pozn. red: myslím si, že náboženstvá a náboženské spisy neučia človeka rozmýšľať, ale podobne ako mainstreamový školský systém predkladajú hotové názory, čím sa človek nerozvíja, ale dáva do určitej ohrady, ako dobytok... (tak aby mocným neprekážal) Link na text: https://www.biblik.sk/news/mail-vydavatelovi-posolstva-gralu/

 

"KTO CHCE PENIAZE, NIKDY ICH MAŤ NEBUDE!" "PENIAZE SÚ O ENERGII." JÁN MÜLLER, (a.k.a. JÁN II.), jeden z najúspešnejších slovenských finančných manažérov Viac tu: https://www.biblik.sk/news/jan-muller-kto-chce-peniaze-nikdy-ich-mat-nebude/

"WHO WANTS MONEY, HE'LL NEVER HAVE!" "MONEY ARE ABOUT ENERGY." JAN MÜLLER, (a.k.a. JAN II, one of the most successful Slovak financial manager) read more here: https://www.biblik.sk/news/jan-muller-kto-chce-peniaze-nikdy-ich-mat-nebude/

 

"DO WE HEAL OR DO WE RATHER KEEP HIM ALIVE?" physician's anekdote

 

 "Tak čo, začneme ho liečiť, alebo radšej nech ostane nažive?" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vynikajuca-chutna-bezlepkova-nahrada-cestovin-smajstrla-phankove-testoviny/

Existuje taká lekárska anekdota: "Tak čo, začneme ho liečiť, alebo radšej nech ostane nažive?"

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vynikajuca-chutna-bezlepkova-nahrada-cestovin-smajstrla-phankove-testoviny/

 

"NEMECKÁ PÔRODNICA PODĽA VÝPOVEDÍ SVEDKOV ÚDAJNE ODMIETA PRIJÍMAŤ OČKOVANÉ MATKY, PRAVDEPODOBNE KÔLI ZVÝŠENÉMU RIZIKU PĽÚCNEJ EMBÓLIE A TROMBÓZY, NAKOĽKO ČASTÁ PRÍČINA ÚMRTIA A KOMPLIKÁCIÍ PO OČKOVANÍ SÚ KRVNÉ ZRAZENINY." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nemecka-porodnica-podla-vypovedi-svedkov-udajne-odmieta-prijimat-ockovane-matky-pravdepodobne-koli-zvysenemu-riziku-plucnej-embolie-a-trombozy-nakolko-casta-pricina-umrtia-a-komplikacii-po-ockovani-su-krvne-zrazeniny/

 

"Odzačiatku robili všetko preto, aby bolo čo najviac chorých, čo najviac úmrtí a opatreniami, testami a vakcínami likvidovali imunitu ľudí! Beda každému, kto im uveril, testy a vakcíny sú nebezpečné a slúžia práve na to, aby sa scénár vymyslenej pandémie naplnil podľa fašistického hesla "hesla 100x opakovaná lož sa stane pravdou." Každý, v kom sa Boží Duch dostatočne silno neprejavoval, týmto zločincom a ich klamstvám podľahol. Aké budú následky, to je zatiaľ predmetom experimentu, v ktorom namiesto pokusných krýs vystupujete vy a vaši blízki!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/v-v-pjakin-text-o-uznani-donecka-a-luhanska-dostali-ruski-poslanci-z-ambasady-usa/

Odzačiatku robili všetko preto, aby bolo čo najviac chorých, čo najviac úmrtí a opatreniami, testami a vakcínami likvidovali imunitu ľudí! Beda každému, kto im uveril, testy a vakcíny sú nebezpečné a slúžia práve na to, aby sa scénár vymyslenej pandémie naplnil podľa fašistického hesla "hesla 100x opakovaná lož sa stane pravdou." Každý, v kom sa Boží Duch dostatočne silno neprejavoval, týmto zločincom a ich klamstvám podľahol. Aké budú následky, to je zatiaľ predmetom experimentu, v ktorom namiesto pokusných krýs vystupujete vy a vaši blízki!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/v-v-pjakin-text-o-uznani-donecka-a-luhanska-dostali-ruski-poslanci-z-ambasady-usa/

 

 

"Ak chceme život, štát budeme musieť vybudovať na novo, jasné, že to nás teda čaká poriadne veľa práce!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/predbezny-navrh-ako-by-mohlo-vyzerat-obvinenie-a-zatknutie-predstavitelov-fasistickeho-rezimu-na-slovensku/

 

NA ZVRHNUTIE TEJTO ZLOČINNEJ FAŠISTICKEJ SATANISTICKEJ VLÁDY JE POTREBNÉ VYTVORIŤ OBRAZ

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/na-zvrhnutie-tejto-zlocinnej-fasistickej-satanistickej-vlady-je-potrebne-vytvorit-obraz/

GENERÁLNY ŠTRAJK 9.3.2022 o 12:00:

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/generalny-strajk-9-3-2022-o-12-00-slovensko-za-mier-proti-fasistickej-vlade-slovaci-povedzme-nie-vojne-nie-dodavaniu-zbrani-ukrajine-cez-slovensko/

SLOVENSKO ZA MIER PROTI FAŠISTICKEJ VLÁDE. SLOVÁCI, POVEDZME NIE VOJNE, NIE DODÁVANIU ZBRANÍ UKRAJINE CEZ SLOVENSKO!

 

"podaj čertovi prst, doláme ti celú ruku!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/blokovanie-webov-je-priamy-utok-na-zivot-rovna-sa-gulagu-alebo-pokusu-o-vrazdu-fasistom-sa-to-vrati-podobne-sposob-zobrazenia-bloknutych-stranok/

 

"Keby si videl utiskovanie chudobného a olupovanie súdu a spravedlivosti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vysoký s hora pozoruje vysokého a vysokí nad nimi." Kazateľ 5:8

"If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest regardeth; and there be higher than they." Ecclesiastes - The Preacher 5:8

 

"Lebo kde je mnoho snov, tam i márnosti, i kde mnoho slov. Boj sa istotne Boha!" Kazateľ 5:7

"For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities: but fear thou God." Ecclesiastes - The Preacher 5:7

 

 

"Režim diktatury byl v historii vždy zaváděn pod záminkou všeobecného blaha. Pokaždé to začíná tím, že jen režim ví, co je pro vás nejlepší, co si máte myslet, co máte říkat a co máte číst. A odpůrce chtějí umlčet. Podpořte prosím naše svobodné zpravodajství i v březnu/marci. Děkujeme!" aeronet.news

 

"NA ZVRHNUTIE TEJTO ZLOČINNEJ FAŠISTICKEJ SATANISTICKEJ VLÁDY JE POTREBNÉ VYTVORIŤ OBRAZ." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/na-zvrhnutie-tejto-zlocinnej-fasistickej-satanistickej-vlady-je-potrebne-vytvorit-obraz/


"Mnoho ľudí totižto nevie, že niektoré jednotky UKR armády + batalionu Azov (ktorý páchal od 2014 veľké zverstvá na východe ukrajiny - môžu sa porovnávať s Islamským štátom) využívajú práve školy a podobné objekty - sú tam chránení a v prípade takéhoto zásahu to môžu médiá použiť proti Rusku. Skúste si pozrieť (aj keď už sa to ani nedá na youtube) rozhovory z Donetska a Luhanska s obyčajnými ľuďmi, alebo si prečítať niečo o Masakre v Odesse. To čo sa deje teraz na Ukrajine, sa dialo aj v Donetsku a Luhansku, no z Ukr. strany." komentár sxe pod videom: https://www.mojevideo.sk/video/36b3c/natacat_rusky_tank_z_dialky_nie_je_velmi_dobry_napad.html

DOKUMENT O UKRAJINE:

https://www.biblik.sk/news/ukrajina-masky-revolucie-dokument-documentary-ukraine-masks-of-revolution-fr-sk-subs/

 

BOLESTI HLAVY ČASTOKRÁT SÚVISIA S ELEKTROSMOGOM, NAJMÄ VTEDY, AK BOLESŤ VYSTREĽUJE AJ DO OČÍ. ĎALŠÍ FAKTOR JE ODSTRÁNENIE SLEPÉHO ČREVA, PODĽA Dr. ARKADIJA PETROVA ĽUDIA PO ODSTRÁNENÍ SLEPÉHO ČREVA MÔŽU TRPIEŤ PORUCHAMI IMUNITY A ZVÝŠENÝM VNÚTROLEBEČNÝM TLAKOM:
POMOC PRI BOLESTIACH HLAVY + LINK MU-YUCHUN ZOZNAM VIDEÍ NA LIEČBU, ZDRAVIE, KRÁSU A VITALITU Viac tu: https://www.biblik.sk/news/pomoc-pri-bolestiach-hlavy-link-mu-yuchun-zoznam-videi-na-liecbu-zdravie-krasu-a-vitalitu-mu-yuchun-videos-for-health-beauty-and-vitality-sk-cz-eng-rus/

"Migraine may be caused by EM radiation. Especially if the pain hits eyes, you should try to avoid cell phones, Wi-Fi, bluetooth, PC monitors and cell antennas in cities. (maybe it's time to find a better place for living, for example situation in our city Trencin/Slovakia is critical, we have over 500.000 µW/m2 outside, in houses around 100.000 µW/m2 and this is what I consider as a genocide, such values of EM radiation are an attempt for murder, immune system and regeneration process could be disrupted. It looks like people near such strong antennas are in a mass hypnosis, mind control effect, EM radiation affects EEG waves, article czech here, some links eng) Dr. Arkadij Petrov in his book writes a short part about appendix, this is what I memorize from his book: Sometimes, people with removed appendix could suffer with immune  disorders (appendix is a store of bifidobactreria) and some people with removed appendix have increased intracrianial pressure (head aches)" Read more here: https://www.biblik.sk/news/pomoc-pri-bolestiach-hlavy-link-mu-yuchun-zoznam-videi-na-liecbu-zdravie-krasu-a-vitalitu-mu-yuchun-videos-for-health-beauty-and-vitality-sk-cz-eng-rus/

 

"„Tak ako si jadrové mocnosti pri tomto konflikte sledujú a presadzujú svoje záujmy, tak by sme si mali aj my chrániť naše slovenské záujmy. Hlavným slovenským záujmom by malo byť zabezpečenie mieru a bezpečnosti pre obyvateľov Slovenska a určite teraz nerobiť z nášho územia a zo Slovákov terče možného útoku,“ pripomína Kamenický." "Preto zastáva názor, že utečencom je potrebné poskytnúť humanitárnu pomoc a od konfliktu sa držať čo najďalej. Rovnako, ako sa rozhodli urobiť Maďari." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nerobme-zo-slovakov-terce-mozneho-utoku-vyzyva-kamenicky-je-za-to-aby-sme-ukrajincom-poskytli-humanitarnu-pomoc-ale-do-konfliktu-by-sme-sa-starat-nemali/

 

"Moderné technológie so svojimi rýchlosťami, spoľahlivosťou a ďalšími funkčnými kvalitami začínajú predkladať svoje požiadavky na stavbu a fungovanie nielen indivídua, ale aj celej spoločnosti. Rád by som vedel, či takúto stránku dejín potrebujeme." Arkadij Petrov, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/arkadij-petrov-moderne-technologie-zacinaju-predkladat-svoje-poziadavky-na-clovek-i-na-celu-spolocnost/

moderné technológie so svojimi rýchlosťami, spoľahlivosťou a ďalšími funkčnými kvalitami začínajú predkladať svoje požiadavky na stavbu a fungovanie nielen indivídua, ale aj celej spoločnosti. Rád by som vedel, či takúto stránku dejín potrebujeme.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/arkadij-petrov-moderne-technologie-zacinaju-predkladat-svoje-poziadavky-na-clovek-i-na-celu-spolocnost/

 

“The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.” ― George Orwell https://www.biblik.sk/news/yuri-bezmenov-understanding-the-political-scenario-of-india-canada-japan-china-usa-france-etcunderstanding-the-political-scenario-of-india-canada-japan-china-usa-france-etc/

"Najúčinnejšia cesta ako zničiť ľudí je zakazovať a prepisovať ich vlastné chápanie dejín." George Orwell

 

"Ukazujeme, že sme vlastenci a sme pripravení brániť našu vlasť!"
"We demostrate we're patriots and we are ready to defend our motherland!" Ramzan Kadyrov https://www.biblik.sk/news/10-000-cecencov-ide-podporovat-ruskych-protifasistickych-bojovnikov-a-osloboditelov-na-ukrajinu-10-000-chechenyans-are-going-to-support-the-russian-antinazi-forces-to-ukraine/

 

"Putin vyjadril stanovisko, že Moskva si na svojich hraniciach neželá amerických vojakov a vojakov NATO a treba ho akceptovať, hovorí plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor." Zdroj: Diskusia HS

 

"KAŽDÁ CHOROBA JE DÔSLEDOK URČITEJ NEZNALOSTI." Arkadij Petrov

"ANY SINGLE DISEASE IS A LACK OF A CERTAIN KNOWLEDGE." Arkadij Petrov

 

"A čo do toho v dobrej zemi, to sú tí, ktorí, keď počuli, v šľachetnom a dobrom srdci podržujú slovo a donášajú užitok v trpezlivosti." Lukáš 8:15

"But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience." Luke 8:15

 

"Ak súdy a Polícia zlyhávajú, je na čase, aby občania vytvorili vlastné súdy a vlastnú Políciu, a takisto školy, úrady - celý štát budeme budovať nanovo! (stačilo by k tomu, ak by si občania vytvorili vlastnú menu, na ktorej sa dohodnú a celý štát môže byť postavený odznova) Aby sa predišlo lynču obvinených a ak je Polícia na strane fašistov, je potrebné vytvoriť vlastnú Políciu. Ak súdy zlyhávajú, alebo sú pre občana nefunkčné, treba vytvoriť vlastné súdy. Ak úrady zlyhávajú a umožnujú budovanie vysielačov a 5G, vysielače musia začať likvidovať občania a občania musia vytvoriť úrady, ktoré budú rešpektovať nejaké normy, ktoré berú ohľad na človeka. V TN aj v iných mestách sú oblasti, kde je ľuďom zle kôli vysielačom. Hodnoty žiarenia u nás v TN na úrovni presahujúcej 500.000 µW/m2 sú pokusom o vraždu. Skokovo navyšujú frekvencie, stavajú nové vysielače, umožňujú posýpanie chemtrails a potom,  keď ľudia v takomto kontaminovanom prostredí už začínajú mať problémy pri banálnych chorobách, razia teórie o novom víruse a zinscenovali totálny podvod s pandémiou! A kde je príčina? Totálne ľahostajné úrady i politici, ktorí cudzím mocnostiam a zahraničnému kapitálu schvália čokoľvek! Absolútna beztrestnosť pre zločincov, ktorí týrali ľudí a pomáhali nastoliť fašizmus! Tento systém sa tiež končí! Viac tu: https://www.biblik.sk/news/protesty-pred-domami-politikov/

 

 

(pozn. red.: o vírusoch tu a Dr. Stefan Lanka o vírusoch tu veľmi dôležité video)

Poznámka Biblik: žen-šen, MMS, čistý peroxid vodíka, čistá pramenitá voda - čistite ju spôsobom uvedeným v tej Poznámke tam.

Pite čistú zdravú vodu, cvičte, vedome dýchajte a hýbte sa  - pravdepodobne kôli chemtrails a novým vysielačom sú ľudia silno unavení, s tou únavou môže pomôcť už 1 kvapka MMS, treba dodávať telu kyslík, hýbať sa a vedome dýchať (aj na prechádzke a pri športe vedome dýchajte. Ľudia hovoria, že majú dobré skúsenosti s Wim-Hofovou metódou) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/eu-nedovolila-cesku-regulovat-cenu-mobilnych-dat-poznamka-biblik-dolezite/

 

LUC MONTAGNIER: SOM ABSOLÚTNE PROTI OČKOVANIU DETÍ. TIETO VAKCÍNY SÚ JED. NIEKTORÍ ĽUDIA PO VAKCÍNE ZOMIERAJÚ NA CREUTZFELDT-JACOBOVU CHOROBU / LUC MONTAGNIER: I AM TOTALLY AGAINST CHILDREN VACCINATION. THESE VACCINES ARE POISON. (SK, CZ, ENG, FR) VIac tu, read more here: https://www.biblik.sk/news/luc-montagnier-niekotri-ludia-po-vakcne-zomieraju-na-creutzfeld-jacobovu-chorobu/

 

 

"KEĎ POCHOPÍTE ROZDIEL MEDZI VEČNE A VŽDY..." Arkadij Petrov (hovorí to v treťom videu tu)

"WHEN YOU REALIZE THE DIFFERENCE BETWEEN ETERNAL AND ALWAYS..." Arkadij Petrov https://www.biblik.sk/news/arkadij-naumovic-petrov-sk-cz-eng-russian-all-cc-subs/

 

"GOTTA ASK YOURSELF THE QUESTION: WHERE ARE YOU NOW?" James Blunt, Wisemen

"SÁM SEBA SA MÁŠ PÝTAŤ TÚ OTÁZKU: "KDE SI TERAZ?" James Blunt, pieseň Wisemen (wiseman=múdri muži, mudrci)

 

"Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil. Ale jedno robím: na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi." Filipským 3:13-14

"Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Philippians 3:13-14

 

"vyvstávajú otázky, čo všetko som ochotný v boji za slobodu a za novú spravodlivú Zem obetovať." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mainstreamove-media-informuju-o-zhromazdovani-ruskych-jednotiek-a-rozhorcuju-sa-co-si-to-rusi-dovoluju-byt-na-svojom-uzemi/

"new questions are upcoming: What am I prepared to sacrifice in this fight for freedom and the new Earth wherein dwelleth righteousness? (see 2Pet3:13)

 

"Osobne vždy poviem zubárovi, že nechcem do úst nič s fluórom, pretože fluór je prudký jed aj v malých dávkach. Nový zubár na to odpovedal:

"PRETO FLUÓR NEPOUŽÍVAM!"

https://www.biblik.sk/news/uvz-varoval-pred-nebezpecnymi-kozmetickymi-vyrobkami-zubna-pasta-s-fluoridom-a-sls-sa-zatial-stale-nespomina/

 

"Personally, I always say my dentist I don't want anything to my mouth with fluoride, because fluoride is a dangerous poison, even in small doses. The new dentist said:
"I KNOW AND THAT'S WHY I AM NOT USING FLUORIDE AT ALL!" Read more here:
https://www.biblik.sk/news/uvz-varoval-pred-nebezpecnymi-kozmetickymi-vyrobkami-zubna-pasta-s-fluoridom-a-sls-sa-zatial-stale-nespomina/


 

"Princ s princeznou zinscenovali operáciu pod falošnou vlajkou. Princ sa prezliekol sa za draka, uniesol princeznú a vrátil sa s ňou naspäť ako hrdina a záchranca. Rozprávková svadba, sláva a pol kráľovstva... A žili spolu s princeznou šťastne, až dokým alternatívne médiá nezačali o ich kolosálnom podvode písať." Nová slovenská rozprávka (15.2.2022, 22:00)

"Prince and princess inscenated a false flag operation: Princ maked himself a dragon, he kidnapped the princess and he came back as a hero and savior. Wedding, glory, half of kingdom... And they lived happy, until alternative media started to write about their hugeous fraud!" New Slovak tale (15.2.2022, 22:00)

 

"Doprial by som vám, vážení diskutujúci, vidieť tie prekvapené pohľady členov oľano a sme rodina, keď sa ukážu medzi ľuďmi a zisťujú, že od nich každý bočí. A to si neuvedomujú, že sa ľudia zdržujú aby im nedali po hube, či ich opľuli." ZDROJ: diskusia HS https://www.hlavnespravy.sk/aj-heger-sa-uz-pridal-na-hrozbu-invazie-sa-musime-zodpovedne-pripravit/2861682

 

„Zuzana Čaputová. Áno dobre čítaš, ani nie milá, ani nie vážená a ani nie prezidentka." list majster sveta Štefan Havlík https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-reprezentant-pise-prezidentke-a-vzdava-sa-vojenskeho-vyznamenania-je-mi-tazko-ked-sa-pozeram-na-to-ako-moje-deti-ziju-v-realite-kde-sa-jedinci-ako-ty-spravaju-ku-vsetkym-ostatnym-arogantn/2860550

https://www.armadnymagazin.sk/2022/02/12/majster-sveta-v-kulturistike-v-otvorenom-liste-kritizuje-prezidentku-a-vracia-vojenske-vyznamenanie/

 

"POLICAJTI, KTORÍ POUŽIJÚ PROTI VLASTNÝM OBČANOM VODNÉ DELO, GUMOVÉ PROJEKTILY A SLZNÝ PLYN, SI ZASLÚŽIA NAJVYŠŠIE TRESTY A ICH VRCHOLNÍ PREDSTAVITELIA TAK ISTO." Igor Matovič, o násilí proti ruským demonštrantom

"Toto sú agenti cudzích mocností, fašistický okupanti, dúfajme, že s Božou pomocou a s Rusmi ich budeme opäť hnať až po Berlín a po Norimberg!"

 

https://www.biblik.sk/news/ked-prasce-nieco-nariadia-treba-to-porusit-aj-za-cenu-uvaznenia-alebo-riskovania-zivota-tieto-fasisticke-svine-nemaju-narok-nam-nieco-nariadovat/

"KEĎ PRASCE NIEČO NARIADIA, TREBA TO PORUŠIŤ AJ ZA CENU UVÄZNENIA ALEBO RISKOVANIA ŽIVOTA. TIETO FAŠISTICKÉ SVINE NEMAJÚ NÁROK NÁM NIEČO NARIAĎOVAŤ!"

https://www.biblik.sk/news/ked-prasce-nieco-nariadia-treba-to-porusit-aj-za-cenu-uvaznenia-alebo-riskovania-zivota-tieto-fasisticke-svine-nemaju-narok-nam-nieco-nariadovat/

"Zákaz demonštrácií, zhromažďovania, alebo nejaké vyhlášky o povinnom nosenie rúšok boli čistá provokácia. Vtedy bolo treba rúška odhodiť a zhromažďovať a keď prasce niečo nariadia treba to úmyselne porušovať, bojkotovať... Gándhího mlátili a aj ešte aj dobitý pred policajtami pálil pasy, ktoré vtedajší fašisti nariadili nosiť! Čím viac ho mlátili tým viac nenásilne protestoval!"
https://www.biblik.sk/news/ked-prasce-nieco-nariadia-treba-to-porusit-aj-za-cenu-uvaznenia-alebo-riskovania-zivota-tieto-fasisticke-svine-nemaju-narok-nam-nieco-nariadovat/
 


VÝKLAD "AK ŤA ZVÁDZA NA HRIECH" MÔŽE BYŤ AJ AK ŤA NIEČO, BRZDÍ, VEDIE MIMO, ZBYTOČNE OBERÁ O ENERGIU / BIBLE: TO CUT HAND MEANS TO CUT ALL WHAT DOESN'T BRING THE REAL BENEFIT (SK, ENG) Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/vyklad-ak-ta-zvadza-na-hriech-moze-byt-aj-ak-ta-nieco-brzdi-vedie-mimo-zbytocne-obera-o-energiu/

 

SLOVENSKÝ IT SERVER DSL.SK DNES INFORMOVAL, ŽE BOLI ZNIČENÉ TAKMER VŠETKY NOVÉ STARLINK SATELITY / ALMOST ALL NEW STARLINK SATELLITES WILL BE PROBABLY DESTROYED (SK, ENG) Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/slovensky-it-server-dsl-sk-dnes-informoval-ze-boli-znicene-takmer-vsetky-nove-starlink-satelity/

 

 

 

Zmluva s USA je vlastne zavlečenie Slovenska do medzinárodného terorizmu!
 https://www.biblik.sk/news/44-osobnosti-na-zaklade-iniciativy-eduarda-chmelara-napisalo-list-poslancom/

 

Čím viac vakcín, testov a opatrení, tým vyššia úrmtnosť i chorobnosť
More vaccines, tests and measures = more deaths, more sick people

https://www.biblik.sk/news/obrovsky-narast-umrti-v-plne-preockovanom-izraeli-vaccinated-israel-reports-a-huge-death-rate-graph-sk-eng/

 

POPE's SATANIC AUDIENCE HALL.: "GOD REJECT's YOU!" SAID A MAN TO THE POPE IN AUDIENCE HALL / SATANSKÁ HALA VO VATIKÁNE: MUŽ KRIČAL SMEROM K BERGOGLIOVI: "BOH VÁS ODMIETA!" (SK, ENG) Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/popes-satanic-audience-hall-god-rejects-you-said-a-man-to-a-pope-in-audience-hall-satanska-hala-vo-vatikane-muz-krical-smerom-k-bergogliovi-boh-vas-odmieta/

 

CELÁ ZÁPADNÁ VEDA JE POSTAVENÁ NA ŽIVOTU NEADEKVÁTNYCH MEDZNE ZOBECŇUJÚCICH POJMOCH. AK SI TO SPOLOČNOSŤ UVEDOMÍ, NA ZEMI BUDE INÁ VEDA A INÉ TECHNOLÓGIE Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prof-v-m-zaznobin-cela-zapadna-veda-je-postavena-na-zivotu-neadekvatnych-medzne-zobecnujucich-pojmoch-ak-si-to-spolocnost-uvedomi-na-zemi-bude-ina-veda-a-ine-technologie/

"THE WHOLE WEST SCIENCE IS BASED ON INADEQUATE, LIMITED AND GENERALIZED CONCEPTION. WHEN THE SOCIETY BECOME MORE CONSCIOUS, THERE WILL BE DIFFERENT SCIENCE AND MUCH MORE ADVANCED TECHNOLOGIES." V.M. ZAZNOBIN


"ČO SA TÝKA CHEMTRAILS, AK CHCETE VEDIEŤ, AKÁ JE V SKUTOČNOSTI SITUÁCIA, PREJDITE NASLINENÝM PRSTOM VEĽMI TESNE NAD POVRCHOM MOBILU ALEBO TABLETU. VŠÍMAJTE SI, AKO SA BUDE SPRÁVAŤ TEN "PRACH"..." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nove-skusenosti-a-vysledky-experimentov-s-odtienenim-em-ziarenia/

DO YOU WANT TO KNOW SOMETHING ABOUT THE CHEMTRAILS SITUATION? MOIST YOU FINGER AND MOVE IT VERY SLOWLY AND VERY CLOSE (2-3mm) OVER THE SURFACE OF YOUR PHONE/TABLET, SEE THE "DUST". CHECK AND WATCH CAREFULLY THE BEHAVIOR OF THAT "DUST". YOU CAN DO THE SAME AND OBSERVE "THE DUST" ON WHITE SURFACE INSIDE YOUR HOUSEHOLD. https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=chemtrails+fibers

 

"IF THERE WAS EVER  a "THEM" vs. an "US" SITUATION THIS IS IT!" Vernon Coleman, read more here / Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

https://www.bitchute.com/channel/oIqNJgc4Q7Ry/

https://ulozto.sk/hledej?q=vernon%20coleman

"AK TU NIEKEDY BOLA SITUÁCIA "MY" vs. "ONI" TAK JE TO TERAZ!" Vernon Coleman

 

"THE MEDICINE OF THE FUTURE WILL BE MUSIC AND SOUND." Edgar Cayce

"MEDICÍNA BUDÚCNOSTI BUDE HUDBA A ZVUK." Edgar Cayce

 

 

Pojďme přestat tvrdit, že existují nevyléčitelné nemoci. Samozřejmě záleží na tom, v jaké fázi nemoc u konkrétního jedince je, a samozřejmě na schopnostech každého člověka. Ne každý člověk má schopnost projít vnitřní proměnou, která je k vyléčení nezbytná. Nevím, proč to tak je. Neříkám také, že se každý uzdraví. Také samozřejmě neříkám, že nejsou potřebné klasické léky…“ MUDr. JAN VOJÁČEK https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-vojacek-modlitba-a-meditacia-ovplyvnuje-psychiku-a-tiez-sa-uvolnuju-latky-ktore-vedia-liecit-link-na-cely-rozhovor-vratene-textoveho-prepisu/


"Tvrdá práca, ustavičné vzdelávanie a ochota znášať riziká sú nevyhnutné pre úspech!" Radim Passer, český miliardár, kresťan, vegetarián (člen cirkvi adventistov 7. dňa)

Poznámka Biblik: v našich klimatických podmienkach považujem vegetariánstvo bez aktívnej duchovnej praxe za hazard so zdravím! Mohol si to dovoliť napr. taký Eduard Tomáš, ktorý živiny a energiu prijímal vďaka intenzívnemu napojeniu na Pána Boha a bol schopný už ako žiak niekoľko hodín denne intenzívne na sebe duchovne pracovať, cvičiť a meditovať. Vegetariánstvo schvaľujem iba vysoko duchovne pokročilým a ľuďom žijúcim v tropickom pásme. Od učenia cirkví a siekt propagujúcich vegetariánstvo sa dištancujeme.

"Hard work, continuous learning and a willingness to face risk is necessary for success." Radim Passer, czech billionaire, christian, vegetarian (7th day Advetists church)

Note Biblik: in our climatic region (middle Europe) we consider vegetarianism without an active spiritual practice as a serious threat for human's health, personally, I do not recommend vegetarianism for anyone, I accept it in tropical regions. In standard middle-Europe clima I accept vegetarianism only if your spiritual practice is at level of Dr. Eduard Tomas (hours of intensive meditation every day) We stay away from all churches and sekts teaching vegetarianism.

 

"Štát na čele s OľaNO, Hegerom, Matovičom, Sulíkom, Kollárom a Čaputovou je veľmi pochybná firma) a preto som sa tiež sčítania NEZÚČASTNIL." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/spravy-1-protest-pred-americkou-ambasadou-v-bratislave-2-scitanie-dalsi-satansky-podvod-ktory-bude-pouzity-proti-ludom/

___________________________________________________

Mark Twain (*30.11.1835 ✝12.4.1910)

"JE JEDNODUCHŠIE ĽUDÍ OKLAMAŤ, AKO ICH PRESVEDČIŤ, ŽE BOLI OKLAMANÍ..." / "IT'S EASIER TO TRICK PEOPLE THAN CONVINCE THEM THEY HAVE BEEN TRICKED" Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/je-jednoduchsie-ludi-oklamat-ako-ich-presvedcit-ze-boli-oklamani-its-easier-to-trick-people-than-convince-them-they-have-been-tricked/

 

ČISTÁ SOĽ MÔŽE VÝRAZNE ZLEPŠIŤ VSTREBÁVANIE HORČÍKA / PURE SALT MAY IMPROVE ABSORBING OF MAGNESIUM (SK, ENG + updated added salt information, the importance of pure salt)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/cista-sol-moze-vyrazne-zlepsit-vstrebavanie-horcika-pure-salt-may-improve-absorbing-of-magnesium-sk-eng/

"Na počiatku r. 1989 kedy sa zrazu začali odporúčať nové vakcíny, došlo k explózii chronických chorôb." Robert Kennedy Jr. / - in 1989 there was suddenly a new vax recommendation, and this is the beginning of chronical diseases explosion... video here / Viac tu: https://www.biblik.sk/news/catherine-austin-fitts-robert-kennedy-jr-about-the-farmalobby-and-global-reset-catherine-austin-fittsova-a-robert-f-kennedy-mladsi-o-globalnim-prevratu-a-farmaceuticke-lobby-sk-cz-eng/

 

"Ale šľachetný myslí na šľachetné veci, ktorý aj vždy bude stáť pri tom, čo je šľachetné." Izaiáš 32:8

"But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand." Isaiah 32:8

 

 

"ZÁLOHA MAIL - POMOC PRI LIEČBE SCHIZOFRÉNIE, ALZHEIMEROVEJ CHOROBY, PSYCH. CHORÔB A ĎALŠÍCH" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zaloha-mail-pomoc-pri-liecbe-schizofrenie-alzheimerovej-choroby-psych-chorob-a-dalsich/

ZÁLOHA MAIL - POMOC PRI LIEČBE SCHIZOFRÉNIE, ALZHEIMEROVEJ CHOROBY, PSYCH. CHORÔB A ĎALŠÍCH

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zaloha-mail-pomoc-pri-liecbe-schizofrenie-alzheimerovej-choroby-psych-chorob-a-dalsich/

 

ČISTÁ SOĽ MÔŽE VÝRAZNE ZLEPŠIŤ VSTREBÁVANIE HORČÍKA / PURE SALT MAY IMPROVE ABSORBING OF MAGNESIUM (SK, ENG + updated added salt information, the importance of pure salt) Viac tu / read more here - SK, ENG:  https://www.biblik.sk/news/cista-sol-moze-vyrazne-zlepsit-vstrebavanie-horcika-pure-salt-may-improve-absorbing-of-magnesium-sk-eng/

 

"MOŽNO NEPOTREBUJEME VAKCÍNU. Možno potrebujeme využiť tento čas izolácie od lákadiel sveta a prežiť osobné znovuzrodenie, keď sa zameriame na JEDINÚ vec v tomto svete, na ktorej skutočne záleží. JE TO PÁN JEŽIŠ." Hulk Hogan

https://www.biblik.sk/news/hulk-hogan-jabed-are-dropping-like-flies-jesus-not-a-coronavirus-vaccine-is-what-we-need-hulk-hogan-ockovani-padaju-ako-muchy-potrebujeme-p/
“Maybe we don’t need a vaccine. Maybe we need to take this time of isolation from the distractions of the world and have a personal revival where we focus on the ONLY thing in the world that really matters. Jesus.” Hulk Hogan

 

 

TEMPUS VERITATEM PARIT

čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.

https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-kvantova-fyzika-zijeme-to-cemu-verime/
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!

TEMPUS VERITATEM PARIT -  TRUTH IS VERYFIED BY TIME, Time gives birth to the truth or THE TIME OF TRUTH IS COMING!

"Odpoutejte se od svých myslí, lidé Země. Potřebujete se zaměřit do svého srdce a více naslouchat hlasu duše, sobě" https://priznakytransformace.cz/index.php/transformace/3424-zlata-dusicka-co-delat-sami-se-sebou

 

"Kdekoľvek je Krišna, Pán Jogy, kdekoľvek je syn Prthy, lukostrelec, tam sú zaručené úspech, víťazstvo a šťastie. To je moje presvedčenie." Bg17:78*

*Šrí Šankaráčarja prekladá takto: "Tam je úspech, víťazstvo, šťastie a pevná morálka." - kniha BhagavadGíta a Uttaragíta  https://www.biblik.sk/products/bhagavad-gita/

"Wherever there is Shree Krishna, the Lord of all Yog, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be unending opulence, victory, prosperity, and righteousness. Of this, I am certain." Bhagavad Gita 17:78 https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/18/verse/78

 

"MUSIC IS ANY LANGUAGE" friend

"HUDBA JE UNIVERZÁLNY JAZYK" cit. priateľ

 

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: For where your treasure is, there will your heart be also." Matthew 6:19-21
"Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." Matúš 6:19-21
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/music-talent-inspiration-this-makes-your-mood-better-heart-stairway-to-heaven-led-zeppelin-kennedy-center-honors/

 

"I JUST WANNA FEEL REAL LOVE!" Robbie Williams, song Feel

"CHCEM IBA CÍTIŤ SKUTOČNÚ LÁSKU." Robbie Williams, pesnička Feel

 

Nie židia, ale fašisti sú skutočné zlo! Týraním židov, zatváraním farárov a odporcov režimu fašizmus iba začínal, podobne ako tu fašizmus "iba" začína opatreniami! Slováci aj všetci triezvi ľudia, Vy máte držať spoločne proti fašistom!

 každý by mal vstúpiť do seba a skúmať, akými myšlienkami, stránkami a činmi toto svinstvo podporuje!!! Pretože pleseň a "zlé" baktérie môžu rásť iba tam, kde je prostredie! Čím sme prispeli k súčasnému stavu? A ako môžeme odrezať, zastaviť živenie zlého?

Účasť na testoch, kupovanie rúšok, respirátorov či očkovanie - to je sponzoring fašizmu!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/otec-n-djokovica-cely-slobodny-svet-spolocne-so-srbskom-by-mal-povstat-n-djokovics-father-the-whole-free-world-together-with-serbia-should-rise/

 

“Poškodenie spôsobené vakcínami je obrovské... Je vačšie ako poškodenie azbestom, väčšie než poškodenie tabakom, väčšie než čokoľvek, čo ste kedy videli!“ Mark Blaxill, MBA, SafeMinds, www.safeminds.org
“Keby ste zmiešali ortuť, fosfát hlinitý, sulfát amonný a formaldehyd s vírusmi, dali to do injekčnej striekačky a pichli do vašeho dieťaťa, tak vás pošlú do väzenia. Prečo je to teda legálne pre doktorov? A prečo im to dovoľujeme?“ prof. Boyd Haley, univerzita Kentucky" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/idiokracia-tlacova-beseda-ta3-o-ockovani-deti-od-5-rokov/

dokument: !!!ČÍTAJ_PaniDoktorka_OČKOVANIE!!! (2)latest.doc

 

"Verím, že elita nenávidí tých, ktorí počúvajú ich zvrhlé rozkazy."

"I believe that elities hate those who follow their nasty orders."

8.1.2021 14:02

 

"ja v noci spím, kam by som vychádzal
vyhlášky sú pochybné
v tom rúšku byť celý deň v škole je podľa mňa vedomé a cielené poškodzovanie zdravia" https://www.hlavnespravy.sk/od-pondelka-10-januara-sa-rusi-nocny-zakaz-vychadzania/2812862

"Mučiť decko v rúšku - len cez moju mŕtvolu. Preto ľuďom hovoria gojimovia (dobytkovia) pretože nemajú energiu odporovať, alebo je to strach taký, že ani život ich vlastný ani život ich decka neváhajú dávať do stávky? Kde je koreň toho, že keď vláda začne zapaľovať štát, oni aj svoje vlastné deti radšej polejú benzínom, keď vláda týmto bezvládnym povie že je to nariadenie?
"Budeme viesť výchovu gojimov tak, aby im bezvládne klesli ruky vždy, keď budú mať urobiť zásadné rozhodnutie." Protokoly sionských mudrcov"

 

MUDr. JÁN LAKOTA: TÍ ĽUDIA, KTORÍ SA VAKCINOVALI SA STÁVAJÚ IMUNODEFICIENTNÝMI, INÝMI SLOVAMI ZAČÍNAJÚ PRIPOMÍNAŤ PACIENTOV, KTORÍ SÚ HIV POZITÍVNI / MUDr. JAN LAKOTA: VACCINATED PEOPLE GET IMMUNODEFICIENCY, THEY LOOK LIKE HIV POSSITIVE PATIENTS (SK, ENG) Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-lakota-ti-ludia-ktori-sa-vakcinovali-sa-stavaju-imunodeficientnymi-inymi-slovami-zacinaju-pripominat-pacientov-ktori-su-hiv-pozitivni/

 

"Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu; lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." Matúš 12:36-37
"But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12:36-37

Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/slova-krista-words-of-christ-cast-ii-part-2/

"Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo." Lukáš 19:10
"For the Son of man is come to seek and to save that which was lost." Luke 19:10 Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/slova-krista-words-of-christ-cast-1-part-1/

 

 

"WORK IS NOT A REASON TO LEAVE HOME FOR THE UNVACCINATED!"  Michael Gunner, australian nazi swine / "Práca nie je dôvodom na opustenie domova pre neočkovaných." Michael Gunner, austrálska fašistická sviňa https://www.biblik.sk/news/cz24-news-video-australska-vlada-zavrela-tenistu-djokovice-do-otresneho-hotelu-pro-bezence-a-zrusila-mu-vizum/

 

 

"Božie, duchovné a prírodné zákony platia bez výnimky v celom Univerze a ich porušenie má vždy fatálne následky. Preto jediné slobodné rozhodnutie človeka je to, či ich bude rešpektova alebo nie. Všetko ostatné je len dôsledok tohto rozhodnutia. MUDr. Gustav Solár, PhD.

 

"NOVÉ VARIANTY SÚ PRODUKTOM A VÝSLEDKOM OČKOVANIA. V KAŽDOM ŠTÁTE JE TO ROVNAKÉ: SO STÚPAJÚCOU KRIVKOU OČKOVANIA STÚPA KRIVKA ÚMRTÍ." Luc Montagnier, popredný francúzsky virológ https://www.biblik.sk/news/video-drzitel-nobelovy-ceny-za-objev-viru-hiv-luc-montagnier-potvrdil-ze-mutace-koronaviru-vznikaji-v-telech-ockovanych-lidi-top-virologist-luc-montagnier-admits-that-mutations-of-the-coronavirus-are-being-created-in-body-of-vaccinated-people/
"NEW VARIANTS ARE PRODUCT AND RESULT OF VACCINATION. THE SAME SITUATION IN EVERY SINGLE STATE: RISING CURVE OF VACCINATION MEANS ALSO RISING CURVE OF DEATHS." Luc Montagnier, french virologist 

"Je v poutech, kde věrí, že je upoután; je osvobozen, kdo věrí, že je osvobozen. Odtud pravdivost přísloví: "Jaký sklon, takový směr osudu." Eduard Tomáš - Aštavakragíta (spev 1:11)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ti-na-knihu-astavakragita-eduard-tomas-books-we-like-ashtawakra-gita/

"Ashtavakra said, “It is true what they say: ‘You are what you think’. If you think you are bound, you are bound. If you think you are free, you are free.” Ashtawakra Gita 1:11, read more here: https://www.biblik.sk/news/ti-na-knihu-astavakragita-eduard-tomas-books-we-like-ashtawakra-gita/

"Je v poutech, kde věrí, že je upoután; je osvobozen, kdo věrí, že je osvobozen. Odtud pravdivost přísloví: "Jaký sklon, takový směr osudu." Eduard Tomáš - Aštavakragíta (spev 1:11)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ti-na-knihu-astavakragita-eduard-tomas-books-we-like-ashtawakra-gita/

https://www.biblik.sk/news/institut-r-kocha-viac-ako-95-pripadov-tzv-omikronu-su-plne-ockovani-ludia-rki-institute-over-95-cases-of-the-so-called-omikron-are-fully-vaccinated-people-sk-cz-ger/

 

"Soľ je dobrá." (Marek 9:50, Luk. 14:34)
 https://www.biblik.sk/news/strukturovana-sol/

"SALT is GOOD." Mar 9:50, Luk 14:34

 

Dnes sme v podobnej situácii, tieto satanistické prašivé svine nám otrávili vzduch cez chemtrails a rádiové žiarenie, teraz v tom pokračujú a hovoria, že akýsi vírus je príčinou chorôb! CHOĎTE NA SHMÚ A NA ÚRAD NA OCHRANU OVZDUŠIA A PÝTAJTE SA ICH PREČO JE OTRÁVENÝ VZDUCH A ČO ROBIA PRE NÁPRAVU! Čo je vo vzduchu si môžete pozrieť tu, v posledných dňoch to môžete cítiť aj sami. Text v poradí 3. trestného oznámenia na chemtrails a asi 150. oficiálneho podnetu:

Miroslav Raninec___TO.docx (24 kB)

Viac v Poznámke tu: https://www.biblik.sk/news/celostnivzdelavani-cz-poskozeni-duchovni-roviny-vakcinaci/

 

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU V ROKU 2021
 Pf 2022
 https://www.biblik.sk/news/dakujeme-za-podporu-v-roku-2021/

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT IN 2021

____________________________________________________________________________________________________________

“TVORIVOSŤ JE SPOLUPRÁCA ČLOVEKA A ANJELOV. NESMIEME SI JU PREDSTAVOVAŤ TAK NAIVNE, ŽE BY NIEKTO DO MYSLE GÉNIOV VKLADAL HOTOVÉ RIEŠENIA, ALE ANI TAK, ŽE ČLOVEK DUCHOVNE TVORÍ Z NIČOHO. DUCHOVNE NEŽIJEME V PRÁZDNOTE, ALE OBKLOPENÍ SVETOVÝMI MYŠLIENKAMI TVORIVÝCH BYTOSTÍ, Z KTORÝCH ČLOVEK ČERPÁ A PREPRACOVANÉ ICH VRACIA SPÄŤ KOZMU.” RNDr. Emil Páleš

 

 

ŠTRUKTUROVANÁ VODA MÔŽE VÝRAZNE ZVÝŠIŤ VITALITU I ZLEPŠIŤ ZDRAVIE /

"večer môžete do vody povedať nejaké slovo, voda má až 400.000 informačných panelov, zapamätá si to, takto môžete pripravovať vodu s účinkami, aké sú žiadúce." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/strukturovana-voda-moze-vyrazne-zvysit-vitalitu-i-zlepsit-zdravie-structured-water-may-increase-vitality-and-improve-health/

STRUCTURED WATER MAY INCREASE VITALITY AND IMPROVE HEALTH

in the evening you may try to say a word or affimation into the water. The water has got 400.000 information panels, she will remember. By word you can prepare water with effects of your word.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/strukturovana-voda-moze-vyrazne-zvysit-vitalitu-i-zlepsit-zdravie-structured-water-may-increase-vitality-and-improve-health/

"in the evening you may try to say a word or affimation into the water. The water has got 400.000 information panels, she will remember. By word you can prepare water with effects of your word." Read more here: https://www.biblik.sk/news/strukturovana-voda-moze-vyrazne-zvysit-vitalitu-i-zlepsit-zdravie-structured-water-may-increase-vitality-and-improve-health/

 

večer môžete do vody povedať nejaké slovo, voda má až 400.000 informačných panelov, zapamätá si to, takto môžete pripravovať vodu s účinkami, aké sú žiadúce.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/strukturovana-voda-moze-vyrazne-zvysit-vitalitu-i-zlepsit-zdravie-structured-water-may-increase-vitality-and-improve-health/

MUSIC: MOST BEAUTIFUL ARIAS / HUDBA: NAJKRAJŠIE ÁRIE:

https://www.youtube.com/watch?v=bC7tByyXTXY

 

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI!" Hira Ratan Manek, bretharián, majster metódy sungazing, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ako-si-myslim-ze-funguje-bretharianstvo/

 

"Very little mind is in the body but the whole body is in the mind. To treat any problem we have to energize not only the physical body but also all of our bodies (mind, body, spirit). Without doing this, we can never completely resolve our health fully" Hira Ratan Manek, sungazing process; solarhealing.com

https://www.biblik.sk/news/bretharian-prahlad-jani-1929-2020/

"TO LOVE IS TO RECOGNIZE YOURSELF IN ANOTHER." Eckhart Tolle

"Milovať znamená poznávať samého seba v tom druhom." Eckhart Tolle

"NOW I LIVE, NOT YESTERDAY NOR TOMORROW!"

"TERAZ ŽIJEM, NIE VČERA ANI ZAJTRA!" 27.12.2021 1:33

 

"Hrdza skúša zlato a trápenie človeka." Jan Amos Komenský

"Rust is checking gold, suffering is checking a man." J.A. Komensky

__________________________________________________________________________________________________________________

https://www.biblik.sk/obrazky/#chemtrails-toxic-city-jpg

"hlavne nezabudnite podávať daňové priznania na živenie parazitov z Úradu na ochranu ovzdušia, Polície a SHMÚ." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/aktualne-snimky-oblohy-chemtrails-tn-26-12-2021-13-13-sky-watch-slovakia-trencin-sk-eng/

"Don't forget to pay taxes to help survive your skywatch bureaus, Police and meteorologists. They f*ck their duty, their just watching how our air is being contaminated and than they say: "VIRUS, VIRUS!" https://www.biblik.sk/news/aktualne-snimky-oblohy-chemtrails-tn-26-12-2021-13-13-sky-watch-slovakia-trencin-sk-eng/

Don't forget to pay taxes to help survive your skywatch bureaus, Police and meteorologists. They f*ck their duty, their just watching how our air is being contaminated and than they say: "VIRUS, VIRUS!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/aktualne-snimky-oblohy-chemtrails-tn-26-12-2021-13-13-sky-watch-slovakia-trencin-sk-eng/

 

"Boží vůle s pomocí svých služebníků brzo zasáhne s takovou tvrdostí, že si to nikdo z lidí ani nedovede představit. Změna určitě přijde a bude obrovská." Vít Syrový, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vit-syrovy-duse-ma-neznama-56-mimoriadny-diel-pre-slavnostny-cas-zaveru-roku/

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Skôr by bolo prekvapivé, keby v testoch nanočastice neboli."

"It would be astonishing when swabs would be free from nanoparticles!"

23.12.2021 13:11

________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERNATIONAL HEALTH CONFERENCE PRAGUE: prof. ANNA STRUNECKÁ: LACK OF VITAMIN D IN POPULATION: WORLD 33%, EU 60-70%, ELDERS 90% (SK, CZ, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/international-health-conference-prague-prof-anna-strunecka-lack-of-vitamin-d-in-population-world-33-eu-60-70-elders-90/

 

INTERNATIONAL HEALTH CONFERENCE PRAGUE: prof. ANNA STRUNECKÁ: LACK OF VITAMIN D IN POPULATION: WORLD 33%, EU 60-70%, ELDERS 90% (SK, CZ, ENG) Read more here: https://www.biblik.sk/news/international-health-conference-prague-prof-anna-strunecka-lack-of-vitamin-d-in-population-world-33-eu-60-70-elders-90/

MEDZINÁRODNÝ KONGRES ZDRAVIA: prof. RNDr. ANNA STRUNECKÁ: Vitamíny a minerály v prevenci a intervenci civilizačních nemocí a covidu-19 (v EU až 60-70% populácie trpí nedostatkom vitamínu D, u dôchodcov až 90%

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prof-rndr-anna-strunecka-vitaminy-a-mineraly-v-prevenci-a-intervenci-civilizacnich-nemoci-a-covidu-19-v-eu-az-60-70-populacie-trpi-nedostatkom-vitaminu-d-u-dochodcov-az-90/

 

"MEDZINÁRODNÝ KONGRES ZDRAVIA: prof. RNDr. ANNA STRUNECKÁ: Vitamíny a minerály v prevenci a intervenci civilizačních nemocí a covidu-19 (v EU až 60-70% populácie trpí nedostatkom vitamínu D, u dôchodcov až 90%"
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prof-rndr-anna-strunecka-vitaminy-a-mineraly-v-prevenci-a-intervenci-civilizacnich-nemoci-a-covidu-19-v-eu-az-60-70-populacie-trpi-nedostatkom-vitaminu-d-u-dochodcov-az-90/

WWG1WGA MANIFEST: PLÁN NA ZÁCHRANU SVETA / WWG1WGA MANIFEST: THE PLAN TO SAVE THE WORLD (SK, ENG - MULTILINGUAL)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/wwg1wga-manifest-plan-na-zachranu-sveta-wwg1wga-manifest-the-plan-to-save-the-world-sk-eng-multilingual/

 

 

WWG1WGA MANIFEST: PLÁN NA ZÁCHRANU SVETA / WWG1WGA MANIFEST: THE PLAN TO SAVE THE WORLD (SK, ENG - MULTILINGUAL) Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/wwg1wga-manifest-plan-na-zachranu-sveta-wwg1wga-manifest-the-plan-to-save-the-world-sk-eng-multilingual/


 

Ak by celý svet dostal Covid, zomrelo by 35 miliónov ľudí, ak by sa celý svet nechal zaočkovať, zomrelo by 2 miliardy ľudí /  When the whole world will get covid, there will be 35 million deaths, when the whole world will get these vaccines, 2 billion die
Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/ak-by-cely-svet-dostal-covid-zomrelo-by-35-milionov-ludi-ak-by-sa-cely-svet-nechal-zaockovat-zomrelo-by-2-miliardy-ludi/


____________________________________________

MEDITÁCIA DNES 21.12.2021 o 17:00
MEDITATION TODAY 21.12.2021 AT 17:00 CET (GMT+1 / UTC+1)
Bližšie informácie / further informations:
https://www.biblik.sk/news/meditacia-21-decembra-2021-peticia-za-zasah-ludstvu-priatelsky-naklonenych-civilizacii/

 

 

 

 

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA ALE CHORÍ!" Matúš 9:12 - Kristov biblický citát sa v tomto prípade určite vzťahuje na špinavú odpornú satanskú praktiku s názvom očkovanie! Momentálne sme v situácii, kedy celý podvod s očkovaním ako takým vyplýva na povrch a ukazuje sa skutočný zmysel očkovania: šírenie chorôb, utrpenia a smrti medzi tou časťou populácie, ktorú satanské elity nazývajú gójovia (dobytkovia) Židovskí lekári ešte keď očkovanie začínalo, zakázali očkovať svoje deti, pretože majú svojho Boha a svoju vieru, neboja sa (Ž91:6-8) a nepotrebujú veriť v iluzórnu ochranu modly - vakcíny! Ak sa povie povinné (resp. bovinné) to je pre dobytok, slobodný človek nemá žiadnu povinnosť očkovať seba ani svoje deti a  dokonca ani domáce zvieratá - po podaní vakcíny hrozia obrovské riziká! Viac tu a tu
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/michael-yeadon-byvaly-viceprezident-pfizer-vyzyva-aby-ockovanie-deti-nebolo-povolene-umrtnost-na-covid-vakciny-je-az-60x-vyssia-ako-u-ostatnych-vakcin-ockvoanie-hrozi-umrtiami-zdravych-deti/

 

"Pokrikujte Hospodinovi s radosťou celá zem! Volajte hlasite, plesajte a spievajte žalmy!Spievajte Hospodinovi žalmy pri citare, pri citare, a nech sa počuje hlas chválospevu! Chváľte ho na trúby a zvukom surmity! Pokrikujte radostne pred Kráľom Hospodinom!" Žalm 98:4-6
"Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise. Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm. With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King." Psalms 98:4-6
https://www.biblik.sk/news/music-talent-and-inspiration-taj-farrant/


"Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou. Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svojho miesta, a keby sa hneď aj vrchy pohybovaly a rútily sa doprostred mora." Žalm 46:2, 3
"God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;" Psalms 46:1, 2
cz: "Když je nouze nejvyšší, Boží Pomoc nejbližšší!" Viac tu:  https://www.biblik.sk/news/vypustenie-alebo-unik-akehosi-virusu-v-cine-je-tak-trapna-historka-ako-ta-o-19-unoscoch-ktori-dvoma-lietadlami-zhodili-tri-mrakodrapy/
 

19 hijackers, 19 virus, do they like 19?

https://www.biblik.sk/news/vypustenie-alebo-unik-akehosi-virusu-v-cine-je-tak-trapna-historka-ako-ta-o-19-unoscoch-ktori-dvoma-lietadlami-zhodili-tri-mrakodrapy/

 

 

"Tú katastrofu robia ľudia dodržiavaním opatrení!!!
Katastrofa je stav duše väčšiny ľudstva a tomu zodpovedajúca úroveň myslenia. Dnes už môžme hovoriť z hľadiska duše o absencii citov - absencii toho, čo robí človeka človekom. Z hľadiska myslenia môžme hovoriť o úplnej absencii určitého druhu myslenia. Stačí vydať akýkoľvek, hoc i samovražedný rozkaz a ľudia sa rozbehnú na koniec útesu a padajú ako biblické svine dolu do úbočia a topia sa v jazere, ktoré si ešte aj sami napustili! Čo iné je dodržiavanie opatrení?" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/semanak-pytam-sa-zlocincov-v-nasej-vlade-a-prezidentskom-palaci-za-aku-cenu-zapredali-vlastny-narod/

 

"NECH VŠETKO, ČO MÁ V SEBE DYCH ŽIVOTA OSLAVUJE TEBA PANE, NAJVYŠIEHO BOHA!" ŽALMY 150:6 (voľný prekl. z angl.)

______________________________________________

 

 

 

PLÁN NA ZÁCHRANU SLOVENSKA:

 

 

Následky pôsobenia EM žiarenia sú častokrát lekármi a psychiatrami bez hlbšieho objektívneho skúmania označované jednoducho ako depresia! (podobná lož ako Covid-19) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prejavy-tazkej-depresie-a-niektorych-zavaznych-psychickych-poruch-suvisia-s-elektromagnetickym-ziarenim/

 

"Klíčem k té magii aneb k ovládání těchto sil je být soustředený i uvolněný zároveň." Viliam Poltikovič https://www.biblik.sk/news/niektore-prirodzene-ocistne-procesy-mozu-byt-niekedy-lekarmi-chybne-diagnostikovane-ako-zavazne-psychicke-poruchy/

"The key to magic or to control these powers is to be concentrated and relaxed at once." Viliam Politikovic

 

"JEDINÝ DÔSTOJNÝ OLTÁR MÔŽE BYŤ ČLOVEK!" 12.6.2021 1:11

"BUĎ TVOJA VÔĽA ZNAMENÁ, ŽE TY ČLOVEČE MÁŠ BYŤ TÁ VÔĽA!" 12.6.2021 1:33

"Kľúčom k tej mágii alebo k ovládaniu týchto síl je byť sústrený i uvoľnený zároveň." Viliam Poltikovič https://www.biblik.sk/news/niektore-prirodzene-ocistne-procesy-mozu-byt-niekedy-lekarmi-chybne-diagnostikovane-ako-zavazne-psychicke-poruchy/

 

 

"ak sa raz dáte s diablom do tanca, bude s vami točiť, až kým nespadnete!"
 https://www.biblik.sk/news/john-ramirez-every-demonic-force-lies-john-ramirez-kazda-demonska-mocnost-klame/

"If you once start to dance with a devil, he will spin you until you fall down totally drained!"

ak sa raz dáte s diablom do tanca, bude s vami točiť, až kým nespadnete!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/john-ramirez-every-demonic-force-lies-john-ramirez-kazda-demonska-mocnost-klame/

 

 

 "VER ČOMU CHCEŠ, ALE NESNAŽ SA TO VNUCOVAŤ DRUHÉMU!" DAVID ICKE / "YOU BELIEVE WHAT YOU WANT TO BELIEVE, BUT DON'T SEEK TO IMPOSE IT TO ANYONE ELSE." DAVID ICKE, quote source / zdroj cit. tu_here

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/david-icke-rozhovor-kniha-odpoved-the-answer-david-icke-interview-his-book-the-answer/

 "VER ČOMU CHCEŠ, ALE NESNAŽ SA TO VNUCOVAŤ DRUHÉMU!" DAVID ICKE / "YOU BELIEVE WHAT YOU WANT TO BELIEVE, BUT DON'T SEEK TO IMPOSE IT TO ANYONE ELSE." DAVID ICKE https://www.biblik.sk/news/david-icke-rozhovor-kniha-odpoved-the-answer-david-icke-interview-his-book-the-answer/

 

Veľmi závažné informácie:
Je toto pravý účel 5G a rýchlejší internet iba maskovací manéver?
https://www.youtube.com/watch?v=W4tAx6XmGGE
- ciele projektu MOVIR - čas videa 4m5s

https://uloz.to/file/d8Xn0t0S4MkJ/slovenska-armada-vyvija-movir-mkv#!ZGN5ZGR2AwVjLmyxZ2EuLmNkAzIuLHceGGEvFRymE0yCEmuwZt==

 

Je toto pravý účel 5G a rýchlejší internet iba maskovací manéver?

https://www.youtube.com/watch?v=W4tAx6XmGGE

- ciele projektu MOVIR - čas videa 4m5sViac tu: https://www.biblik.sk/news/marian-kotleba-slovenska-armada-vyvija-movir-system-na-sledovanie-a-izolaciu-neockovanych/

 

ĽUDIA POVSTAŇTE!

PEOPLE RISE UP!

"OUT NAZIS! GESTAPO IS NOT ALLOWED HERE!" Artur Pawlowski, pastor

"VON FAŠISTI! GESTAPO TU NIE JE POVOLENÉ!" pastor Artur Pawlowski

https://www.biblik.sk/news/pastor-artur-pawlowski-vyhnal-policiu-z-kostola-a-odkazuje-ludom-povstante-pastor-artur-pawlowski-cast-out-the-police-from-his-church-and-said-to-people-rise-up/

_________________________________________________________________________________________________

https://www.biblik.sk/obrazky/#hitler-o-propagande-jpg

 

opakujem: jediny ciel operacie "koronavirus" je ZABIT co najviac ludi, ci uz priamo LABORATORNYM virusom, alebo SMRTELNOU vakcinou, toxickymi PRC testami alebo lateralnymi skodami v podobe lockdownov a likvidacie ekonomiky a statu. idu v tom vsetky vlady sveta a ich sluzobnici (meditituti, farmatituti, presstituti, fizli a gumkaci). je to vojna satanom ovladanej prevazne obrezanej skupiny najbohatsich ludi proti ludstvu. toto majte stale na mysli a tak konajte!

https://www.hlavnespravy.sk/myslela-som-si-ze-ma-nezlomia-ale-dnes-sa-veru-stalo-zdoverila-sa-mamicka-dvoch-deti-uvedomuje-si-vobec-vlada-ako-svojimi-opatreniami-nici-ludom-zivot/2773732 len neviem ci pani zvazila ze po vcelicke deti mozu prist o mamu..
Rozmýšľam, či to bolo zodpovedné rozhodnutie, ak sa jej niečo po tej chémii stane, môžu deti ostať bez mamy... Mala sa radšej vykašľať na škôlku.

 

ŽIADAJÚ ZÁKAZ TESTOV KÔLI VIACNÁSOBNÉMU PREKROČENIU JEDOVATEJ RAKOVINOTVORNEJ LÁTKY V NOSOVÝCH TYČINKÁCH / Union calls for suspension of rapid testing after toxic substance found https://www.biblik.sk/news/ziadaju-zakaz-testov-koli-viacnasobnemu-prekroceniu-jedovatej-rakovinotvornej-latky-v-nosovych-tycinkach-union-calls-for-suspension-of-rapid-testing-after-toxic-substance-found/

ŽIADAJÚ ZÁKAZ TESTOV KÔLI VIACNÁSOBNÉMU PREKROČENIU JEDOVATEJ RAKOVINOTVORNEJ LÁTKY V NOSOVÝCH TYČINKÁCH / Union calls for suspension of rapid testing after toxic substance found

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ziadaju-zakaz-testov-koli-viacnasobnemu-prekroceniu-jedovatej-rakovinotvornej-latky-v-nosovych-tycinkach-union-calls-for-suspension-of-rapid-testing-after-toxic-substance-found/

 

"Dajte mi do ruky menu nejakého štatu a urobím s ním čokoľvek!" Zbigniew Brzezinski (zdroj: diskusia IV)

 

"Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws!" Mayer Amschel Rothschild


"MUSÍME BYŤ JEDNOTNÍ,
PRESTAŇTE SLÚŽIŤ ZÁKONNÍKOM A FARIZEJOM,
ZAČNITE SLÚŽIŤ PROROKOM A SVOJMU BOHU!" I.M. DANILOV, Allatra.tv

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/o-com-snivali-proroci-musime-byt-jednotni-prestante-sluzit-zakonnikom-a-farizejom-zacnite-sluzit-prorokom-a-svojmu-bohu/

"WE MUST STAY UNITED,
STOP SERVING SCRIBES AND PHARISEES,
SERVE PROPHETS AND YOUR GOD!" I.M. DANILOV, Allatra.tv

 

LEKÁRKA Z COVIDOVÉHO ODDELENIA: Z 10 PACIENTOV SME MALI IBA 2 NEOČKOVANÝCH, INÁČ SÚ VŠETCI OČKOVANÍ: https://www.biblik.sk/news/lekarka-z-covidoveho-oddelenia-z-desat-pacientov-sme-mali-iba-dvoch-neockovanych-inac-su-vsetci-ockovani/

"FROM 10 PATIENTS WE HAD ONLY 2 UNVACCINATED, ALL SICK PEOPLE WERE VACCINATED, CLAIMS DOCTOR FROM COVID WARD" 

 

 

POZOR, AJ TESTY ŠPÁROVANÍM - TO SÚ UŽ NOSOVÉ VAKCÍNY!

TAKE CARE, TESTS ARE NASAL VACCINES!

 

"Čím viac zakrývania dýchacích ciest, tým viac straty prirodzenej imunity a nakazovania sa vlastnými výlučkami, čím viac nedostatku prirodzenej imunity, tým vyššia potreba „umelej imunity“, čím vyššia umelá imunita, tým viac straty schopnosti prirodzene žiť, čím viac straty schopnosti prirodzene žiť, tým viac ľudí v nemocniciach, čím viac ľudí v nemocniciach tým väčší poukaz Čaputovej na potrebu opatrení a dristy o občianskej poslušnosti a odvahy nebáť sa umierať…"  https://www.infovojna.sk/article/judr-krajnikova-o-zakonom-pozehnanej-diskriminacii-obcanov-schvalenej-hegero-matovicovym-zlocineckym-rezimom-pod-ktoru-sa-podpisala-prezidentka-caputova

 

 

"Ľudstvo je tu dosť dlho prešlo dlhou etapou vývoja , babky niekde na lazoch svoje deti liečili ako vedeli a prežili. Vírus tu bol stále nejaký aj veľa ľudí zobral ale vždy sa telo prispôsobilo podmienkam. Odrazu sa správajú akoby nebolo žiadnych chorôb len jedna. Vládu nezaujíma že v regáloch predávajú všetko nezdravé , že zelenina ovocie je plná svinstva , im odrazu záleží na globálnom zdraví. Niečo tu nesedí ." zdroj diskusia HS, Poznámka Biblik: choroby majú svoju príčinu, očkovanie nepomože, ak sa nehľadá príčina, aj 100% účinné vakcíny by boli iba odkladom katastrofy: https://www.biblik.sk/news/sedem-divov-technickej-civilizacie-ked-sa-vedci-pomylia/

 

"Ja vám všetkým garantujem že tu ide o sklizeň, žatvu (Mat 13:24-30). Existuje na túto tému pár scifi filmov a zaujímavé všetky holyúdske. Ľudský organizmus je na sklizeň pripravený až po úprave DNA."
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/su-slova-orbana-pre-nas-varovanim-aby-sme-sa-pripravili-na-prenasledovanie-teror-a-krviprelievanie-ktore-satanisti-chystaju/

"Ja vám všetkým garantujem že tu ide o sklizeň, žatvu. Existuje na túto tému pár scifi filmov a zaujímavé všetky holyúdske. Ľudský organizmus je na sklizeň pripravený až po úprave DNA."

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/su-slova-orbana-pre-nas-varovanim-aby-sme-sa-pripravili-na-prenasledovanie-teror-a-krviprelievanie-ktore-satanisti-chystaju/

 

"I guaratee you, this a prepare for harvesting, crop! (Mat 13:24-30) There is a couple of sci-fi and their all hollywood's: Human's body is ready for crop after modifying the DNA." discussion at slovak news server

"Ja vám všetkým garantujem že tu ide o sklizeň, žatvu. Existuje na túto tému pár scifi filmov a zaujímavé všetky holyúdske. Ľudský organizmus je na sklizeň pripravený až po úprave DNA."

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/su-slova-orbana-pre-nas-varovanim-aby-sme-sa-pripravili-na-prenasledovanie-teror-a-krviprelievanie-ktore-satanisti-chystaju/

__________________________________________________________________________________________________________________

"Podozrieval by niekto Hitlera z pokusu o nastolenie vlády Svetového židovstva, ak by tvrdo prenasledoval židov?" 18.11.2021 18:11

"Podozrieval by niekto Buschovu vládu zo zosnovania útokov 9/11 ak by tvrdo prenasledovali teroristov?" "Boli by náboženskí predstavitelia podozriví z uctievania satana, ak by stavali chrámy, mešity a synagódy?"

"Would be Hitler suspicious of trying to establish a world Jewish government, taking his first steps by persecuting Jews?" Would be G.W. Bush and the U.S. government suspected of terrorism (9/11) in case they will chase terrorists? Would be a church and religious leaders supected of worshipping satan building temples, mosques and synagogues?  (or is this a common maneuer of satan's servants - making victing from your own people)

"A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravedlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov." 2.Kor 11:14-15

"And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works." 2Cor 11:14-15

"Ja som si uz dávnejsie uvedomila, že cieľom je, aby čo najviac ľudí zomrelo, nech si kvákaju, čokoľvek, ich činy hovoria o opaku." zdroj: diskusia HS: https://www.hlavnespravy.sk/novinarka-podala-podnet-na-starostu-becika-kvoli-tomu-ze-zabezpecil-ivermektin-pre-obcanov-na-koho-podnet-media-zavadzaju-narod-pyta-sa/2757100

"I've realized, their target is to cause maximum deaths, they may speak whatever, their acts sue them!" slovak news server, discussion about the covid measures

____________________________________________

 

"Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a soberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám." Ján 15:4-7

"Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." John 15:4-7

 

"čo je vakcinácia? Vakcinácia je ešte zatiaľ legálne šírenie chorôb! Nakaziť človeka chorobou je trestný čin, ak to robia farmaceutické korporácie, hovorí sa tomu "najúčinnejší nástroj na vymietenie chorôb" - táto 100x opakovaná lož je teraz vlastne aj pravda, pretože tí mŕtvi, ktorých tá vakcína zabije, už nikdy nič šíriť nebudú..." https://www.biblik.sk/news/mudr-monika-waksmundska-ockovat-by-som-sa-nikdy-nenechala-ani-sa-nenecham-ta-vakcinacia-je-z-mojho-pohladu-od-pociatku/

Celkovo, čo narobilo očkovanie si môžete pozrieť tu, ale je potrebné, aby ste si urobili vlastný výskum:

Výskum o očkovaní - Biblik.sk

https://www.biblik.sk/news/ockovanie/

Skrátený link: https://dopice.sk/odr

Výpoveď primárky detskej nemocnice o očkovaní:

https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/

Skrátený link: https://www.dopice.sk/nza

 

"V každom zdravotníckom zariadení by mali byť vystavené figuríny Lekvárskeho, Mikasa, Matoviča a ostatných, aby si ľudia mohli do nich päsťou drbnúť. A nehulákali po sestrách." https://www.biblik.sk/news/propagatori-vakcin-maju-pocit-ze-ich-dehonestuju-ak-budu-pokracovat-v-podavani-vakcin-ludia-ich-budu-aj-zabijat/

 

"DOBRÁ IMUNITA JE DOBRÁ NÁLADA!" MUDr. JAN HNÍZDIL

https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-hnizdil-covid-je-cielena-koordinovana-a-planovana-akcia-v-podstate-organizovany-civilizacny-kolaps-neschopnost-politikov-riesit-problemy-skryvaju-za-covid/

 

"Vtedy im povedal: Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj torbu; a kto ešte nemá, nech predá svoje rúcho a kúpi meč." cit. Pán Ježiš Kristus, Biblia, Lukáš 22:36

"Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one." Luke 22:36

 

"OTP JE NOVÁ FORMA LOCKDOWNU. Zmyslom týchto fašistických zločineckých nariadení je postaviť ľudí proti sebe a ostatných donútiť k samovražde. Či už formou očkovania, alebo nejakej inej metódy lockdownu." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/otp-je-nova-forma-lockdownu/

 

"SLOBODNÝ SÚHLAS JEDNOTLIVCA JE ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÝ." Norimberský kódex
"THE VOLUNTARY CONSENT OF HUMAN SUBJECT IS ABSOLUTELY ESSENTIAL." The Nurenberg code

"STOJÍM NA STRANE NAŠEJ VLAJKY, NA STRANE NAŠEJ ÚSTAVY A NORIMBERSKÉHO KÓDEXU." americká matka "We are sovereign citizens of the United States of America and I stand with that flag and The Constitution and the Nuremberg code!" the U.S. mother
Viac tu / Read more here: https://www.biblik.sk/news/skoly-v-usa-motivovane-peniazmi-za-terorizovanie-deti-ruskami-takmer-4-000-usd-za-studenta-school-in-usa-could-receive-almost-6-millon-dollars-for-maintaning-the-masking-terror/

 

"Pandémia COVID je potrebná pre realizáciu Veľkého resetu.
Úlohou očkovania je udržiavať chorobnosť.
Úlohou služovníkov Resetu je udržiavať vonkajšie znaky ako rúška, farbičkovane máp, mlátenie ľudí...."
komentár pod článkom:
https://www.hlavnespravy.sk/mikulec-zasah-policie-v-piestanoch-povazujem-za-absolutne-legitimny/2742184

"„9 miliónov ľudí ročne zomrie hladom, 3 milióny z nich sú deti. To sa
nepovažuje za krízu, ale vírus s 99,98% mierou prežitia zmenil celú
planétu. Videli sme celosvetovú spoluprácu na očkovanie každého človeka,
ale nikdy nie celosvetovú snahu nakŕmiť každého človeka. Nikdy nešlo o
vaše zdravie,“ napísal Rózsa.
"

"Očkovaný kolega chodil tri dni do práce, aj keď mal jasné príznaky. Výsledok testu bol samozrejme pozitívny a na základe toho, ako jedinému neočkovanému mi bola nariadená karanténa a PCR test. Ostatní kolegovia sú očkovaní, preto musia chodiť do práce a nebolo im nariadené ani testovanie, aj keď s ním boli v úzkom kontakte. Vraj je to v súlade s vyhláškou. Toto môže vymyslieť len idiot." komentár pod článkom https://www.hlavnespravy.sk/konzilium-odbornikov-navrhuje-obmedzit-pohyb-neockovanych-v-ciernych-okresoch/2741870

"Generalny prokurator mal hneď od začiatku zakročiť a nariadiť trestné stíhanie Matoviča, Krajčiho, Jarčušku, Pavelku a spol. teda osôb zodpovedných za presadenie a realizaciu epidemiologickej študie (pokusu), ktorá skúmala aký vplyv má na vývoj epidemie nasadenie tzv. masového "plošného" testovania populacie použitím diagnosticky nedostatočnych avšak RELATIVNE "lacnych a rychlych" antigenovych testov, vysledok tohto pokusu sa preukazateľne prejavil v enormnom naraste počtov hospitalizovanych i zomrelých (to je podstatná časť z tych cca 12000 mrtvych, čo bolo do cca marca 2021), a SR sa v relevantom obdobi ocitla dokonca na prvom mieste na svete s najvyššim počtom zomrelych (covid) v prepočte na 100.000 obyvatelov! Cely tento pokus ako katastrofu jasne pomenoval pan MUDr.Marian Kollar (vtedajši predseda SLOVENSKEJ LEKARSKEJ KOMORY! - teda nie kotleba a ani fico a ani žiaden "dezolat" , ale ani žiaden podvodnicky plagiator, ale vzdelaný človek, rešpektovaný celou lekarskou obcou!), On totiž už dňa 22.12.2020!!!! na tlačovej besede uviedol - citujem : "Plošné testovanie antigentestami to je to, čo nám spôsobilo terajšiu paseku v nemocniciach!" - koniec citátu...
Link na tlačovu besedu je tu :
https://www.ta3.com/clanok/...
A ďalej: Uvedomte si, Vy všetci (ktorí žiaľ slepo dôverujete nedovzdelancom a podvodníkom z vlády a im servilným "odborníkom"), že je vylúčené, aby predseda slovenskej lekarskej komory vo svojom vtedajšom verejnom vystúpení šíril hoaxy, či nepravdy, veď už by ho dávno stíhali za širenie poplašnych sprav... no nestíhajú ho a nikto dodnes nedementoval uvedené vyjadrenia MUDr.Mariana Kollára! Napriek tomu, výsledky "plošneho testovania" skresľujúcim spôsobom (zaujato pozitivne) interpretovali pred verejnosťou "televizne hviezdy" matovič, krajči, jarčuška... no v skutočnosti v pisomnom vystupe z tohto pokusu (klinickej študie) jej autori konštatovali, že nemajú dôkazy, ktoré by im umožnili jednoznačne preukazať, že realizované "plošné testovanie" (projekt s krycim nazvom spoločna zodpovednosť) malo taký pozitivny vplyv na vyvoj epidemiologickej situacie, ktorý by mohli dôkazne odlíšiť od pozitivneho vplyvu "lockdownovych obmedzení"(!), ktoré trvali počas realizacie pokusu "plošného testovania"....(počas vtedy platneho nudzoveho stavu takmer 1,7milion netestovanych občanov nemohli viac ako dva tyždne vlastne nikam ísť len do najbližšich potravin alebo lekarne)
Za zneužitie ostatnych 3,5 milionov občanov na realizaciu pokusnej epidemiologickej študie, ako aj za tie zbytočné úmrtia, ktoré týmto pokusom spôsobili však mali by niesť zodpovednosť všetci, ktorí sa na zosnovaní a realizacii tejto obludnosti vedome aktivne podieľali! Toto sú skutoční no nie "dezolati", ale zločinci, obzvlášť nebezpeční zločinci! Prave "vďaka" diagnostickej nedostatočnosti AGtestov a systemu "modrych papierov", kde vysledok "negativny neznamena, že ste negativny" (vlastné vyjadrenie "profesora" matoviča) došlo podľa všetkého ku nekontrolovanému rozširovaniu virusu...
A niečo obdobné sa deje i teraz, keď napriek známemu faktu, že aj "očkovaná" osoba môže širiť virus, dokonca naň i ochorieť aj s fatalnym nasledkom (viď. vyjadrenie profesora Krčmeryho, zo dňa 22.6.2021, keď uviedol "polovica z tych, čo v anglicku na delta variant pomreli boli očkovaní"...pozri archiv TA3), sa opäť žiadnym spôsobom (avšak evidentne umyselne) v podstate nekontroluje širenie virusu testovanim "očkovanych" osôb, naopak "očkované" osoby sú ponechané prakticky bez obmedzovania ich pohybu, no testovanie (dokonca za úhradu!) sa vynucuje len u neočkovanych, z čoho je úplne jasné, že jediným skutočným účelom takto nastaveného "systému" nie je ochrana obyvateľstva pred širenim virusu, ale vytvorenie nátlaku na "neočkované" osoby, aby sa dali "zaočkovať"... pritom "očkovacie látky" sa nachádzajú stále iba v podmienečnom režime povolenia, teda ide o nové medicinske preparáty, ktorych skutočná účinnosť ale aj bezpečnosť sú ešte stále predmetom overovania a výrobcovia majú ešte dodať (v priebehu rokov 2022-2023) údaje z ďalšich skúšok, až po získaní ktorych môže EMA prípadne rozhodnúť o nahradení resp. zrušení podmienečnej registracie a udelení riadnej registracie... A hoci osoby (dobrovolnici), ktorých výrobca v rámci týchto skúšok sleduje, zrejme nie su občania SR a zrejme ani nie su na uzemí SR, ale v princípe tu ide predsa o rovnaké "očkovacie látky" aké sú podávané aj občanom SR.... Teda aktuálne akekoľvek vynucovanie tohto "očkovania" je z právneho hľadiska možné hodnotiť ako donucovanie občana ku účasti na overovaní účinkov noveho medicinskeho preparatu - toto môže zakladať spáchanie trestného činu neopravneho experimentu na človeku.... okrem toho tento medicinsky i pravne neopodstatneny diskriminačny "system" namierený voči neočkovanym osobám má zároveň znaky trestnych činov natlaku, apartheidu, a iné...
Páchatelia sú v podstate rovnakí...
Skutočnosť, že prokuratúra aktuálne nekoná neznamená, že to tak ostane navždy....
No je možné, že tento môj popis, teda, že pri hodnotení vyššie opísaných udalostí sa mýlim a nejednalo sa tu a ani nejedná sa tu o žiadne trestné činy, všetko je v poriadku a všetci by sme sa mali zaočkovať každou látkou i dávkou, ktorú odporúča vyrobca, lebo nemame inu možnosť.... Alebo máme inú možnosť? Aký je Váš názor?" komentár pod článkom:

https://www.hlavnespravy.sk/konzilium-odbornikov-navrhuje-obmedzit-pohyb-neockovanych-v-ciernych-okresoch/2741870

 

"Utrpenie je tu na to, aby sme poznali hodnotu radosti, hodnotu útechy."

Peter Starec https://www.youtube.com/watch?v=rgQHSc9jo4c

"Suffering is here to know us the value of joy, the value of solace." Peter Starec, slovak bretharian

 

"Keď človek zistí, že môže ovládať, druhého človeka, správa sa k nemu ako prasa." Majakovský
https://citaty.net/citaty/266585-petr-cibulka-vasku-jsi-prase-jsi-prase-jsi-hovado/

„Jestliže člověk zjistí, že může ovládat druhého člověka, chová se k němu jako prase.“ Vladimír Majakovský

"When man finds out he can rule over the other man, he acts like a pig." V.V. Majakovskij

 

"Na světě je mnoho tmy a každý člověk, který jakýmkoliv způsobem trpí, tmu šíří a krmí." "Keďprídu temné myšlienky a obavy, po dobu 21 dní ich nahradiť vetou: Stvořiteli, děkuji a vím, že všichni jste tady pro nás." MUDr. Mikuláš Štefan https://www.biblik.sk/news/mudr-mikulas-stefan-na-svete-je-mnoho-tmy-a-kazdy-clovek-ktery-jakymkoliv-zpusobem-trpi-tmu-siri-a-krmi/

"There's so much darkness in this world, and any harmed or suffering person feeds and spreads darkness! In case of bad thoughts repeat saying 21 days: Lord, thank you and I know, you're all here for us." Dr. Mikulas Stefan, M.D. https://www.biblik.sk/news/mudr-mikulas-stefan-na-svete-je-mnoho-tmy-a-kazdy-clovek-ktery-jakymkoliv-zpusobem-trpi-tmu-siri-a-krmi/

 

"...očkování povede k ekonomickému kolapsu kvůli rostoucím ztrátám pracovních sil: „Protože mnoho zaměstnavatelů vyžaduje tyto injekce jako podmínku zaměstnání, očekáváme, že v důsledku těchto úmrtí bude v celém světě masivní nedostatek pracovních sil…"
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nova-americka-studia-o-vedlajsich-ucinkoch-vakcin-proti-covid-19/
...vaccination will cause an economic collapse due to deaths of workers. "Many employers are requiring the vaccination as a requirement for keeping the job, but we expect, because of this deaths in the whole world, there will be a huge lack of work forces
. Read more here: https://www.biblik.sk/news/nova-americka-studia-o-vedlajsich-ucinkoch-vakcin-proti-covid-19/

"...očkování povede k ekonomickému kolapsu kvůli rostoucím ztrátám pracovních sil: „Protože mnoho zaměstnavatelů vyžaduje tyto injekce jako podmínku zaměstnání, očekáváme, že v důsledku těchto úmrtí bude v celém světě masivní nedostatek pracovních sil…"

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nova-americka-studia-o-vedlajsich-ucinkoch-vakcin-proti-covid-19/

 

 

"Je to fajn, že nie sú "Mikasove vyhlášky" všeobecne záväzným právnym predpisom. Práve som sa vrátila zo školy - Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave (mám 69 rokov, som zdravá). Nevpustili ma na vyučovanie kreslenia, ktoré som si ako poslucháč Univerzity tretieho veku zaplatila. Dôvod? Nemám oslobodzujúcu vakcínu, nemám test mimochodom dosť draho platený. A mám tú smolu, že som zdravá. Pán dekan sa proste rozhodol, že bude uplatňovať OTP metódy selektovania študentov, silne pripomínajúce konanie v Nemecku 1933" https://www.infovojna.sk/article/video-advokatka-judr-krajnikova-plati-len-to-co-je-uverejnene-v-zbierke-zakonov-mikasove-vyhlasky-tam-nepatria-takze-to-nie-su-vseobecne-zavazne-pravne-predpisy-nemusite-ich-respektovat-ani-poznat

 

 

"Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasýtení." Matúš 5:6, - Kázeň na Vrchu, Matúš kapitoly 5., 6. a 7.  - je tam presne napísané, čo človek má a nemá robiť, ako *postaviť život na správnom, pevnom základe, aby k takýmto svinstvám viac nedochádzalo, pretože živnú pôdu sme tomu dávali aj my! Ináč by tu tento bordel nemohol vyrásť!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ludi-hromadne-nakupujucich-bez-ruska-chce-riesit-samo/

"Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasýtení." Matúš 5:6, - Kázeň na Vrchu, Matúš kapitoly 5., 6. a 7.  - je tam presne napísané, čo človek má a nemá robiť, ako *postaviť život na správnom, pevnom základe, aby k takýmto svinstvám viac nedochádzalo, pretože živnú pôdu sme tomu dávali aj my! Ináč by tu tento bordel nemohol vyrásť! 

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ludi-hromadne-nakupujucich-bez-ruska-chce-riesit-samo/

Podporte písanie protifašistických článkov! Má to široké dopady na verejnú mienku! V tomto boji môžeme spoločne zvíťaziť, ak sa budeme navzájom milovať (Mk12:28-34) a podporovať:
naše č. účtu: SK858 33 0000000 210 142 59 63
ĎAKUJEME!
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ak-dnes-nutia-ludi-na-ruska-cochvila-mozu-nutit-na-vackiny/

 

AKTIVISTI BEZ RǓŠOK TOTÁLNE ODSTAVILI PREDAJŇU LIDL V PRIEVIDZI:

"ja to nechapu. v cechach v lidlu nikomu bez rousky nereknou ani slovo. dokonce dostali z vedeni informaci, ze vyzadovat nic takoveho nemohou a volat policii nebudou. realne, kdo chce, at ji nosi. kdo se citi nemocny, at ji nosi urcite. ale ostatni se tim preci zabyvat nemusi." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/aktivisti-bez-rusok-totalne-odstavili-predajnu-lidl-v-prievidzi/

"Kto sa boji a veri tym blbostiam v tv nech si da aj vrece na hlavu...a kto nechce nech to nenosi....a neobtazujme jedni druhych...ja to tiez nenosim ani do tesca ani do kauflandu, nikde a nikomu to nevadi...budme k sebe ohladupni" https://www.biblik.sk/news/aktivisti-bez-rusok-totalne-odstavili-predajnu-lidl-v-prievidzi/

 

"Je možné, že človek pri hľadaní partnera hľadá sám seba? Napríklad, dievča hľadá v partnerovi oporu, pričom sama je výnimočne vnútorne silná, sama sebe by mohla byť pri uvedomení si tejto skutočnosti oporou! Hľadá človek v živote koňa na ktorom sedí?" cit. 27.10.2021 18:10

P.S.: Pavel hovorí, že kto nemá ženu, nech nehľadá, a ak má, nech sa o ňu stará (nehľadaj rozviazania 1.Kor 7:27)

"Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy."
1.Kor 7:27

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Matúš 6:33
"KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE!" Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU
https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

 

"HARABIN VYKÁZAL POLICAJTOV Z BUDOVY SÚDU A NEPRIESTRELNE ZDÔVODNIL NEPLATNOSŤ MIKASOVÝCH VYHLÁŠOK. POLICAJT ALEBO OSOBA VYNUCUJÚCA RÚŠKO PÁCHA TRESTNÝ ČIN" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/harabin-vykazal-policajtov-z-budovy-sudu-a-nepriestrelne-zdovodnil-neplatnost-mikasovych-vyhlasok-policajt-alebo-osoba-vynucujuca-rusko-pacha-trestny-cin/

HARABIN VYKÁZAL POLICAJTOV Z BUDOVY SÚDU A NEPRIESTRELNE ZDÔVODNIL NEPLATNOSŤ MIKASOVÝCH VYHLÁŠOK. POLICAJT ALEBO OSOBA VYNUCUJÚCA RÚŠKO PÁCHA TRESTNÝ ČIN

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/harabin-vykazal-policajtov-z-budovy-sudu-a-nepriestrelne-zdovodnil-neplatnost-mikasovych-vyhlasok-policajt-alebo-osoba-vynucujuca-rusko-pacha-trestny-cin/

 

"Celkom správne a prirodzene sa odmietli pokloniť diablovi a odmietli rúško, ten špinavý satanský symbol - symbol podriadenosti tyranskému satansko-fašistickému režimu." Viac tu a tu

 

Celkom správne a prirodzene sa odmietli pokloniť diablovi a odmietli rúško, ten špinavý satanský symbol - symbol podriadenosti tyranskému satansko-fašistickému režimu.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/stefan-harabin-si-na-sude-odmietol-nasadit-rusko-aj-v-afganistane-je-vyssia-uroven-dodrziavania-ludskych-prav/
Celkom správne a prirodzene sa odmietli pokloniť diablovi a odmietli rúško, ten špinavý satanský symbol - symbol podriadenosti tyranskému satansko-fašistickému režimu.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/stefan-harabin-si-na-sude-odmietol-nasadit-rusko-aj-v-afganistane-je-vyssia-uroven-dodrziavania-ludskych-prav/

"Uvedomil som si rušivý vplyv počítačov, telefónov..." prof. JAN RAK, po pobyte v tme https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-moznost-zmenit-tento-svet-zacina-ve-zmene-naseho-uhlu-pohledu/

Poznámka Biblik: Keď som začal po ročnej prestávke opäť pracovať s počítačmi, nikdy viac sa mi nedarili koncentračné a meditačné cvičenia tak do hĺbky ako v období keď som sa na istý čas rozhodol PC nepoužívať... Liečitelia a kvantové prístroje častokrát vykazujú určitú poruchu hypotalamu alebo iných oblastí mozgu, pravdepodobne to súvisí s dlhodobým vysedávaním pri obrazovke PC, mobilu, TV. Frekvencie obrazoviek a elektromagnetické žiarenie ovplyvňujú funkcie mozgu a predpokladám, že je to výsledok - snažia sa nám pozmeniť určité časti mozgu cez vakcíny, elektrosmog a obrazovky, ovládať naše myslenie, dlhodobým pôsobením chemických látok (chemtrails, lieky, potraviny) je možné dosiahnuť štrukturálne zmeny na mozgu, ide to takto podobne aj cez obrazovky a EM polia?

"I've realized that annoying influence of PCs, cell phones, TV screens..." prof. JAN RAK, czech quantum physicist, he spent 7 days in the dark room https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-moznost-zmenit-tento-svet-zacina-ve-zmene-naseho-uhlu-pohledu/

 

"VŠAKOVAKÉ OČKOVÁNÍ TOLIKO PRO HOVADO JEST."

"Musíme rozoštvať celý svet hádkami, nepriateľstvom, zápasmi, nenávisťou vrcholiacou v popravách, hladom a očkovaním chorôb takže Gojimom potom ostane jediné východisko: túžba po našich peniazoch a po našej vláde." PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCOV

"Musíme rozoštvať celý svet hádkami, nepriateľstvom, zápasmi, nenávisťou vrcholiacou v popravách, hladom a očkovaním chorôb takže Gojimom potom ostane jediné východisko: túžba po našich peniazoch a po našej vláde."

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/

 

"VÄČŠINA TAKZVANÝCH "ZLÝCH" UDALOSTÍ  UDALOSTÍ JE SPÔSOBENÁ NEVEDOMÝM. TIETO NEGATÍVNE UDALOSTI NIEKEDY NAZÝVAM "DRÁMY". KEĎ SI PLNE UVEDOMUJETE PRÍTOMNOSŤ, DRÁMY PRESTÁVAJÚ VSTUPOVAŤ DO VÁŠHO ŽIVOTA." Eckhart Tolle

https://www.biblik.sk/news/eckhart-tolle-koniec-vasej-zivotnej-dramy/

 

"Choroba vzníká z mnohých každodenných hriechov proti prírode a jedného dňa sa prejaví." Hippokrates, cit. z videa: V krvi očkovaných sa vyskytujú objekty, ktoré lekárka nikdy nevidela: https://vk.com/video-206184334_456239059

 

"Povolanie lekára je v odborných a lekárskych otázkach nezávislé voči pokynom nelekárskych vstupov." Dr. Klaus Reinhardt, prezident Bundesärztekammer (prezident nemeckej lekárskej komory) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nemecka-neurologicka-m-griesz-brisson-ruska-su-odoberanie-kyslika-detom-je-to-zlocin-zaroven-odmieta-ockovanie-deti-a-pyta-sa-ci-nejaky-lekar-mieni-na-tychto-zlocinoch-spolupracovat/

"Povolanie lekára je v odborných a lekárskych otázkach nezávislé voči pokynom nelekárskych vstupov." Dr. Klaus Reinhardt, prezident Bundesärztekammer (prezident nemeckej lekárskej komory)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/nemecka-neurologicka-m-griesz-brisson-ruska-su-odoberanie-kyslika-detom-je-to-zlocin-zaroven-odmieta-ockovanie-deti-a-pyta-sa-ci-nejaky-lekar-mieni-na-tychto-zlocinoch-spolupracovat/

 

 

Sri Ramana Maharshi

"Každá vaša meditácia aj modlitba musí byť predýchutá láskou." Šrí Ramana Mahariši

"Every single meditation or prayer must be filled with love."       Sri Ramana Maharshi

 

"OTROK NIKDY NEBUDE DOBRÝM OTROKOM,
AK BUDE CHÁPAŤ, ŽE JE OTROKOM." V.A. Jefimov, predn. tu (zmazané z youtube), dostupná prednáška V.A. Jefimov o alkohole: https://www.biblik.sk/news/v-a-jefimov-o-alkohole-rus-cz/

"OTROK NIKDY NEBUDE DOBRÝM OTROKOM,

AK BUDE CHÁPAŤ, ŽE JE OTROKOM."Viac tu: https://www.biblik.sk/news/v-a-jefimov-ked-otrok-prestane-byt-otrokom-rus-sk-tit/

 

 

"Sme na pokraji celosvetovej zmeny. Všetko čo potrebujeme, je taká pravá poriadna kríza a národy akceptujú Nový svetový poriadok." David Rockefeller, prejav na UN Business Conference, 14.9.1994

https://www.facebook.com/VoiceWilderness/photos/we-are-on-the-verge-of-a-global-transformation-all-we-need-is-the-right-major-cr/3074630292580755/

 

"JE VEĽMI NEBEZPEČNÉ OSLOBODZOVAŤ ĽUDÍ, KTORÍ CHCÚ ZOSTAŤ OTROKMI." N. Machiavelli, cit. z videa MUDr. Jan Žaloudík https://www.youtube.com/watch?v=vb3Ij37x7GI


"ŽIADNU CHOROBU NEMÔŽETE VYHUBIŤ, MÔŽETE VYHUBIŤ IBA PODMIENKY, KTORÉ VEDÚ K CHOROBÁM. CHOROBA A ZDRAVIE JE PREDOVŠETKÝM OTÁZKA PROSTREDIA. CHOROBA JE VŽDY VÝSLEDKOM NEDOSTATKU ALEBO INÉHO POŠKODENIA." Dr. Johann Loibner (4.2.1944 -13.3.2018) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-loibner-choroby-nemozete-vymietit-mozete-vymietit-iba-podmienky-ktore-vedu-k-chorobam/

"THERE'S NO SUCH DISEASE WHICH CAN BE ERADICATED, YOU CAN ERADICATE ONLY THE CONDITIONS LEADING TO DISEASES. Dr. Johann Loibner https://www.biblik.sk/news/dr-loibner-choroby-nemozete-vymietit-mozete-vymietit-iba-podmienky-ktore-vedu-k-chorobam/

 

"ŽIADNU CHOROBU NEMÔŽETE VYHUBIŤ, MÔŽETE VYHUBIŤ IBA PODMIENKY, KTORÉ VEDÚ K CHOROBÁM. CHOROBA A ZDRAVIE JE PREDOVŠETKÝM OTÁZKA PROSTREDIA. CHOROBA JE VŽDY VÝSLEDKOM NEDOSTATKU ALEBO INÉHO POŠKODENIA." Dr. Johann Loibner (4.2.1944 -13.3.2018)Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-loibner-choroby-nemozete-vymietit-mozete-vymietit-iba-podmienky-ktore-vedu-k-chorobam/

 

Oficiální údaje z Británie: 81 % úmrtí na Covid-19 v září bylo mezi očkovanými

https://www.infovojna.sk/article/oficialni-udaje-z-britanie-81-umrti-na-covid-19-v-zari-bylo-mezi-ockovanymi

 

"Môže mi niekto vysvetliť ako vakcinácia poráža covid? Akým systémom? Británia má jednu z najväčších zaočkovaní a covid tam stále nie je porazený, naopak, 45 000 ľudí DENNE je nim v týchto dňoch nakazených a tretia vlna už tretí mesiac absolútne neklesá, po lopate, ako keď napúšťate vodu do vane, napustí sa a následne voda odtečie, zaočkovaná Británia však uz nevypúšťa vodu tretej vlny, bazén sa len viac a viac plní nakazenými, nakazenými zaočkovanými. Toto vyzerá na megaprůser! celého očkovania.  "Lenže ockovanie tú pandémiu udržuje pri živote. Veď kto dostal možnosť cestovať bol ten z covid pasom." diskusia HS https://www.hlavnespravy.sk/jesenna-faza-kampane-na-podporu-ockovania-ma-novu-podobu/2717346

 

"Žiadne daňové priznanie tomuto fašistickému štátu nepodám, nezaplatím žiadnu pokutu, nebudem platiť žiadne odvody do zdravotnej poisťovne! Tieto zločiny, ktoré viedli k situácii, kedy má občan na výber 1.) ustavične trpieť násilie  2.) použiť násilie alebo 3.) odmietnuť poslušnosť zločineckému režimu sa budú vyšetrovať! Zodpovední za tieto zločiny pôjdu pred súd v každom prípade! Je to podnecovanie k násiliu, pretože nútenie na rúška, testy, vakcíny vedie ku krviprelievaniu! Pacienti môžu začať zabíjať lekárov, občania policajtov, očkovaní neočkovaných atď., čo je zrejme účel "opatrení". Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preco-podpisujem-peticiu-za-trestne-stihanie-predstavitelov-matovicoveho-rezimu-investigation-and-prosecution-of-those-individuals-responsible-for-crimes-against-humanity-sk-eng/

 

"Ak by existovalo očkovanie proti zasiahnutiu padajúcim meteoritom, stačilo by opakovať v TV, koľko osôb už bolo takto zasiahnutých a každý, kto by sa nechcel dať zaočkovať by bol považovaný za konšpirátora, dezoláta alebo za príčinu preplnených nemocníc!
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/aj-tetanovky-mozu-trvale-poskodit-zdravie-cloveka/

 

"V tomto štáte existuje spiknutie, prostredníctvom ktorého chcú zotročiť každého muža, každú ženu aj deti. Predtým, než opustím tento vysoký vznešený úrad, zasadím sa o to, aby som toto spiknutie odhalil." John Fitzgerald Kennedy, 7 dní pred vraždou.
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/bol-jfk-konspirator-was-jfk-a-conspiracy-theorist/

"V tomto štáte existuje spiknutie, prostredníctvom ktorého chcú zotročiť každého muža, každú ženu aj deti. Predtým, než opustím tento vysoký vznešený úrad, zasadím sa o to, aby som toto spiknutie odlalil." John Fitzgerald Kennedy, 7 dní pred vraždou.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/bol-jfk-konspirator-was-jfk-a-conspiracy-theorist/

 

https://www.biblik.sk/news/bol-jfk-konspirator-was-jfk-a-conspiracy-theorist/

 

BLUE LIGHT AND SLEEP (ENG) UPDATED - HOW TO PROTECT YOUR EYES / MODRÉ SVETLO A SPÁNOK + AKO SI CHRÁNIŤ OČI (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/blue-light-and-sleep/

 

 

Bruno Gröning, Audiokniha - Dávám Vám malou životní moudrost III.:

https://www.youtube.com/watch?v=git9myx0DW8

 

"Ako sa v týchto situáciách zachováte, určuje vaše ďalšie smerovanie. Čo robiť, to hovorí Boris Ratnikov v prednáške "Cesta k ženskému šťastiu" tu. Celkovo, v takej situácii môže pomôcť sústrediť sa na niečo iné a zapnúť si Ratnikova môže pomôcť veľmi... (na biblik.sk ako napíšete do hľadania ratnikov, nájdete super veci) Boris Ratnikov dáva nesmierne cenné informácie..." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preco-ludia-maju-strach/

Ako sa v týchto situáciách zachováte, určuje vaše ďalšie smerovanie. Čo robiť, to hovorí Boris Ratnikov v prednáške "Cesta k ženskému šťastiu" tu. Celkovo, v takej situácii môže pomôcť sústrediť sa na niečo iné a zapnúť si Ratnikova môže pomôcť veľmi... (na biblik.sk ako napíšete do hľadania ratnikov, nájdete super veci) Boris Ratnikov dáva nesmierne cenné informácie...

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preco-ludia-maju-strach/

 

 

"Myslím si, že človek k svojmu životu potrebuje čistú čerstvú prírodnú pramenitú vodu. Napriek vysokej kvalite filtrov prírodu nič nenahradí. Balená voda nie je čerstvá, ide podľa mňa aj o určitú energiu vody, ktorá má "náboj čerstvosti" cca 3 dni (subj. pozorovania) Určité informácie napr. kniha ANASTACIA od V. MEGRE hovoria, že prírodná voda je nevyhnutná k tvorbe nových buniek."

 

"CIRKEV JE INFILTROVANÁ" kňaz Oliver Oravec

https://www.biblik.sk/news/infiltracia-katolickej-cirkvi/

"THE CHURCH IS INFILTRATED" Oliver Oravec (1941-2014) slovak priest, bishop of the traditional catholic church https://www.biblik.sk/news/infiltracia-katolickej-cirkvi/

 

"Buďto se vzepřeme a obhájíme svou důstojnost, nebo nám hrozí technodiktatura!" doc. Dr. PETR ROBEJŠEK, politológ, viac tu: https://www.biblik.sk/news/petr-robejsek-budto-se-vzepreme-a-obhajime-svou-dustojnost-nebo-nam-hrozi-technodiktatura/

 

Základom kresťanstva je uctievanie jedného Boha-Stvoriteľa, Ktorého je Pán Ježiš Kristus súčasťou. Náuka o svätej trojici je úplne správna (na východe SAT-ČIT-ÁNANDA=EXISTENCIA, VEDOMIE, LÁSKA. Teda, ak by všetko zmizlo, ostali by tieto tri, pretože SÚ! Sú nezrodené, nestvorené, hovoríme, že Boh JE (nezrodený, nestvorený)
https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-clanok-relaciu-moives-we-like/

 

Základom kresťanstva je uctievanie jedného Boha-Stvoriteľa, Ktorého je Pán Ježiš Kristus súčasťou. Náuka o svätej trojici je úplne správna (na východe SAT-ČIT-ÁNANDA=EXISTENCIA, VEDOMIE, LÁSKA. Teda, ak by všetko zmizlo, ostali by tieto tri, pretože SÚ! Sú nezrodené, nestvorené, hovoríme, že Boh JE (nezrodený, nestvorený)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-clanok-relaciu-moives-we-like/

"Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky." Komentár diskusia MV, viac článok tu: https://www.biblik.sk/news/tentokrat-si-pichaju-injekcie-v-parku-zdravotnici/

 

Tetyana Obukhanych - book VACCINE ILLUSION:

"Očkovanie z princípu nie je ani bezpečná ani účinná metóda na prevenciu chorôb." Dr. Tetyana Obukhanych, PhD, imunologička, cit. z khiny VACCINE ILLUSION https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu2/

 

OPATRENIA NA PODPORU EKONOMIKY, NA ZLEPŠENIE ŽIVOTA A PREDCHÁDZANIE NEZAMESTNANOSTI: https://www.biblik.sk/news/opatrenia-na-podporu-ekonomiky-na-zlepsenie-zivota-a-predchadzanie-nezamestnanosti/

 

MEDITÁCIA 11.9.2021

https://www.biblik.sk/news/meditacia-11-9-2021/

 

Watch therefore! (Matthew 24:42)

BDEJTE! (Matúš 24:42)

MOŽNOSTI OCHRANY: SLOVO - Viac tu: https://www.biblik.sk/news/metoda-na-ochranu-pred-elektromagnetickym-ziarenim-a-dalsimy-negativnymi-vplyvmi-em-protection-method/   

The WORD as a protection method ↑ ↑ ↑

 

"THESE VACCINES ARE UNAPPROVED." prof. RETSEF LEVI

https://www.biblik.sk/news/israeli-professor-retsef-levi-about-covid-vaccines-25-increase-in-cardiac-arrests-83-increase-in-heart-attacks/

Dodnes sú tieto vakcíny neschválené viac Dr. Retsef Levi tu, zrejme žiadny úrad sa pod to nemôže podpísať) https://www.biblik.sk/news/caputova-vyzyva-na-ockovanie-tentokrat-uz-opatrnejsie/

 

"SLEZINA ZODPOVEDÁ ZA IMUNITU, ZVLÁŠT ZA TÚ PROTIVÍRUSOVÚ" Rostislav Němec

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/rostislav-nemec-slezina-sladkosti-zivota-i-nase-imunita/
"SPLEEN IS THE ORGAN RESPONSIBLE FOR IMMUNITY." Dr. Rostislav Němec, dietary expert

 

"Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva." Galaťanom 5:1

(rabstvo - otroctvo myslí sa tým otroctvo hriechu, závislostí atď.  Jarmo = oprátka pre vola)

"Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Galatians 5:1

 

"Ach, Pane, Hospodine, hľa, ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá vec." Jeremiáš 32:17

"Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee:" Jeremiah 32:17

 

"There are instruction in the Holy Bible what to do in the time of real pandemy, plaque, catastrophes, etc.:

"THOU SHALT NOT BE AFRAID!"

(see PSALM 91)

V Biblii sú aj pokyny ako sa chovať v čase skutočnej pandémie, moru, atď.: Kľúčové heslo pre veriacich:

"NEBUDEŠ SA BÁŤ! 

(pozri Žalm 91)

 

 

Myslím si, že človek je postavený pred svoje negatívne emócie preto, aby ich čo najskôr zvládol, alebo môže byť zo Zeme odstránený ako zlá burina! Aj zlá myšlienka, strach, smútok, hnev - sú to kontaminanty. Odpad triedime, myšlienky a emócie zatiaľ príliš nie a zaplavujú naše životné prostredie podobne ako odpadky vo filme IDIOKRACIA(2006) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/uz-nepomaha-hnev-ani-plac-ani-strach-urobte-aspon-to-najmensie-aby-ste-sa-citili-lepsie/

 

 

"ONE DAY THE TOLERANCE WILL GET SUCH LEVEL, THAT INTELIGENT PEOPLE WILL BE FORCED TO STOP THINKING, BECAUSE IT CAUSES HARM TO IMBECILS!" F.M. Dostojevskij

"Raz dosiahne tolerancia takú úroveň, že inteligentným ľuďom bude zakázané premýšľať, aby neurazili imbecilov!" Fiodor Michailovič Dostojevskij

 

Dr. ROGER HODKINSON: THIS IS A PANDEMY OF FEAR, PURE PROPAGANDA! NOTHING WORKS EXCEPT VITAMIN D AND EARLY TREATMENT WITH Dr. McCULLOUGH's PROTOCOL / Dr. ROGER HODKINSON: TOTO JE AKURÁT TAK PANDÉMIA STRACHU, JE TO ČISTÁ PROPAGANDA! - VIAC TU / MORE HERE: https://www.biblik.sk/news/dr-roger-hodkinson-this-is-a-pandemy-of-fear-pure-propaganda-nothing-works-except-vitamin-d-and-early-treatment-with-dr-mcculloughs-protocol/


 

"SEEK LOVE AND NORMAL RELATIONSHIPS. BE THE REAL MAN FOR THE REAL WOMAN! GOOD LUCK. GOD BLESS YOU."

Hľadajte lásku a ak viete, že chcete partnera, tak hľadajte normálny vzťah. Buďte takým človekom, aký chcete, aby bol váš partner/partnerka.

 

"Samozrejme, vieme, že celá tá báza bude fungovať na regionálnom princípe a práve tam, kde sú tie regióny výraznejšie zaočkované môžme očakávať, že sa tá pandémia bude aj výrazne viac šíriť." Eduard Heger

"Dôležité je práve pri každom regióne... bude zaočkovanosť daného regiónu, lebo  tá bude spôsobovať potom aj následné hospitalizácie." Eduard Heger Viac tu: https://www.biblik.sk/news/varoval-heger-ludi-pred-ockovanim/

 

 

Don't tell me "covid" when you're spraying chemtrails in the air - red links tu tu a tu inside this article:

https://www.biblik.sk/news/chemtrails-trencin-10-9-2019-12-9-2019/

Quote souce:

https://www.biblik.sk/news/russia-amurskaya-oblast-object-falling-from-sky/

Nech mi nehovoria o nejakom víruse, keď môže každý za jasného dňa pozorovať, čo je vo vzduchu, pozri červené linky tu tu a tu v tomto článku:

https://www.biblik.sk/news/chemtrails-trencin-10-9-2019-12-9-2019/

 

- Could be this whole CowID situation a hoax?

"Yes!"

Read more here: https://www.biblik.sk/news/rozhovor-so-6-rocnym-chlapcom-interview-with-6-yo-lad/

 

A myslíš si, že by si celú túto CowID situáciu mohol niekto aj vymyslieť?

"Áno!"

"Kto vyzýva na očkovanie experimentálnou vakcínou musí byť buď blázon alebo diabol, čo to podľa vás je? Pretože nikto presne nevie, ako očkovanie týmito vakcínami dopadne. Profesor Retsef Levi hovorí, že tieto vakcíny ani nie sú schválené, môžu sa použiť iba pre núdzové použitie, pričom tu niekto chce očkovať deti a zdravých ľudí aj za cenu, že buď nevie, alebo je mu jedno, či to vyvolá chorobu alebo smrť. A zaujímavé bolo vystúpenie elitného lekára Dr. VLADIMÍR ZELENKO - vypovedá pred radou rabínov: "Ak by celý svet dostal Covid, zomrelo by 35 miliónov ľudí, ak by sa celý svet nechal zaočkovať, zomrelo by 2 miliardy ľudí!" (a možno ešte viac, toto sú iba odhady založené na doterajších pozorovaniach, ale zrazu fakty nikoho nezaujímajú, každý ide za svojim, podľa toho, čomu veriť chce a podľa toho, aký druh presvedčení v živote nasledoval)" https://www.biblik.sk/news/ak-by-cely-svet-dostal-covid-zomrelo-by-35-milionov-ludi-ak-by-sa-cely-svet-nechal-zaockovat-zomrelo-by-2-miliardy-ludi/

"Who Calls for this experimental vaccination must be either a crazy or devil, or what do you think he in fact is? Because no one exactly doesn't know the final effect of these vaccines. Professor Retsef Levi says:
"THIS VACCINE IS UNAPPROVED. IT’S ONLY FOR EMERGENCY USE AUTHORIZATION."
"VACCINATED PEOPLE CAN GET INFECTED AND INFECT OTHERS..."
"...WE'RE OVERACTIVATING THEIR IMMUNE SYSTEM..."
"...THAT COULD CAUSE MORE HARM THAN BRINGING ANY BENEFIT."
Read more here: https://www.biblik.sk/news/ak-by-cely-svet-dostal-covid-zomrelo-by-35-milionov-ludi-ak-by-sa-cely-svet-nechal-zaockovat-zomrelo-by-2-miliardy-ludi/

- - -

"Nebudeme to riešiť ako barbari vojnou, budeme to riešiť ako rozumní ľudia - opileckou bitkou!" Deti vžívajúce sa do hry na pieskovisku

 

Boris Ratnikov - DANGERS OF SELFIE: check the link below

Boris Ratnikov O FOTOGRAFII, SELFIE - RIZIKÁ SELFIE:
 "Máte všetko vo svojich rukách! Ak chcete byť v bezpečí, premýšľajte o tom čo robíte.""Je súčasná situácia výsledok toho, čo títo zmurovali?  Protokoly sionských mudrcov  vlastne píšu, že ich naženú do spolkov preto, aby sa ich mohli zbaviť! Veľmi rýchlo môže byť z neschopnosti a z vyvolania súčasnej situácie obvinená vláda tými, ktorí im písali noty!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/co-by-sa-stalo-ak-by-vyhlasili-lockdown-a-mali-by-sme-digitalnu-menu-alebo-elektronicku-identifikaciu/

 

"UDRŽOVANÍM PORIADKU OKOLO SEBA OČISŤUJEME KRYŠTÁL SVOJEJ DUŠE." Boris Ratnikov https://www.biblik.sk/news/boris-ratnikov-udrzovanim-poriadku-okolo-seba-ocistujeme-krystal-svojej-duse-preco-nas-drzia-v-strachu/

"KEEPING TIDINESS AROUND OURSELVES WE'RE PURIFYING THE CRYSTAL OF OUR SOUL." Boris Ratnikov https://www.biblik.sk/news/boris-ratnikov-udrzovanim-poriadku-okolo-seba-ocistujeme-krystal-svojej-duse-preco-nas-drzia-v-strachu/


"Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť." Ján 16:12
"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now." John 16:12

"Kristus nemohol vlastne povedať ani všetko to, čo povedať chcel."

 https://www.biblik.sk/news/dolezite-posolstvo-kristus-nemohol-vlastne-povedat-ani-vsetko-to-co-povedat-chcel/
"Christ couldn't say everything what he wanted to say." Abd-ru-shi, THE GRAIL MESSAGE

"THE SECRET OF GETTING AHEAD IS GETTING STARTED." Mark Twain
"TAJOMSTVO ÚSPECHU JE ZAČAŤ." Mark Twain  

 (getting ahead - posunúť sa v živote, napredovanie, pokrok)

"- Je len jeden Stvoriteľ, jeden Boh, a preto tiež len jedna sila, ktorá všetkým existujúcim prúdi, všetko oživuje a podporuje!
- Človek túto silu vedie pomocou cítenia a s tým súvisiacimi myšlienkami k dobrým alebo zlým následkom.
- S čistou radosťou myslite na to, že ste schopní svojím úprimným cítením a myslením, chcejúcim dobro, bez námahy riadiť jedinú a mohutnú tvorivú silu. Pracuje sama, vy ju potrebujete len riadiť.
- Pretože jestvuje len táto jedna Božia sila, vysvetľuje sa tým aj tajomstvo, prečo musí nakoniec v každom vážnom boji temno ustúpiť Svetlu a zlo dobru.
" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ako-dodrziavat-najvacsie-prikazanie/


 

"The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction." Proverbs 1:7

"Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú blázni." Príslovia 1:7

"...for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you." Matthew 17:20

"...lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným." Matúš 17:20

_______________________________________________________________________________________________________________________

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

"Neopovažujte sa svoju sladkasto zmyselnú zmäkčilosť označovať ešte slovom „láska“, do ktorej by človek tak rád zaradil svoje slabosti! Falošnosť a pokrytectvo musia sa trpko vypomstiť!

Preto beda ti, človeče, ty prehnitá zlátanina svojej namyslenosti! Ty karikatúra toho, čím si mal byť!" cit. z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU:

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

https://www.biblik.sk/news/lez-nadarmo-ma-ctia-uciac-ucenia-ktore-su-nariadeniami-ludi/

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ISRAELI PROFESSOR RETSEF LEVI ABOUT COVID VACCINES: 25% INCREASE IN CARDIAC ARRESTS, 83% INCREASE IN HEART ATTACKS / IZRAELSKÝ PROFESOR RETSEF LEVI O COVID VAKCÍNACH: ZÁSTAVA SRDCA 25% NÁRAST, INFARKT AŽ 83% NÁRAST (SK, ENG) Viac tu / More here: https://www.biblik.sk/news/israeli-professor-retsef-levi-about-covid-vaccines-25-increase-in-cardiac-arrests-83-increase-in-heart-attacks/

 

"Taká doplňujúca duša nie je však len jedna, ale je ich viac, takže človek, hľadajúci doplnenie, nie je snáď odkázaný iba na jedného celkom určitého človeka. Takých môže vo svojom pozemskom živote stretnúť viac, pokiaľ však udržuje svoju schopnosť vyciťovania čistú a bdelú. Podmienky ku šťastiu v živote nie sú teda vôbec ťažko pochopiteľné, ako sa zdá na prvý pohľad tým, ktorí majú len neúplné vedomosti. Šťastie možno dosiahnuť omnoho ľahšie, než si mnohí myslia. Ľudstvo musí len poznať zákony spočívajúce vo stvorení." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/doplnujuca-dusa/

-   -   -

 

HERPES CURED / VYLIEČENIE HERPESU (LYSINE+HYDROGEN PEROXIDE / LYZÍN A PEROXID VODÍKA)

https://educate-yourself.org/lte/treatingherpes20aug12.shtml

PRINT VERSION ↓ VERZIA PRE TLAČ - ENGLISH:

Herpes_CURED.doc

 

Co znamená migrény z pohledu esoteriky:

      Pravděpodobná příčina potíží:

      Nedůvěra k vlastnímu já. Sebekritika. Strach. Znechucení z manipulace ze

      strany ostatních. Sexuální obavy.

      Nový myšlenkový návyk:

      Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Na vše, co dělám, se dívám

      láskyplnýma očima. Jsem v bezpečí. Přizpůsobuji se běhu svého života a

      nechávám život, aby mně lehce a příjemně zajistil vše, co potřebuji.

 

To však neznamená, že by sme mali pasívne čakať, prosíme vás stretávajte sa, organizujte a diskutujte ako sa budeme brániť fašistickému teroru! Vzhľadom na to, že sa väčšina z nás nemôže brániť strelnými zbraňami, hľadajte nenásilné riešenie. Študujte M.Luthera Kinga, M. Gándhího a ďalších Veľkých bojovníkov, ktorí porazili ťažko ozbrojeného a opancierovaného Goliáša bez meča! (na príbehu Dávid a Goliáš z Biblie 1.Samuelova 17. kapitola je zaujímavé aj to, že Dávid zoťal Goliáša jeho vlastným mečom!!)

Kľúčovým faktorom týchto veľkých bojovníkov bola ich vnútorná čistota, z ktorej pramení sila a viera! Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ako-vyzera-zapredana-stetka-farmaceutickych-korporacii/

 

"The key factor of the great gun-free warriors (M.Luther King, Gandhi...) was their inner clarity/purity, from which is rising the power/might and faith!" (some non-magical spiritual powers we call "might") article slovak here: https://www.biblik.sk/news/ako-vyzera-zapredana-stetka-farmaceutickych-korporacii/

 

"In this slowly but sure ending satanocracy the real situation was never the point of research (complaints, returning goods or serious things and courts) everything was about some papers and some expert producing those papers..." (article slovak here)

 

Skutočná situácia v tejto pomaly ale isto sa končiacej satanokracii nikdy nie je predmetom skúmania, častokrát ani pri bežnej reklamácii, nieto ešte pri podstatných veciach.. Viac tu: https://www.biblik.sk/news/velmi-aktualny-clanok-o-com-su-vakciny/

 

„Podporujú lockdown, podporujú rúška, Opatrenia prijaté na zatvorenie ekonomiky a verejného života s reštauráciami … všetky tie športy, tiež tá zdravá časť. Všetko zdravé sa uzatvára. A potom dýchanie rúškom, ktoré vytvára chorobu. Oni zmenili rétoriku: Si chorý a musíš dokázať, že si zdravý. A jediný spôsob ako to dokázať je - urobiť si PCR test, ktorý nie je efektívny,“ uviedla Stuckleberger. https://www.infovojna.sk/article/video-informatorka-z-who-pandemia-je-medzinarodne-organizovany-zlocin-proti-ludom-za-podpory-vlad-a-medii

 

"Niekedy nám Boh dáva do rúk veci, ktoré sú lepšie než tie, čo hľadáme..." (12.8.2021 15:18/16:18)

"Sometimes God gives us into our hands much better things as those we seek..."

 

"DON'T THINK YOU ARE, KNOW YOU ARE" THE MATRIX

"NEMYSLI SI, ŽE TO DOKÁŽEŠ ALE VEDZ, ŽE TO DOKÁŽEŠ!" film THE MATRIX

______________________________________________________________________________________________________

 

Krzysztof Jackowski

"THEY WON'T RESIGN, ONLY UPRISING CAN REMOVE THEM!" Krzysztof Jackowski, polish clairvoyant: https://www.biblik.sk/news/krzysztof-jackowski-prijde-kompromitace-20-7-2021-sdeleni-nejslavnejsiho-polskeho-jasnovidce-sk-cz-pl/

"ONI TAK ĽAHKO NEODSTÚPIA, IBA POVSTANIE ICH MÔŽE ODSTRÁNIŤ!" Krzysztof Jackowski:

https://www.youtube.com/watch?v=sg1j-Gnv8zs

 

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA ALE CHORÍ." Matúš 9:12

Príklady z praxe a výpoveď primárky detskej kliniky MUDr. Jany Orosovej, že očkovanie spôsobuje choroby - tieto linky sú veľmi zaujívavé:

https://www.biblik.sk/news/ockovanie/

https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/

 

"Prebrodiť rieku alebo plávať v mori bez navigácie do prístavu môže skončiť úplne v inom smere, alebo aj vyhoretím zásob paliva či zničením lode a utopením. Stále viac ľudí si uvedomuje vážnosť POSOLSTVA GRÁLU a  Biblie." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zatva/

 

"Ale ani život nejde riadiť nahodile bez jasného plánu a návodu. Takže každý sám má povinnosť vypátrať načo žije a už konečne prestať márniť drahocenný čas! Si rozumejúci, čo je vôľa Pánova? "Žite ako múdri, vykupujte čas!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zatva/

 

" Metylénová modrá / METHYLENE BLUE (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/metylenova-modra-methylene-blue/

- Metylénová modrá / METHYLENE BLUE fungicídum, antibiotikum, darca elektrónov,  okysličovač prostredia, nootropikum, mitochondriálny antioxidant, optimalizátor a rejuvenátor." Viac tu / článok article SK, ENG: https://www.biblik.sk/news/metylenova-modra-methylene-blue/

 

"Už nie je čas, aby sme sa bavili o guláši, je čas, aby sme sa bavili o zmysle bytia." (cit. GM)

 https://www.biblik.sk/news/ja-som-vzkriesenie-i-zivot-nikto-neprichadza-k-otcovi-iba-skrze-mna/
"There's no time to speak about goulash, it is time to speak about the sense of being." (quote GM)

 

Všeobecne aj o očkovaní platí:

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." Matúš 9:12

- všetko ostatné je od zlého! Je zločinom do zdravého človeka pratať injekcie a očkovanie je a bol odjakživa odporný špinavý zločin! Rodičia berte na vedomie "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ."  Matúš 9:12  ← keď vám budú chcieť vnucovať akékoľvek očkovanie - ↑ tetanovky aj očkovanie detí! Očkovanie môže poškodiť Vás aj Vaše dieťa, takmer všetky vakcíny dnes obsahujú hliník a takmer všetky vakcíny dnes sú určitým spôsobom geneticky modifikované! Viac tu: https://www.biblik.sk/news/lekari-tvrdia-ze-korona-je-podvodny-trik-a-vymysleny-scenar-varuju-pred-novymi-vakcinami-ako-najnebezpecnejsimi-vobec/

 


MASOVO ODMIETNUŤ OPATRENIA FAŠISTICKÝCH SKURVENÝCH PSYCHOPATOV!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/andrej-sladkovic-marina/

Teda teraz by sme sa mali Slováci dohodnúť, v akom štáte chceme žiť, nebude nám skupinka psychopatov určovať, ako sa máme obliekať (rúška) ani nás tieto svine nebudú tlačiť k múru prašivými vakcínami! Slováci by mali diskutovať, v akom štáte chcú žiť a MASOVO ODMIETNUŤ OPATRENIA FAŠISTICKÝCH SKURVENÝCH PSYCHOPATOV!

Znamená to spojiť sa a odmietnuť rúška, testy aj vakcíny - všetci spoločne! Odmietnuť lockdowny a celú túto trápnu samovražednú hru, do ktorej sa nás snažia zatiahnuť! Aj policajti sú ľudia (snáď) a tiež ich musíme získať na našu stranu proti fašistickým psychopatom, ktorí ohrozujú aj životy policajtov!

Ale tí, ktorí fašizmus odmietate, je veľmi dôležité bojovať, diskutovať a zúčastňovať sa protestov.

Príklady aktívneho nenásilného občianskeho odporu:

Mahátmá Gándhí: 

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-mahatma-gandhi/

Martin Luther King:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-rivali-martin-luther-king-vs-malcolm-x/

-   -   -

"Protestujúci uviedli, že vyhlásili generálny štrajk, bojujú proti obmedzovaniu práv a proti genocíde národa. Kritizujú prezidentku Zuzanu Čaputovú, členov vlády i parlamentu.

„Rúška dole, hlavy hore,“ ozývalo sa opakovane z námestia v centre Bratislavy. Niektorí demonštranti držia v rukách štátne vlajky či transparenty s nápismi „vakcína je vražda“ či „apartheid“. Odmietajú novelu, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe opatrení prihliadať na digitálny covid preukaz.

https://www.infovojna.sk/article/video-slovaci-protestuju-v-bratislave-pred-prezidentskym-palacom-proti-vlade-prezidentke-korona-opatreniam-a-vakcinacnej-propagande

 

„Prvýkrát vôbec som sa dobrovoľne zúčastnil protestu organizovaného pred prezidentským palácom v Bratislave. Moja osobná účasť mi názorne ukázala falošnosť korporátnych médií, ktoré od rána informovali o niekoľkých desiatkach demonštrantov. V skutočnosti ich bolo niekoľko tisíc,“ uviedol účastník a dodal: https://www.hlavnespravy.sk/protest-pri-prezidentskom-palaci-pokracuje-policia-prijala-opatrenia/2626480

 

K ľuďom, ktorí majú vôbec záujem o prežitie v takomto prostredí - postavte sa fašistom čelom - aj tak to závisí od vás, či sa fašistické nariadenia budú alebo nebudú vykonávať. Závisí to od každého jednotlivca. K celkovému zdraviu v ťažko zamorenom, prudko otrávenom prostredí môže pomôcť zvýšenie duchovnej úrovne, zlé vplyvy budete mať väčšiu šancu bez následkov ustáť. Jediná rada je zvýšiť si vibrácie a čistý vnútorný život na takej úrovni tak, aby ste získali silu. Všetka energia je z Boha, ak by sa ľudia znovunapojili na Zdroj, nebolo by ich možné manipulovať, ale všetka technika aj vakcíny, strava, výchova atď. sú presne na to, aby vás odpojili a viedli iným smerom  - Viac tu: https://www.biblik.sk/news/postavete-sa-fasistom-celom/

 

"Peroxid vodíka ak sa pridá do každého pohára s čistou vodou môže veľmi zlepšiť zdravie! Začína sa s 3-5 kvapkami, potom až 15 kvapiek na každý pohár čistej vody, ktorú bežne pijete." PEROXID MUSÍ BYŤ ČISTÝ - Viac tu: https://www.biblik.sk/news/kde-kupit-cisty-peroxid-vodika/

 

 

"NEPOTRVÁ TO DLHO, ČO ĽUDIA VTRHNÚ DO PARLAMENTU, OBESIA VÁS A BUDÚ V PRÁVE!" / "AS THE PEOPLE GET YOUR NUMBER, IT WON'T BE LONG BEFORE THEY STORM THIS CHAMBER AND THEY HANG YOU AND THEY'LL BE RIGHT: https://www.youtube.com/watch?v=sQC375vGj9Q

 

"V skutočnosti mali vakcínu pred tým, než bolo údajné vypuknutie patogénu." Dr. David Martin (cit. nastav čas videa 29:29 a 38:53) https://www.biblik.sk/news/dr-david-martin-reiner-fuellmich-theres-no-new-coronavirus-and-no-new-variants/

THEY HAD THE VACCINE BEFORE THE WHOLE CORONAHOAX! - VIDEO Dr. David Martin: https://www.biblik.sk/news/dr-david-martin-reiner-fuellmich-theres-no-new-coronavirus-and-no-new-variants/

 

"Uvedomil som si, že veci niekedy vypadajú ináč ako sú." / "I've realized that things looks sometimes different than they really are." Film Nosso Lar https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like14/

 

"v 90tych rokoch sa mafiáni kráglovali medzi sebou, dnes rovnako vládni mafoši pomocou polície sa kraglujú alebo budú kráglovať medzi sebou. Je čas pre normálnych ludí urobiť poriadok." https://www.hlavnespravy.sk/sef-inspekcie-docasne-odstavil-veducu-timu-ktory-vysetruje-udajne-manipulacie-svedeckych-vypovedi/2616466

 

"Pán Heger, bezohľadne hazardujete s ľudskými životmi vy! Celá vláda a každý, kto robí nátlak, aby sa dali ľudia očkovať tým jedom. Ste prisluhovačmi toho zlého, t.j. satana. Ak by ste milovali pravdu, vedeli by ste, čo sa deje. Ale Vám asi zachutila moc alebo peniaze, alebo ste fakt podľahli mocnému pôsobeniu bludu. Je mi vás ľúto, ale ešte je čas otvoriť oči..." https://www.infovojna.sk/article/heger-obvinuje-fica-zo-zodpovednosti-za-nizku-zaockovanost-slovakov-a-z-bezohladneho-hazardovania-s-ludskymi-zivotmi

 

OD TEJTO FAŠISTICKEJ VLÁDY SA EŠTE NIKTO VEREJNE NEDIŠTANCOVAL

"tentokrát sa tu režíruje globálny holokaust a Čaputová, Matovič, Sulík a Boris Kollár sú na Slovensku jeho hlavní vykonávatelia. Je jedno, že Goebbels mal možno trochu iný názor ako Hitler, ale bol jeden z hlavných predstaviteľov fašistickej vlády!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/od-tejto-fasistickej-vlady-sa-este-nikto-verejne-nedistancoval/

 

According to these number it is possible, that healthly young people in this country will be much more likely to be harmed by the vaccine than by Covid itself. Official institution are ignoring these facts / Je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ľudia budú poškodení vakcínou ako samotným Covidom. Oficiálne inštitúcie tento fakt ignorujú - SPRÁVY FOX NEWS : https://www.biblik.sk/news/izrael-u-zaockovanych-je-zapal-srdcoveho-svalu-az-25x-vyssi-israel-rise-of-myocarditidis-25x-more-for-vaccinated/

 

"Úrady ako je už známe, sú tu na to, aby obhajovali záujmy korporácií, ináč to nebolo ani v tomto prípade." https://www.biblik.sk/news/urady-opat-pluju-obcanom-do-tvare-ludia-sa-musia-zbavit-takychto-uradov/

"Our institution as we know are here for defending interests of corporations. The same was in this case" (link above, article slovak)

 

"Veľký védsky mudrc sa modlil: "Nech nemám strach z priateľa ani nepriateľa. Nech sa nebojím známeho ani nezámeho!" cit. z knihy J.P: Vaswani ZBAVTE SA ZLOSTI, LEBO SA ZLOSŤ ZBAVÍ VÁS (namiesto zlosti môžete dosadiť inú neresť - smútok, žiadostivosť závislosti a pod., závislosť alebo každá neresť chce človeka celého - buď ju sa jej úplne zbavíte alebo ste už na takej úrovni, kedy ju plne ovládate, ináč tieto útvary/sklony ovládajú vás)

 

"Jo,kdyby tato vláda vládla na Sahare,do roka by tam museli dovážet písek ..." ZDROJ: diskusia https://www.hlavnespravy.sk/po-skusenostiach-z-britanie-a-izraela-by-sa-mali-vsetci-co-tlacili-ludi-do-vakcinacie-ospravedlnit-a-na-kolenach-narod-odprosit/2610450

 

"Zopár informácií a náhľadov k tomu, ako to všetko vlastne je... Alebo nie je. Za mňa, jeden z najväčších a najlikvidačnejších podvodov v histórii ľudstva. Napriek tomu som sa pokúsil k téme vyjadriť jemne, citlivo, s ohľadom aj na tých, ktorí už sú zaočkovaní, alebo tomu veria..." Swami Dayananda Máčovský

https://www.youtube.com/watch?v=VGGa4UOgxpc

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ján Baránek, politický analytik

"A vám, očkovancom iba odkazujem - každá blbosť požiera svoje deti. Oni už začínajú „požierať“ aj vás. Teda „svojich“. Kedy precitnete?" Ján Baránek https://www.infovojna.sk/article/baranek-im-uz-regulerne-preplo-som-zvedavy-kolko-ockovancov-konecne-pochopi-o-co-tu-vlastne-ide-prestante-si-z-nas-robit-blaznov-a-znasilnovat-zakony-ak-rozputate-nasilie-potecie-krv-a-vy-budete-brani-na-zodpovednost

 

Nie je to trápne, že sa vlastne sporíme o tom, či je "pandémia" vôbec reálna? Šaškovalo sa tu s rúškami, testami a opatreniami, pričom ak niekto zomrel, zásadne to bolo na Covid! Je jedno, že mal rakovinu v pokročilom štádiu alebo to bolo úmrtie s chrípkou, zrazu neexistovala žiadna choroba ani žiadne úmrtie, čo by nebol Covid! V skutočnosti okrem hry na pandémiu a tých niekoľko chorých (ktorí by boli ináč doma alebo by ani nevedeli že "sú chorí" bez tých testov!) začali tu niektorí v dôsledku mediálnej masáže panikáriť a uverili v "NOVÝ vírus" ktorý tu bol dávno predtým! Akurát sa tomu robí takáto reklama:

https://www.biblik.sk/news/vaclav-klaus-ziadna-nova-vlna-epidemie-neprebieha-ide-len-o-novu-fazu-strasenia-verejnosti-czech-ex-president-vaclav-klaus-theres-no-new-wave-of-epidemy-theres-only-new-wave-of-horryfying-people/

 

"WHEN YOU KNEEL, YOU CANNOT BE FREE!" Peter R. de Vries

"Ak kľačíte, nemôžete byť slobodný." Peter R. de Vries https://www.hlavnespravy.sk/holandsky-novinar-peter-r-de-vries-podlahol-zraneniam/2608456

 

Závisí od každého jednotlivca, či má správne informácie, alebo skôr určité množstvo lásky v duši aspoň k sebe a svojim deťom. Ich vakcíny sú experiment. My Biblik.sk už celých 5 rokov varujeme ľudí pred akýmikoľvek vakcínami! Každá dnešná vakcína je hazard so zdravím aj so životom. Za našu prácu si zalúžime aj vašu podporu, ak nás čítate a máte nejaký príjem alebo peniaze, prosíme vás podporujte nás:

č. účtu:

SK8583300000002101425963

Ďakujeme.

 

"Okrem toho po ich očkovaní (po zaočk. rodičov) môj 6 ročný syn, ktorý doteraz nemal problém s alergiami v čase po ich očkovaní mal problém s očami, bielka sa mu akoby naliali vodou a oči mal spuchnuté....lekár to zhodnotil len, že je alergik" https://www.biblik.sk/news/lekarka-odmietla-osetrit-zaockovanych-obavala-sa-prenosu-infekcnych-chorob-zo-zaockovanych-na-neockovanych/


 

"CHOROBA SA IM ZANIESLA TOU OČKOVACOU LÁTKOU." MUDr. Jana Orosová, primárka detskej kliniky, viac tu:

https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/

Skrátený link: https://dopice.sk/nza

"THEY SICKNESS WAS INSERTED TO THEM BY THE VACCINE." Dr. Jana Orosova, M.D., chief physician of baby clinik, article slovak only: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/

"...choroba sa im zaniesla tou očkovacou látkou." MUDr. Jana Orosová Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/

 

"wearing masks is a stupid unnatural step and it's very dangerous! Not just because people are inhaling toxic doses of CO2 in mask (more here-1st video english) but their immunity is suffering. Why? Immune system needs activity, he needs pathogens and he needs to be attacked. Simply, we need each other and we need to be as much natural as possible, even during "a pandemy." Wearing masks will cause in long-term view more diseases! Is that why somebody came with such measures - to make people sick?" More here: https://www.biblik.sk/news/koli-primitivnym-ruskovacim-opatreniam-su-teraz-deti-chore-thanks-to-measures-are-children-sick-sk-eng/

"Ale tma nezadržala svetlo (Jn1:5) a rúškovaciemu náboženstvu a celému scénáru s pandémiou verí čoraz menej ľudí. Ak ľudia pochopia, že boli oklamaní nielen s pandémiou, ale že im odjakživa klamali o očkovaní, o čiarach na nebi, že ich učili bludy v škole, v medicíne a dokonca aj vo vede, tak máme nakročené k úplne novému svetu!" Viac tu:

https://www.biblik.sk/news/mala-skusenost-s-negativnou-energiou/

 

Yveta Richtaříková o Billovi Gatesovi: Už jim zvoní hrana? Kéž by! Nejen nad Gatesem se stahují mračna. Zatahuje se i v Evropě. https://www.youtube.com/watch?v=zOAPOochjXY

MUDr. Andrej JANCO, prezident slovenskej lekárskej únie špecialistov: "Ja sa iste nedám zaočkovať a to žiadnym z typov týchto vakcín!" (pozn. red. myslí žiadnou, ani sputnikom, ničím: Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-janco-je-katastrofa-co-sa-stalo-s-lekarskou-etikou-podlieha-politickym-tlakom-v-suvislosti-s-vakcinaciou-sa-objavuju-nove-varianty-ochorenia-iste-sa-nedam-zaockovat-ziadnym-z-typov-tychto-vakcin/

 

"ČO SA TU NA TEJTO PLANÉTE DEJE, JE MASOVÝ EXPERIMENT S EXPERIMENTÁLNYMI VAKCÍNAMI." MUDr. Juraj Mesík, analytik globálnych trendov, zaujímavý krátky rozhovor tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-juraj-mesik-je-to-masovy-experiment-neexistuje-presvedcivy-dokaz-ze-ockovanie-je-ochrana-dnes-vieme-covid-velmi-dobre-liecit/

 

PRISLUHOVAČI SATANSKEJ PROPAGANDY:

https://www.biblik.sk/news/prisluhovaci-satanskej-propagandy-vyzyvaju-na-ockovanie-deti-experimentalnymi-vakcinami/

-   -   -

Dr.Farell -pediatricka z vypovede pred senatom:

"Jsem pediatrička více jak 25 let, považuji se za odbornici na vakcíny. Ve své klinice jsem podala deseti tisíce vakcín, nejsem odpůrkyně vakcín. Ve skutečnosti jsem velká zastánkyně vakcín, až na tuto covid vakcínu, pokud jí tak můžeme říkat. Jeden z velkých problémů je bezpečnostní profil. Bezpečnost a nepříznivé události… doporučení skrze ACIP, což je Poradní rada pro imunizační praktiky, oni přednesli nějaká doporučení s ohledem na vakcínu proti covidu-19. Jedna z velmi znepokojivých věcí, která je uvedena v jejich příručce konkrétně pro Pfizer vakcínu, zní: „Doporučení pro bezpečnost a nepříznivé událostí se zveřejní po schválení.”
Po schválení. Tohle je velmi děsivý problém. Data o bezpečnosti zjišťujeme předtím, než tuto věc začneme dávat naším pacientům. V současnosti dovolujeme dětem ve věku 16, 17 let, aby dostaly tuto vakcínu, i když nikdy nebyly v testech studovány. Kromě toho… tyto děti… vyvozují z dat od dospělých a aplikují je na děti a dospívající. Tohle není přijatelné… děti nejsou malí dospělí. Vůbec to není přijatelné. Děti mají 99,997% míru přežití na covid. 99,997 %… zopakuji vám to, abyste to pochopili. Jsou důkazy, že tyto děti jsou ve skutečnosti „tlumičem”. To znamená, že tyto děti ve skutečnosti, z nějakého důvodu, tuto nemoc nešíří.
Děti nejsou super přenašeči. To, co teď provádíme našim dětem, je ve skutečnosti trestuhodné. Izolujeme je, nutíme je nosit roušky, což je také klinicky nebezpečné. Také na ně vyvíjíme psychický nátlak, že když přinesou covid domů, tak zabijou svoji babičku a dědu, strýce, mámu a tátu. To je otřesný nátlak na naše děti. Dovolte mi se vrátit k vakcíně proti rabdoviru z roku 1999. Jsem v praxi dost dlouho, že jsem tehdy podávala vakcínu proti rabdoviru. Byla tehdy stažena z trhu, a to kvůli 15 případům intususcepce. Intususcepce je to, když se střevo zasune do sebe. Intususcepce není nezbytně život ohrožující věc.
Někdy se to samo spraví, ale vakcína proti rabdoviru byla ihned stažena z trhu a my ji přestali podávat našim dětem. Ale co probíhá s touto konkrétní vakcínou mi přijde otřesné. Je hlášeno přes 4000 úmrtí a tato věc ještě nebyla stažena z trhu?

Preklady rozhovorov na webe: otevrisvoumysl.cz

Jedno semienko v temnote pod zemou hovorí druhému: "Hej, načo sa budeš trápiť a siliť sa rásť hore, veď je nám tu v zemi dobre a tam hore aj tak nič neni!" Druhé mu hovorí:  "Neviem, ale podľa mňa je to úplne prirodzené a tuším, že je to môj účel a zmysel." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dve-semienka/

 
"Človek nemá zabúdať, že v modlitbe má vlastne len získať silu, aby sám mohol uskutočniť to, o čo prosí! Tak sa má modliť! A to je aj obsahom modlitby, ktorú dal Syn Boží učeníkom!" Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU, predn. 20. - OTČENÁŠ https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

 

"Iba spájaním sa dokážeme zastaviť nastupujúcu totalitu tejto fašistickej vlády, reagoval Kotleba na protesty ľudí na hraniciach" Marian Kotleba, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prehlad-zaujimavych-sprav1/

"Only by uniting we can stop the rising totality of this nazi government, said nacionalist Marian Kotleba as a reaction to blocking borders by the slovak government

 

V súčasnosti považujem každého testovaného a očkovaného za potenciálne nakazeného, riziko existuje najmä intímnym kontaktom. (možno by mohol mať význam aj vlastný príbor - dovolenky a pod.) https://www.biblik.sk/news/prehlad-zaujimavych-sprav1/

- - -

Pretože pravda o očkovaní je taká, že keď príde nejaká choroba, očkovaní ju znášajú oveľa ťažšie a majú horší priebeh! Nie vakcíny sú najlepšou prevenciou infekčných chorôb, ale zdravie a váš imunitný systém, ktorého základ je v črevách a preto si musíte dobre rozmyslieť, čo do seba dávate, čo jete a pijete a - čo si myslíte a čo hovoríte. Dnes od toho veľmi závisí vaše prežitie a ide o to, aký ste strom a aké je vaše ovocie?

(Matúš 7:19)

"Je zaujímavé, že elity sa nikdy nestarali, čo jete, pijete a čo si myslíte, ale vždy sa starali hlavne o to, či ste vy a vaše deti očkovaní!" 6.7.2021 23:25

 

"Nebyť PCR testov, tak by si pandémiu nikto ani nevšimol!" Dr. Franz Allerberger,  expert na infekčné choroby a šéf rakúskej agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín

https://www.infovojna.sk/article/expert-na-infekcne-choroby-a-sef-rakuskej-agentury-pre-zdravie-a-bezpecnost-potravin-nebyt-pcr-testov-tak-by-si-pandemiu-nikto-ani-nevsimol

"WITHOUT PCR TESTS NOBODY WOULD NEVER REGISTER "THE PANDEMY" Dr. Franz Allerberger, infectious diseases expert and chief of austrian agency for health and food safety

 

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

"Ježiš svojím spôsobom ľudstvu všetko uľahčoval. Správny výraz na to je: činil to "detsky ľahkým". Upozorňoval zvlášť: "Buďte ako deti!" Myslite tak jednoducho ako deti a hľadajte tak málo ťažkostí ako ony." Abd-ru-shin     Viac tu: https://www.biblik.sk/news/abd-ru-shin-o-panovi-jezisovi/

 

GRAPHENE NANOSTRUCTURES IN COVID VACCINES - Dr. PABLO CAMPRA (REPORT+LINKS) (ENG) / ŠPANIELSKI VEDCI OBJAVILI GRAFÉNOVÉ NANOČASTICE V COVID VAKCÍNACH (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/graphene-nanostructures-in-covid-vaccines-dr-pablo-campra-report-links/

 

"THE POWER OF "NO" MUST BE DELIVERED ON A SCALE THAT MAKES THE FASCISM UNINFORCIBLE. AND IT MEANS TOTAL NONCOOPERATION WITH OUR OWN ENSLAVEMENT AND TOTAL NONCOOPERATION WITH WHAT IS NOW – A FASCIST STATE! ! SILA SLOVA "NIE" MUSÍ BYŤ POČUŤ TAK HLASNO, ŽE UROBÍ FAŠIZMUS NESCHOPNÝ ZNÁSILŇOVANIA. A TO ZNAMENÁ  TOTÁLNE ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE S NAŠIM ZOTROČOVANÍM A TOTÁLNE ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE S TÝM, ČO MÁME TERAZ – FAŠISTICKÝ  ŠTÁT!" David Icke https://www.biblik.sk/news/total-noncooperation-with-our-own-enslavement-and-total-noncooperation-with-what-is-now-a-fascist-state-totalne-odmietnutie-spoluprace-s-nasim-zotrocovanim-a-totalneodmietnutie-spoluprace-s-tym-co-mame-teraz-fasisticky-stat1/

- - -

"KNOW THE OUTCOME AND YOU'LL SEE THE JOURNEY." David Icke

"Uviďťe výsledok a uvidíte cestu." David Icke https://www.biblik.sk/news/total-noncooperation-with-our-own-enslavement-and-total-noncooperation-with-what-is-now-a-fascist-state-totalne-odmietnutie-spoluprace-s-nasim-zotrocovanim-a-totalneodmietnutie-spoluprace-s-tym-co-mame-teraz-fasisticky-stat1/

 

"Dnes budem ešte raz prorokom: Ak by medzinárodní židovskí finančníci v Európe i mimo nej dokázali uspieť ešte raz v uvrhnutí národov do svetovej vojny, potom nebude výsledkom Boľševizácia Zeme, a teda víťazstvo židovstva, ale zničenie židovskej rasy v Európe!" Adolf Hitler, 1939 https://www.biblik.sk/news/vymysleli-si-podvod-s-pandemiou-teraz-tvrdia-ze-existuje-iba-jedine-riesenie/

 

Máme dôkazy, že táto "pandémia" je zločin proti ľudkosti." Dr. Reiner Fuellmich, právnik

"We have the evidence that the pandemic is a crime against humanity" Dr. Reiner Fuellmich, lawyer

https://www.stopworldcontrol.com/

 

 

Cit. o CO2 unilabs.sk: "Pri vyšších koncentráciách vedie k vzostupu dychovej frekvencie, dysrytmiám a poruche vedomia." https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/otrava-oxidom-uholnatym-oxidom-uhlicitym Obávam sa, že ľudia, ktorí v práci dlhodobo nosia rúško sú obeťami masovej psychózy a trpia poruchami vedomia následkom vdychovania toxických hladín CO2. Viac tu, hladiny CO2 sú minimálne 5x vyššie ako určuje technická norma - viac tu Celý článok: https://www.biblik.sk/news/zlociny-policajtov-exekutorov-niektorych-sukromnych-firiem-aj-statnych-uradov-budu-potrestane/

 

Vláda+Polícia+Exekútori=MAFIA! A proti mafii musíme bojovať a poraziť ich! Dokedy ich chcú občania platiť za to, že nám pľujú do tváre, klamú a podvádzajú a ešte sa nám aj vyhrážajú? Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zlociny-policajtov-exekutorov-niektorych-sukromnych-firiem-aj-statnych-uradov-budu-potrestane/

"Ak sa tu otvorene robia takéto svinstvá, predsa občania nemôžu ďalej sponzorovať vrahov, fašistov a vakcinacistov!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zlociny-policajtov-exekutorov-niektorych-sukromnych-firiem-aj-statnych-uradov-budu-potrestane/

 

"Už za týždeň vírus mutuje, mení sa jeho genotyp a vyvinutá vakcína proti nemu nepôsobí. Vírus sa stáva silnejším, a čo teraz? Vyvinieme novú vakcínu? Prečo ale s nimi bojovať? Vírusy plnia v ľudskom tele určitú úlohu." Dr. I.P. Neumyvakin Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-books-we-like-i-p-neumyvakin-zijte-dlouho-zijte-aktivne/

 

"Ježiš prišiel zo svetlých výšin do bahna pre teba, bojoval o teba, trpel a zomrel pre teba, aby ti priniesol Svetlo, osvetľujúce pravú cestu nahor, aby si sa nestratil a nezahynul v temnotách." Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

 

"Iba systematický prístup vás dovedie k úspechu." Mu Yuchun

"Keď nájdete rytmus, váš nervový systém sa okamžite upokojí" Mu Yuchun

https://www.youtube.com/watch?v=mWOm29TOfJI

"Only a systematic approach will lead you to success." Mu Yuchun

"When you find a rhytm, your nervous system immediately calms down." Mu Yuchun

https://www.youtube.com/watch?v=mWOm29TOfJI

 

"ako vynucujú rúška, môžu vynucovať aj vakcíny a to bolo mnohým ľuďom odzačiatku jasné! Vydieranie, svinstvo, nátlak a hrubý fašismus sa ospravedlňuje odvolávaním sa na akési nariadenia." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/fasizmu-zo-strany-niektorych-lekarov-su-opakovane-vystavovani-stale-dalsi-pacienti/

 

TOTO DÝCHAME UŽ CELÉ ROKY A VLÁDA POVIE KORONAVÍRUS

WE BREATH THIS MANY YEARS AND THEN THE GOVERNMENT SAYS CORONAVIRUS:

4x video with chemtrails fibers / štyri videá chemtrails vlákna v ovzduší:

1.) https://www.youtube.com/watch?v=Q5T4KcM5GB4

2.) https://www.youtube.com/watch?v=UXF9wrBvq8U

3.) https://www.youtube.com/watch?v=dbFsQgXl0ZE&t=752s

4.) https://uloz.to/file/p4QTBrmw7Hwu/chemtrails-castice-v-ovzdusi-11-9-2019-avi

LINK ULOZTO-stiahni všetky 4 videá/download all videos in 1 rar archive: https://ulozto.sk/file/cWypFZqgVddT/chemtrails-vlakna-chemtrails-fibers-www-biblik-sk-rar#!ZGZ0MGR2AQAyAQR4ZmMuLwH4MzSuBIExMSMHGREfYaIGAQVmLt==

 

"FAŠISTI NEZAVIEDLI FAŠIZMUS! NA TO ICH NEBOLO DOSŤ! FAŠIZMUS V ŠTÁTE ZAVEDÚ OBČANIA, KTORÍ S FAŠISTAMI SPOLUPRACUJÚ!" David Icke

https://rumble.com/vhz63v-david-icke-nikdy-v-historii-jsme-nemli-takovouto-pleitost.html

"FASCISTS DO DOT IMPOSE FASCISM! THERE IS NOT ENOUGH OF THEM! FASCISM IS IMPOSED BY THE POPULATION ACQUIESCING TO FASCISM!" David Icke https://rumble.com/vhz63v-david-icke-nikdy-v-historii-jsme-nemli-takovouto-pleitost.html

 

„...Ak nebude Boh strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca.“    Žalm 127:1

(aj nápis na Veži v Trenčíne: "NISI DOMINUS CUSTODIERIT CIVITATEM, FRUSTRA VIGILAT, QUI CUSTODIT EAM."

"EXCEPT THE LORD KEEP THE CITY, THE WATCHMAN WAKETH BUT  IN VAIN." PSALM 127

"ROZDIEL MEDZI JEDOM A LIEKOM JE LEN V DÁVKOVANÍ." Paracelsus

"THE DIFFERENCE BETWEEN CURE AND POISON IS ONLY DOSING." Paracelsus

 

Sleep is a good medicine to heal yourself

Spánok je dobrý liekom ako sa liečiť sám:

https://www.youtube.com/watch?v=Vgp1u6ho3PI


 

"mraky sa začali rozplývať vytvárajúc podivné tvary / clouds are morphing and creating weird prickly shapes, reason of HAARP or locally from cell stations? We need investigation and those criminals spraying chemicals and making experiments on us with electromagnetic fields should be in jail. Maybe the chemical layer will reflect the radio waves and the secondary effect except the control of weather is... mind control..." Viac tu / Read more here SK, ENG: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-tn-11-5-11-6-2021/

 

______________________________________________________________________________________________________

"A Boh povedal: Buď (staň sa) svetlo: a hneď bolo svetlo."            (voľný preklad angl. Biblie kráľa Jakuba - King James Version KJV GENESIS 1:3)

_____________________________________________________________________________________

"ČO POTREBUJEME JE SPIRITUALITA, NIE VIAC NÁBOŽENSTVA. ORGANIZOVANÉ NÁBOŽENSTVO MÔŽE BYŤ AKTÍVNOU PREKÁŽKOU PRE SPIRITUALITU" Stanislav Grof Viac tu: https://www.biblik.sk/news/stanislav-grof-potrebujeme-viac-spirituality-nie-nabozenstva-organizovane-nabozenstvo-moze-byt-aktovnou-prekazkou-pre-spiritualitu/

"WE DON'T NEED MORE RELIGION, WE NEED MORE SPIRITUALITY. ORGANIZED RELIGION COULD BE AN ACTIVE BARRIER FOR SPIRITUALITY." Dr. Stanislav Grof, M.D., U.S. psychiatrist, known for LSD experiments

______________________________________________________________________________

 

"Hovorí sa, že: "Všetko, čo prináša v živote pôžitok, je buď nemorálne, nelegálne alebo sa po tom tlstne." cit. časopis Sféra (SEPT-OKT 2018)

"They say: "Everything what brings pleasure into our lives is either immoral, illegal or putting on weight."

 

"Ako ste z nemeckého národa vyrobili toto (sfanatizovanú bandu?) "Práca vlády je vyvolať v ľuďoch strach. A pokiaľ ich dokážete v strachu udržať, môžete ich presvedčiť, aby urobili čokoľvek chcete a stanú sa z nich ovce." Herman Göring, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/byvala-hygienicka-epidemiu-vyhlasili-politici-a-pytam-sa-preco/

"V roku 2020-2021 žiadna krajská hygienická stanica v ČR nevyhlásila epidémiu. Musí byť naplnený epidemický prah 1.600 klinicky chorých na 100.000 obyvateľov. Za rok 2020 epidemický prah nebol splnený ani na 25%. Epidémiu vyhlásili politici a pýtam sa prečo?" MUDr. Eva Trávničková, bývalá hygienička, rozhovor pre tvnatura.cz Viac tu: https://www.biblik.sk/news/byvala-hygienicka-epidemiu-vyhlasili-politici-a-pytam-sa-preco/

 

"A vytrhnem ťa z ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov" Jeremiáš 15:21

"And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible." Jeremiah 15:21

"Tento svet je Egypt. / This world is Egypt." pohľad na svet od jedného mladého kresťana / the world by eye of a young christian

IVAN PAVLOVIČ NEUMYVAKIN: VNÚTORNÉ UŽÍVANIE SÓDY   -    Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ivan-pavlovic-neumyvakin-vnutorne-uzivanie-sody/

 

" ... Slúžiť mi bude ten, kto chodí cestou dokonalosti." ŽALM 101:6

"... he that walketh in a perfect way, he shall serve me." PSALMS 101:6

 

"Väčšou ranou v srdci spravodlivosti je odsúdenie jedného nevinného ako oslobodenie deviatich vinných osôb." JUDr. Štefan Harabin, trestný sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

"Conviction of one innocent man is greater wound in the heart of justice than to acquit nine guilty men." Dr. Stefan Harabin, disciplinary judge of the Highest court of the Slovak republic

 

"ZÍSKAJ SILU!"

(nápis na čiernej rasci SONNENTOR / black cumin SONNENTOR label)

"GET STRENGTH!"

 

"The LORD killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up.

The LORD maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up." 1.Sam 2:6-7

"Hospodin usmrcuje i oživuje; uvodí dolu do ríše smrti i vyvodí z nej

Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje, pravda i povyšuje."     1. Samuelova 2:6-7

"AK ČLOVEK ZMÝŠLA ZLE ALEBO NÍZKO, ŠKODÍ TAK NESMIERNE SÁM SEBE" ABD-RU-SHIN, Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ak-clovek-zmysla-zle-alebo-nizko-skodi-tak-nesmierne-sam-sebe/

"WHEN A MAN THINKS BAD OR SHALLOW, HE TERRIBLY HARMS HIMSELF!" Abd-ru-shin, THE GRAIL MESSAGE

 

"Lebo nie poslucháči zákona spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení." Rimanom 2:13

"For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified." Romans 2:13

 

"Věrme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!" Aleš Svoboda

https://radiobohemia.cz/duse-ma-neznama/

"Let's trust there will be better and do all things such way making everything better." Ales Svoboda, redactor of radiobohemia.cz

 

DEREK PRINCE: RETURN HOME / NÁVRAT DOMOV:

https://www.youtube.com/watch?v=rar6jvEX5gc

"A faith that does not result in activity of any kind is a dead faith; it is empty, worthless, insincere." Derek Prince / "Viera, ktorej výsledkom nie je určitý druh aktivity je mŕtva viera; je prázdna, bezcenná, neúprimná." Derek Prince
 

 

"Tetovanie je brána do duchovného sveta." 25.5.2021, rozhovor s kresťanom. Biblia hovorí jasne, o tetovaní jasne:

NEVYTLAČÍŠ SI ŽIADNE ZNAČKY PO SEBE!

pozri Leviticus 19:28

O tetovaní sme písali tu:

https://www.biblik.sk/news/co-hovori-biblia-o-tetovani/

"A tatoo is the gate into the spiritual world." 25.5.2021, interview with a christian. Please see verse Leviticus 19:28, God says clearly:

YOU SHALL NOT PRINT ANY MARKS UPON YOU!

At Biblik.sk we wrote about tatoos here:

https://www.biblik.sk/news/co-hovori-biblia-o-tetovani/

 

"Každý človek, ktorý nemá vzťah s Pánom Ježišom Kristom je oklamaný. Niečo v nich, nejaké miesto je obsadené nečistým duchom. Tá zábrana - to prečo človek neprežíva radosť - to je hriech, hoci aj skrytý." 25.5.2021 rozhovor s kresťanom

"Every man who doesn't have the relationship with Lord Jesus Christ is deceived. There's someplace inside their heart and that place is occupied by unclean spirit. The barrier, why a man doesn't live in joy, it's because of sin, many times there's a hidden sin." 25.5.2021 interview with a christian

 

"The wisdom is the ability to use knowledge and skills and renew them in the world of changes."

"Múdrosť je schopnosť nadobudnuté poznatky a zručností používať a obnovovať, a to v meniacom sa svete." https://www.biblik.sk/news/mudra-domacnost-a-vplyv-elektrosmogu/

____________________________________________________________________________________________________

Zem teraz prichádza k bodu, v ktorom sa odchýli od doterajšej dráhy, čo bude veľmi citeľné aj hrubohmotne. Potom nastane ostrejšie rozlišovanie medzi ľuďmi, ktoré bolo v poslednom čase už pripravené, ale zatiaľ sa prejavovalo iba "v názoroch a presvedčeniach". Každá hodina pozemského bytia je preto drahocennejšia, než kedykoľvek inokedy. Kto vážne hľadá a chce sa učiť, nech sa vytrhne s celým úsilím z nízkych myšlienok, ktoré ho pripútavajú na pozemské. Inak sa vydáva nebezpečenstvu, že zostane spútaný s hmotou a s ňou bude strhnutý do úplného rozkladu.

Tí však, ktorí usilujú k Svetlu, sú postupne uvoľňovaní od hmoty a  budú povznesení do vlasti všetkého duchovného.

Potom je konečne dovŕšené rozštiepenie medzi Svetlom a temnom a súd je dokonaný. Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU

____________________________________________________________________________________________________

 

"Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobňujúc sa drievnejším v svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní. Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!" 1. List Petrov 1:13-16

https://www.biblik.sk/news/moze-chodenie-na-boso-zvysit-duchovnu-uroven-walking-barefoot-as-a-method-for-improve-your-spiritual-level/

"Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ; As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance: But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation; Because it is written, Be ye holy; for I am holy." 1Peter 1:13-16

 

"SOM VLASTNÍCTVOM PÁNA V HANEBNÝCH OKOVÁCH!" Vtom ho prenikol Duch Hospodinov a jedným pohybom zhodil zo seba tie putá."  Viac tu: https://www.biblik.sk/news/precitnite-a-vsimnite-si-akymi-putami-vas-zviazali-hriechy-diabol-a-svet/

"PRECITNITE A VŠIMNITE SI, AKÝMI PUTAMI VÁS ZVIAZALI HRIECHY, DIABOL A SVET!" Wilhelm Busch, viac tu: https://www.biblik.sk/news/precitnite-a-vsimnite-si-akymi-putami-vas-zviazali-hriechy-diabol-a-svet/

"Wake up and look at yourself, see those shackles of sin, people are bounded and enslaved by sins, devil and world!" Wilhelm Busch, quote from the book Wilhelm Busch - Jesus Our King

"I AM THE OWNERSHIP OF THE HOLY GOD, BUT I AM BOUNDED BY SHACKLES OF SHAME!" Samson's calling according to Wilhelm Busch https://www.biblik.sk/news/precitnite-a-vsimnite-si-akymi-putami-vas-zviazali-hriechy-diabol-a-svet/

 

 

"JE TO PRÁVE OČKOVANIE, KTORÉ VYTVÁRA NOVÉ VARIANTY!" Luc Montagnier

https://www.biblik.sk/news/popredny-virolog-montagnier-varuje-ockovanie-vytvara-nove-varianty-virusu/

"VACCINATION CAUSES THE NEW VARIANTS OF VIRUS!" Luc Montagnier

https://www.biblik.sk/news/popredny-virolog-montagnier-varuje-ockovanie-vytvara-nove-varianty-virusu/

 

Úplne ideálne je súčasná situácia vysvetlená v seriáli SOUTH PARK - SEXUÁLNA VÝCHOVA. Nikto nechápal prečo, ale malé deti museli mať nasadený kondom, lebo vznikla povera, že kondom treba mať ustavične nasadený, lebo že vraj takéto opatrenie chráni pred sexuálne prenosnými chorobami... (!) Z detí urobili narušení učitelia úplných bláznov! Tento diel South Parku tak presne na celú siutáciu s tzv. Covidom tak sedí!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/south-park-sexualna-vychova/

How the false beliefs may cause panic... the current covid-scenario and the masking situation is exactly the same as here: SOUTH PARK PROPER CONDOM USE: https://ulozto.sk/file/ggt3igDvo/south-park-s05e07-proper-condom-use-mkv#!ZGOwAwR2AmyxMzAwZzAzLwpjMQR5MJ92ETqwET8kqyM

 

"IF YOU DON'T KNOW THE POWER OF YOUR MIND, YOU'RE A VICTIM." Dr. Rauni Kilde https://www.biblik.sk/news/dr-rauni-kilde-what-we-focus-our-attention-and-intention-on-we-become/

"KEĎ NEVIEŠ, AKÚ MÁ MYSEĽ SILU, SI LEN OBEŤ." Dr. Rauni Kilde, Viac tu-krátke videá+titulky: https://www.biblik.sk/news/dr-rauni-kilde-what-we-focus-our-attention-and-intention-on-we-become/

 

"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy - Viac tu: https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

 

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI."    Hira Ratan Manek https://www.biblik.sk/news/hrm-sungazing/

https://www.biblik.sk/news/zivotopis-brethariana-hira-ratan-manek/

"Only a few mind is in the body, but the whole body is in mind." Hira Ratan Manek https://www.biblik.sk/news/hrm-sungazing/

-   -   -

Vít Syrový

"JADROM ČLOVEKA JE ÚPLNE NEHMOTNÝ DUCH. TEN NUTNE POTREBUJE PRIJÍMAŤ URČITÉ DRUHY ENERGIÍ, KTORÉ MU POMÁHAJÚ OŽIVOVAŤ TELO." Vít Syrový

https://www.vitsyrovy.cz/

https://radiobohemia.cz/duse-ma-neznama/

 

"BUĎTE RADOSTNÍ, NIKDY SA NEVZDÁVAJTE A HĽADAJTE NOVÉ A NOVÉ FORMY ROZVOJA. MUSÍME BYŤ ENERGICKÍ, ODVÁŽNI, NEZÁVISLÍ, DOBROSRDEČNÍ A VŠETKO SA NÁM PODARÍ." S.N. LAZAREV Viac tu: https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-o-satanistickej-elite-musime-s-nimi-bojovat-ale-nesmieme-ich-odsudzovat/

 

„Musíme s nimi bojovať, ale nesmieme ich odsudzovať. Sú to duševne chorí ľudia, ich duša sa odvrátil od Boha, preto je treba k ním byť súcitní. Ale je s nimi nutné bojovať!"

Tí, ktorí sa snažia urobiť otrokov z vnútorne slobodných ľudí budú nielen potrestaní, ale taktiež neuspejú! Boh je silnejší než akákoľvek svetová elita."

Terajšie pravoslávie a katolicizmus zišli zo správnej cesty a ich hlavný smer sa líši od toho, čo učil Kristus, preto si prečítajte Bibliu. (pozn. red.: Biblia sa veľmi líši od katolíckej náuky, zrejme preto nám na náboženstve nikdy o Biblii nič nehovorili) Viac tu: https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-o-satanistickej-elite-musime-s-nimi-bojovat-ale-nesmieme-ich-odsudzovat/

 

"Veľmi nebezpečné sú napríklad aj registračné pokladne, ktorých vyžarovanie na úrovni cca 50.000 mikroWatt/m2 niekoľkokrát za minútu považujeme za nezlučiteľné so zdravím." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/co-sposobuje-sucasne-choroby/

 

"Jediný kto v triede nemal mobil, bol syn riaditeľa Nokie..." Viac tu https://www.biblik.sk/news/dr-rauni-leena-luukanen-kilde-kontrola-mysli/

"Only one in our class without mobile was the son of the CEO of NOKIA." Read more here: https://www.biblik.sk/news/dr-rauni-leena-luukanen-kilde-kontrola-mysli/

 

" But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick." Matthew 9:12
 

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." (Matúš 9:12)

Je zvrhlosť pichať do zdravých ľudí alebo zvierat injekcie, práve očkovanie vedie k chorobám a úmrtiam, čo práve vychádza na povrch. Očkovanie je satanská praktika a najväčšia špinavosť, ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti! Niekto túto situáciu, kedy sa ľudia podrobujú testom a očkovaniu nazval VEĽKÝ ZÁNIK KRETÉNOV: Viac tu: https://www.biblik.sk/news/testovanie-formou-sparovania-je-uz-ockovanie/

 

Je zvrhlosť pichať do zdravých ľudí alebo zvierat injekcie, práve očkovanie vedie k chorobám a úmrtiam, čo práve vychádza na povrch. Očkovanie je satanská praktika a najväčšia špinavosť, ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti! Niekto túto situáciu, kedy sa ľudia podrobujú testom a očkovaniu nazval VEĽKÝ ZÁNIK KRETÉNOV:

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/testovanie-formou-sparovania-je-uz-ockovanie/

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." (Matúš 9:12)

Je zvrhlosť pichať do zdravých ľudí alebo zvierat injekcie, práve očkovanie vedie k chorobám a úmrtiam, čo práve vychádza na povrch. Očkovanie je satanská praktika a najväčšia špinavosť, ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti! Niekto túto situáciu, kedy sa ľudia podrobujú testom a očkovaniu nazval VEĽKÝ ZÁNIK KRETÉNOV:Viac tu: https://www.biblik.sk/news/testovanie-formou-sparovania-je-uz-ockovanie/

"Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." John 8:12

"Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života." Ján 8:12

"Slová Pána Ježiša sú aktuálne v každej dobe. A ak má človek nejaký problém, nejakú neresť alebo závislosť, malo by mu byť jasné, že keď živíte malého démona, príde ich viac alebo narastú. Musíte sa hýbať vpred, to je tiež zákon, všetko stojaté a nehybné začína hniť a smrdieť! Preto je tak ohromne dôležité vyvíjať snahu o dobro a čistotu myšlienok, stanoviť si ciele a robiť v živote niečo zmyslupné." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/moznost-ako-zmenit-svet-je-viest-ludi-ku-kristovi/

 

 

"Thou shalt not follow a multitude to do evil..."  Exodus 23:2

"Nebudeš nasledovať dav, keď robia hlúposti." Exodus 23:2, voľný prekl. z angličtiny, presne to sedí aj na rúška

 

“For we walk by faith, not by sight” 2Cor5:7

"Lebo chodíme vierou a nie videním." 2Kor5:7

 

"moja sloboda sa nekončí tam, kde začína tvoj strach"

https://www.youtube.com/watch?v=yT9U7oe8vQk

 

"SLOBODNÝ ČLOVEK JE TEN, ČO MÁ SLOBODNÚ MYSEĽ."

Vladimír Megre https://www.biblik.sk/news/vladimir-megre-rozhovor/

"FREE MAN IS THE MAN WITH FREE MIND." Vladimir Megre, writer, book author ANASTASIA

 

"Ľudia, ktorí si nevedia poriešiť medziľudské vzťahy, nikdy nebudú samostatní." M.K. 12.6.2021

 

"Ak by boli ľudia v poriadku, nikdy by na takéto veci nepristúpili! Tlačia ľudí do úplne nenormálnych a neprirodzených vecí, lebo sami sú porušení a podarilo sa im vyvolať porušenie a falošné presvedčenia aj u väčšiny ľudstva. Víťazstvo nad vlastným strachom z choroby vraj zaručí vakcína, chcú pichnúť ľuďom injekciu, aby vraj neochoreli. (je to niečo podobné, ako kopnúť niekoho do riti aby nespadol) Tí, čo tomu veria, myslia si, že nespadli preto, lebo ich niekto nakopol... Ale keď plne očkovaní ochorejú, divia sa, ako je to možné..." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/aeronet-obyvatele-brna-hlasili-v-nedeli-mohutnou-aktivitu-dopravnich-letadel-zatemnujicich-oblohu-pomoci-chemtrails/

 

"Liečivým schopnostiam cedrového oleja sa nič nevyrovná." Vladimír Megre, kniha Anastasia

"The healing abilities of the cedre oil are ultimate." Vladimir Megre, book Anastasia

 

"Where the carefulness is everywhere, there the courage will disappear." cdl. Mercier

„Keď je všade len opatrnosť, odvaha sa vytráca.“ cdl. Mercier https://blog.hlavnespravy.sk/26801/zacala-sa-vo-francuzku-celoeuropska-obcianska-vojna-proti-planom-globalistov-na-europsky-kalifat/

 

"Nemožno odpustiť a ospravedlniť tých, ktorí opäť uvažujú o agresívnych plánoch." Vladimír Putin, 9.5.2021, protifašistický prejav Moskva

"We can't forgive or excuse those who're forging the aggresive plans again." Vladimir Putin, anti-nazi speech 9.5.2021 Moscow

 

"TO NAJLEPŠIE ŤA EŠTE LEN ČAKÁ." 10.5.2021 - nápis na čaji

"The best things in life are often waiting for you at the exit ramp of your comfort zone." Karen Salmansohn

"Najlepšie veci v živote Ťa častokrát čakajú už na výstupnej rampe keď vychádzaš zo zóny svojho pohodlia." Karen Salmansohn
 

"Ten deň je tu! Temno musí zaniknúť! Nádherné Božie Svetlo rozláme teraz všetko nesprávne a vypáli všetko lenivé v stvorení, aby sa mohlo uberať po svojich cestách iba vo Svetle a v samej radosti, k požehnaniu všetkého tvorstva, ako jasavá modlitba vďaky za všetky milosti svojho Stvoriteľa, ku cti Boha, Jediného, Všemohúceho!" Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu, prednáška Veriaci zo zvyku

 

"EXISTUJE VEĽKÉ PODOZRENIE ZO ŠÍRENIA CHORÔB CEZ TESTY A VAKCÍNY."

"There's a great suspiction of spreading diseases through tests and vaccines..."

https://www.biblik.sk/news/tretina-novych-pripadov-v-najzaockovanejsej-krajine-na-svete-su-plne-zaockovani-as-the-vaccination-begins-covid-rises/

 

- Gándhího vystupovanie sa opieralo o vnútorne čistý súkromný život, vyzýval k morálnemu sebaspytovaniu

"NEBUĎTE POSLUŠNÍ, BOJKOTUJTE, PRESTAŇTE SPOLUPRACOVAŤ!" Protivníka je možné poraziť jedine láskou, nie nenávisťou. Nenávisť je najmiernejšia forma násilia, skutočne nenásilne môžeme jednať len keď v sebe nemáme nenávisť." Mahátma Gándhí Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-mahatma-gandhi/

"Veľmi ma ovplyvnil Mahátmá Gándhí. Najväčším zdrojom inšpirácie pre mňa vždy bolo Ježišovo Učenie a metóda nenásilného boja Mahátmu Gándhího." Martin Luther King

 

"ČÍM VIAC RÚŠOK, TÝM VIAC NAKAZENÝCH, ČÍM VIAC TESTOV, TÝM VIAC VÁŽNE CHORÝCH, ČÍM VIAC OČKOVANÝCH, TÝM VIAC POSTIHNUTÝCH. NEVERÍTE? VAŠA CHYBA, BOLI STE VAROVANÍ!!!" https://www.biblik.sk/news/cim-viac-rusok-tym-viac-nakazenych-cim-viac-testov-tym-viac-vazne-chorych-cim-viac-ockovanych-tym-viac-postihnutych-neverite-vasa-chyba-boli-ste-varovani/

"Lebo ako mám nazvať počínanie, keď kvôli nejakým, s najväčšou pravdepodobnosťou finančným záujmom, niekto pracuje na tom, aby sa verejnosť nedostala k lieku, ktorý pomáha, ale je lacný? Čo je to? Rozhodne nie liberálna demokracia. Ani demokracia. Ani socializmus, ani konzervativizmus, ani nič podobné. Toto je fašizmus. Priatelia, fašizmus je zlý, musíme proti nemu bojovať." Ján Baránek Viac tu: https://www.biblik.sk/news/fasizmus-jan-baranek-blog/

 

"Chrípka z roku 1918 bola najničivejšou chorobou, akú sme kedy mali a odhalila celý rad lekárskych trikov, keď lekári na jej potlačenie použili ešte silnejšie jedy, ktoré túto chorobu iba zhoršili, takže liečba skutočne zabila viac ľudí, ako samotná chrípka." Viac tu: https://www.ac24.cz/komentare/epidemie-chripky-v-roce-1918-byla-zpusobena-ockovanim/

 

"Imunitný mechanizmus človeka je riadený výlučne stavom jeho mysli." Viktor E. Frankl, M.D., neurológ a psychiater (1905-1997) autor knihy HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

"The immune mechanism of a human is managed explicitly by state of his mind." Viktor E. Frankl, M.D., neurologist, psychiatrist, author of the book MAN's SEARCH FOR MEANING

 

"THE STATE IS NOT AN OWNER OF A MAN!" Dr. Igor Bukovsky, M.D.

"ŠTÁT NIE JE MAJITEĽOM ČLOVEKA!" MUDr. Igor Bukovský

"Ak pristúpime na hru psychopatov, prehráme prítomnosť aj budúcnosť. Ak rezignujeme pri upratovaní chaosu, ktorý tu napáchali tí, čo mali upratať chliev svojich predchodcov, budeme v hnoji ešte hlbšie." MUDr. Igor Bukovský https://www.youtube.com/watch?v=zQuikVo5Gac

 

"NIE JE NIČ, ČO BY BOLO NEVYLIEČITEĽNÉ." Bruno Gröning

"THERE IS NO INCURABLE." Bruno Gröning

 

"FAITH AND TRUST IN GOD, GOD'S POWER IS THE HELP AND THE CURE." Bruno Gröning

"DÔVERUJ A VER, BOŽIA SILA POMÁHA A LIEČI." Bruno Gröning

https://www.biblik.sk/news/mudrost-bruna-groninga/

 

"Cesta, ako zmeniť svet je viesť mladých ku Kristovi."

"The way how to change the world is to lead young people to Christ." (30.4.2021 17:42/18:42)

 

"IS YOUR JOB WORTH YOUR LIFE? / STOJÍ VÁM VAŠA PRÁCA ZA TO, ABY STE TESTOVANÍM/OČKOVANÍM RISKOVALI ZDRAVIE A ŽIVOT?"

https://www.biblik.sk/news/protest-in-london-protesty-v-londyne-sk-eng/

 

"Môj pocit z tohto celého je, že telo očkovanej osoby produkuje niečo, čo je potenciálne nebezpečné pre ostatných." Dr. Christiane Northrup

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-christiane-northrup-nazdavam-sa-ze-telo-ockovanej-osoby-vylucuje-nieco-co-je-potencialne-nebezpecne-pre-ostatnych/

"My feeling about this is that something is being produced by the body of a vaccinated person that is possibly adversely affecting others." Dr. Christiane Northrup https://rumble.com/vg7ws9-dr.-northrup-okovan-lid-ze-sebe-vyluuj-nco-co-nepzniv-ovlivuje-ostatn-zejmn.html


"Kto spustošil tento svet a priviedol ho do záhuby? Boli sme to my, slušní ľudia, ktorí dodržiavame Desatoro Božích Prikázaní a zo všetkých síl sa snažíme včleniť do zákonov stvorenia? Alebo to boli nebezpeční fanatici a devianti rozumári a materialisti?"

https://www.biblik.sk/news/nebezpecni-fanatici-rozumari-a-materialisti/

"Who devastated this world and who brought him near death? Is this caused by us decent people following Ten Commandments, and with all our heart we try to integrate into the laws of Creation? Or is the world guided straight into the death by dangerous fanatics and deviants, smarts and materialists?"

 

"OXID CHLORIČITÝ (ClO2) JAKO SILNÝ PROSTŘEDEK PROTI COVID-19 A MNOHA DALŠÍM NEMOCEM ZPŮSOBENÝM VIRY A BAKTERIEMI." https://zlutavoda.cz/

https://rumble.com/vf3cqv-univerzln-lk-vda-a-pbh-oxidu-chloriitho-esk-dabing.html

"CLO2 as a strong cure against Covid-19 and many other diseased caused by virues and bacteria."

 

"Protesty, demonštrácie, trestné oznámenia či legálne právne kroky doteraz nikam neviedli. Postrádali jasný cieľ. Týmto cieľom pre všetky skupiny slobodných ľudí milujúcich Boha musí byť zvrhnúť tento tyranský satanistický režim, ktorý vyžaduje od človeka poslušnosť a účasť na samovražedných krokoch." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prioritou-ludi-je-zvrhnut-tento-satansky-rezim/

 

KRÍZA UKÁZALA SKUTOČNÉ HODNOTY ĽUDÍ:

PRE VÄČŠINU SLOVÁKOV SÚ NA PRVOM MIESTE PENIAZE, viac tu: https://www.biblik.sk/news/pre-vacsinu-slovakov-su-na-prvom-mieste-peniaze/

 

ZÁSTANCA NÁZORU, ŽE ĽUDÍ JE VEĽA, ZAČAL SA TESTOVAŤ, OČKOVAŤ AKO TAKÉ TEĽA

 https://www.biblik.sk/news/zastanca-nazoru-z-ludi-je-vela-zacal-sa-testovat-ockovat-ako-take-tela/

"Na dosiahnutie cieľa nového holokaustu a masového vyvražďovania sa používa podvod s pandémiou a očkovanie, vnucovanie očkovania formou vakcín a testov (aj testy špárovaním sú vlastne očkovanie). Ľudia by sa mali vyvarovať všetkých vakcín aj testov, sú zdravie a život ohrozujúce." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/kvantove-prechody1/

 

"Životy ľudí, ktorí chodia na testovanie a očkujú sa sú v ohrození, častokrát im môže otec aj mama dohovárať koľko chcú, oni sú ako naprogramovaní a mnohí budú chorí a niektorí aj zomrú." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/co-konkretne-je-zle-na-vychodnych-spolkoch/

 

"Sluha nemôže mať dvoch pánov, nemôžete mať majstra a zároveň Pána Ježiša Krista. Nemôžete slúžiť majstrovi a zároveň Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi v Duchu a Pravde! Je isté, že Váš majster je iný duch, bije sa to a musíte si vybrať buď on alebo Pán Ježiš Kristus. Urobte správne rozhodnutie." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/co-konkretne-je-zle-na-vychodnych-spolkoch/

"Ako môže byť vedomie, ktoré vytvorilo všetok život, ktoré vynakladá energiu a vôľu na neustálu reguláciu všetkých funkcií našich tiel, aby nás udržalo nažive, ktoré o nás prejavuje taký hlboký a trvalý záujem, niečím iným než čírou láskou?" Dr. Joe Dispenza, kniha Ako sa zbaviť zvyku byť sám sebou

 

"Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova." Ján 3:5-7 Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ako-sa-znovuzrodit-co-je-to-znovuzrodenie-how-to-rebirth-what-is-it-born-again/

"Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again." John 3:5-7 Read more: https://www.biblik.sk/news/ako-sa-znovuzrodit-co-je-to-znovuzrodenie-how-to-rebirth-what-is-it-born-again/

"Plandémia = ilúzia vírusu, mediálne vytvorený scénár, ktorý sa robí reálnym tak, že ľudia sami do seba cez testy a cez vakcíny dávajú určité látky a aké to bude mať následky ani netušia." https://www.biblik.sk/news/u-prazske-sapy-jsme-nasli-tajnou-dilnu-kde-delnici-na-koleni-prebaluji-testy-na-covid/

"PLANDEMY= ILLUSION OF A VIRUS, SCENARIO CREATED BY MEDIA, WHICH IS BEING MADE REAL THROUGH TESTS, VACCINES... PEOPLE THROUGH TESTS AND VACCINES ARE INSERTING SOME UNVERIFIED SUBSTANCES INTO THEIR BODIES, THEY DON'T KNOW THE CONSEQUENCES OF SUCH HAZARDOUS BEHAVIOR. THEY THINK THEY'RE FIGHTING VIRUS, BECAUSE THE GOVERNMENT TOLD THEM... BUT IN FACT, PEOPLE ARE MAKING THE CORONA SCENARIO REAL BY WEARING MASKS, TESTING AND VACCINATING... https://www.biblik.sk/news/u-prazske-sapy-jsme-nasli-tajnou-dilnu-kde-delnici-na-koleni-prebaluji-testy-na-covid/

 

"BOH JE NAŠA MATKA AJ NÁŠ OTEC / GOD IS OUR MOTHER AND OUR FATHER" J.P. Vaswani, read more here / viac tu: https://www.biblik.sk/news/boh-je-nasa-matka-aj-nas-otec/

 

 

"Verte, že ani sto chrámov z dreva a kameňa sa nevyrovná jednému človeku, ktorý vám bude rozumieť. To, čo je potrebné, sú ľudia, ktorí sa snažia chápať druhých." Zarathuštra

"One man who understands you is more than a hundred chapels from wood and stone! Understanding is that what is really needed, people understanding each other." Zarathustra

 

"Lebo nie je ničoho tajného, čo by nemalo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa nemalo zvedieť a vyjsť na javo." Lukáš 8:17

"For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad." Luke 8:17

"Lockdownom prerušíme výrobu a dodávky a začneme obdobie hromadného nedostatku potravín / Lockdowns will break down the supplies and this will start mass food shortages" Viac tu / See more here: https://www.biblik.sk/news/covid-ako-agenda-na-znizenie-poctu-ludi-satanske-plany-krok-za-krokom-covid-as-a-depopulation-agenda-satanic-plans-in-details/

"ZO VŠETKÝCH VECÍ SOM MAL NAJRADŠEJ KNIHY." N. Tesla
"Of all things, I liked books best." Nikola Tesla

 

NIKTO NEMÁ VYŽADOVAŤ ŽIADNE RÚŠKA, ŽIADNE TESTY ANI ŽIADNE VAKCÍNY, JE TO FORMA NÁTLAKU. TENTO NÁTLAK-VYNUCOVANIE OD DRUHÉHO RÚŠKO, TEST ČI VAKCÍNU JE NEBEZPEČNÝ ZÁRODOK FAŠISTICKÉHO REŽIMU, KTORÝ MÁ NA SVEDOMÍ VOJNU A MILIÓNY ŽIVOTOV.Viac tu: https://www.biblik.sk/news/testovanie-deti-je-nieco-medzi-nezmyslom-a-zlocinom-tvrdi-mudr-vladimir-cizek/

 

HAVE VISION - THINK BIG - IGNORE THE NAYSAYERS – ROCK YOUR ASS OFF – AND GIVE BACK AND CHANGE THE WORLD...

...BECAUSE IF NOT US, WHO? IF NOT NOW, WHEN?

MAJTE CIEĽ, VÍZIU - MYSLITE VO VEĽKOM - IGNORUJTE POCHYBOVAČOV - TVRDO NA SEBE MAKAJTE - A DÁVAJTE VŽDY AJ NIEČO NASPÄŤ A ZMEŇTE SVET... PRETOŽE KEĎ NIE MY, TAK POTOM KTO? A KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY?

 

 

"Nech vyzerá situácia akokoľvek, Boh má všetky veci pod kontrolou." https://www.biblik.sk/news/tachyonove-platnicky-moznost-odtienenia-elektrosmogu/

"For a man the situation may look bad, or as a chaos, but God always keeps everything under His control." 15.6.2021 12:03

 

CVIKLOVÁ ŠŤAVA - pokles tlaku a zlepšenie črevnej mikroflóry:

https://www.biblik.sk/news/cviklova-stava/

 

PICAMILON (SK, ENG) https://www.biblik.sk/news/picamilon-zaujimavy-doplnok-pre-liecbu-depresii-psych-poruch-a-niektorych-ochoreni-mozgu-picamilon-russian-brain-booster-sk-eng/

 

"Aj výzvy k noseniu či nasadeniu rúška sú formy nátlaku. Máte právo, ale ak rozumiete, tak aj povinnosť ich odmietnuť!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/velky-zanik-kretenov/

 

 

"Today the mind control program is much more refined and fully deployed." https://www.biblik.sk/news/bizardne-sny-ako-vedlajsi-ucinok-ockovania/

"Dnes je program myšlienkovej kontroly oveľa rafinovanejší a v plnom prúde."

 

"KAŽDÝ KTO MÁ PRÁVA MÁ AJ POVINNOSTI. POVINNOSŤ JE BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA."

"Každý kto má práva, má aj povinnosti! Jednou z povinností je povstať na obranu svojich práv." 8.4.2021 https://www.biblik.sk/news/kazdy-kto-ma-prava-ma-aj-povinnosti-jednou-z-povinnosti-je-povstat-na-obranu-svojich-prav/

"Everybody who has got rights has got duties as well! One of this duties is to rise up to defend our rights." 8.4.2021

 

VEĽKÝ ZÁNIK KRETÉNOV

"nic neurobia.vsetci tito kreteni vymru,ci uz na priame alebo nepriame nasledky. do historie to vojde pod nazvom velky zanik kretenov. zvysok,co bude pravdepodobne menej ako miliarda ludi rozumnych potom môzu zacat zlaty vek ludstva." diskusia na https://www.hlavnespravy.sk/od-19-aprila-by-sa-na-slovensku-mohli-mierne-uvolnit-opatrenia/2493618

"They will do nothing. All these cretins (maskers, tester, vaccinators) will die directly or secondarily as a result of their decision. They write the history now - this situation will be called as a BIG DISSOLUTION OF CRETINS. The rest of people (probably less than one billion) could start the new golden age of mankind."

 

"A očkovanie? Očkovanie to je proste odstrel stáda, pre nich zábava, asi tak ako sa zloduch Santer vo filme Winnetou bavil na strieľaní bizónov, tak sa oni bavia, keď ľudí začne kosiť nejaká nová vakcína, čo uvedú na trh! Proste očkovaním idú redukovať stádo a myslím, že sa na tom dobre bavia, akí sú ľudia sprostí, že môžu veriť, že niekto im môže imunitu zlepšiť nejakou injekciou plnou choroboplodných zárodkov a chemikálií!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preco-media-musia-hovorit-ze-situacia-sa-ockovanim-zlepsuje/

 

"FAŠIZMUS A TÚŽBA PSYCHOPATOV PO MOCI TO JE JEDINÁ SKUTOČNÁ PANDÉMIA!"

https://www.biblik.sk/news/pastor-artur-pawlowski-vyhnal-policiu-z-kostola-a-odkazuje-ludom-povstante-pastor-artur-pawlowski-cast-out-the-police-from-his-church-and-said-to-people-rise-up/

"FASCISM AND THE DESIRE OF PSYCHOPATS TO RULE ARE THE ONLY REAL PANDEMY!"

 

"A potom som sa nad tým zamyslel, zase som si urobil matematický model a zistil som, že všetky knižky, ktoré doteraz písali, nemajú pravdu." MUDr. Pavol Török,  objaviteľ pľúcneho ventilátora, ktorý na rozdiel od tých, na ktoré napájajú ľudí bežne aj pomáha prežiť (celý rozhovor nájdete v časopise ZEMAVEK Apríl 2021, cit. str. 79)

"And than I took a deep thinking about it, I made the mathematic model again. I've realized that all books written until this time were not right." Pavol Török, M.D., constructor of the slovak lung ventilator, it helps to survive (many patients will die with the standard lung ventilator, that's why the standard lung ventilator is a "treatment" of the so-called Covid-19)

- - -

"KAŽDÝ NÁDYCH ČO TERAZ UROBÍME JE PLNÝ VYSOKOTOXICKÝCH ČASTÍC." Dane Wigington

https://rumble.com/vefxi7-prvn-atmosfrick-testovn-rozpraovanch-aerosol-z-letadel-aneb-chemtrails.html

"EVERY BREATH WE TAKE IS LADEN BY HIGHLY TOXIC PARTICLES" Dane Wigington, read more here: https://www.biblik.sk/news/dane-wigington-testovanie-vzoriek-chemtrails-dane-wigington-first-atmospheric-chemtrails-testing/

 

"Možno by Kristus tie cedule s opatreniami začal rozbíjať a tých, ktorí ich dodržiavajú, vyhnal by ich z kostola a možno aj z obchodu ako pokrytcov, čo kupčili v chráme. Mat21, Mar11, Ján 2) Lenže to by aj Slováci museli svoj štát považovať za štát svojich otcov ako Kristus má chrám za dom svojho Otca! Jednoducho, On nedovolil vo svojom dome robiť hocikomu čo chce, takisto ani Slováci by nemali dovoliť politikom deštruktívne opatrenia, lockdowny a teror kôli akejsi bezpečnosti!

Fuj, hanbite sa Slováci, ktorí vynucujete dodržiavanie zločinných opatrení!" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/velka-noc-to-su-sviatky-vzkriesenia-nasho-pana-jezisa-krista-ale-katolici-aj-dnes-miesto-jedineho-boha-velebia-mariu/

"Cieľom väčšiny cirkví a siekt je odvrátiť človeka od Boha, alebo pod zámienkou uctievania Boha použiť človeka na vlastné ciele. Oni nechcú, aby ste boli samostatní alebo aby ste mali pravé poznanie. To by ste ich nepotrebovali a mohli by ste realizovať svoj plný potenciál. Viac by vás nemohli ovládať a nepotrebovali by ste nikoho. Robili by ste si len tú svoju úlohu a postupne, ak by nás bolo viac, táto Zem by mohla byť raj, pretože viac by nebolo možné nikoho zotročiť, klamať, vykorisťovať ani ovládať." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/velka-noc-to-su-sviatky-vzkriesenia-nasho-pana-jezisa-krista-ale-katolici-aj-dnes-miesto-jedineho-boha-velebia-mariu/

 

 

"2x zaočkovaná a dostala Covid! a čo ste čakali? Že vakcíny od zločincov vás snáď budú chrániť?" https://www.biblik.sk/news/ti-co-sa-vzdaju-zakladnej-slobody-za-trochu-bezpecnosti-si-nezasluzia-ani-slobodu-ani-bezpecnost/

 

People in the street: "SHE WAS VACCINATED TWO TIMES AND SHE GETS COVID! ...AND DID YOU WAIT SOMETHING ELSE? https://www.biblik.sk/news/ti-co-sa-vzdaju-zakladnej-slobody-za-trochu-bezpecnosti-si-nezasluzia-ani-slobodu-ani-bezpecnost/

 

Ďalšej mamičky, ktorá začala svojim deťom nasadovať rúška som sa opýtal:

"Nemyslíte si, že tie deti tým poškodzujete?"

odpovedala: "ÁNO!" a o pár sekúnd dodala, že je to lepšie, ako dostať vírus. Odpovedal som jej, že takéto zmýšľanie je hodné náboženskej sekty, ktorá začala uctievať kus všemohúcej handričky! Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ti-co-sa-vzdaju-zakladnej-slobody-za-trochu-bezpecnosti-si-nezasluzia-ani-slobodu-ani-bezpecnost/

 

"MAMA IDE KONŠPIRÁTOR!" (31.3.2021 keď ma uvidelo malé dieťa)

"MOM, THE CONSPIRATOR IS COMING!" (31.3.2021, 4yo boy saw me)

 

"Správajú sa horšie ako všetci ich predchodcovia. Rozvrátili našu krajinu spôsobom, akým si to v živote nepamätá asi nikto z nás." "Odchod Matoviča z funkcie premiéra, ktoré Čaputová označila za "štátnické gesto" je arogantný výsmech patokrata." MUDr. Igor Bukovský https://www.youtube.com/watch?v=Ms-PMYYiNu8 TOP KOMENT POD VIDEOM: "dobry den pan doktor...vsetci sme boli svedkami niecoho podla mna co sa zapise do historie...podla mna keby naozaj ti tam hore boli za ludi tak uz tam nie su....bez urazky je to nejaka mafia, ktora sa klamstvami dostala nahor...a vsemocne vzajomne dohaduje ako dalej aby nepadli...ja to nijak inak nevidim...cakam na vyjadrenie pani prezidentky....ak matovic ma byt ministrom financii slovensko klesne dole este hlbsie...volby musia byt!!!"

-   -   -

Vitarián: Musím povedať, že z týchto slov naozaj prechádza po chrbte mráz. Keď ste teda celé tie roky študovali, boli ste na Hawai, študovali šamanské liečiteľstvo, boli ste žiakom Daskala, ako by ste dnes, so všetkými týmito vedomosťami, pomenovali možné príčiny depresie a úzkostí, ktoré dnes trápia ľudí na celom svete?
Dr. Nick Demetry: Príčiny sú rôzne. Dal by som im však spoločného menovateľa – ľudia hľadajú šťastie a spokojnosť v naplnení akýchsi spoločenských očakávaní, hľadajú mier mimo seba a nie vo vnútri. Môžeme dokonca povedať, že si svoj dom stavajú na piesku, pretože príde jedno zlyhanie, kríza, nešťastie a celá ich spokojnosť sa zrúti. Takéto naháňanie krátkodobých radostí sa mení na únavný kolotoč, stávame sa závislými na veciach, ľuďoch a situáciách, ktoré sú však len nevhodnou náhradou toho, čo skutočne hľadáme a to je, nech to znie akokoľvek pateticky, Božia láska.
https://www.vitarian.sk/clanky/psychika/2015/o-emocionalnej-bolesti-mystickych-zazitkoch-a-posobivej-sile-viery

-   -   -

"KEĎ SA DOSTANEŠ ZA OBMEDZENÉ OČI EGA (PÝCHY) ZAČNEŠ VIDIEŤ OČAMI BOHA." Mooji

 

"Kto odpovie človeku v núdzi, keď naňho zavolá, odníme zlo a urobí vás dedičmi na zemi? Čo? Nejaké božstvo okrem Boha? Málo je takých, čo si toto vezmú k srdcu." Korán 27:62

"Who is it that answers the distressed when they call upon Him? Who removes their suffering? Who makes you successors in the earth? Is it another god beside God? Little notice you take!" Quran 27:62 (Abdul Haleem transl.)

 

"Lebo tvoj Pán, veru - je plný milosrdenstva voči ľuďom, väčšina z nich mu však neďakuje." Korán 27:73

"Your Lord is bountiful to people, though most of them are ungrateful." Quran 27:73

 

"Dôveruj v Boha, veď stojíš v zjavnej pravde." Korán 27:79

"so [Prophet], put your trust in God, you are on the path of clear truth."    Quran 27:79

 

"jak bude 5g sieť na sk plne funkčná a pokrytie dostatočne veľké, začne sa nátlakom presadzovať cashless society a následkom toho bude mať štát takmer nad všetkými transakčnými tokmi kontrolu, takže aj nad vami. Všetci títo spochybnovači čo píšu smajlíkové komentáre budú v piči, lebo celý čas písali iba smajlíkové komentáre, premrhali čas a na nič sa nenachystali. Dnes vyhráva ten, kto je najviac sebestačný a nežije v oblasti preplnenej elektrosmogom."

"Však preto USA vynáša tisíce satelitov, pretože anonymné platenie končí.
Krypto dolár, krypto euro, krypto krypto krypto.
Národné štáty skončia, ostanú len krajiny tak ako to radi politici nazývajú.
Chipy pod kožu sú vo vývoji. Napájané budú z ľudského tela. Marketingovo ich odprezentujú tak ako vakcíny.
Áno, ten kto si zaobstará pozemok mimo miest a začne si pestovať a chovať zvieratá, narazí si studňu... zaobstará pár technológií má veľkú šancu prežiť spokojný život mimo systém." https://www.biblik.sk/news/cina-ma-viac-ako-milluon-5g-zakladnovych-stanic-china-added-million-5g-based-stations/

 

"Začalo se očkovat ve Velké Británii a po 14 dnech se objevila britská mutace viru. Začalo se očkovat v Brazílii, za měsíc se objevila brazilská mutace. Začalo se očkovat v JAR a už po 11 dnech se objevila jihoafrická mutace. A začalo so očkovat v ČR i na Slovensku, a obě země už hlásí své vlastní mutace." Zdroj: komentár od Václav Mácha -   -   - (ale podľa Dr. Pekovej sa nejedná o mutácie, ale o úplne nové "produkty", treba začať pátrať po tom, kto a akým spôsobom tu šíri choroby a preskúmať všetko vrátane testov, vakcín a veru aj súčasne používaných mobilných technológií (nielen 5G ale aj bežných) a začať brať do úvahy vplyv silných zdrojov elektromagnetického žiarenia (mobily, mobilné antény, bluetooth, Wi-Fi, satelity, atď) na rozvoj niektorých zápalových, psychických, rakovinových a ďalších ochorení - nepochybne k tomu tieto technológie prispievajú, viac Eric Dollard tu: https://www.biblik.sk/news/eric-dollard-cell-phone-radiation/
 

 

1.) ŽIŤ NA MIESTE, KTORÉ MILUJEM

2.) ŽIŤ S ĽUĎMI, KTORÝCH MILUJEM

3.) ROBIŤ TO, ČO MILUJEM

Akar Rasol (Akarova "svätá trojica")

https://www.biblik.sk/news/akar-rasol-predstava-tvorcu/

1.) LIVE IN A PLACE I LOVE

2.) LIVE WITH PEOPLE I LOVE

3.) DO WHAT I LOVE

Akar Rasol

 

"V roku 2015 mi prišla informácia, že nemusím nič a môžem všetko." Akar Rasol, ŽIVĚ: Akar Rasol - Cesta do těla a zpět za 54 let https://www.youtube.com/watch?v=iA9XqArOvOE

"In 2015 I received the information there's nothing what I must to do, but I can do everything." Akar Rasol

 

"A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im: Pokoj Vám!" Lukáš 24:36

 

"Pokoj si nekúpiš ani za najväčšie bohatstvo." C. H. Spurgeon

 

"Všetci ľudia túžia po pokoji, ale málokto túži po veciach, ktoré pokoj prinášajú. " Tomáš Kempenský

 

"Skutočný mier nie je len absencia vojny." JFK

 

"Pre tých, ktorí nechcú uveriť a odvracajú sa od Božej cesty, bránia veriacim v bohoslužbách, je pripravené peklo."        Korán, Súra 22:25

https://www.biblik.sk/news/jan-figel-ziada-marosa-zilinku-aby-zakaz-bohosluzieb-dal-na-ustavny-sud/

"Indeed, those who have disbelieved and avert [people] from the way of Allah and [from] al-Masjid al-Haram, which We made for the people - equal are the resident therein and one from outside; and [also] whoever intends [a deed] therein of deviation [in religion] or wrongdoing - We will make him taste of a painful punishment."

_____________________________________________________________

 

"Ja som muž,

nech príde taká, ktorú hľadám ja a ktorá hľadá mňa.

Nech sa vzájomne prijmeme takí, akí sme,

bez potreby jeden druhého meniť." Akar Rasol

https://www.biblik.sk/news/akar-rasol-predstava-tvorcu/

 

 

 

"Milovať Ťa to nebola nikdy možnosť, je to nevyhnutnosť pre život."

"Loving you was never an option, it is a necessity in life."

Truth Devour

 

"Mám tak veľa, ale moja láska k nej mi to aj tak berie všetko. Mám tak veľa, ale bez nej nemám nič..." J.W. Goethe, Utrpenie mladého Werthera

"I possess so much, but my love for her absorbs it all. I possess so much, but without her I have nothing..." J.W. Goethe, The Sorrows of Young Werther

 

"Ešte som nepočul o takom hriechu, ktorého semienko nie je aj v mojom srdci." J.W. Goethe

"I've never heard about such sin, which seed couldn't be found in my heart." J.W. Goethe

 

"Keby som zavrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požraly úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem." 2. Kronická 7:13-14

"If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people; If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land."   2 Chronicles 7:13-14


"A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili." Rimanom 13:11

"And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed." Romans 13:11

 

"Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená." Príslovia 31:30

"Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised." Proverbs 31:30

 

"S istotou možno súhlasiť, že veľmi mnoho ľudí na psychiatriách je iba posadnutých, nie chorých." Abd-ru-shin, kniha Odpovede na otázky str. 82

"For sure it is possible to agree, that a large group of people in psychiatric hospitals are just possessed, not sick." Abd-ru-shin, book Question and answers

 

"Vakcinovaným ženám prudce rostou rizikové nálezy z mamografu

https://www.osel.cz/11632-vakcinovanym-zenam-rizikove-nalezy-z-mamografu-prudce-rostou.html?fbclid=IwAR2o-Ek4DLEg3PCik7BuzN3og-b7cahxou2hvYVnBeg_15E7U1syTebgJ98

Objavila sa nová téma. Uvoľňovanie a vdychovanie mikročastíc polymérov uvoľňovaných z teraz povinných respirátorov pri dlhšom? použití. Možno by to stálo za článok. Inštrukcie pre spôsob použitia respirátorov podľa nových pokynov hygieny sa dosť líšia od pokynov na použitie v manuáli výrobcu respirátora. Toto berte čisto ako technickú poznámku bez akéhokoľvek bočného úmyslu."

 

"Boh ale chce, aby sa žilo podľa jeho zákonov. Lebo len tak môže byť človek šťastný! K takému životu však patrí plné poznanie, nijaké nejasnosti. Celý život a pohyb vo stvorení je podriadený zákonom, prichádza z nich. Preto sa stvorenie až do namejších častí musí spoznať jasne a plno-vedome! Kde potom ostáva priestor pre mystiku? Mystika vo stvorení je proti božskej vôli; neznáša sa s Božími prikázaniami a podľa toho musí škodiť ľuďom, ktorým sa ju snažia vnútiť. Mystikovia sú teda s okultistami a špiritistami blízko príbuzní a škodliví následkami ich pôsobenia. Duchovne nie je v tom nijaký rozdiel." Abd-ru-shin, kniha Odpovede na otázky str. 66-67

 

ĽUDIA: NÁJSŤ ODVAHU ODHODIŤ RÚŠKA A POSTAVIŤ SA ČELOM DISKRIMINÁCII V OBCHODOCH, OBCHODNÍCI: NÁJSŤ ODVAHU OTVORIŤ OBCHODY

VAKCÍNY = ŠPINA, ODPAD A CHEMIKÁLIE, KTORÉ POŠKODZUJÚ ZDRAVIE VÁS A VAŠICH DETÍ

VACCINES = FILTH GARBAGE AND CHEMICALS

THROW AWAY MASKS AND FIND THE COURAGE TO OPEN YOUR BUSINESS

 

"Rúška a respirátory sú klaňanie sa diablovi!" viac tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-igor-bukovsky-respirator-ffp2-je-symbol-nezmyslu-a-psychickeho-nasilia/

"MASKS AND RESPIRATORS ARE SYMBOLS OF DEVIL WORSHIPPING."

(verse Rev.13:16 "the forehead" according to some translations means also the front side of face / verš. Zj. 13:16 - čelo podľa niektorých výkladov znamená tiež predná časť tváre)

 

"PANDÉMIA SA VYRÁBA OPATRENIAMI, RÚŠKAMI, TESTAMI A VAKCÍNAMI. BEZ TÝCHTO OPATRENÍ A TESTOV NIKTO NEBOL CHORÝ A BEZ VAKCÍN NIKTO NEUMIERAL. ČÍM VIAC ĽUDIA DODRŽIAVAJÚ OPATRENIA, TÝM VIAC PANDÉMIA." 12.3.2021 13:16

 

"THE PANDEMY IS MADE BY MEASURES, MASKS, TESTS AND VACCINES. WITHOUT THIS MEASURES (TESTS) NOBODY WAS SICK (PEOPLE GET SICK AFTER TESTING) AND THERE WERE NO DEATHS WITHOUT VACCINES.

MORE MEASURES (MASKS, TESTS, VACCINES) MEANS MORE PANDEMY. IT DEPENDS ON WHAT PEOPLE WANT. WANT PEOPLE PLAY THE PANDEMY GAME? THEY WILL HAVE IT!

 

"Bez Božieho požehnania marné naše namáhania." Dobrá správa je, že aj diabli, ktorí pretláčajú scénár s neexistujúcou pandémiou, budú porazení a ich úsilie vyjde na zmar, pretože Boh je Prvý aj Posledný!"

"WITHOUT GOD's BLESSING ALL OUR EFFORTS ARE FUTILE." ancient sign in slovak houses (good message is, even this fascistic Covid-scenario, pushed by satanists is FUTILE! They will be eliminated, God is The First and The Last!

 

"Bývalý policajný šéf v Nitre odkazuje svojim kolegom: Nosenie rúška nie je zákonnou povinnosťou. Keď táto doba pominie, budete niesť zodpovednosť za svoje konanie vy! Nie Mikas ani váš nadriadený" https://www.infovojna.sk/article/video-prazske-ruskove-covid-gestapo-tvrdo-zasiahlo-proti-muzovi-bez-nahubku

 

"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage." Lao Tzu "Ak si hlboko niekým milovaný, dáva Ti to silu, zatiaľčo keď niekoho hlboko miluješ, dáva Ti to odvahu." Lao 'C

 

"MILUJEM ŤA AKO VČELA KVET."

"I LOVE YOU LIKE THE BEE LOVES FLOWER."

10.3.2021 11:02

"Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život."
– John Lennon, britský spevák, člen skupiny The Beatles

"It matters not who you love, where you love, why you love, when you love or how you love, it matters only that you love." John Lennon

 

"... Vstaňte a nebojte sa!" Matúš 17:7

 

"Be bright and you'll be all right."

"Rozžiar sa a všetko bude v poriadku." 8.3.2021 08:47

 

"Everything's gonna B all right, everything's gonna B all right..."         Bob Marley, NO WOMAN NO CRY

 

"TMA NEMÔŽE SVETLO ZAHASIŤ, UROBÍ HO EŠTE JASNEJŠÍM."

"THE DARKNESS CANNOT EAT THE LIGHT, SHE MAKES THE LIGHT MORE BRIGHT."


"Nevinné svetské zábavky sú len úskoky ako zabudnúť na Boha."

"Innocent world entertaiments are just tricks how to forget God."

- - -

 

Stádo pod chemtrailsom / Herd under chemtrails

-   -   -

"Život jednotlivca môže ovplyvniť celú spoločnosť, tak ako jediný kvet môže sladkou vôňou zaplniť celú miestnosť."

"The life of one man may affect the whole society, as one bloom may spread sweet aroma to the whole room."

 

"Lepšie je odpustiť včerajšie nespravodlivosti, ako dovoliť, aby zostali korene trpkosti a otrávili zvyšok nášho života."

"Better to forgive yesterday's injustice as tolerate the roots of bitterness, which can poison the rest of our life."

 

"Boh nás prijíma takých, akí sme. Svoju vďačnosť mu vyjadríme tak, že budeme rovnako milovať iných." (pozri Matúš 5:43-48)

"God loves you as you are. Our gratefulness for His love we can show by loving each other with the same love as God loves us." (see Matthew 5:43-48)

 

"Podľa niektorých liečiteľov cesnak je doobeda liek a poobede jed."

"According to some healers garlic is a cure from morning until 12:00 PM, but poison after 12:00 PM."

 

Motto Dr. Xu je „Prázdnota je najlepší liek“. Keď dosiahnete stav „prázdnoty“, vtedy objavíte pôvodnú esenciu – zdroj života. V tomto stave sú vedomie a jeho potenciál nekonečné. V „prázdnote“ neexistujú choroby a negatívne emócie.

https://kayia.sk/tradicna-cinska-medicina/qi-gong/

- - -

"DISEASES ARE POISONINGS." Dr. Thomas Cowan about Coronavirus:

https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/dr-cowan-5g-koronavirus/af5a8a49ea50dce463fd57a0d8829eb8a4d80ed1/stream

"CHOROBY SÚ OTRAVY!" Dr. THOMAS COWAN

 

Rúško je fašistický symbol.

https://www.biblik.sk/news/prenasledovanie-zidov-ktori-nenosia-zltu-hviezdu/

"FACE MASK IS A NAZI SYMBOLISM."

 

MUDr. IGOR BUKOVSKÝ: RÚŠKA A LOCKDOWNY SÚ PRIMITÍVNE PASÍVNE OPATRENIA:

https://www.biblik.sk/news/mudr-bukovsky-ruska-a-lockdowny-su-primitivne-pasivne-opatrenia-niektori-ludia-ochoreli-aj-ked-ich-dodrziavali-predstavuje-navrh-komplexnych-rieseni/

"MASKS AND LOCKDOWNS ARE PRIMITIVE PASSIVE ARRANGEMENTS." Dr. Igor Bukovsky, M.D.

 

"Obyčajné rúško dáva energiu na rozmach fašizmu, väčšina z vás nechápe, že to rúško zďaleka nie je len rúško... No a ani účel očkovania a vakcín nie je ten, ako vám hovorili. Oni vás nechcú chrániť, ale ničiť a pozabíjať. Niekoľko miliardové stádo už nemôžu totálne kontrolovať. Buď nájdete energiu zistiť pravdu, alebo sa pred vami zrazu objaví. Očkovanie, Vakcíny=choroby a smrť."

https://www.biblik.sk/news/lubos-hrica-kominar-riadi-nemocnicu-kadernik-skolstvo-babkoherecka-investice/

 

Súčasné nariadenia vlády sú zločinné a trestné. V zásade je treba odmietnuť rúškovacie náboženstvo, lockdowny, testovanie aj očkovanie. "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí." (Matúš 9:12) Platí to pre vakcíny, ale aj pre testy, lockowny aj rúška. Hlavným účelom "opatrení" je zo zdravých urobiť chorých a ku všetkým sa správať ako k nakazeným. Potom je izolácia a väznenie akože "ochrana" pred vírusom, ale ako to neprešlo fašistom, neprejde to ani covidistom! (v minulosti stačilo na obvinenie povedať "žid" dnes stačí povedať "nemá rúško", či "test na covid" - odpáľte do riti fašisti! Šírite niečo oveľa zákernejšie ako vírus, to, čo uvrhlo svet do teroru, vraždenia a dlhoročnej vojny) https://www.biblik.sk/news/co-je-to-vlastne-covid-a-preco-zaberaju-antiparazitika/

 

"Lekári a vedci o vakcíne proti Covidu hovoria, že to vlastne ani nie je vakcína, že je to navrhnuté tak, aby ste ochoreli [zdroj] A prax to potvrdzuje. Kto propaguje očkovací program, nesie zodpovednosť za choroby a úmrtia! (beda celebritám ak robia reklamu na vakcíny)" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/krajci-svojim-vyhlasenim-o-neucinnosti-vakcin-zrejme-pomohol-zachranit-zivoty-tisicok-obcanov/

"The so-called Covid vaccine, isn't in fact a vaccine, it's designed to make you sick:

https://rumble.com/vcmbgi-david-martin-vakcna-proti-covid-19-nen-podle-definice-vakcna.html

The practice confirms this, people get sick from vaccine and many will die after vaccination. Who will propagate any vaccination program, he takes the responsibility for making people sick and many deaths. Woe to all celebrities propagating vaccines!

 

"KEĎ POUŽÍVAM MOBIL, NIKDY SI HO NEDÁVAM K HLAVE, VŹDY POUŽÍVAM REPRODUKTOR. A do auta som si kúpil reproduktor za 29 dolárov." (zrejme káblový, aby nemuse používať bluetooth) Dr. Brian Klement, Hippocrates Health Institute https://www.biblik.sk/news/electrosensitivity-symptoms-can-be-eliminated-in-60-of-people-and-significantly-reduced-in-the-rest-dr-brian-clement/

 

"The most important thing is to drink pure water." Dr. Brian Clement, Hippocrates Health Institute

"NAJDÔLEŽITEJŠIA VEC JE PIŤ ČISTÚ VODU." https://www.biblik.sk/news/electrosensitivity-symptoms-can-be-eliminated-in-60-of-people-and-significantly-reduced-in-the-rest-dr-brian-clement/

POKROČILÉ FILTRAČNÉ ZARIADENIE NA VODU:

https://www.biblik.sk/products/reverzna-osmoza-prietokova-1000gpd/

 

Note Biblik: we thing the very important thing is to have chairs, sofas and beds without the metallic strings! Those are like antennas leading EM radiation into your body. We're pretty sure, this world is designed by people (or entities) who exactly know, what they're doing and they do it on purpose. https://www.biblik.sk/news/electrosensitivity-symptoms-can-be-eliminated-in-60-of-people-and-significantly-reduced-in-the-rest-dr-brian-clement/

 

"If you ask me what is the most serious problem that man has created, I would say that the first is electropollution, followed by chemicals and heavy metals." Dr. Brian Clement, Hippocrates Health Institute

"When I use my cell, I never put it on my head, I always use the speakerphone, with a 29$ speaker that can also be installed in a car." Dr. Brian Clement, Hippocrates Health Institute

"The most important thing is to drink pure water." Dr. Brian Clement, Hippocrates Health Institute

https://www.biblik.sk/news/electrosensitivity-symptoms-can-be-eliminated-in-60-of-people-and-significantly-reduced-in-the-rest-dr-brian-clement/

 

"Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily." Marek 12:30

"Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength." Mark 12:30

 

"Buď ticho a vedz, že JA SOM." (prekl. Biblik) orig: Žalm 46:11

"Be still and know that I AM God..."  transl. Biblik, original: Psalms 46:10

"Každý čin, ať dobrý nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyráží do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma." František Drtikol viac tu: https://www.biblik.sk/news/frantisek-drtikol/

"Every single act, good or bad, every thought, word, flows to the space, draws the circle and returns to the starting point. That's karma." Frantisek Drtikol (1883-1961) czech mystic and painter

verse of the day 11.2.2021 15:15

"Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne." Jozua 1:8

"Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti." Izaiáš 41:10

"Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své." Izaiáš 41:10, český kralický preklad

"Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Isaiah 41:10

 

"The government, church and leaders, which don't do good, don't speak the truth and enslave the nation, you shouldn't obey them and you must not obey them!" Jan Hus (1370-1415) the quote "you must not obey them!" https://www.biblik.sk/news/co-by-na-to-povedal-jan-hus/

https://www.biblik.sk/news/co-by-na-to-povedal-jan-hus/

 

"Šikovný obchodník musí vždy nájsť spôsob, ako Matovičove hovná poslať tam kam patria - do riti!" https://www.biblik.sk/news/mikrobiologicka-pekova-si-mysli-ze-nove-kmene-koronavirusu-su-umelo-vyrobene-a-ockovanie-nebude-fungovat/

 

SOLARIZOVANÁ VODA / SOLARIZED WATER:

https://www.biblik.sk/news/solarizovana-voda1/

 

↓   VIE NIEKTO POMÔCŤ AKO ODTIENIŤ EM ŽIARENIE?   ↓

CAN ANYBODY HELP HOW TO SHIELD EM RADIATION?

 

"Myslím, teda som konšpirátor."

"I THINK, THEREFORE I AM CONSPIRATOR."

 

"Zmysel nariadení odpočiatku nie je ochrana, ale len šikana a teror, ktoré vedie k poškodeniu imunity, depresiám a chorobám a následne k smrti - štátu aj jednotlivcov. Vlastne ide o to, ako situáciu podobnú skutočnej kríze umelo vyvolať. A na tom sa podieľať nemienim, ani keby ma mali zastreliť! Každý má dnes možnosti, ako sa chrániť, nemusia byť žiadne nápisy na obchodoch ani sliediť policajti. Zodpovednosť by mala byť na jednotlivcoch. Je maximálna drzosť, ak sám seba chce niekto chrániť tak, že ma núti obliekať si rúško, alebo ak policajti sledujú, či sa dobre chránite." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/humanoidi-illuminati/

 

"Kedykoľvek zistíte, že ste na strane väčšiny, je čas zastaviť sa a pouvažovať." Mark Twain

"Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect." Mark Twain

 

Zatvorenie kamenných obchodov to je sen každého e-shopu! :-)

In Slovakia, the stone stores are closed - that's a dream of every e-shop! :-)

 

"NIKDY NEZACHÁDZAJ SO ŽIVOTOM NEOPATRNE! JE TO DAR! JE KREHKÝ, JEDNU CHVÍĽU TU JE A POTOM NIE JE! KTO SI NEVÁŽI ŽIVOT, BUDE NEŠŤASTNÝ. UBLÍŽIŠ, BUDE TI UBLÍŽENÉ. NEMUSÍ TO BYŤ HNEĎ, ALE NESKÔR. TO JE ZÁKON PRÍČINY A NÁSLEDKU. PRETO MUSÍŠ BYŤ VO VŠETKOM ČO ROBÍŠ OPATRNÝ. NEROB NIKDY NIČ LEN TAK Z ROZMARU, ALE UVAŽUJ! STAČÍ JEDEN JEDINÝ NEUVÁŽENÝ SKUTOK, KTORÝ NARUŠÍ PORIADOK VECÍ, A MÔŽE SA STAŤ VEĽKÉ NEŠŤASTIE." z knihy Deděček Oge

 

"Nie je to pandémia, čo na Slovensku zabíja, ale nariadenia vlády + vakcíny propagované prezidentkou." IN FACT, THERE WAS NO PANDEMY SO FAR! WHAT IS KILLING PEOPLE ARE LOCKDOWNS AND DEHUMANIZING DIRECTIONS OF GOVERNMENTS+VACCINES WHAT ARE THEY PROPAGATING. https://www.biblik.sk/news/dr-lee-merritt-toto-nie-su-vakciny-su-to-experimentalne-biofarmaka-dr-lee-merritt-these-are-not-vaccines-its-experimental-biopharmaceutics/

"VÄČŠINA ĽUDÍ JE DÔKAZOM TOHO, ŽE ICH PRINCÍPY V ŽIVOTE NEFUNGUJÚ." 2.2.2020 14:02 "MOST OF PEOPLE IS THE EVIDENCE, THAT THEIR PRINCIPLES DOESN'T WORK."

 

"Ryba smrdí od hlavy. Sadistický psychopat z TT je notorický klamár ,
podvodník , plagiátor , zlodej, papaláš , bezcharakterné arogantné prasa
a tomu sa pripodobili aj všetci jeho podriadení . Všade a na všetkých
úrovniach. Klamstvo, vyhrážanie sa, udávanie , zatýkanie , väznenie ,
mučenie , vrazdenie je ich pracovná metóda . Sú to dnes ukážkoví fašisti.
Polícia dnes bezočivo klame , lebo Matovič. " ZDROJ: DISKUSIA HS

Poznámka Biblik: zdá sa, že chcú ľudí vyprovokovať k násilným akciám, aby ich zločinné opatrenia boli aspoň čiastočne legálne. Podľa našich informácií v Taliansku otvorili 50.000 reštaurácií. Polícia chodila po baroch, hostia ich vypoklonkovali. Talianska vláda aj s ich nariadeniami vlastne skončila. A čo Slovensko? Teror zločinnej vlády bude na Slovensku pokračovať až dovtedy, dokým takú vládu ľudia budú počúvať. Vôbec akékoľvek venovanie pozornosti ich "opatreniam" je spolupodieľanie sa na budovaní fašizmu, je povinnosťou každého slobodného človeka bojovať za svoje základné ľudské práva a za slobodu. Zároveň, je na každom človeku, ako chce ďalej žiť, pretože doterajší spôsob života bol nezlučiteľný so zdravím a väčšinou sme boli úplne odkázaní na niekoho druhého-nesamostatní, nesebestační, odtrhnutí od prírody a úplne závislí na manieroch psychopatov - teda, celkovo náš životný štýl bol dlhodobo neudržateľný. Dostali sme však mnohí ešte jednu šancu a nie je to vírus, ktorého by sme sa mali báť. V skutočnosti, my ich "systém" rozumej otroctvo, diktatúru, teror, chaos ani žiadne ich vakcíny nepotrebujeme! Potrebujeme vlastné potraviny, vlastné zdroje energie a silnú sebestačnú domácu výrobu, potom nepotrebujeme ani ich peniaze! (súčasné peniaze majú úplne v moci psychopati, hotovosť môže byť zo dňa na deň zrušená a to, čo máte na účte razom môže byť blokované alebo nedostupné) Potrebujeme Boha a žiť v láske s Ním v mieri. Mohla by sa začať normálna, trvale udržateľná civilizácia, ktorá odmietne žiť na dlh. (dlh, čo sme vyrobili zabíja, ďalej nám ho asi "zhora" nedovolia robiť, ach Bože, ak by si nám dal ešte šancu a múdrosť ako sa bleskurýchle napraviť) CUDZIE NECHCEME, SVOJE SI NEDÁME! Bohužiaľ, dosiaľ sme mali máločo svoje a tak s nami mohli pomerne ľahko manipulovať, necítili sme mnohí potrebu na rozdiel od bohatších národov mať zbrane... Ale najskôr je potreba mať čo brániť, nejakú skutočnú duchovnú hodnotu. Čiastočne to závisí od duchovnej vyspelosti každého človeka. Pôjde niekto brániť vlasť? Lebo čo je vlasť, tam kde už nie je nič vlastné? Má človek vlastný dom, ak mu energiu naň (úver) dodáva a kontroluje banka? Má človek vlastný obchod, ak je v prenájme? Viac tu: https://www.biblik.sk/news/citi-tu-vobec-niekto-potrebu-pred-psychopatmi-branit-aspon-sam-seba1/

 

 

"Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come." Matthew 24:40-42

"Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán." Biblia, Matúš 24:40-42

"Prestaňte podporovať chaos! Nepomôžu Vám ani rúška, ani respirátory ani vakcíny, iba návrat k normálnemu životu v harmónii s Bohom, so Zemou, sebou a ľuďmi." https://www.biblik.sk/news/prestante-podporovat-chaos-nepomozu-vam-ani-ruska-ani-respiratory-ani-vakciny-iba-navrat-k-normalnemu-zivotu-v-harmonii-s-bohom-so-zemou-sebou-a-ludmi-2-cast/

 

"Aj ľudia, ktorí boli od začiatku celý čas doma a nechali si doručovať potraviny ochoreli. A napríklad manželky, ktoré sa starali o svojich chorých manželov, z ktorých niektorí aj zomreli, tie ženy, čo s nimi boli v priamom kontakte neochoreli vôbec." https://www.youtube.com/watch?v=9aShgkz5ZZg

(svedčí to, že "vírus" sa šíri ináč, ako nám hovoria. Najskôr niečo rozprášili do vzduchu, alebo človek môže ochorieť aj "zvútra")

"Some people were pemanently home sice the start of corona-scenario, and they get sick. Some women, taking care about their sick husbands never get sick." (that means "the virus" can be spreaded different way as many people believe. For example it could be sprayed from aircrafts in chemtrails, or a man could get sick from "inside")

 

"Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista." Einstein

"Young man should leave the school as a harmonic personality, not as a specialist." Einsten

 

"Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš! Všetko je možné veriacemu!" Marek 9:23

"Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth." Mark 9:23 (Note Biblik: if you can believe all thing are possible, such way all thing are possible)

"A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné věřícímu." Marek 9:23, český kralický preklad (pozn. Biblik: ak veríte, že všetko je možné, potom je možné všetko)

https://proxy.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

 

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ:

namiesto "neuvoď nás v pokušenie" (v. Mat 6:13) je napísané:

"NEDAJTE SA ZVIESŤ POVRCHOM VECÍ" (choďte do hĺbky, viďte veci v celku)

"NENECHTE SE SVÉST POVRCHEM VĚCÍ" Zdroj:

https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-vojacek-zmena-lieci/

https://www.biblik.sk/news/aramejsky-otce-nas-our-father-prayer-aramaic/

"And lead us not into temptation, but deliver us from evil..." Matthew 6:13. The verse Matthew 6:13 in Aramaic:

"DON'T LET YOURSELF TRICK BY THE OUTER LOOK OF THINGS." (see things in complex, not just by your senses, get the whole picture) https://www.biblik.sk/news/aramejsky-otce-nas-our-father-prayer-aramaic/

 

"Doktorka Ulrike Kämmerer, profesorka virologie a imunologie z würzburské university, během svého slyšení před právnickým kolegiem vyšetřovacího korona-výboru problematiku PCR testů shrnula těmito slovy, cituji: „PCR-test měří výhradně přítomnost nukleonové kyseliny. Nemá to nic společného s živými buňkami nebo viry a už vůbec ne s nějakou nemocí.“ … „Test nedokáže říct, zda jsou nalezené částečky schopny se rozmnožit; nedokáže říci, zda je někdo infikován." https://pavelkamas.cz/

 

"Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo." Židom 2:1

"Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip." Hebrews 2:1

 

"Tajomstvo zmeny je sústrediť všetku svoju energiu nie na boj so starým, ale na vybudovanie nového." Sokrates

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." Socrates

"Ničoho v živote sa netreba báť, je treba len pochopiť. Teraz je čas, keď treba pochopiť toho viac, takže by sme sa mali báť menej." Maria Curie

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Marie Curie

https://blog.vantagecircle.com/quotes-work-life-covid-19/

 

"Prestaňte podporovať chaos! Nepomôžu Vám ani rúška, ani respirátory ani vakcíny, iba návrat k normálnemu životu v harmónii s Bohom, so Zemou, sebou a ľuďmi." 23.1.2020 21:09 (doteraz sme ako civilizácia žili bezohľadne na následky zlých myšlienok a nesprávnych jednostranných činov, ďalej to už nepôjde, väčšina ľudí zotročená rozumovým zmýšľaním ani nikdy nemá možnosť pochopiť, že je "niečo" za myšlienkami. Táto podstata - základ človeka môže byť vycítená napr. pri stíšení sa, meditácii. Nejde o nejaký zážitok, ale o Pravdu ako takú, o tzv. "večný život", alebo "kráľovstvo nebeské" niečo, čo každý miluje viac, než si dokáže predstaviť. Nie je to nejaké miesto určené geografickými ani žiadnymi časopriestrorovými súradnicami. Je to Samožiariaci Život, ktorého je každý súčasťou a myslím si, že každý Ho nekonečne miluje. Rozumom sa to dá prekryť, vír myšlienok častokrát ani neumožní žiť tento vlastne normálny harmonický netelesný život s Ním. Akoby človeku chýbalo nejaké prepojenie medzi telom, mysľou a duchom. Ten most "to" je Pán Ježiš Kristus. Telo je telesné pevné, málo v čase premenlivé. Myseľ je pohyblivá, veľmi premenlivá prchavá. Duch JE. Bez "toho" by nebolo ostatné a bez "toho" vlastne nie je možné harmonicky žiť nikde ani tu na Zemi. Slovo joga znamená "spojenie". Kto je psychicky zdravý, teraz má ideálnu možnosť ku každodennému tréningu. Byť. Sedieť a byť ticho. (ale zase keď sa naozaj treba sa ozvať, tak aj kričte)https://www.biblik.sk/news/prestante-podporovat-chaos-nepomozu-vam-ani-ruska-ani-respiratory-ani-vakciny-iba-navrat-k-normalnemu-zivotu-v-harmonii-s-bohom-so-zemou-sebou-a-ludmi/

 

Otázka na Václava Klausa: Nebojíte sa koronavírusu? "Môžem dostať Covid aj keď budem odtiaľto odchádzať, ale báť sa tak, aby to menilo môj život považujem za úzkostlivé a srabácke." Václav Klaus https://www.dvtv.cz/video/klaus-bat-se-covidu-je-srabacke-zijeme-v-blaznive-dobe-bojime-se-vic-lidi-nez-viru

 

„Nezaslúžite si slobodu, zaslúžite si len modré lajstro, svojou zbabelosťou, svojou nezodpovednosťou, tým, že si slobodu nevážite, že si nevážite svoje prirodzené ľudské práva, nevážite si práva svojich detí, nebojujete za svoje deti. Tak čo si zaslúžite? Tak ja vám poviem, lyže na nohy a ten rad si choďte odstáť v tých lyžiach aby boli zabezpečené dvojmetrové odstupy,“ Ján Baránek https://dennikslovensko.sk/69901/baranek-postavite-sa-tam-ako-zbabele-telce-nezasluzite-si-slobodu-ale-len-modry-lajster/

 

"O čo krásnejší a ušľachtilejší bol obraz sveta našich praotcov než ten, aký naše deti učíme dnes na univerzitách. Vesmír nevznikol "veľkým treskom", ale vznešené bytosti, pravzory cností, ho vyspievali, vyslovili ako umelecké dielo." RNDr. Emil Páleš, sofiológ

"How beautiful and noble was the image of the world of our ancestors, than that one we teach our children in universities today. The universe wasn't created by the "big bang," but the noble beings, the protagonists of virtues, they sang him, pronounced him as a work of art." Dr. Emil Pales, sophiologist

 

"Je veľmi riskatné nechať si pchať do dutín takéto testy a je veľmi pravdepodobné, že sa ľuďom tými testami skutočne zavedie infekcia. V prípade, ak by to bolo naozaj nevyhnutné, človek si môže nechať urobiť test zo sliny alebo z krvi. NEDÁVAJTE SI STRKAŤ ICH TESTY ANI ICH VAKCÍNY DO TELA! Okrem iného, je možné pomerne ľahko získať papier s výsledkom aký chcete."

https://www.biblik.sk/news/zaujimavosti-na-pribalovom-letaku-tzv-testov-na-covid/

"We consider this method of testing (sticking kits into nose) as very dangerous, we think, this is a good method for the real infection spreading. In Slovakia, we have more real sick people after such testing. We know about case, when a boy get sick 5 hours after testing, required medical attention. Other people had right after testing physical and psychical problems. This should be a warning for everybody. If you'll be pushed into test, please never put their kits into your body.  SALIVA AND BLOOD TESTS ARE AVAILABLE." https://www.biblik.sk/news/zaujimavosti-na-pribalovom-letaku-tzv-testov-na-covid/

 

 

"KONEČNÝM CIEĽOM ĽUDSKÉHO SNAŽENIA JE ŠŤASTIE." Dr. EMIL PÁLEŠ, kniha ČO JE POKROK: https://www.biblik.sk/news/rndr-emil-pales-konecnym-cielom-ludskeho-snazenia-je-stastie/

"The final goal of human endeavor is happiness." Dr. Emil Pales, book WHAT IS PROGRESS? https://www.biblik.sk/news/rndr-emil-pales-konecnym-cielom-ludskeho-snazenia-je-stastie/

 

"NESTÁLI STE NA MIESTE A MALI STE CIEĽ. TO VÁS ZACHRÁNILO." Remarque, Tiene v raji

"NESTOJTE NA MIESTE A VŽDY MAJTE CIEĽ. TO VÁS MÔŽE ZACHRÁNIŤ."

(môžete zvážiť aj denný plán a každý deň si naplánovať (vhodné plánovať písomne, na papier)

Udržujte ducha v činnosti a stanovte si ciele.

(je vhodné zoradiť ciele podľa priorít od najvyššej po najnižšiu)

"DON'T STAND IN PLACE AND ALWAS HAVE A GOAL. ACTIVITY AND GOALS CAN SAVE YOU." (inspired by Remarque, Shaddows in Paradise)

- it's good to have a daily plan, you can WRITE a plan for every day keep your spirit moving and set any goals for yourself (your company, etc.) It's good to have goals. Arrange your goals according to priority from highest to lowest.

 

"Nestačí vyjadriť nesúhlas, treba mať odvahu neposlúchnuť rozkazy a nariadenia predsedu vlády, ktorý stratil kontrolu nielen nad pandemickou situáciou, ale predovšetkým nad samým sebou. Nepristúpte na účelové dohody, vydieranie, vyhrážky a iné formy nátlaku. Naplňte politické klišé "spolu to zvládneme" reálnym obsahom." Eduard Chmelár

https://www.hlavnespravy.sk/eduard-chmelar-obcanom-nastal-cas-na-aktivovanie-clanku-32-ustavy-sr/2407092

 

SCIENTISTS ABOUT THE NEW COVID VACCINE:

“It’s a synthetic pathogen. They’ve literally injected the very pathogenic part of the virus into the human body.”  Dr. Judy Mikovits

https://rumble.com/vcmbgi-david-martin-vakcna-proti-covid-19-nen-podle-definice-vakcna.html

“It is made to make you sick.“ Dr. David Martin

 

VEDCI O NOVEJ COVID VAKCÍNE: "Je to umelo vytvorený patogén. Vyslovene vpichujú choroboplodnú časť vírusu do ľudského tela." Dr. Judy Mikovits

https://rumble.com/vcmbgi-david-martin-vakcna-proti-covid-19-nen-podle-definice-vakcna.html

"Je to navrhnuté tak, aby ste ochoreli." Dr. David Martin

 

"Lebo sa zanečistila zem, a preto navštívim jej neprávosť na nej, a zem vyvráti svojich obyvateľov." Leviticus 18:25

"And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants." Leviticus 18:25

 

EVERY MINUTE OF ANGER MEANS 60 SECONDS LOST OF LUCK

 

"JA A OTEC SME JEDNO." Ján 10:30 (aj Vy a Boh ste jedno)

"Já a Otec jedno jsme." Jan 10:30 (český kralický)

"I and my Father are one." John 10:30 (you and God are one)

 

BOH ŤA MÁ RÁD TAKÉHO, AKÝ SI.

https://www.biblik.sk/news/boh-ta-ma-rad-takeho-aky-si/

GOD LOVES YOU JUST AS YOU ARE.

 

"Už to chápete? Zlo zvíťazí vtedy, keď sa zľaknete a podriadite sa. Krátkodobo to totiž vyzerá, že je lepšie sa podriadiť a nerobiť si tak zbytočné problémy. Ale potom tie problémy aj tak prídu a vy už budete bezmocní." https://www.hlavnespravy.sk/bez-ockovania-ziadny-plat-zubar-hrozi-personalu-a-je-nanho-podane-trestne-oznamenie/2403524

"Do you understand? Evil will win, if you listen to your fear and conform to certain restrictions. For a short time it looks, the acquiescence is better and  may prevent from unwanted problems. But the problems will come right after anyway, and you will have no power." (missed time to act)

 

George Bernard Shaw (1856-1950)

"Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia." G.B. SHAW

"Now that we have learned to fly the air like birds, swim under water like fish, we lack one thing — to learn to live on earth as human beings." G.B. SHAW

 

 

"Ak by bola vojna, čo v podstate aj je, zdravotná sestra môže byť každý vojak. Ale aj z najlepších ošetrovateľov, ktorí sa chcú vzdelávať a samozrejme zarábať viac - by sme mohli rýchlo vyškoliť zdravotné sestry! Ale školy vraj treba zavreť lebo Covid a keď školy zavrete, nemocnice kolabujú pre Covid). Komu kolaps, resp. dokázanie neschopnosti štátnych inštitúcií a neschopnosti vlád riešiť dlhodobú krízu vyhovuje? Hrozil by tu tiež nejaký kolaps, ak by nemocnice boli súkromné, plne v rukách globálnych hráčov? Iba ak by to oni z nejakého dôvodu sami chceli! Ináč tu súčasná zapredaná vláda ničí všetko štátne a táto vláda ničí aj súkromné vlastníctvo slovenských občanov - ktoré budú musieť nahradiť, prípadne lacno odkúpiť...GLOBÁLNE KORPORÁCIE" Viac tu: https://www.biblik.sk/news/covid-ako-novy-system-sachu/

 

"V niektorých švajčiarskych domovoch dôchodcov je ochota personálu dať sa zaočkovať iba desať percent" https://www.hlavnespravy.sk/odpor-proti-ockovaniu-svajciarskeho-osetrovatelskeho-personalu-rozsirene-obavy-o-plodnost/2400002

"90% of medical personal in retirement homes in Switzerland are refusing Covid vaccination."

 

"15.000 SCIENTISTS SAID LOCKDOWNS ARE THE GREATEST THREATS TO HUMAN HEALTH. ANTIDEPRESSANT MEDICATION IS  UP TO 600%" https://www.biblik.sk/news/charlie-kirk-15-000-scientists-said-lockdowns-are-the-greatest-threats-to-human-health/

15.000 VEDCOV HOVORÍ, ŽE LOCKDOWNY SÚ NAJVÄČŠOU HROZBOU PRE ĽUDSKÉ ZDRAVIE... UŽÍVANIE ANTIDEPRESÍV SA ZVÝŠILO O 600%...


"Celebrity nabádajúce na očkovanie neoverenou vakcínou ponesú zodpovednosť." 6.1.2020 22:08
"Celebrities showing themselves getting vaccinated are making an advertisement for unverified and potentially harmful product, these celebrities are responsible for damaging health and deaths."

"Akonáhle má človek nejakým spôsobom oslabenú imunitu, okamžite je tu vďaka tomu čo sa tu už roky deje (rozprašovanie chemtrails) problém. Niekedy majú potom ľudia vážnejší problém už aj s bežným nachladnutím alebo chrípkou." (NEPODCEŇUJTE DNES ANI OBYČAJNÚ NÁDCHU! AK STE CHORÍ, SNAŽTE SA BYŤ ZDRAVÍ. UDRŽUJTE SI ZDRAVIE. NEBOJTE SA! STARAJTE SA DOBRE O SEBA A SVOJE ZDRAVIE) https://www.biblik.sk/news/co-si-myslim-o-koronaviruse/

 

 

"Žiadny problém nie je riešiteľný na úrovni na ktorej bol vytvorený." A. Einstein

"Je lepšie so svojim životom niečo robiť aj keby to bolo nesprávne než nerobiť vôbec nič." Edgar Cayce, audiokniha, časť 5, https://www.biblik.sk/news/edgar-cayce-audiokniha/

"Štúdium reinkarnácie je práve tak dôležité ako štúdium života po smrti." Edgar Cayce, audiokniha, časť 5. https://www.biblik.sk/news/edgar-cayce-audiokniha/

"Pokud chápu skutečný místo skutečných hodnot, pak jsem schopen vyřešit jakoukoliv krizi." Pjér la Šé'z, video Krize středního věku https://www.youtube.com/watch?v=uuGSMgLMAUA

"40% ZDRAVOTNÍKOV V Los Angeles odmieta očkovanie: "Radšej podstúpim riziko ochorenia na COVID ako riziko neodskúšanej vakcíny." April Luová, 31 ročná zdravotná sestra

https://www.biblik.sk/news/zdravotnici-sa-nechcu-dat-ockovat/

40% OF MEDICAL WORKERS IN L.A. DECLINED VACCINATION

"I'm choosing the risk—the risk of having COVID, or the risk of the unknown of the vaccine," April Lu, a 31-year-old nurse at Providence Holy Cross Medical Center told the LA Times."

 

"Každý problém je pre niekoho príležitosť zažiariť."

https://www.youtube.com/watch?v=uuGSMgLMAUA

"Every problem is an opportunity to shine for someone."

 

"Najprv sa musíte naučiť milovať seba." Osho, citát zo seriálu:

https://ulozto.sk/file/SVps6FMPiHv3/veznem-v-cizine-12x09-indicky-hasis-mkv

"At first you have to teach love yourself." Osho, quote from Locked up abroad S12E09 Indian Hash Bust (nice part)

"Ak sa máš rád, máš rád aj ostatných. Ak sa nenávidíš, nenávidíš aj ostatných. Pretože vo vzťahu k druhým ... ostatní sú iba zrkadlo."

 

"Každý sud musí stáť na svojom vlastnom dne." Edgar Cayce - audiokniha:

https://www.biblik.sk/news/edgar-cayce-audiokniha/

"Each barrel must stand on it's own base." Edgar Cayce, audiobook, CZ

 

"MEDICÍNSKE AUTORITY VÁS PERMANENTNE KLAMÚ. OČKOVANIE BOLA ODJAKŽIVA KATASTROFA PRE IMUNITNÝ SYSTÉM. OČKOVANIE SPÔSOBUJE MNOHÉ CHOROBY. CEZ VAKCÍNY JE ĽUDSTVU POZMEŇOVANÝ GENETICKÝ KÓD. OČKOVANIE JE NAJVÄČŠÍ ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI." Dr. Lanctot

"ZBAVTE SA ZLOSTI, INÁČ SA ZLOSŤ ZBAVÍ VÁS."

J.P. Vawani (jeho kniha)

"Burn anger before anger burns you." J.P. Vawani (his book)

 

"Strava, nariadenia a očkovania sa budú kombinovať už od útleho detsva, na to, aby vytvorili určitý typ charakteru a určitý typ presvedčení (určitý typ viery napríklad v očkovanie), ktoré autority považujú za žiadúce, a akákoľvek kritika týchto praktík sa stane psychologicky nemožná. Aj keď budú všetci chudáci, všetci budú veriť, že sú šťastní, pretože vláda im povie, že sú.“

(Pozn. Biblik: Aj keď budú všetci zdraví, všetci budú veriť, že ľudia sú chorí, pretože vláda im povie Covid-19) – Dokedy sa netestovalo a nelockdownovalo, žiadni* chorí neboli – vieme napríklad o prípade vážneho poškodenia zdravia cca 5 hodín po testovaní, ktoré vyžadovalo okamžité nasadenie antibiotík (v podstate nakazenie v priamom prenose). Niektorí ľudia mali psychické problémy po testovaní, iní mali poškodené vnútro dutín, ktoré si museli liečiť, a niektorí otestovaní do dvoch týždňov vážne ochoreli chorobou podobnou chrípke až zápalu pľúc. Nakazili sa pri testovaní? Je to veľmi pravdepodobné..." *Viac tu:

https://www.biblik.sk/news/bertrand-russell-dopad-vedy-na-spolocnost-1951/

Bertrand Russell, The Impact of Science on Society

 

"TVOJE SRDCE JE SLOBODNÉ, MAJ ODVAHU HO NASLEDOVAŤ."

"Your heart is free, have the courage to follow her."

 

"Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie!" Lukáš 2:14

"Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men." Luke 2:14

 

"Jedno príslovie hovorí: "Mútna voda sa vyčistí, keď istú dobu pokojne postojí." To isté platí i pre našu dušu. Nepokoj sa "usadí", keď človek počká, vypne všetko to, čo ho zvádza a pozorne načúva. Nemusí ísť hneď o meditáciu v zmysle veľkého Joganandu, ani v zmysle kresťanských excercícií. Nejde o únik z každodenného života, ale o jeho zvládnutie, o rozpoznanie prirodzenej skutočnosti nášho bytia a našej spriaznenosti s Bohom." Arthur Ford, Kenneth Ring, Elisabeth Kubler-Rossová - kniha Správy z druhého sveta

"One proverb says," The muddy water is cleared when it stands still for a while. The same is true for our souls. The restlessness "settles" when a person waits, turns off everything that seduces him and listens carefully. It does not have to be meditation right away in the sense of the great Yogananda, nor in the sense of Christian excerpts. It is not about escaping from everyday life, but about mastering it, recognizing the natural reality of our being and our affinity with God." Arthur Ford, Kenneth Ring, Elisabeth Kubler-Ross, book Messages from the other world (cannot find original english name of that book)

"Koronaopatrenia sú niečo ako bombardovanie, kedy cudzie firmy prevezmú novú výstavbu kompletne vypálenej, rozbombardovanej a zničenej krajiny."

 https://www.biblik.sk/news/na-mudr-petra-liptaka-prudko-utocia-vyvracaci-hoaxov/

(ľudia si na pokyn vlády ešte sami hádžu zápalné granáty do svojich domov a prevádzok)

"Corona-arrangements are something like bombing.

After the U.S. bombing of "terrorists states" the U.S. companies came to rebuild. (more bombing=more money from rebuilding) Now, the acquiescence with masks, lockdowns etc. is something like bombing. This way are people setting on fire themselves and their own companies!" 16.12.2020 12:00

 

"Očkovanie je barbarská praktika, očkovanie jeden z najväčších podvodov všetkých čias." "Vakcína je špinavá látka a to je fakt hlúpe očakávať, že jeden druh špiny (chorobu) odstránite nejakou druhou špinou (vakcínami)." "Uvedomelí odporcovia očkovania by sa mali postaviť - ak je to potrebné - hoci aj proti celému svetu, aby obránili svoje presvedčenie." Mahátmá Gándhí, večne živá duša

SKÚSENOSTI S OČKOVANÍM: https://www.biblik.sk/news/ockovanie/

PRIMÁRKA DETSKEJ KLINIKY O OČKOVANÍ: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-zaujimave/


 

"Minulosť je iba hromadou popola! Nežiadajte odo mňa, aby som do toho vkladal prsty a vyťahoval mŕtve zážitky. Nežijem v minulosti ani v budúcnosti. V hlbinách ľudského ducha nie sú tieto veci skutočnejšie než tiene. To je tiež múdrosť, ktorej som sa naučil." Paul Brunton, cit. z knihy TAJNOSTI INDICKÉ

"The past is just a pile of ashes! Don't ask me to put my fingers in it to pull the dead experiences! I don't live in the past, I don't live in the future. In the depths of the human spirit, both things are as real as shadows. This is also the wisdom which I have learned." Paul Brunton, quotes from the book INDIAN SECRETS

 

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho." Biblia, Roháček, kniha Job kapitola 35: https://www.biblik.sk/news/ludska-bezboznost-bohu-neuskodi-poboznost-neprospeje/

 

"Wickedness of the man will not harm God and religiousness is no advantage. Only God gives the truly understanding and wisdom. Commandment for Job from God: Trust and Hope!" Job chapter 35: https://www.biblik.sk/news/ludska-bezboznost-bohu-neuskodi-poboznost-neprospeje/

 

 

 

MUDr. Václav Jordán:

"ZÁSADNE NESÚHLASÍM S TÝM, ABY SA RÚŠKA NOSILI VO VEREJNOM PRIESTORE!"

02:16  - rúška slúžia ako zbraň na ničenie a borenie systému

   04:53  - tento scénar s koronavírusom toto je hraná hybridná hra

 

"MŇA UŽ ZACHRÁNI JEDINE PRAVDA!"

"ONLY THE TRUTH WILL SAVE ME!"

(11.12.2020 Peter)

 

"Ak prichádza na teba pokušenie od diabla, hľadaj útočište u Boha, ktorý všetko vidí a počuje. Keď sa bohabojných začína zmocňovať pokušenie diabla, pripomenú si Boha a hneď vidia jasno. Ich neveriacich bratov však diabol vtiahne do bludu a potom sa z neho už nedostanú." Korán 7:200-202

"If a suggestion from Satan assail thy (mind), seek refuge with Allah; for He heareth and knoweth (all things). Those who fear Allah, when a thought of evil from Satan assaults them, bring Allah to remembrance, when lo! they see (aright)! But their brethren (the evil ones) plunge them deeper into error, and never relax (their efforts)." Quran 7:200-202 (translation Yusuf Ali)

"Stvorili sme veľa džinov a nevercov pre pobyt v pekle. Majú srdce, ale nič nechápu, majú oči, ale nič nevidia, majú uši, ale nič nepočujú. Sú ako nemá tvár. Sú ako tie hoviadka." Korán 7:179

"And indeed We have already propagated for Hell many of the jinn and humankind; they have hearts with which they do not comprehend, and they have eyes with which they do not behold, and they have ears with which they do not hear. Those are like the cattle; no indeed, they are further in error. Those are they (who are) heedless.." Quran 7:179 https://quran.com/7/179-189

 

"Prečo by ste sa mali znepokojovať kôli budúcnosti? Nepoznáte poriadne ani prítomnosť! Starajte sa o prítomnosť, budúcnosť sa potom postará o seba sama." Šrí Ramana Mahariši z hory Arunačály

"Why should you worry about future? You don't know properly the present! Take care about the present, and then the future will take care about herself alone!" Sri Ramana Maharishi of Arunachala

 

"Pretože ľudia väčšinou nemajú kontrolu nad svojou mysľou, výsledkom toho je, že sú postihnuté ich nervy a zároveň ich telo; majú len málo skutočného odpočinku." jogín Brama, kniha Paul Brunton, TAJNOSTI INDICKÉ

"The majority of people they don't have control over their mind, the result is, their nerves are afflicted and their body as well; they don't know how to do the proper relax." yogi Brama, book Paul Brunton - A SEARCH IN SECRET INDIA

 

"Musíte nájsť svojho P.B. vo svojom vlastnom vnútri." Paul Brunton, alias P.B., úvod do knihy TAJNOSTI INDICKÉ

"You have to find your P.B. in your own heart." Paul Brunton, alias. P.B., the book A SEARCH IN SECRET INDIA

"Sú oveľa vyššie hodnoty ako život a zdravie."

 https://www.biblik.sk/news/lekar-zavolal-policajov-a-odmietol-osetrit-pacienta-bez-ruska/
 "THERE ARE HIGHER VALUES THAN LIFE AND HEALTH."
- - -

 

 

"YOUR DUTY IS TO BE, NOT TO BE THIS OR THAT"

Sri Ramana Maharishi of Arunachala

https://www.pinterest.com/kat2145/sri-ramana-arunachala/

"TVOJA POVINNOSŤ JE BYŤ, A NIE BYŤ TO ALEBO TAMTO"

Šrí Ramana Mahariši z hory Arunačály

 

Židia i kresťania hovoria: "My sme dietky i miláčikovia Boží," ty im takto odpovedz: "Prečo vás teda trestá za vaše hriechy?" Nie je to tak, ste ľudia z tých, ktorých On stvoril. Odpúšťa a trestá, koho On chce. Jeho je panstvo na nebom i zemou. K Nemu sa všetci vrátime. (Korán, Súra 5:18)

The Jews and the Christians each say, “We are the children of Allah and His most beloved!” Say, ˹O Prophet,˺ “Why then does He punish you for your sins? No! You are only humans like others of His Own making. He forgives whoever He wills and punishes whoever He wills. To Allah ˹alone˺ belongs the kingdom of the heavens and the earth and everything in between. And to Him is the final return.” (Quran 5:18)

 

- - -

"Očkovanie? Špinavý biznis!" Mahátmá Gándhí

"Vaccination? Dirty business!" Mahatma Gandhi

- - -

 

"A muž ju mlčky obdivoval a pozoroval, aby zvedel, či dal Hospodin jeho ceste zdaru a či nie." Genesis 24:21

"And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not." Genesis 24:21

 

"Na univerzite sme sa na predmete -Psychológia Nastavenia- učili, že byť dobrým rodičom si vyžaduje neustálu "paradigmu trestu" - v ktorej dieTá presne vie, kde sú hranice. Dieťa by si malo byť dobre vedomé, že zakaždým, keď tieto hranice prekročí, bude dôsledkom rovnaký trest. Tolerantné rodičovstvo - pri ktorom rodičia nezvládajú správanie svojich detí a nie vždy sú v jeho trestaní dôslední - je v skutočnosti jednou z najškodlivejších foriem zneužívania detí." David Wilcock, kniha KĽÚČ SYNCHRONICITY

 

"V skutočnosti nás ohrozujú naše myšlienky,

naslouchat sami v sobě." Vít Syrový

https://www.biblik.sk/news/duchovna-lenivost-moze-byt-smrtelne-nebezpecna/

"In fact our thoughts are threatening us.

Learn how to listen in yourself." Vit Syrovy, czech spiritual teacher


 

"ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní.

Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!" 1. Pet 1:15-16

"But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

Because it is written, Be ye holy; for I am holy." 1.Pet 1:15-16

 

"KAŽDÁ MODERNÁ VAKCÍNA JE POKUS O POŠKODENIE ZDRAVIA ĽUDÍ, VRÁTANE VAKCÍN PRE DETI. VAKCÍNA PROTI COVID JE POTENCIÁLNYM NÁSTROJOM NA VYVOLANIE SKUTOČNEJ PANDÉMIE, MASOVEJ NÁKAZY A MASOVÝCH ÚMRTÍ. BOHUŽIAĽ PODOBNE AJ TO TESTOVANIE FORMOU ZAVEDENIA TYČINKY DO NOSA PREDSTAVUJE MOŽNÝ SPÔSOB NA ZAVEDENIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK DO TELA" cit. Biblik.sk

"Už mnoho rokov sa vo vakcínach používajú nanotechnologické komponenty." Dr.René Balák, bioetik https://www.biblik.sk/news/dr-rene-balak-otazky-o-vakcine-covid-19/ "The nanotechnology components are widely used for years in vaccines." Dr. Rene Balak, slovak vax researcher

 

https://www.biblik.sk/news/dr-rene-balak-otazky-o-vakcine-covid-19/

"Volím radšej nebezpečnú slobodu ako bezpečné otroctvo." Thomas Jefferson

"I prefer dangerous freedom over peaceful slavery" Thomas Jefferson

https://www.monticello.org/site/research-and-collections/i-prefer-dangerous-freedom-over-peaceful-slavery-quotation

 

 

"Vůle je schopnost dělat věci, co nechceme dělat."

https://www.biblik.sk/news/edgar-cayce-spici-prorok-pratelske-povidani-pana-josefa-s-igorem-chaunem/

"Will is the ability to do the things what we don't want to do."

 

"Malé 4 leté dítě málem zemřelo na bakteriální zánět plic, který dostalo z nošení roušky. Ošetřující lékař, Dr. Eric Nepute se ptá:      „jak dlouho budou ještě rodiče dávat roušky svým dětem, čímž jim nesmírně ubližují a ohrožují jejich životy.“ Dr. Roger Hodkinson https://www.biblik.sk/news/dr-roger-hodkinson-covid-je-najvacsi-podvod-aky-bol-na-ludstvo-uvaleny/

"A small 4-year-old child nearly died of a bacterial pneumonia from wearing a veil. The attending physician, Dr. Eric Nepute, asks," How long will parents be giving veils to their children, which hurts them immensely and endangers their lives. " Dr. Roger Hodkinson

- - -

"Dopustíte, aby sa vás zmocnilo trápenie a zúfalstvo, alebo hľadáte spôsoby ako svet zlepšiť?" David Wilcock, kniha KĽÚČ SYNCHRONICITY

"Do you allow troubles and misery to get control over you, or do you find solutions how to make the world better?" book David Wilcock - THE SYNCHRONICITY KEY

 

"Všetky vrchy, pohoria, všetky lúky a a lesy sú prirodzené lekárne !

nápis na čaji herbarius.sk

"All mountains, hills, all meadows and forests are natural apothecaries"

(sign on the tea bag)

"RUMANČEK... veľmi vyhovuje prirodzenosti človeka a ... je dobrý proti únave."

"CAMOMILE... is coresponding with the human nature and ... it's good against fatigue." William Jurner 1551

 

"Koronapodvodom sa snažia maskovať účinky 5G"

MUDr. Josef Hrušovský https://www.biblik.sk/news/mudr-josef-hrusovsky/

"By the Coronahoax they're trying to mask the effects of 5G." Josef Hrusovsky, M.D.

pozn. Biblik: dlhoročné posýpanie chemtrails a ustavične sa zhusťujúce pokrytie EM žiarením poškodzuje bunky, poškodenie sa podľa nás prejavuje ako vírus, ktorý však sám o sebe nie je príčinou ničoho, viac tu / Note Biblik: spraying chemtrails for years + every year more of EM radiation from new antennas will cause massive damage of human cells. This damage could look like a virus, but viruses are not a cause of anything, more here_video english+cz subs: https://www.biblik.sk/news/dr-cowan-virusy-nie-su-pricinou-nicoho-nove-ochorenia-suvisia-s-novym-elektromagnetickym-polom-pouzivanie-mobilu-je-nezlucitelne-so-zdravim/

 

"Človek musí mať na seba holistický pohľad, ináč uviazne v žumpe svojho intelektu." MUDr. Josef Hrušovský

https://www.biblik.sk/news/mudr-josef-hrusovsky/

"Man must have a holististic view of himself, otherwise he will be drowning in the mud of his own intelect." Josef Hrusovsky, M.D.

 

"DUM SPIRO SPERO"

"KÝM DÝCHAM DÚFAM"

"WHILE I BREATHE I HOPE"

 

"V období španieskej chrípky ľudia tiež nosili rúška. Časom niektorí ľudia ochoreli a niektorí aj zomierali na bakteriálne infekcie spôsobené nosením rúšok." Vít Syrový:

https://www.biblik.sk/news/vit-syrovy-aktualna-situacia-protesty-priciny-hnevu/

"During the Spanish flu people wore masks. Some people get sick from wearing mask, they had bacterial infection from masks, some people died thanks to wearing mask." - lab test of masks here, 2nd video:

https://www.biblik.sk/news/nasadili-by-ste-svojmu-dietatu-rusko-aj-keby-ste-vedeli-ze-ho-tym-poskodzujete/

 

"A riekol: Neboj sa, ľúby mužu, pokoj ti! Buď silný a len buď silný! A v tom, čo hovoril so mnou, bol som posilnený a povedal som: Nech hovorí môj Pán, lebo si ma posilnil!" Daniel 10:19

"And said, O man greatly beloved, fear not: peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my lord speak; for thou hast strengthened me." Daniel 10:19

"A řekl: Neboj se, muži velmi milý, pokoj tobě, posilň se, posilň se, pravím. Když pak on mluvil se mnou, posilněn jsa, řekl jsem: Nechť mluví Pán můj, nebo jsi mne posilnil." Daniel 10:19

-    -    -

 

"Krížovka: zločinec na 7 . . . . . . . ?  M a t o v i č !

 

-      -      -

"Snaha o duchovný vzostup a potreby duše na prvom mieste - to je základný predpoklad (bibl. skala, Mat 7:24-29) pre psychické, fyzické zdravie, akýkoľvek dlhodobý úspech a dnes aj na prežitie." 12.11.2020 19:27

"Effort to make a spiritual progress and have interests of our soul as a priority number one is a base (bibl. rock, Mat 7:24-29) for psychical and physical health and any long-term success. Today, an active and prior effort for spiritual ascending is a base for survive."

 

"VYLIEČIŤ SA ZNAMENÁ STAŤ SA LEPŠÍM." MUDr. Ivan Rusnák

"TO BE CURED MEANS TO BE BETTER A MAN AS BEFORE."      Ivan Rusnak, M.D.

 

"Mnoho rečí potláča čistejšiu schopnosť cítenia, požadujúceho viac zahĺbenia sa do seba samého! Nie bez príčiny nepožíva táraj nijakú dôveru, aj keď je neškodný. Dôveruje sa len tomu, kto dokáže mlčať." Abd-ru-shin, cit. knihy POSOLSTVO GRÁLU

 "Milujte svojich nepriateľov" znamená: "Činte to čo im prospieva! Teda ich aj karhajte, ak nemôžu inak prísť k poznaniu!" len musí pritom vládnuť spravodlivosť; lebo lásku nemožno oddeliť od spravodlivosti!
- Nemiestna ústupčivosť znamená pestovať chyby nepriateľov ešte viac." Abd-ru-shin
https://www.biblik.sk/news/milujte-svojich-nepriatelov-znamena-cinte-to-co-im-prospieva/

"Nepoznám vo svojom okolí nikoho, kto by zomrel na covid. Zato jednej pani došla batéria v kardiostimulátore - kvôli covidu odkladali operáciu.....špiny hnusné!" komentár pod článkom https://www.hlavnespravy.sk/krivka-pozitivnych-pripadov-nejde-podla-krajciho-exponencialne-hore-zaoblila-sa-a-ma-tendenciu-klesat/2342102

 

"Prvou zásadou je, že existuje iba jeden Boh." "On je Jediný, ktorého pomoci sa máme dovolávať na úľavu našich nedostatkov a k nikomu inému sa nemáme obracať pre odpustenie alebo s prosbou v časoch núdze." "V našej viere neexistujú žiadne spojovacie články medzi človekom a Bohom. A to je základný kameň islamu."  Šejk Mustafa el Maraghi, cit. z knihy PAUL BRUNTON -  TAJNOSTI EGYPTSKÉ:

https://www.biblik.sk/products/tajnosti-egyptske/

 

STRACH JE NÁKAZLIVÝ!

FEAR IS CONTAGIOUS!

(film K-19 THE WIDOWMAKER)

-  -  -

Pýtajú sa bezdomovca: ako sa vy chránite pred Covidom?

- nemám televízor!

Question for a homeless: How do you protect yourself against Covid?

- I don't have a TV!

 

"Na Slovensku číta a počúva pravidelne 400tisíc ľudí alternativne media a je čas, aby pochopili, ze -€5 z ich mesačného rozpočtu neohrozí a nezmení ich životnú situaciu. 5x400tis je mesačne 2milióny ..." kom. pod článkom

https://www.infovojna.sk/article/ministerka-spravodlivosti-kolikova-obvinila-madarsko-zo-zneuzivania-znacky-v4-ku-kritike-sa-pridal-aj-korcok

"Policajti a všetci, ktorí prenasledujú v tejto situácii obyvateľstvo sú vojnoví zločinci." https://www.biblik.sk/news/stefan-harabin-manual-na-neustavne-policajne-praktiky/

"Police and everyone in this situation who is persecuting people are war criminals." in Slovakia people are persecuted for masks and many people cannot go to work without this satanic covid certificate:

https://www.biblik.sk/news/a3-miliony-uspesne-zacipovane-3-millions-successful-chip-implant/

 

"Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Tí, ktorí idú dolinou Plaču, pokládajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. " Žalm 84:6-7

"Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools." Psalms 84:5-6

 

"Zober si zo sebou výstrahu, že keď ľudia opustia svojho Stvoriteľa a keď sa na druhov budú pozerať s nenávisťou, ako to bolo u kniežat Atlantídy, budú zničení váhou vlastnej neprávosti, ako boli zničení ľudia Atlantídy. Nebol to Stvoriteľ, ktorý potopil Atlantídu, ale sebectvo, krutosť, duchovná slepota ľudí, ktorí žili na tých odsúdených ostrovoch. Stvoriteľ miluje všetkých, avšak životy ľudí sú ovládané neviditeľnými zákonmi, ktoré On nad nimi ustanovil. Zober teda so sebou túto výstrahu." Paul Brunton, TAJNOSTI EGYPTSKÉ

https://www.biblik.sk/products/tajnosti-egyptske/

- - -

"3 millions successful chip-implant"

Slovak prime minister Igor Matovic facebook status after the 1st mass testing. According official numbers over 3 millions from 5,5 million of Slovak people were tested this weekend 31.10-1.11.2020. People were terrorised by their employer - without negative test you cannot go to work. Certain way this was a forcible testing. According to Biblik.sk with such testing (sticks deep into nose) there is a significant risk of implant an alien DNA into your body. Mass testing is a good opportunity to make the corona-scenario real. In Slovakia, the "negative certificate" is 666, three green viruses with six sticks in the lower right corner:

"Kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na NEZÁKONNOSTI, priamo alebo nepriamo ju podporuje. Môžete sa vyhovárať - pred svedomím a pravdou, pred sebou aj tak NEUJDETE!"

https://www.infovojna.sk/article/matovicova-vlada-je-nedemokraticka-nastupuje-tvrda-a-nezakonna-totalita-treba-branit-pravo-a-slobodu

"Spoločnosť, ktorá dôveruje skôr extravagantnému politikovi ako špičkovým vedcom, sa rúti do záhuby." Eduard Chmelár

"Z toho, čo sa deje v týchto dňoch na Slovensku, mi behá mráz po chrbte. Pozerám sa na to trochu inak ako väčšina ľudí. Mám isté pochopenie pre tých, ktorých premiér Matovič nátlakom, vydieraním a sprostými vyhrážkami donútil absolvovať tieto nezmyselné celoštátne manévre. No hrôza ma chytá z tých, ktorí bez rozmyslu opakujú ako stará pokazená platňa falošné propagandistické frázy jedného fanatického politika a utešujú sa, že sú zodpovední. Mne z toho jednoznačne vychádza, že celá táto Veľká októbrová sterová revolúcia v nás odhalila tie najtemnejšie sklony poddávať sa propagande, autoritatívnym vodcom a davovému šialenstvu. Zároveň je to odpoveď na otázku, prečo je Slovensko tam, kde je." Eduard Chmelár https://www.infovojna.sk/article/chmelar-verim-ze-za-toto-raz-pojde-matovic-pred-sud

 

"Biblia je zbierka kníh oveľa zložitejších a oveľa hlbších, ako sa na prvý pohľad zdá. Prvých päť kníh - a najmä knihu o stvorení sveta - nemôžeme čítať bez kľúča, ktorý bol však už pred mnohými stáročiami odhodený. Ľudia čítajú zápisy Biblie nesprávne a znásilňujú svoj rozum v námahe zlhtnúť to, čo tieto správy nikdy nechceli učiť." Paul Brunton, kniha TAJNOSTI EGYPTSKÉ

https://www.biblik.sk/products/tajnosti-egyptske/


MUDr. Soňa Peková:

"Rúška určite nezabránia šíreniu vírusu, pretože vírus je nanočastica, čo je 10–9 metra a medzierky medzi vláknami vašich rúšok sú určite väčšie. Navyše, väčšina z vás ich nemá na nose a ústach pevne upevnené. To, že si pripadáte chránení, je zrejme psychologická záležitosť. V ústnej dutine sa nachádza množstvo baktérií a húb, a keď toto všetko vydychujete do rúška celý deň, kde sa nachádza vlhkosť, bavíme sa o tom, čo kritizuje množstvo lekárov. Je logické, že si môžete privodiť nejakú respiračnú nákazu, ktorej by ste sa možno vyhli, keby ste to rúško nemali." MUDr. Soňa Peková, PhD, laboratórium Tilia (rozhovor časopis ZEM&VEK, str. 8 / Nov 2020) https://www.biblik.sk/news/virologicka-mudr-sona-pekova-ruska-mozu-sposobit-respiracnu-nakazu/

- - -

 

“All men recognize the right of revolution; that is, the right to refuse allegiance to, and to resist, the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable.” Henry David Thoreau

"Každý človek pozná, že má právo na revolúciu, teda právo odoprieť poslušnosť a postaviť sa proti vláde, vtedy keď tyrania vlády a jej neužitočnosť sú obrovské a neznesiteľné." Henry David Thoreau
https://www.biblik.sk/news/obcania-maju-pravo-postavit-sa-na-odpor-vlade-ktora-zavadza-fasizmus-a-likviduje-ludom-zivobytie/

"Covid-19 je plán na zmenu spoločnosti na totalitarizmus." Václav Klaus

https://www.youtube.com/watch?v=-S6_bir6ItM

"Covid-19 is a plan for change the society into the totalitarism." Vaclav Klaus, former Czech president

 

"Keď krásna zem vyšla zo Stvoriteľovej ruky, nejavila nijakú stopu úpadku a ani najmenší tieň zlorečenstva. Len prestúpenie Božieho zákona - Zákona lásky, prinieslo trápenie a smrť. No aj v utrpení, ktoré je následkom hriechu, zjavuje sa Božia láska." Ellen Gould White - CESTA KU KRISTOVI (čo je zaujímavé, tá žena sa podobá na Šri Ramana Maharišiho:

"Človeče, poznaj sám seba ako dušu!"

"Man know thyself!"

- múdrosť východných majstrov / wisdom of masters from the East

(poznajte seba ako dušu, poznáte tak pravdu o sebe samých. Osloboďte sa z pút temnoty (pozri Ján 8:32), využite dočasnú vládu covidistov na svoj duchovný pokrok / know truth about God and yourself, know yourself as soul, know the truth about yourself as a part of the God and return home - truth shall set you free, please see John 8:32)

- - -

"The miserable have no other medicine But only hope." Shakespeare

"Nešťastní a trpiaci nemajú iný liek len nádej." Shakespeare

  "Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa." Pán Ježiš Kristus (Ján 14:1)

"Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me." Lord Jesus Christ (John 14:1)

 

"14% ľudí užívajúcich antidepresíva sa začalo správať agresívne až násilne." Mark A. FINLEY, kniha NÁDEJ PRE ZAJTRAJŠOK https://www.adventorion.sk/wp-content/uploads/2020/05/Nadej-pre-zajtrajsok.pdf.pdf

"14% of people taking anti-depressants become agressive or violent." Mark A. FINLEY, book HOPE BEYOND TOMORROW https://publishing.adventist.org/wp-content/uploads/HopeBeyondTomorrow.pdf

- - -

"Výhrady voči osudu, rodičom, detstvu a pod. sú výhrady voči Bohu, teda aj výhrady voči sebe. Ťažko môže milovať Boha ten, kto neprijíma a nemiluje seba." 13.10.2020 14:33

- - -

"Ak by ste boli chovateľom delfínov a delfíni by začali chorľavieť alebo zomierať, išli by ste tam s testami na nový vírus alebo prvé, čo by ste sa pýtali: otrávil niekto vodu?" Dr. Thomas Cowan

(pozn. Biblik - aj by tu bol skutočne nový vírus, mali by sme sa najprv pýtať, či je v poriadku vzduch - začať vyšetrovať chemtrails, obmedziť elektrosmog a pod)

DISEASES ARE POISONING / CHOROBY TO SÚ OTRAVY

komplexné vysvetlenie / full explanation:

https://www.biblik.sk/news/dr-cowan-virusy-nie-su-pricinou-nicoho-nove-ochorenia-suvisia-s-novym-elektromagnetickym-polom-pouzivanie-mobilu-je-nezlucitelne-so-zdravim/

"I you were a dolphin breeder and dolphins get sick and dying, would you come with tests to a new virus, or the first question is: did someone put some shit into the water?" Dr. Thomas Cowan video here

- - -

"Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš! Všetko je možné veriacemu!"  Marek 9:23 

"Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth."  Mark 9:23

- - -

- - -

"Viem (a hlavným účelom celej tejto knihy je, aby ste to vedeli i vy), že elementárny chlór používaný na "ošetrovanie" vody je výslovnou príčinou vzniku arteriosklerózy a jej následkov - srdcového infarktu a väčšiny mŕtvic." Dr. Joseph M. Price, kniha SRDEČNÍ CHOROBY, CHOLESTEROL, CHLOR

https://www.biblik.sk/srdecni-choroby-cholesterol-chlor/

- - -

"Akú energiu vkladáme do svojich pocitov, takú energiu dostávame naspäť."

"Which kind of energy you input to your feelings (thinking) that energy you receive back."

- - -

"Nečakajte. Ten pravý čas nikdy nepríde."

"Čokoľvek, čo si človek dokáže predstaviť a uveriť tomu, môže dosiahnuť."

"Do not wait: the time will never be 'just right'. Start where you stand, and work whatever tools you may have at your command and better tools will be found as you go along." Napoleon Hill (1883-1970)

- - -

„Nečakajte. Ten pravý čas nikdy nepríde.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/napoleon-hill/

"ÚLOHA SOLI JE: 1.) KONZERVOVAŤ 2.) DODÁVAŤ CHUŤ." Marián Kuffa

https://www.youtube.com/watch?v=nGeGmFBc-s4

"THE PURPOSE OF SALT IS 1.) CONSERVATION 2.) ADDING TASTE." Marian Kuffa, catholic priest

 

"Naše jediná naděje je čistota!" Lisa Simpsonová

https://www.youtube.com/watch?v=jL0UwNofTps

"Our only hope is purity!" Lisa Simpson

 

"Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú," 2.Kor2:15

"For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that perish:" 2Cor2:15

REMEMBER

YOU CAN REJECT EVERYTHING

WHAT YOUR HEART CONSIDERS AS NOT OK

- - -

 

L´Etat c´est moi!  Štát som ja!

UROB SPRÁVNE ROZHODNUTIE VČAS

"CHOICE IS YOURS DON'T BE LATE!"

"VOĽBA JE TVOJA, NEPREMEŠKAJ JU!"

Je 1.10.2020 práve hodiny môjho PC ukazujú 23:24 (0:24 l.č.) Niekto mi už 4. krát zasvietil zeleným laserom do izby. Spomenul som si na Kurta Cobaina, ten sa zastrelil sám, horeuvedený citát je z jeho piesne Come as you are - Príď aký si (Buď aký si) Práve vkladám krásny obrázok do tohoto veľmi dôležitého článku:

https://www.biblik.sk/news/je-popieranie-koronavirusu-hriech/

- - -

"Ľudské dejiny dostatočne ukazujú, že vnútené vedenie nemôže mať dlhé trvanie. Na diktátorov a kráľov skôr či neskôr čaká pád, lebo ľudia sa nebudú do nekonečna dobrovoľne podriaďovať. Trvalé môže byť iba vedenie, so súhladom tých, ktorí sa nechajú viesť." Napoleon Hill, MYSLI A ZBOHATNI

https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-napoleon-hill-myysli-a-zbohatni-books-we-like-think-and-grow-rich-by-napoleon-hill/

"There are two forms of Leadership. The first, and by far the most effective, is LEADERSHIP BY CONSENT of, and with the sympathy of the followers. The second is LEADERSHIP BY FORCE, without the consent and sympathy of the followers.

History is filled with evidences that Leadership by Force cannot endure. The downfall and disappearance of "Dictators" and kings is significant. It means that people will not follow forced leadership indefinitely." Napoleon Hill - THINK AND GROW RICH

- - -

"DRAHÍ PRIATELIA, POĎME ŽIŤ TAK, ABY SME NESLÚŽILI SATANOVI!"

"My dear friends, let's go live our lives such way without serving satan!"
Igor Mikhailovich Danilov, super video RUS+CZ titulky (+CC captions)

https://www.biblik.sk/news/i-m-danilov-and-allatra-tv-the-ninth-circle-of-satanic-cult/

-    -    -

"Dear God, please remove our prime minister and give us a man who loves you."

"Pane Bože, prosím Ťa odstráň Matoviča a daj nám človeka, ktorý je za nás!"

Z A S T A V M E  I C H  B R A T I A!

"No konečne: Vyhlásenie núdzového stavu v tejto republike má opodstatnenie.... V prezidentskom paláci sedí podvodníčka s advokátskou praxou,,,, premiérom je zlodej, podvodník a plagiátor,,,, predsedom parlamentu mafián a plagiátor,,,, ďalej radšej nezachádzam.... Tak uznajte, že na základe týchto faktov bolo nutnosťou nielenže vyhlásiť stav núdze,,, mal byť vyhlásený už dávno stav najvyššieho ohrozenia."

https://www.hlavnespravy.sk/preco-chce-vlada-vyhlasit-nudzovy-stav-aby-vam-obmedzila-zakladne-prave-a-slobody/2306772#comment-5090300757

- - -

"Podíváme-li se zblízka na dnešní lidstvo, na kteréhokoliv člověka s výjimkou několika málo osvícených, shledáme s hrůzou, že se stali oběti sami sebe!" Dr. Eduard Tomáš, predáška Bhaktijoga-joga lásky

"If we'll take a closer look at this mankind, if we'll observe any single man except of those few enlighted, we will see the horror that they're all victims of themselves!" Dr. Eduard Tomas, czech mystic (1908-2002)

- - -

https://www.biblik.sk/news/ustavny-pravnik-drgonec-vysvetlil-ze-ziadne-ockovanie-nie-je-povinne-aj-to-ako-funguju-sudy/

- - -

"Vidíte aká je situácia s covidizmom, a to sa ešte niektorí čudujete, ako mohol Hitler sfanatizovať toľko ľudí." "Do you see this situation with covidism? You will understand, how could Hitler fanatize crowds so easily!"

- - -

"But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him." 1 Cor 8:6

"ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého všetko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze neho." 1. Kor 8:6

- - -

"Každé ráno sa treba postaviť do zrkadla a povedať: "VYZERÁM DOBRE, CÍTM SA DOBRE, ZARÁBAM DOBRE." a ono sa to splní." Letícia Tandlmajerová

"Every morning stand up in front of a mirror and say: "I LOOK GOOD, I FEEL GOOD, I EARN GOOD." and this will fulfill." Leticia Tandlmajerova

- - -

Bože, čos’ ráčil slovenskému rodu
Po mnohoročnom ťažkom utrpení
Láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu
Aby žil na nej, jarma pozbavený.
Zdobený vencom slobody, cti, práva
Nech sa ti za to večná vďaka vzdáva
Nech sa ti za to večná vďaka vzdáva!

- - -

“hrozne málo ľudí sa na SK zaujíma o pravdivé informácie ohľadne politiky, väčšinou im stačia správy z mainstreamu.” komentár z diskusie "Only a very small circle of people is interesting about the true information about politics, mostly they are satisfied with messages from mainstream." comment from discussion

- - -

 

"Láma: Učiteľ, ktorého učenosť a cnosť sú bezbrehé!"

"Igor Matovič: premiér, ktorého ... .. .. sú bezbrehé!"

- - -

"NECH BOH PREKĽAJE MATOVIČA A JEHO VLÁDU:

Pôst a modlitby za odstránenie Matoviča 27.9.2020:

https://www.biblik.sk/news/modlitby-za-odstranenie-matovica/

Na modlitbách každý deň myslite na to, že Slovensko potrebuje očistu od Matoviča a jeho prisluhovačov. Modlite sa, nech nám Boh dá skutočných lídrov, ktorí milujú Boha, život a náš národ. Modlitbu považujte za splnenú, hneď ďakujte.

Matovičov koniec a jeho veľký pád je istý!

 

"If you think you are beaten, you are, If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, It is almost certain you won't. ."If you think you'll lose, you're lost For out of the world we find, Success begins with a fellow's will— It's all in the state of mind. ."If you think you are outclassed, you are, You've got to think high to rise, You've got to be sure of yourself before You can ever win a prize. . "Life's battles don't always go To the stronger or faster man, But soon or late the man who wins Is the man WHO THINKS HE CAN!" Napoleon Hill book Think and Grow Rich

https://ulozto.sk/file/XmXgzQSLrZxW/napoleon-hill-think-and-grow-rich-pdf

+ + +

 

https://www.biblik.sk/news/understanding-the-occult-knowledge/

"TRUE FREEDOM CAN NEVER EXIST IN A SOCIETY THAT EMBRACES THE CONCEPT OR THE IDEOLOGY OF MORAL RELATIVISM."          Mark Passio

"SKUTOČNÁ SLOBODA NEMÔŽE NIKDY FUNGOVAŤ V SPOLOČNOSTI, KTORÁ UZNÁVA IDEOLÓGIU MORÁLNEHO RELATIVIZMU."             Mark Passio

https://www.biblik.sk/news/understanding-the-occult-knowledge/

"Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé." Rimanom 12:21

"Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Romans 12:21

 

"Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby!

Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený."        Náhum 1:15

"Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off."      Nahum 1:15

- - -
Rúško vraj treba len v interiéri, foxteriéri a pitbulteriéri.....

...ale keď ješ ho mať nemusíš... ale keď sa ideš vyšťať, tak na dverách WC je napísané, že na hajzli treba mať rúško.... To nikto už nevie, čo je pravda a čo je výmysel. Rúška sa vraj budú kontrolovať na svadbách, ale nebudú potrebné pri jedení a pití (na svadbe sa je a pije) Diabol si robí z ľudí čoraz väčších blbcov, aby ich mohol ešte viac nenávidieť, že také bláznivosti akceptujú!

"Somebody told, people they have to wear masks in interior, superior, inferior... If you eat, you don't have to wear mask (oh, really?) If you go to the toilet, you have to wear mask! (in Slovakia we see such toilet door signs) Nobody knows what with  those "orders" is real and what is a joke! In Slovakia, Police is controlling masks at the wedding. But you don't have to wear mask, if you eat or drink (usually, you go to wedding to eat and drink..) Devil makes people total crazy, he wants them obey those crazy rules, because that gives him another reason to hate. Anybody who's accepting such stupid orders, he gives the devil another reason to hate and terrorise you even more!" 21.9.2020 13:48

 

 

"IF YOU DON'T LOVE YOU, NO ONE ELSE CAN LOVE YOU!"

"AK NEMILUJETE SEBA, NIKTO INÝ VÁS NEMÔŽE MILOVAŤ."

https://www.youtube.com/watch?v=Scu5ILB04tk

- - -

"Hlavnou príčinou úmrtí v USA sú nežiadúce účinky liekov na predpis, každoročne sú zodpovedné za viac ako 300.000 úmrtí." (štúdia Null, et al, 2003) Bruce Lipton, Biológia Presvedčenia

https://www.biblik.sk/news/zmysel-zivota-moze-byt-pochopeny-porozumenim-procesov-v-bunke-meaning-of-life-we-can-catch-by-understanding-processes-in-cells/

"Leading cause of death in USA is death from drug prescribtion, every year the prescribed medicaments are responsible for 300.000 deaths." Bruce Lipton - Biology of Belief (study Null, et al, 2003)

- - -

"For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;" Rom 1:18

"Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou," Rim 1:18

Diablova vláda! Bez tváre a ich vodca s rožkami! Kto počúva nariadenia ich "odborníkov", dáva diablovi autoritu

https://www.biblik.sk/news/zaujimavosti-o-symbole-v-somethin-interesting-about-the-v-symbol/

- - -

 

"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com

"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com

 


"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com

"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com

"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com
"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com


Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zmysel-zivota-moze-byt-pochopeny-porozumenim-procesov-v-bunke-meaning-of-life-we-can-catch-by-understanding-processes-in-cells/
"Ľudské bytosti majú ohromný talent ľpieť vášnivo a húževnato na falošných presvedčeniach. Svoj život môžem zmeniť tým, že zmením svoje presvedčenia. Existuje vedecky podložená cesta, ktorá ma vyvedie z pozície večnej obete do mojej novej úlohy "spolu-stvoriteľa" vlastného osudu."           Dr. Bruce Lipton, kniha BIOLÓGIA PRESVEDČENIA:

"There’s no doubt that human beings have a great capacity for sticking to false beliefs. I was exhilarated by new realization that I could change the character of my life by changing my beliefs. I was instantly energized because I realized that there was a science-based path that would take me from my job as a perennial "victim" to my new job as "co-creator" of my destiny." Dr. Bruce Lipton - THE BIOLOGY OF BELIEF brucelipton.com IMPORTANT ARTICLE FROM HIS BOOK BIOLOGY OF BELIEF HERE: https://www.biblik.sk/news/zmysel-zivota-moze-byt-pochopeny-porozumenim-procesov-v-bunke-meaning-of-life-we-can-catch-by-understanding-processes-in-cells/

 - - -
"SHOW ME YOUR FRIENDS AND I'LL SHOW YOUR FUTURE! Dan Pena, billionaire https://www.biblik.sk/news/billionaire-dan-pena-show-me-your-friends-and-i-will-show-you-your-future/
"UKÁŽ MI SVOJICH PRIATEĽOV, A JA TI UKÁŽEM TVOJU BUDÚCNOSŤ!" Dan Pena, milionár
 
"A vy, ktorý ste sa pridŕžali Hospodina, svojho Boha, ste všetci živí dnes." Deuteronomium 4:4
"But ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you this day." Deuteronomy 4:4
- - -
 
"JA CHCEM ABY SA O MŇA NIEKTO ZAUJÍMAL! EŠTE AJ NA MOJEJ OSLAVE NA MŇA VŠETCI SRALI!  / "I WANNA SOMEONE WHO IS INTERESTED IN ME! EVEN ON MY BIRTHDAY NOBODY NOTICED ME." (rozhovor dvoch násťročných dievčat / teenage girls debate)
 
- - -
9/11 LIE, COVID-19 LIE! / 9/11 PODVOD, COVID-19 PODVOD! ZOBUĎTE SA A ODMIETNITE HRAŤ DIABLOVU HRU!
“These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation.” G.W. Bush, he knew about this mass murder and he let it pass
"Tieto činy masovej vraždy mali vystrašiť náš národ, prinútiť ho ustupovať a uvhrnúť ho do chaosu. Ale zlyhali. Naša zem je silná. Veľkí ľudia sa postavili na obranu nášho veľkého národa." G.W. Bush, ktorý o útokoch na WTC dopredu vedel a neurobil nič
 
Status of Vincent Kennedy - maybe the survival will be about own energy sources - heat, wood, gas flow-heater, etc. / Status Vincenta Kennedyho na Twitteri - možno bude dobre si zabezpečiť aj kúrenie a varenie na tuhé palivo:

-  -  -

"Drahý Pane, skry nás. Rob nás - Tvoje deti, pre nich neviditeľnými. Nech nás nepriateľ nevidí. Zapchaj im tie ich uši a oslep ich oči! Nedovoľ aby nás a naše deti zranili. Ukáž nám, kam sa máme skryť. Drž nás vždy tam, kde sme v pokoji a bezpečí. V Mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen." komentár pod videom https://www.youtube.com/watch?v=XAKBfbV-z5M
"Dear lord, hide us. Make us, your children, invisible. Let the enemy not see us. Deafening their ears, blind their eyes. Stop them from hurting us and our children. Show us the hiding places. Keep us quiet and safe. In Jesus name. Amen." comment under video: https://www.youtube.com/watch?v=XAKBfbV-z5M
 

Švajčiarsky federálny úrad pre verejné zdravie BAG presne trafil podstatu veci. Tým vyrazil falošné karty a tromfy z ruky farmaceutickým podvodníkom, ktorí tvrdia, že testy sú pravdivé a funkčné. Pravdivosť potvrdil vetou:
„Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers.“ = „Detekcia nukleovej kyseliny nepotvrdzuje žiadne informácie o prítomnosti infekčného patogénu.“ Záver si z toho urobte sami. Všetky PCR-TESTY, které Vám robia strkaním nepochopiteľných tyčiniek, ktoré skôr slúžia inému účelu, Vám nepotvrdí vôbec nič. Žiadnu nákazu a žiadne víry či iné patogény! U nás v SR už začali priznávať viac ako 30% chybovosť testov. Malý ale predsa pokrok ? komentár z diskusie pod článkom https://www.hlavnespravy.sk/vaclav-klaus-sebadestrukcia-zapadu-alebo-v-ruskach-nie-je-nas-krik-dobre-pocut/2283376

 

 
"Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera. Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? Toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda. Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno." 1. List Jánov 5:4-8
"For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one." 1 John 5:4-8
 
 
"V živote som sa možno nenaučil veľa, no jedno viem: Boh mi nezaviaže topánky bezo mňa." Doug Boyd
"If I have learned one thing in this life, it is that God will not tie my shoes without me." Doug Boyd
 
Boží plán
"Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom." Micheáš 6:8
God's plan
"He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?" Micah 6:8
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?8
 
"Život v celibáte je život neprirodzený a manželstvo je prirodzené." Michal Lajcha, slovenský kňaz https://www.youtube.com/watch?v=agvt03ufx-A "The celibate life is abnormal, married life is normal." Michal Lajcha, Slovak priest. 
"Nikdy som nepoznal jediného mladého muža pod 40 rokov a to ani z kresťanských organizácií, ktorý by sa dokázal úplne vzdať akejkoľvek sexuálnej aktivity. O jednom som čítal v nejakej knihe, že on to nechcel robiť, tak radšej začal chodiť každý deň 20 kilometrov na bicykli! Ak by som žil tento "život" znova, čím skôr by som si našiel dobrú prácu a ženu, s ktorou by sme sa navzájom milovali! Celibát a takzvanú "sexuálnu čistotu" propagovanú v kresťanských organizáciách považujem za utópiu, život proti prirodzenosti, a čo je proti prirodzenosti je podľa mňa aj proti Bohu! Pokiaľ vám Boh žiadny plán neukázal, starajte sa o svoje plány a na ilúzie, na to, že Boh má s vami nejaký plán zabudnite! Sú to chujoviny, v Biblii nie je ani zmienka o tom, že by Boh mal nejaký plán pre váš život! Je to učenie organizácií, ktorým miesto realizácie svojich plánov dávate svoju energiu, ktorú treba sústrediť na to, aby ste boli šťastní a niečo pre seba a svoju rodinu vybudovali." / "I never knew any single man under age of 40 even from christian churches who can live completely without any sexual activity! I've heard about 1 guy, he rides his bike 20km daily to discharge his sexual energy. If I would live this "life" again, I would get a good job and find a good beautiful wife and take best care about her. Celibate and so-called sexual purity I consider in 99,9% cases as a f*cking crime!"

-  -  -

 
"For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works."           2 Corinthians 11:13-15
 
"Očkovanie je jeden z najúčinnejších nástrojov na vyvolávanie chorôb a epidémií. Preto sa satanisti tak strašne trasú, aby preočkovali celý svet. Ak ste zdraví, odporúčame vyhýbať sa akejkoľvek vakcíne, dospelí, deti aj zvieratá - všetci by sa mali vyhýbať ich vakcínam!"
"Vaccination is one of the most effective tools for spreading diseases. Satanists they want now to vaccinate the whole world, maybe they will try to make the corona-scenario real through vaccines! For healthly people (if the vaccination isn't necessary as a cure for sickness) we reccomend you to AVOID ANY VACCINATION - adults, children, even your animals - you have to protect them from any vaccination!"
 
 
"Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus. Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri, vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom" Efezským 5:14-18

"Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" Ephesians 5:14-18

 
 
Muž s rúškom:
 náboženský fanatik, ktorý slepo uveril novému svetovému náboženstvu:

man wearing face mask
Muž s rúškom - pozor na takýchto ľudí - teraz ukázali svoju pravú tvár!
"Beware of everyone who will accept this new mask-vaccination religion!"

Beda každému, kto prijme nové rúškovo-očkovacie náboženstvo!

"S rúškami je situácia veľmi podobná ako s vakcínami. Štát ich určitým spôsobom vyžaduje, ale neexistuje žiadny dôkaz, že by to-ktoré rúško chránilo pred koronavírusom. (čo je ostatne napísané aj na krabiciach od rúšok). Pri vakcínach taktiež neexistuje neexistuje jediný dôkaz, jediná dvojitá slepá štúdia, ktorá by dokazovala oprávnenosť očkovania, jeho účinnosť, či bezpečnosť." 28.8.2020 20:39

 

"ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov." Lukáš 22:32

"But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren." Luke 22:32
- - -

"Človek môže poznať celý svet bez toho, aby vyšiel z domu... Čím ďalej sa zatúla, tým menej vie." Lao 'C 6.st. p.K.

Aniž byste vykročili ze dveří,
můžete poznat svět.
Aniž byste vyhlédli z okna,
můžete spatřit Cestu Nebes.
Čím dále zajdete,
tím menší bude vaše poznání.

Proto mudrc poznává bez cestování,
spatřuje bez rozhlížení
a koná bez činnosti;
namísto toho, aby se pachtil za sny
a zápasil s přeludy.

Tao te ťing, kapitola 47

https://taoteting.wordpress.com/2009/07/07/47/

Without going outside, you may know the whole world.
Without looking through the window, you may see the ways of heaven.
The farther you go, the less you know.
Thus the sage knows without travelling;
He sees without looking;
He works without doing.
Tao Te Ching - Lao Tzu - chapter 47
 

"Sedávali sme spolu - hora a ja - a splývali sme s tichom.        Až kým hora nezostala sama." Li-Po (701-762 p.K.)

"We sit together, the mountain and me, until only the mountain remains." Li-Po
 

-   -   -

Strom poznať po ovocí. Zlý a dobrý poklad.

"Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí. Plemä vreteníc, ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci, a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu; lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." Matúš 12:33-37

 

"Nadávaním, preklínaním a hnevom človek vzdáva vďaku satanovi." kazateľ Pavelka

 

"Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12:33-37

 

"Swearing, cursing and anger - by this a man gives thanks to satan!" Slovak evangelist Pavelka

 

"Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie! A človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil.

A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu." Ján 5:14-16

"Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day." John 5:14-16

 

"Lebo sa rozmôžeš napravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vládnuť národami, a pusté mestá osadia. Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť ani sa nestyď, lebo nebudeš rumenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti ani na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš. Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hospodin Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme. Lebo Hospodin ťa povolá jako opustenú ženu ubolenú v duchu, a jako ženu mladosti, keď je odmietnutá, hovorí tvoj Bôh. Na malú chvíľku som ťa opustil a v preveľkom zľutovaní ťa shromaždím; v záplave hnevu skryl som na chvíľu svoju tvár pred tebou a vo večnej milosti zľutujem sa nad tebou, hovorí tvoj vykupiteľ Hospodin."     Izaiáš 54:3-8

"For thou shalt break forth on the right hand and on the left; and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.
Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more.

For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.
 For the LORD hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy God.
 For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
 In a little wrath I hid my face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer." Isaiah 54:3-8

 

"Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?"

"Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu. Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži."

"Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem: márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby, aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha."  Príslovia 30:4-9

"Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth?

what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell? "

"Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar."

"Two things have I required of thee; deny me them not before I die: Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me: Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain." Proverbs 30:4-9

 

"Vezmi Pane, život môj, posväť ma, som večne Tvoj. Čas môj, dni a hodiny vezmi, Jezu jediný!" Frances Ridley Havergalová

https://www.youtube.com/watch?v=3TCcd5bb6TE

"Take my life and let it be, Consecrated, Lord, to Thee;
Take my moments and my days, Let them flow in ceaseless praise..." Frances Ridley Havergal, poet, hymnwriter

+ + +

"Ži každý svoj deň tak, aby si každý večer vedel, že Tvoj Boh je s Tebou aj dnes spokojný." "Everyday you can use your time such way, that God is happy with your steps. Can you say it every evening when you're going to sleep?" 20.8.2020 20:36

+ + +

 

"To fall in love with God is the greatest of all romances; to seek Him, the greatest adventure, to find Him, the greatest human achievement." Raphael Simon

"Milovať Boha je najsilnejší príbeh lásky; hľadať Ho je najväčšie dobrodružstvo; nájsť Boha je to najväčšie, čo človek môže dosiahnuť." Raphael Simon (citát z knihy / quote from the book Mary C. Neal https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-books-we-like-mary-c-nealova-sedem-pouceni-z-neba-mary-c-neal-7-lessons-from-heaven/

 

"Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth." Psalms 46:10

"a hovorí: Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi." Žalm 46:11

- - -

"Temnota sa nemôže oslobodiť od temnoty, dokáže ju oslobodiť iba svetlo. Nenávisť nemôže byť porazená nenávisťou, dokáže to iba láska." Martin Luther King

(citát z filmu Cesta za víťazstvom (2015)

https://ulozto.sk/file/Pd8TG7ygYoBG/cesta-za-vitazstvom-2015-sk-mkv

Quote from movie Woodlawn 2015

https://thepiratebay10.org/torrent/13151140/Woodlawn.2015.BRRip.XviD.AC3-EVO

"Skrze cirkev ide viac ľudí do pekla cez cez akékoľvek iné médiá!" David Wilkerson (1931-2011, americký kazateľ, evanjelista)

https://www.biblik.sk/news/david-wilkerson-prorocke-slova-o-slovensku-david-wilkerson-slovak-nation-is-the-key-nation/

"I believe more people are  going to hell through our churches than through any other way, any other media." David Wilkerson, one of the greatest american evangelists (*19.5.1931 †27.4.2011)

 

"Každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, jako ho povolal Bôh, tak nech chodí, robí a žije. A tak nariaďujem vo všetkých sboroch." 1.Kor 7:17

"But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches." 1 Cor 7:17

 

"Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia."   1. List Petrov 5:8-9

"Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." 1. Pet 5:8-9

(poznámka Biblik: nielen politici sú ako lútky na povrázku. Väčšina ľudí je poviazaná túžbami a neresťami, žijú v hriechu. Satan sa ani nemusí priveľmi namáhať, obvykle len pískne a človek hneď myslí a koná aj to, čo by konať nechcel... Politici sú odrazom žalostného duchovného stavu väčšiny národa, ktorý nie je slobodný a bohužiaľ, väčšina už ani o slobodu nestojí, pretože oni si ani neuvedomujú, že nad nimi má vládu niekto iný a nie Boh, Ktorý by ich učinil slobodnými, ak by chceli... (Mat 23:37, Luk. 13:34)

Note Biblik: Politicians are like a puppets, but people are also as puppets. Satan will just whistle and people do sin! There's no freedom in nation, mind and acts of people are led by satan, people are not free. But people often don't know they do sin, they don't know how to be free, they think God wants them to serve Him, but He wants free people. The Truth about God, truth about yourself - WHO I AM, WHO IS GOD, WHAT IS THE SENSE OF MY LIFE... The coronahoax is mirroring the inner reality - somebody is lying, but most of people acts like somebody else wants...  

 

FUCK ALL THE CORONA HOAX! PUT YOUR MASKS INTO THE BIN AND ASK YOUR GOVERNMENT WHY THEY ALLOW CHEMTRAILS, THAT'S WHAT IS DAMAGING YOUR HEALTH!

In Slovakia they are trying to bribe people: friend's mother was dying from cancer. Her son had a call from our statistic department. If he will sign a protocol admitting her death from Covid-19 he will get 1500 €! (sometimes in Slovakia 1500 € is a three-month wage)

VŠETCI ICH POŠLITE S COVIDOM DO RITI, ZAHOĎTE RÚŠKA A PÝTAJTE SA, AKO JE MOŽNÉ, ŽE VÁS POSÝPAJÚ CHEMTRAILSOM!

↑ Komentár z diskusie: https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-zdravotnictva-zverejnilo-pandemicky-plan-ma-viacero-faz-semaforov/2263280

- - -

"Keď povstane Bôh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia. Ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš; ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tvári Božej. Ale spravedliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti." Žalm 68:2-4

"Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away: as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad; let them rejoice before God: yea, let them exceedingly rejoice. Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH*, and rejoice before him." Psalms 68:1-4

*Poznámka Biblik / Note Biblik: v angl. prekl. KJV - Jeho Meno je JAH, keď chválime Boha, hovoríme HalleluJAH. Každý človek , ktorý sa snaží rásť v láske k Bohu, chváli Boha - aká krásna je nočná obloha, Slnko, život, svetlo - nemá to byť nejaké násilné chválenie, ale taká prirodzená chvála od radosti. Napríklad, aké krásne ženy a dievčatá stvoril Boh - dokonalý Tvorca! / His name JAH, in churches we praise God HalleluJAH. Everyday we can praise God, everyone who is trying to grove in love with God, will praise God - look at the stars in the night, see the Sun during day, the light, the life... (and how beautiful girls and women we have in Slovakia) Christian can praise God always!

 

"Pokud někdo dlouhodobě má roušky, tak si tím snižuje množství kyslíku, které potřebuje (až o 30%), mnohem hůře myslí, vyvoláva to poruchy myšlení a poškození mozgu, dlouhodobé poškození mozku." Vít Syrový 22:48 

https://www.biblik.sk/news/vit-syrovy-tajemstvi-krve/

"If someone wears mask for a long time, he lowers oxygene levels that he needs (probably less by 30%), he thinks much worse, it develops malfunctions in thinking and brain damage, a long-term brain damage." Vit Syrovy, Czech chemist, Fit Life-style Advisor, Writer

 

"Kresťan by sa nemal zúčastňovať ani takých aktivít, akými sú spoločné kúpanie! Nie je prirodzené, aby cudzí muži a cudzie ženy chodili okolo seba oblečení v spodnom prádle. Spoločná plaváreň pre mužov aj pre ženy je úplne neprirodzené miesto." "Christian shouldn't agree with such activities as mixed bathing (swimming pool for both men and women). This is not natural, walking around multiple women dressed in undergarments! European swimming pool looks like a brothel, at first look it seems like an innocent preparation to a public orgy, personally I consider mixed baths with men and women together as totally unnatural!" 10.8.2020 19:02

 

"Podľa Jeho - Kristovho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva." 2. Petrov 3:13

"Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness." 2Peter3:13

 

"Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech." Jakob 4:17

"Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin." James 4:17

- - -

"Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť."

"Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva."

https://blog.hlavnespravy.sk/22051/rabin-o-gojimoch/

Verzia pre tlač: Rabín o Gojimoch_článok Boris Mesár.docx

- - -

"Ak politici na zastavenie rozsýpania chemikálií nič nerobia, občania musia prevziať kontrolu nad štátom a pokúsiť sa urobiť aspoň niečo!"

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-tn-1-5-8-2020/

„Epidémia“ Covid-19 je prezentovaná ako celoštátna záležitosť, preto pre základnú orientáciu aplikujeme počet aktuálne chorých k počtu obyvateľov. Výsledkom je, že „epidémia“ aktívne dopadá na 0,044% obyvateľov." https://www.infovojna.sk/article/eurosudruhovia-nedosledne-zatlkaju-fakty-o-covide

"The "epidemy" of Covid-19 is presented as a national affair, that's why we'll apply for the basic orietation the number of actually sick to the number of population. Result is the "epidemy" means 0,044% of population."

- - -

"Ak politici na zastavenie rozsýpania chemikálií nič nerobia, občania musia prevziať kontrolu nad štátom a pokúsiť sa urobiť aspoň niečo!"
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-tn-1-5-8-2020/

"If politicians do nothing for stopping spraying chemicals into our atmosphere, people must take control over the state and try to do at least something!"

-   -   -

"Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov." Iz 53:12

"Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors." Isaiah 53:12

-   -   -

"Most children of God can't live in the level of holiness that will keep this impure spirits away." Dr. Stella Immanuel, M.D. https://www.youtube.com/watch?v=CJrJG9xymts

"Väčšina Božích detí nedokáže žiť na príslušnej úrovni svätosti, ktorá týchto nečistých zlých duchov udrží od nich ďalej." Dr. Stella Immanuel

- - -

"Kam zmizla chrípka? Za posledného pol roka nebol ani jeden človek nakazený chrípkou, ale všetci iba Covid -19."  https://www.biblik.sk/news/arizacia-po-novom-mozu-vam-zavriet-hned-ako-pridu-s-testami-na-koronavirus/

"Where did the flu dissapear? Last 6 month there were no flu cases, all cases only Covid-19!" Discussion under article at slovak news server

"Došlo ku globálnemu prevratu a na naše životy detailne dohliada skupina veľmi zlých ľudí a organizácií, ktorí sú odhodlaní ovládnuť svet, aby ho preusporiadali,a by slúžil ich sebeckým komerčným  a politickým záujmom. Ak sa nebudeme brániť, čoskoro z nás budú len otroci systému." Dr. Vernon Coleman

https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-chcu-vasu-dusu/

Matúš 11:16-19

In slovak translation of Bible "Rohacek" we have names of the selected parts. The red sign "Kto sa nechce dat usvedcit o hriechu, toho neusvedcis" means:

"Who doesn't want to be convicted of sin, you will not convice him." 

"But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children." Matthew 11:16-19

 

Dnes je deň spasenia...

"A v nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." Skutky 4:12

Day of salvation is today...

"Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved." Acts 4:12

-  -  -

„Syntéza nacizmu a boľševizmu je mimoriadne nebezpečná. Je skrytá pod pláštikom krásnych slov, krásnych cieľov a chrlia jednu ľúbivú frázu za druhou. Ak včas túto rieku nenávisti nezastavíme, hrozí, že 21. storočie prinesie teraz neopísateľnú neľudskosť,“ uviedol tlačový hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček." https://www.hlavnespravy.sk/hrozi-nam-ze-21-storocie-prinesie-neopisatelnu-neludskost-hovorca-ceskeho-prezidenta-bije-poplach/2250560
"The synthesis of Nazism and Bolshevism is extremely dangerous. She is hidden under a cloak of beautiful words, beautiful goals and spews one loving phrase after another. If we don't stop this river of hatred in time, the 21st century threatens to bring indescribable inhumanity now."
Jiri Ovcacek, czech president's spokesman

-  -  -

https://ulozto.net/file/mmQ7tolA6fDd/book-of-enoch-dr-richard-laurence-pdf

https://www.biblik.sk/news/elisabeth-clare-prophet-fallen-angels-and-the-origins-of-evil-elisabeth-clare-prophet-padli-andele-a-puvod-zla/

"Hříšníci budou křičet a hledět, jak spravedliví září; tito pak odejdou tam, kde jsou pro ně předepsány dny a časy," praví Jehova. Amen" 1. Kniha Enochova

https://ulozto.sk/file/RdZmag7M1IP5/1-kniha-enochova-pdf

https://www.biblik.sk/news/elisabeth-clare-prophet-fallen-angels-and-the-origins-of-evil-elisabeth-clare-prophet-padli-andele-a-puvod-zla/

(Sk 3:19) Pokánie=zmena, snaha o sebazdokonaľovanie, aby sa hriech "vystrel" teda aby sa už nikdy viac hriech neopakoval! (Rim 6:23 - vždy niečo hriechom zabíjate, a nakoniec hriech aj tak vždy vedie k smrti človeka)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/another-weird-things-in-vatican/

Rom 6:23 - Wages of sin is death - everytime when a man goes into a sin, he's killing something. Sin leads always to death, the end of sin is a dead man.

Acts 3:19 Repent ye therefore and be converted - change yourself such way to never repeat any sin!

"Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;" Acts 3:19

- - -

"Keby tvoj zákon nebol mojou rozkošou, už by som bol dávno zahynul vo svojom trápení. Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil. Tvoj som ja; zachráň ma, lebo zpytujem tvoje nariadenia."    Žalm 119:92-94

"Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me. I am thine, save me; for I have sought thy precepts." Žalm 119:92-94

- - -

30.7.2020 IDE SA DISKUTOVAŤ O TOM, ČI OČKOVANIE PROTI KORONAVÍRUSU BUDE POVINNÉ: https://www.biblik.sk/news/ide-sa-diskutovat-o-tom-ci-ockovanie-proti-koronavirusu-bude-povinne/

- - -

"Vedeli ste že akékoľvek očkovanie oslabuje bunkovú imunitu, ktorá je zodpovedná za to, že keď je oslabená, tak sa vynikajúco darí rozvinúť rakovine.. a nikto si rakovinu nespojí s očkovaním, po 5 - 10 rokoch" príspevok z diskusie na https://www.hlavnespravy.sk/odbornici-budu-diskutovat-tom-ci-ockovanie-proti-covid-19-povinne/2247104#comment-5011800351

"Did you know that any vaccination weakens the cellular immunity that is responsible for the fact that when it is weakened, the cancer develops excellently .. and no one associates the cancer with the vaccination, after 5-10 years." comment from discussion at the news server

- - -

"A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho!" Marek 1:27

(ako sa zdá, až do Príchodu Pána Ježiša Krista na Zem ľudia nikdy nevideli človeka, ktorý by mal moc vyháňať démonov a uzdravovať posadnutých)

"And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him." Marek 1:27

(it looks like people never saw a man with power to cast out a demon, Lord Jesus Christ was the first man with such divine power to heal obsessed)

 

"Zavedenie technológie 5G dramaticky zmení vystavenie ľudí rádiofrekvenčnému žiareniu. Rozsah, v akom technológia 5G vrátane milimetrových vĺn bude ovplyvňovať biologické systémy a ľudské zdravie, nebol dostatočne preskúmaný. Preto je implementácia 5G predčasná. Na vylúčenie potenciálne škodlivých efektov 5G je potrebný rozšírený výskum." doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc. (časopis ZEMAVEK august 2020)

"The introduction of 5G will dramatically change people's exposure to radio frequency radiation. The scale of 5G, including millimeter waves, could affect biological systems and human health, and it has not been sufficiently explored. Therefore, the implementation of 5G is premature." doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc., Slovak scientist

-  -  -

"Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.

Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem." Ján 15:13-14

"Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you." John 15:13-14

 

"ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých." Matúš 20:28

"Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." Matthew 20:28

-  -  -

Veľmi zaujímavý názov výrobcu programu Calibre, výrobca Calibre si hovorí Kovid Goyal - Covid pre gójov. Kovid Goyal by mal byť nejaký Ind, ale či je to jeho pravé meno alebo pseudonym, hmm... / Very interesting, publisher's name of the software Calibre is Kovid Goyal - Covid for Goy:

- - -

 

 

"I can't = decision

fear = decision

depression = decision"

Everyday we think, we say words... Any single thought or any single word could be blessing or curse.

"Nemôžem=rozhodnutie, strach=rozhodnutie, depresia=rozhodnutie. Každý deň máme množstvo myšlienok a obvykle hovoríme množstvo slov. Každé jedno slovo aj každá jedna myšlienka môže byť požehnanie alebo prekliatie. Vy rozhodujete.

23.7.2020 09:55

 

"Rozbitím rodiny zanikajú pradávne rodinné tradície, a potom celú rodinu premáha bezprávie (bezbožnosť)." Bhagavadgíta 1:40 (poznámka Biblik: je jasné, prečo sa satanisti tak silno snažia rozbiť rodinu a rodinné tradície, manželstvá a pod) https://www.biblik.sk/news/podpora-homosexualizmu-musi-byt-vykorenena-z-legislativy-state-support-of-homosexualism-is-support-of-satanism/

"When a dynasty is destroyed, its traditions get vanquished, and the rest of the family becomes involved in irreligion." Bhagavad Gita 1:40

(Note Biblik: why satanists want to destroy normal marriage betweenn man and woman, why are they pushing homosexualism and gender agenda? It's an attack on family traditions, destroying those traditions leads to irreligion, because God has created man and woman. Satanist said they are more genders, that's a root of irreligion and a real blasphemy) https://www.biblik.sk/news/podpora-homosexualizmu-musi-byt-vykorenena-z-legislativy-state-support-of-homosexualism-is-support-of-satanism/

 

 "Dnes už by mali všetci pochopiť, že ak médiá alebo odborníci v médiách hovoria, že niečo sa deje, nemusí to byť pravda." - - - " > Today thanks to the coronahoax everybody should understand, the picture of reality in media could be different from the real situation." 17.7.2020 19:02

-    -    -

"Vakcíny chránia pred chorobami rovnako ako rúška pred koronavírusom."

(Dodnes nie sú žiadne dôkazy o tom, že by na Zemi vyčínal nový smrtiaci vírus. Rovnako ako nie sú žiadne dôkazy o tom, že by vakcíny chránili pred chorobami. Aby mohli propagovať vakcíny, oni jednoducho potrebujú v médiách mať pandémie)

https://www.biblik.sk/news/vakciny-chrania-pred-chorobami-rovnako-ako-ruska-pred-koronavirusom/

"Vaccines protects against diseases as well as masks protects you against coronavirus."

(Till now, there's no coronavirus, it's a hoax. Here in Slovakia, nobody knows any person with coronavirus, nobody is sick and we have the same death rate as before this corona-hoax. Except those disinformation and propaganda in mainstream media and some their corona-tests, there's simply no evidence of any new deadly virus. Without those test and without speaking about coronavirus in media and without the nasty game of the elities, nobody wouldn't know there's something going on. But I'm afraid they want make this scenario real. How? Vaccines and chemtrails.

https://www.biblik.sk/news/vakciny-chrania-pred-chorobami-rovnako-ako-ruska-pred-koronavirusom/

  

 

Učenie Pána Ježiša Krista nie je výmysel farárov, čítajte a pochopte Bibliu-zvlášť časť Nový zákon, ktorý obsahuje veľmi dôležitú správu od Boha pre ľudstvo:

"Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka; lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista." Gal 1:11-12

The Preaching of Lord Jesus Christ is not just a tale of priests, it's a very important Message from God to mankind, please read and understand Bible, especially the New Testament:

"But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Gal 1:11-12

 

"Pravdu poznajú všetci, okrem vyvolených." A.S. Puškin

https://www.youtube.com/watch?v=YG7sfFXe41c&t=4m12s

"Everybody knows the truth except the chosen ones." (elities) A.S. Pushkin

 

"V každej kritickej situácii by ste sa mali snažiť najprv udržať v duši lásku." S.N. Lazarev

https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-co-robit-v-kritickej-situacii/

"In every critical situation, you should first try to keep love in your soul."        S.N. LAZAREV

- - -

A on odpovedal a riekol:
Každá zasadená rastlina, ktorej nesadil môj nebeský Otec, bude vykorenená.

 Matúš 15:13

But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

But he answered and said,

Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

Matthew 15:13

-    -    -

"THE 5G ROLLOUT IS ABSOUTELLY INSANE." Dr. Martin Pall addressing the NIH

"Pretláčanie 5G je úplná šialenosť." Dr. Martin Pall, list Národnému inštitútu zdravia

"Allowing this technology to be used without proving its safety is reckless in the extreme, as the millimeter waves are known to have a profound effect on all parts of the human body." prof. Trevor Marshall, Director Autoimmunity Research Foundation, California

"Povolenie 5G bez toho, aby bola dokázaná bezpečnosť je exrémne nebezpečné, nakoľko je známe, že milimetrové vlny negatívne ovplyvňujú všetky časti tela." prof. Trevor Marshall, riaditeľ Nadácie Výskumu Autoimunity, California

"The plans to beam highly penetrative 5G milliwave radiation at us from space must surely be one of the greatest follies ever conceived of by mankind. There will be nowhere safe to live" Olga Sheean, former WHO employee and author of No Safe Place - killanthrophist Elon Fucking Musk and his fucking satellites:

https://www.biblik.sk/news/musk-ma-na-oblohe-uz-420-z-planovannych-12-000-satelitov-na-bezdrotovu-internet/

"Plány ožiariť z vesmíru ľudí tým žiarením vysoko prenikavých 5G milimetrových vĺn, to je jedna z najväčších hlúpostí, akú kedy ľudstvo mohlo vymyslieť." Olga Sheean, bývalý pracovník WHO a autorka No Safe Place (Nie je bezpečné miesto)

↓(killantrop Elon "Fucking idiot" Musk a jeho prašivé satelity)↓

https://www.biblik.sk/news/musk-ma-na-oblohe-uz-420-z-planovannych-12-000-satelitov-na-bezdrotovu-internet/

 

"Testy naznačujú, že na štruktúry informačného poľa priestoru, a teda aj na človeka, negatívne pôsobí dokonca aj nespokojnosť s počasím." S.N. LAZAREV, SYSTÉM KTORÝ LIEČI

"Tests suggest, that even dissatisfaction with the weather has a negative effect on the structures of the information field of an ambient space, and thus also on humans." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA 1

 

"Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva." Galaťanom 5:1

"Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Galatians 5:1

 

"Už dnes je samostatne mysliaci človek, schopný samostatného rozhodovania, všeobecne považovaný za nebezpečného a či už to sám vie alebo nie, taký jedinec je v ohrození života."

https://blog.hlavnespravy.sk/21501/covid-19-obrovsky-podvod-svedsky-priklad-a-manipulacia-pomocou-propagandy/#

"An independently thinking man, strong enough to make his own decisions, is now commonly considered as dangerous. Whether he knows it or not, his life is in danger."

 

"Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých." Žalm 145:14

"The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down." Psalms 145:14

- - -

 

IF THERE WAS EVER "THEM" vs. "US" SITUATION THIS IS IT!

Ak tu niekedy bola situácia "ONI" vs. "MY" tak je to teraz!Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

Dr. Vernon Coleman www.vernoncoleman.com

"IF THERE WAS EVER a "THEM" vs. "US" SITUATION THIS IS IT!."

https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

"Ak tu niekedy bola situácia "ONI" vs. "MY" tak je to teraz!"

Dr. Vernon Coleman https://vernoncoleman.com/

https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

 

"The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday!"

 "Jediná osoba, od ktorej by ste mali chcieť byť lepší je ten človek, ktorým ste boli včera."

 

"Následkom rozprašovania chemtrails bude mať také množstvo ľudí poškodený imunitný systém a predovšetkým pľúca, že sa objavia ochorenia a problémy s dýchaním." 8.7.2020 20:57

- hádajte čo budú na to hovoriť v telke - počítam, že tak ako 9/11 keď informovali o páde WTC7 20 minút predtým ako sa to skutočne stalo, aj tentokrát to nevydržali a začali "in-formovať"

 
"Thanks to spreading chemtrails for years, especially thanks to massive chemtrails in 2019-2020 there will be many people very sick, especially immune system collapse and lung problems. Guess what they will say in TV... "THE NEW Coronavirus..."
 

"Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil." Platón

"Johnny becomes a man when he walks around the puddle instead of walking through." Plato
 

"Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty." Plato

 Diktatúra prirodzene povstáva z demokracie a tie najhoršie formy tyranie a otroctva pochádzajú z extrémnej slobody." Platón

 

"Čo sa stalo z demokracie, ktorá chela vyhovieť všetkým, sme videli. Čo sa stane z kresťanstva, ktoré by chcelo vyhovieť všetkým?" (kresťanstvo nie je cesta pre každého, podľa mňa o tom pojednáva a pred nástupom na takúto cestu varuje Lukáš 14. kapitola)

- - -

https://www.azquotes.com/author/22138-Hippocrates

"Choroby neprichádzajú len tak odnikadiaľ. Skladajú sa z malých každodenných hriechov proti Prírode. Keď je naakumulované dostatočné množstvo hriechov, choroby sa náhle objavia." Hippokrates

https://www.azquotes.com/author/22138-Hippocrates

"Najväčšia medicína je naučiť ľudí aby ju nepotrebovali." Hippokrates

"The greatest medicine of all is teaching people how not to need it." Hippokrates

"Ak nič nevieš o strave človeka, ako môžeš rozumieť jeho chorobám?" Hippokrates

"If you don't know about diet of your patient, how can you understand his sickness?" Hippokrates

"Stojíme na prahu nového usporiadania sveta – presne tak ako po 1. svetovej vojne, 2. svetovej vojne, či po rozpade Sovietskeho zväzu." V.V. Pjakin https://www.extraplus.sk/clanok/valerij-pjakin-koronavirus-je-divadlo-v-ktorom-hra-cely-svet

"All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils; My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me. My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live." Job 27:3-6

"že tak iste, dokiaľ len bude vo mne dych môjho života a duch Boha v mojich nozdrách, nebudú moje rty hovoriť neprávosti, ani môj jazyk nebude vravieť ľsti. To nech je preč odo mňa, aby som vás uznal za spravedlivých vo vašich vineniach. Dokiaľ nezomriem, nedám odstrániť od seba svoju nevinu. Držím sa svojej spravedlivosti ani sa jej nepustím. Moje srdce nebude potupovať niktorý z mojich dní." Job 27:3-6


"Počiatok mnohých gynekologických problémov sa nachádza na úrovni bioenergetického poľa a často je iba obranou pred narodením neplnohodnotného potomstva. Keď moderná medicína, ktorá príčiny nechápe, stále aktívnejšie tento obranný mechanizmus rúca, napomáha tomu, aby sa rodili fyzicky i morálne neživotaschopné generácie." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 1, SYSTÉM KTORÝ LIEČI

https://www.biblik.sk/diagnostika-karmy/

 

„Igor Matovič nevie robiť žiadne kompetentné rozhodnutia, je mdlého ducha a navyše sú jeho vyjadrenia tak trápne primitívne, že sa nedajú prirovnať k ničomu inému ako k linoleu v pohostinskom zariadení 4. cenovej skupiny.“ Monika Beňová https://www.hlavnespravy.sk/benova-premierovi-mdleho-ducha-vyjadrenia-su-trapne-primitivne-ze-sa-nedaju-prirovnat-nicomu-inemu-linoleu-pohostinskom-zariadeni-4-cenovej-skupiny/2214756

 

John Ramirez:

"Devil uses the number 21."

Fire prayers against the witches:

https://www.youtube.com/watch?v=pVVfO5TttzY

"Diabol používa číslo 21."

21. Júna a 21. Júla veďte protiútok modlitbou. John Ramirez

 

"Nevzdávajte sa, ten kto sa vzdá, nikdy nezvíťazí - a ten, kto víťazí sa nikdy nevzdáva." cit. z knihy: NAPOLEON HILL_KNIHA____MYSLI A ZBOHATNI.docx (1,3 MB)


"MINDSET IS WHAT SEPARATES THE BEST OF THE REST."

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE (MINDSET) JE TO, ČO ODDEĽUJE TÝCH NAJLEPŠÍCH OD OSTATNÝCH."

- - -

John Ramirez, ex-satanist

"Keď si už teda prijal Pána Ježiša, tak čo najrýchlejšie nájdi zmysel svojho života, teda to, čo Ťa Pán povolal robiť, aby sme neboli iba prežívajúci kresťania."

https://www.youtube.com/watch?v=mr1ufz0TgwA

"Find the purpose of your life, what the Lord calls you to do." John Ramirez, ex-satanist, https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

BOOK OF JOHN RAMIREZ:

https://johnramirez.org/store

 

 

"Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami." Andy Warhol https://svetbohatych.com/motivacne-citaty/

"They always say, time changes things, but you actually have to change them yourself." Andy Warhol

 

"If you're going through hell, keep going!" Winston Churchill

"Keď prechádzaš peklom, nezastavuj sa!" Winston Churchill

 

"Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov." Žalm 145:20

"The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy." Psalms 145:20

 

"Lord, make me an instrument of Thy Peace. Where there is hatred, let me sow love." Francis of Assisi

https://www.brainyquote.com/top_100_quotes

"Pane Bože, prosím Ťa urob ma nástrojom Tvojho Pokoja. Tam kde je nepokoj, nechaj ma zasievať lásku." František z Assisi

-   -   -

"Ak sa nezaujímate o to, čo robí vaša vláda, potom ste odsúdení žiť pod vládou hlupákov." Platón 348-427 pnl. (pozn. Biblik - hlupákom a ignorantom musia vládnuť im podobní)

- - -

"Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach." Matúš 7:21

"Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Mat 7:21

David Icke: "Don't find the solution to problem. Take away the cause and the problem must cease to exist, because it's cause has been deleted." (note Biblik: problem of lack of power is sin, the cause is acquiescence to sin, please remove it) David Icke: "Nehľadajte riešenie problému. Odstráňte príčinu a problém musí prestať existovať, lebo jeho príčina bola odstránená." (poznámka Biblik: Problém je hriech, príčina problémov je poddajnosť hriechu, obykle spôsobená tým, že človek nemá ani správne vyplnený čas ani žiadny cieľ, prosím odstráňte príčiny)

 

"THE PROBLEM IS HUMAN ACQUIESCENSE TO AUTHORITY." David Icke

https://www.youtube.com/watch?v=xqZt6tanOR0

"Problém situácie s Covidom je v podvoľovaní sa autoritám." David Icke

 

"Ak niekedy niečo pri očkovaní funguje, je to faktor viery. Aj to len dočasu. Ak sa charakter človeka nemení, choroba ktorá by na človeka zákonite musela prísť, sa jednoducho vymení za inú chorobu, alebo za iné obmedzenie, iný problém so zdravím alebo osudom." Biblik.sk 21.6.2020 01:03 https://www.biblik.sk/news/ockovanie-vyvolalo-kiahne-aj-obrnu-bude-sa-historia-opakovat-aj-s-covidom/

"Ak niekedy niečo pri očkovaní funguje, je to faktor viery. Aj to len dočasu. Ak sa charakter človeka nemení, choroba ktorá by na človeka zákonite musela prísť, sa jednoducho vymení za inú chorobu, alebo za iné obmedzenie, iný problém so zdravím alebo osudom." Biblik.sk 21.6.2020 01:03

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-vyvolalo-kiahne-aj-obrnu-bude-sa-historia-opakovat-aj-s-covidom/

"Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Čiňte tak aby, vaše cesty a vaše skutky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tomto mieste." Jeremiáš 7:3

"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place." Jeremiah 7:3

"A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná zahrada a jako prameň vôd, ktorého vody nesklamú." Izaiáš 58:11

"And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not." Isaiah 58:11

 

"In Slovakia, we don't have army which can protect us. Few thousands well-armed refugees can remove any government. We have over 5 million citizens and only 13.000 soldiers and 22.000 policemen. As I know, soldiers aren't really soldiers, young boys and girls just want to make some money, they simply cannot defend us! Leaving our state in such defenseless position is a crime! Our f*cking corrupted politicians did it, they have removed our army! Do they think, NATO will protect them? Now, the refugees are threat, who will defend us? Shall we now ask this f*cking corrupted state for permission to have full-auto rifle?" 18.6.2020 23:09

SLOVAK ARTICLE / SLOVENSKÝ ČLÁNOK:

https://www.biblik.sk/news/cesko-senat-schvalil-pravo-branit-so-zbranou/

SLOVENSKÝ PREKLAD CITÁTU:

https://www.biblik.sk/news/kto-nas-v-pripade-utoku-utecencov-ochrani/

 

"THE ONLY LIMIT TO HUMAN FUTURE IS OUR IMAGINATION."

https://www.youtube.com/watch?v=16MMZJlp_0Y

"Jediným obmedzením našej budúcnosti je naša predstavivosť."

"Človek, ktorého trápi choroba, si musí uvedomiť poklesky, ktorých sa dopustil, duchovne sa zdokonalovať a hľadať pre seba nové cesty rozvoja." S.N. LAZAREV, SYSTÉM KTORÝ LIEČI https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-1/

"A man who gets sick must be aware of mistakes he has made, spiritually improve himself and seek new ways for his development." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA
 

 

"THE WOUND IS THE PLACE WHERE THE LIGHT ENTERS YOU." movie ABOVE MAJESTIC https://www.biblik.sk/news/above-majestic/

https://www.biblik.sk/news/above-majestic/

 

"My people are destroyed for lack of knowledge..." Hosea 4:6

"Moji ľudia sú ničení pretože nemajú dostatok informácií..." (voľný preklad Hozeáš 4:6)

"Nový smrtiaci koronavírus - to nebola realita, ale scénar, prianie politikov, ktorí túžia po totálnej kontrole nad ľuďmi. Pravá podstata takmer každej choroby dnes je nedostatok Slnka (nedostatok vit. D v tele a málo vitamínov v potrave, a pôda aj plodiny sú kontaminované) a zaplavovanie organizmu rôznym materiálom z chemtrails a následne pôsobenie zdrojov umelého žiarenia, ktoré sa vysielajú aj do atmosféry. Ak po tom politici nepátrajú, a nesnažia sa, aby sme mali normálne prostredie, na vašom zdraví im vôbec nezáleží."

"The new deadly coronavirus - that wasn't a reality, it was a scenario, a wicked wish of politicians. They've just tried to make another step to a total control over people. The basis of any sickness today is lack of Sunlight (vitamin D) and flooding of lungs and body with a polluted air from chemtrails. (thereafter we have everywhere sources of artificial radiation - cell phones, Wi-Fi and radars (HAARP), in combination with chemtrails they'are much more effective (DNA damage, cancer, psychiatric diseases). If the politicians ignore chemtrails, pushing Wi-Fi and 5G everywhere, they don't take care about your health." (14.6.2020 12:39PM)

- - -

"ŠTÁT POTREBUJE VODCU, KTORÝ VEDIE ĽUDÍ K BOHU. NIE SVOJIMI REČAMI A VEĽKOLEPÝMI PLÁNMI, ALE V PRVOMRADE VNÚTORNOU SILOU, ČISTOTOU A ODHODLANÍM HÁJIŤ PRAVDU, KTORÉ Z NEHO STÁLE VYŽARUJÚ AJ BEZ TOHO, ABY OTVORIL ÚSTA." 11.6.2020

"The true leader will always lead people towards The God. Not by his talk and great plans for sweet future. But now, by his inner strength, purity of heart and and his verve for truth. His light must be available to "hear" even from his silence." 12.6.2020 11:09

 

"Vojdite tesnou bránou;

 lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;

 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte..."                                   Matúš 7:13-16              

 "Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits..." Matthew 7:13-16

THE EARTH HAS SWITCHED TO THE NEW LEVEL. YOU HAVE TO SWITCH AS WELL, IF YOU WANT TO SURVIVE: https://www.biblik.sk/news/ako-sa-dostat-dalej-how-to-survive/

 

"Pokiaľ Zem prešla na novú úroveň, potom aj človek ako podsystém Zeme musí rovnako prejsť na novú úroveň." (ináč sa ďalej nedostanete, pozn. red.) "Do prechodu Zeme sme žili podľa definovaných zákonov. A teraz už máme úplne inú zodpovenosť. Zem už prešla. A ľudia, ktorí neprešli, cítia zhoršenie svojho zdravotného stavu. To reálne vidíme." "Najdôležitejšie je, aby človek našiel svoju cestu." Jurij Marcinišin

https://www.biblik.sk/news/ak-marcinisin-kvantove-prechody/

https://www.biblik.sk/news/ako-sa-dostat-dalej-how-to-survive/

(opustiť určité vzorce myslenia, zvyky, bibl. Pokánie – metanoia, zmena, učiniť vo svojom živote nejaké zásadné, trvalé zmeny. Napr. skľúčenosť, nechuť žiť – zlé vzorce, ktoré treba opustiť, nie sú vaše, sú to “uzly“, ktoré sa zdajú skutočné. Čo Vám najviac bráni sa rozvíjať a byť šťastný? Zistite to, buďte bdelí, skúmajte sa a dajte všetky sily do toho, aby ste svoju myseľ udržiavali čistú)

"Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde." Ján 4:23-24

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe1/

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe/

"But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.  
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth." John 4:23-24

 

"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha." Matúš 5:8

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God." Matthew 5:8

- - -

"Čo je pravda? Pravdu vidí len čistý človek! Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha (Mat 5:8) Spoznať pravdu takú, aká je, si vyžaduje spoznať sám seba a prekonať svoje osobné pokušenia. Pravda nie je výsledok intelektuálnej debaty a povrchných argumentov. Pravdu sa nedozvieme, ale sa k nej vyvinieme, staneme sa ňou, či jej podobní. Je výsledkom mravného úsilia. Nástrojom, okom poznania je naša vlastná duša. Skrivená strachmi a túžbami je ako krivá šošovka či zrkadlo ďalekohľadu. Afekty spôsobujú, že vidíme svet v krivom zrkadle. Vidíme zdeformovanú, nanajvýš čiastkovú pravdu. Každá čiastková pravda vystihuje len jeden aspekt reality. Integrálna, celá pravda je súhrnom čiastkových právd. Znamená to vidieť tú istú vec očami rôznych typov ľudí súčasne, zo všetkých strán a chápať čiastočnú oprávnenosť každého uhla pohľadu." RNDr. Emil Páleš

- - -

"Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin, pred. 43. JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH! (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]
 https://www.biblik.sk/news/pan-jezis-sa-vracia/

"Any divine worshipping of material things means violation of the highest God's Law "I AM THE LORD THY GOD!" Abd-ru-shin, lect. 43. I AM THE LORD THY GOD! (that means catholics should never worship the monstrance as God!)

- - -
 

"Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/pan-jezis-sa-vracia/

 

"Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty!" https://www.biblik.sk/news/boj-proti-dezinformaciam/

- - -

Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/boj-proti-dezinformaciam/

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa Slovania!" Ľudovít Štúr

 

"Vaccines???? Forced Death."

"OČKOVANIE???? Nútenie k smrti!"

top comment under youtube video / komentár pod videom:

https://www.youtube.com/watch?v=klhlfRFJQmU

 

                                Malcolm X (*19.5.1925  † 21.2.1965)

"If your're not ready to die for it, put the word "freedom" out of your vocabulary." "Ak nie ste ochotní za ňu zomrieť, potom si vyškrtnite slovo "sloboda" z vášho slovníka." Malcolm X

https://www.malcolmx.com/quotes/

- - -

The Arrivals, part 26 https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"Po tom, čo sa deje v USA to podľa mňa vyzerá, ako keby chcel v Amerike niekto vyvolať občiansku vojnu, zosadiť Trumpa a nastoliť diktatúru." "As I see situation in the USA, it looks like somebody wants a civil war, remove Trump and maintain dictature." 4.6.2020 19:55

"Tajomstvo zdravia pre telo aj myseľ je nesmútiť nad minulosťou, nerobiť si starosti o budúcnosť a neočakávať žiadne problémy. Treba žiť v prítomnom okamihu múdro a sústredene." Budha

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"The secret of health for both mind and body is not mourn for the past, worry about the future or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly." Buddha

Seriál THE ARRIVALS https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

 

"Je veľmi dôležité akým spôsobom utrácate peniaze a koho tým podporujete." Seriál THE ARRIVALS (PRÍCHODY) (pozn. Biblik: znamená to aj to, že lacné veci v zahraničných supermarketoch v skutočnosti vychádzajú veľmi draho)

↓ VYNIKAJÚCI DUCHOVNÝ SERIÁL ARRIVALS+CZ TITULKY ↓

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"IT IS VERY IMPORTANT HOW YOU SPENT MONEY AND WHO DO YOU SUPPORT." THE ARRIVALS (that cheap goods in supermarkets in fact is very expensive)

"THE ARRIVALS" - COMPLETE SERIE YOU CAN DOWLOAD HERE OR WATCH IT ON YOUTUBE, BY TYPING "THE ARRIVALS PART 1"

- - -

"Tento svet je skala, o ktorú sa rozbíjajú všetky ilúzie." (časopis Sophia, zima 1994, str. 20)

"This world is like a rock breaking all illusion on her top." Slovak magazine Sophia

www.sophia.sk/en

 

"Vážnym chcením vedie každá cesta nakoniec k cieľu." Abd-ru-shin

"The serious strong volition always leads to goal, independently of which way we choose." Abd-ru-shin (free transl. from Slovak, for further understanding please read Brunton's quote bellow)

"Kdo řídí člun přímo vpřed nakonec dopluje do přístavu, třeba by sebevíce vzdálen." Paul Bruton "Who drives his boat straight ahead, he will always reach the dock, the distance from the dock is not important." Paul Brunton (free transl. from Czech)

"Vážnym chcením vedie každá cesta nakoniec k cieľu." Abd-ru-shin

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-hoffer-dr-saul-a-dr-harold-d-foster-vyznam-niacinu-pri-liecbe-psychickych-a-inych-chorob/

 

"Pamätáte sa, čo bolo v médiách od 11. Septembra 2001? Teror, teroristi, vojna proti terorizmu, dookola. Čo máme dnes? Korona, Covid, Pribudlo nakazených... Tá istá propaganda!" - - - "Do you remember what was in media since 9/11? Terror, terrorists, War on terrorism, all around! What we have now? Corona, Covid, New cases... The same f*cking propaganda again!" (29.5.2020 22:55-56)

"Scénar Korona je veľmi podobný scénaru 9/11. Neboli to teroristi, ktorí vraždili ľudí a zapálili New York. A ani teraz to nebol žiadny koronavírus, ktorý ohrozoval ľudí a fungovanie štátov. Je to vaša vláda!" (29.5.2020 18:47)

"The Corona scenario is very similar to 9/11 scenario. There were no terrorists in planes killing people in WTC New York. And now? There was no deadly coronavirus and no pandemy. The real threat for your state and your life is your government."

"Koronavírusový scénár ukázal, že väčšina štátov je nesvojprávna, v područí globálneho prediktora. Snáď jediný štát na svete, ktorý si dovolil ignorovať lživú propagandu médií a WHO je Bielorusko. Na rozdiel od väčšiny lídrov, ktorí na písknutie ničili svoje štáty Alexander Lukašenko zaujal správny postoj! Vo Švédsku robili skôr štatistický experiment, pretože plošné nosenie rúšok, striekanie dezinfekcií na ruky a rôzne spôsoby rafinovaného stresovania ľudí majú zdravie ohrozujúce následky a sú príčinou chorôb." 28.5.2020 17:06 (18:06)

The Corona scenario has showed, that almost every state in the world act like a non-sui-juris. Most of the states in the world are under a total commandment of a global predictor! Maybe the only one state who has ignored WHO and all those false mainstream media propaganda was Belarus. Unlike most leaders who destroyed their states at the whistle, only Alexander Lukashenko took the right stance! He totally ignored whole corona-scenario. Maybe Sweden was free too, but I think in Sweden it was a statistic experiment. If the whole world starts to breath with mask, destroying their skin with disinfection and other chemicals (the smell of chlorine was in many shops in Slovakia), you need to have at least one country free, to get some interesting statistics. (I am pretty sure Sweden walks with global predictor, and I hope Lukashenko is not working for him)

"Žiarenie hviezd môže byť pre človeka sebepriaznivejšie a predsa ho nemôže stretnúť nič jasné, teda dobré, ak má mnoho temna okolo seba následkom svojho duševného stavu." Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU, predn. Astrológia

- - -

"Každý podľa miery svojho chápania pracuje pre seba, a podľa miery svojho nechápania pracuje pre toho, kto chápe viac." V.V. Pjakin

- - -

"Vírusy to sú výlučky poškodených buniek. Sami o sebe nie sú príčinou ochorenia." Rudolf Steiner / "Viruses are simply excreations of a toxic cell. They're not a cause of anything." Rudolf Steiner

- Dr. Mikovitsová tvrdí, že ani Ebola nevedela napádať ľudské bunky, učili v laboratóriu ten vírus ako by to mohol dokázať / Dr. Mikovits claims virus Ebola couldn't attack human cells. They were teaching virus how to attack human cells in laboratory https://www.biblik.sk/news/dr-mikovits-kto-chce-byt-zdravy-nemal-by-byt-nikdy-ockovany-50-milionov-americanov-ma-gamaretrovirus-z-vakcin/

"Ak politici uvidia ľudí čo si nasadili náhubok (rúško) potom si pomyslia, že si budú môcť dovoliť už úplne všetko." Lou Fananek Hagen

https://video.aktualne.cz/dvtv/fananek-rouska-je-nahubek-a-z-lidi-je-stado-co-se-samo-hlida/r~8dfb5dd8981b11ea842f0cc47ab5f122/

"If the politicians will see people with masks, what means defacto a muzzle, people are making such way their dogs by wearing muzzles! Soon afterwards the politicians will think they can do everything." Lou Fananek Hagen, singer, refuses to wear mask

 

"Pakliže se vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte." Eckart Tolle

"If you lack something, give it immediately to the first person you meet." Eckart Tolle

 

"Pakliže se vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte." Eckart Tolle

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=pakli%C5%BEe

"KAŽDÁ VAKCÍNA PODANÁ DIEŤAŤU ČI DOSPELÉMU SPÔSOBÍ POŠKODENIE." Dr. Andrew Moulden

https://healthimpactnews.com/2020/censored-dr-kaufman-they-want-to-genetically-modify-us-with-covid-19-vaccine-loses-his-job-and-willing-to-go-to-jail-to-resist/

 

"NÁROD OVCÍ DOSTANE VLÁDU VLKOV."

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

"A NATION OF SHEEPS WILL BEGET A GOVERNMENT OF WOLVES."

↓  Edward R. Murrow  ↓

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

-   -   -

"Kristove slová o veľkom súžení, akého nikdy nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani už nikdy viac nebude - ak sa nenaplnili, tak sa môžu rýchlo naplniť, keď by sa začalo hromadne očkovať." 17.3.2020 01:12

(verš Mat 24:21 / verse Mat 24:21)

"In case that Bill Fucking Murderer Gates will receive the permission to vaccinate the whole world, Christ's Words about the great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, could be fulfilled again in our life..."

(maybe most of the biblical prophecies are actual for every life of every man)

 

"ÚSPECH TO JE USILOVNOSŤ A SCHOPNOSŤ VYTRVAŤ"

"SUCCESS IS DILIGENCE AND ENDURANCE."

 

"Na základě svojich skúseností cirkev tvrdí, že keď sa démoni objavia v našej prítomnosti, vždy sa nás pokúsia vtiahnuť do rozhovoru. Preto cirkev odporúča jednoduché pravidlo: Nehovorte s démonmi! Toto je svojim spôsobom to najdôležitejšie pravidlo zo všetkých, rozprávanie sa s démonom je ako flirt, ktorý vás môže zlákať do vzťahu s ním, preto je komunikovanie s duchmi tak nebezpečné." Dokument youtube Exorcisté v akci

https://www.youtube.com/watch?v=BqC7JQ8C4aI

- - -

"Najstarším z doktorov je Slnko. Preto je aj najlepší."

https://www.biblik.sk/news/hrm-sungazing/

"The eldest doctor is The sun. The sun is the best doctor."

"Je ťažšie veľkým byť ako byť za veľkého považovaný."

"Being great is much harder as to be considered as great."

- - -

Syn dôchodkyne sa nám pochválil, že babka dostala SMSku:

"Teraz už môžete ísť nakupovať aj do nákupných centier!"

"- a za čo?" pýta sa babička...

 
"Niet dômyslenejšieho diela ako je ľudské telo. Pľúca sú sférou vzduchu, kosti časťou Zeme, a hviezdy by neexistovali, keby ich človek nemohol vidieť. Nájsť tajomstvo tela znamená porozumieť tajomstvu vesmíru." Slovenský seriál LEKÁR UMIERAJÚCEHO ČASU (cit. z 1. dielu, čas 08:13)
"There's no more sophisticated creation as the human body is. Lungs are the air sphere, bones are part of the earth, and the stars wouldn't even exist without the man who can see! To find the secret of human body means understand secrets of the Universe." Slovak TV serie  "LEKAR UMIERAJUCEHO CASU" (Doctor of the dying time)
-  -  -
"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy

Viac tu: https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/

"Nebojím sa smrti. Bol som "mŕtvy" milióny a milióny rokov predtým než som sa narodil, a žiadne ťažkosti mi to neprinášalo." Mark Twain, osvietený spisovateľ

"I do not fear death. I had been "dead" for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it." Mark Twain, the enlighted writer

 

"Zdá sa, že jednou z príčin chronickej únavy môže byť aj krátkodobé vystavenie silnému elektromagnetickému žiareniu. Niekedy, keď idem do oblastí z vysielačmi, strávim tam obvykle iba pár minút. Ale to, čo niekedy príde v nasledujúcich hodinách je taká únava, že nevládzem ani sedieť."  (niekedy ešte aj na druhý deň sa nedá normálne fungovať, je to akoby mi bolo zle od hlavy, taký zvláštny druh únavy, kedy je telo oddýchnuté, ale niečo vás akoby spomaľuje, alebo tlačí k zemi. Vtedy ukončím akúkoľvek športovú aktivitu hneď, mohlo by sa to vypomstiť. Tieto jemné signály však väčšina ľudí, ktorí vlastnia mobilný telefón už ani nevnímajú) 12.5.2020 17:53

"One think what may cause extreme fatigue is a strong EM radiation. Sometimes I spent only few minutes near some cell stations in our city. I'm always observing myself short time after: head ache, problems with concentration, increased appetite (about this three I am pretty sure), and at last... fatigue! Sometimes I can't even sit on my chair. This kind of extreme fatigue is probably caused by exposure to strong EM radiation from some cell stations."

-  -  -

"Opýtali sme sa bezdomovca: Čo podľa Vás robí kráľa kráľom?

- Je to schopnosť učiniť rozhodnutie."

"Question for a homeless: What makes a king king and what makes a beggar beggar?

"I think the king has got the ability to make a decision."

-  -  -

 

"Money has no value if you don't put it to good use!"

"Peniaze majú hodnotu iba vtedy, ak ich dobre použijete!" Film SHE DEVIL (1989)

 

-  -  -

"Globálna satanská mafia obvykle nerobí školácke chyby! Ak školácke chyby robí, tak preto, aby to ľudia videli. Skutočná pandémia a umieranie ľudí sa môže začať jediným náletom posýpacích lietadiel." 10.5.2020 21:35 (22:35)

"Global satanic mafia usualy don't do stupid mistakes. If they do, only because they want people to see it. The real pandemy and deaths of million people could be started by one aerial assault of chemtrail planes. 9/11 was a mass murder too, many people knew about the  hoax with terrorists , but the "war against terrorism" started and reached their goals - invasion to many states and curtailment of rights and freedom in the world. Why? Simply too much people believed the medial fiction and when all people knew the truth, it was too late. Now the situation is better, but it is very important to FIGHT NOW! 10.5.2020 21:35

 

"Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi..." Rimanom 12:15

(pozn. Biblik: a niekedy aj protestovať s protestujúcimi :-)

"Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep." Romans 12:15

 

"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy  https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/

-   -   -

 

"Ľudia majú zapchaté uši slúchatkami, zastreté oči obrazovkou smartphonu a zapchaté ústa aj nos handrou cez xicht, tzv. rúškom! Vidieť takúto kreatúru pobehovať po ulici, ktorá ani nevníma, to je dosť smutný zážitok. Ale náhubky Slovákom nasadili zvlášť preto, lebo boli ticho keď mali kričať!" / "I see people with earphones - they are deaf, gazing into the screen of smarphone - they are blind. Their nose and mouth is now covered with mask! Blind and deaf creatures walking down the street, lacking oxygen thanks to mask - breathing back their own CO2, what causes deceleration of brain functions... In Slovakia people are wearing masks because it's an order of our government! 1600 € penalty, if cops will see you without mask! Cops are everywhere! Acccording to some nazi law, wearing mask is a duty, and the cops are stalkers! In Slovakia, people kept silence for a very long time, even if they should scream! So yet, they have closed their useless mouth forcibly. Useless ears, useless eyes, useless mouth - is this human? What will the Global predictor (satan) do with such creatures, are they going to the slaughter? Because it looks like a preparation for a slaughter..."
-   -   -
"MILUJTE SVOJICH NEPRIATEĽOV ZNAMENÁ: ČIŇTE TO, ČO IM PROSPIEVA!" Abd-ru-shin / "LOVING YOUR ENEMIES MEANS: DO WHAT IS REALLY GOOD FOR THEM." Abd-ru-shin (note Biblik: Violence is sometimes feasible, for example if the violence is the best way for your enemy to learn from it, such way brings him benefit. With your enemy you have to treat always according to God's Law)
-   -   -
"Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia." 1. List Petrov 5:6-9
"Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: Casting all your care upon him; for he careth for you. Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." 1st Epistle of Peter 5:6-9
-   -   -
"The cause of all conflict is our nature: EGOISM, THE DESIRE TO FULFILL OURSELVES AT THE EXPENSE OF OTHERS." Michael Laitman Príčina každého konfliktu je naša povaha: EGOIZMUS, TÚŽBA SA PRESADIŤ NA ÚKOR DRUHÝCH. (na Slovensku tomu hovoríme Igorizmus)
Michael Laitman
"Neni chleba, neni Tóry." Michael Laitman, žid
"No bread, no Torah." Michael Laitman, jew
English pages of Michael Laitman: https://www.michaellaitman.com/
 
A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň." Židom 10:24-25
"And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching." Hebrews 10:24-25
- - -
"Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka."  Lukáš 21:33-36
"Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man." Luke 21:33-36
- - -
- Zubár nemôže robiť zubára, kuchár nemôže robiť kuchára, ľudia nemôžu normálne ísť ani k lekárovi ani do obchodu, ničia podniky, rušia hotovosť a k tomu všade striehnu policajti. Je tu ešte niekto, kto verí, že existuje nejaký koronavírus, že toto nie je pokus o globálny prevrat pod falošnou zámienkou? 3.5.2020 16:46
- - -
“Odborníci v oblasti medicíny dookola klamú. Očkovanie bola vždy katastrofa pre imunitný systém. Očkovanie spôsobuje obrovské množstvo chorôb. A (nakoľko vakcíny sú gen. modifikované, pozn. prekl.) cez vakcíny meníme náš genetický kód. Očkovanie je najväčší zločin proti ľudskosti.”
Dr. Guylaine Lanctot, M.D.

- - -

"When we give the government the power to make medical decisions for us, we, in essence, acept that the state owns our bodies." Ron Paul, U.S. doctor and politician
"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preto-vas-budem-sudit-kto-je-ten-co-cloveka-sudi/

- - -

"Pochopil som, že s novými vecami, ktoré sú naozaj dôležité, je lepšie nechodiť do tých recenzovaných vedeckých časopisov. Tam sedia len na to, aby to zabavovali, nie aby tomu dávali zelenú." Lev Pochmeľnych, ruský geoinžinier, dokument Priemyslové riadenie počasia https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-riadenie-pocasia-priserky-s-r-o/

"I've realized, that the new really important things is better keep away from the popular scientific magazines. They are sitting there only for locking it, not for publishing it as it is." Lev Pochmelnych, russian geoengineer, video russian, Industrial weather control:

https://www.youtube.com/watch?v=TOWl1NZrfbU&list=PLXihFlfJ3Y4eqXEeFcIDWTnjSwB_kqecv

- - -

"Človek musí mať vždy skutočnú prácu."

(nie fiktívnu, aj keď za ňu dostáva reálne peniaze)

RNDr. Emil Páleš, sofiológ, Ariadnina Niť 82

"Every man must have a real job."

(do something what brings the real values, not just money)

Dr. Emil Pales, the top Slovak sophiologist

- - -

"Zákon zachovania energie platí - dobré aj zlé sa vždy vráti."

(Keď človek robí niečo, o čom si myslí, že by mohlo byť dobré, nikdy nemá očakávať za to odmenu ani od ľudí ani od Boha)

"The law of conservation of energy always takes his turn, both good and bad will return."

(if you do good, never wait any return neither from God nor from people, do good for good)

- - -

 

Terrorists vs. people in masks. If you dress like a terrorist, that gives your government some right to act with you as with a terrorist! / Vľavo teroristi, vpravo ľudia v rúškach. Keď sa obliekate ako teroristi, predsa tak dávate vašej vláde určitý dôvod jednať s vami ako s teroristami.

- - -

"Slovo COVID sa nápadne podobá slovu COVIN - podvod, konšpirácia, komplot, podvod, faloš..." / The word COVID sounds like the word COVIN! (plot, conspiracy, fraud, lie)

- - -

"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

https://www.biblik.sk/news/preto-vas-budem-sudit-kto-je-ten-co-cloveka-sudi/

"For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye."   Ezekiel 18:32

 

"V každom okamihu môžete nastúpiť cestu k výšinám a napraviť minulé, nech je to čokoľvek! Nerobte nič iné, iba myslite na to, ako vami prúdi čistá sila Božia. Potom sa sami zľaknete zavádzať túto čistotu do špinavých kanálov ošklivých myšlienok, pretože rovnakým spôsobom môžete bez námahy dosiahnuť to najvyššie a najušľachtilejšie. Vám ju stačí len riadiť a sila zapôsobí potom sama vami zamýšľaným smerom. Tak máte šťastie alebo nešťastie vo vlastných rukách."  Abd-ru-shin, prednáška ZODPOVEDNOSŤ

https://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/ve-svetle-pravdy-poselstvi-gralu-12

 

"SVÄTOU POVINNOSŤOU ĽUDSKÉHO DUCHA JE VYSKÚMAŤ, PREČO ŽIJE NA TEJTO ZEMI A VÔBEC V TOMTO STVORENÍ, S KTORÝM JE SPJATÝ TISÍCAMI VLÁKIEN." Abd-ru-shin
https://www.biblik.sk/news/rec-pana/

"THE SACRED DUTY OF MAN'S SPIRIT IS DOING RESEARCH, WHY HE LIVES HERE ON EARTH, AND AT ALL WHY HE LIVES IN THIS CREATION, IN WHICH HE'S CONNECTED BY THOUSANDS OF STRINGS." Abd-ru-shin, THE GRAIL MESSAGE

-      -      -
"Nie ilúzia bola reálna hrozba (9/11, glob. otepľovanie, korona) ale následky opatrení: vojny, chemtrails, očkovanie..."
"Not an illusion was the real threat (9/11, global warming, corona) but consequences of fight against this illusion: wars, chemtrails, vaccination..." quote/citát Biblik 21.4.2020
- - -

"Skutočný trvalý pokrok sa dá dosiahnuť jedine pokrokom vedomia. Bez mravného pokroku akákoľvek zmena je len zdanlivá." Dr. Emil Páleš, Ariadnina niť 77

"The real nontemporary progress could be done only by progress of consciousness. Without the moral progress any change is only an illusion." Dr. Emil Pales, Slovak sophiologist

- - -

"Aj keď je človek na kolenách, nejaké šťastie v sebe cíti." bývalý dlhodobý bezdomovec, s Božou pomocou sa zaradil do normálneho života. Čudoval sa, keď sa mu po modlitbách rýchlo podarilo získať dobrú prácu aj keď na pohovor prišiel zanedbaný. "Bol som prekvapený, ale dali mi prednosť pred inými ľuďmi." povedal

"Even when the man is totally at the bottom, he feels some source of luck inside himself."  former homeless, with God's help he has successfully built his life again since he started to pray. He was amazed how quickly he get a new good job after praying. "I had a look of a dirty homeless when I came for an interview, and they gave me that job! Many normal people didn't pass."

- - -

"ZDROJE DEPRESIE SPOČÍVAJÚ V KONCENTRÁCII LEN NA SAMÉHO SEBA, SVOJE TÚŽBY, V STAROSTIACH IBA O SVOJU OSOBU."

"ČÍM VIAC VYDÁVAME ENERGIU, TÝM VIAC JEJ K NÁM PRICHÁDZA. TEDA, O KOĽKO VIAC ENERGIE LÁSKY, VRELOSTI, STAROSTLIVOSTI A TVORIVOSTI DÁVAME, O TOĽKO ZDRAVŠIA JE DUŠA A TELO."

"Americkí vedci opakovane pripravili štatistiku dlhovekých ľudí. Záver je jednoduchý: Aby sme dlho žili, je potreba raz za deň mať pocit hladu, unaviť sa a spotiť sa. A to všetko prebieha, keď odovzdávame duchovnú a fyzickú energiu. Je ešte jedna vec, možno hlavná zo všetkého tohoto. Pocit hladu, únava a pot musia byť sprevádzané dobrosrdečnou náladou." S.N. Lazarev, kniha VZTAHY

- - -

"Ak by sa každý človek správne zasadil a občas polial, môže z toho vyrásť krásny strom a časom ak by sa pridali aj ostatní aj celý krásny les. Všetko by bolo normálne, ak by každý strom by mal svoje miesto a plnil si svoju úlohu, ešte aj dážď by prichádzal včas." 19.1.2020 01:45 (02:45)

-    -    -

"V tejto krajine existuje také spiknutie, ktorým chcejú zotročiť každého muža, každú ženu a dieťa. Predtým než opustím tento vysoký a vznešený úrad, budem sa angažovať aby som toto spiknutie odhalil." John F. Kennedy, jeden z prvých konšpirátorov

-    -    -

"Podstatou akéhokoľvek uzdravenia je - zmena človeka. A v prvomrade zmena jeho myslenia a náhľadu na svet. A nie stravovania spôsobu života." S.N. LAZAREV, kniha Dg. Karmy 10

Poznámka Biblik: nakoľko stravovanie ovplyvňuje myšlienky, začať sa dá aj stravou. Ak sa človek napr. rozhodne si variť sám, je to tiež určitá zmena. Človek živiaci sa supermarketou stravou prijíma obrovské množstvo psychotropných látok, ktoré sa používajú pri spracovaní (napr. hliník v prípade sóje) a potom konzervanty, emulgátory, farbivá - ak existuje globálne spiknutie, všetko sú to látky vyrobené a používané v kombináciách s cieľom ovplyvniť myseľ a správanie človeka. Mnoho ľudí sa vyliečilo aj zmenou stravy, akurát niektoré diéty nie sú dlhodobo vhodné pre naše klimatické podmienky. Ako pomocou stravy je možné vyliečiť psychické choroby nájdete tu:

https://www.biblik.sk/news/victoria-everett-ako-som-sa-vyliecila-zo-schizofrenie/

a ešte v knihe:

https://www.biblik.sk/products/syndrom-travenia-a-psychologie/

- ak vieme liečiť autizmus a schizofréniu zmenou stravy, meníme taktiež aj myslenie človeka a jeho náhľad na svet. Myseľ, telo a duša sú spojené, nezáleží priliš na tom, odkiaľ začneme, dôležité je začať!

- - -

"Sústreďte myseľ na to, čo chcete vo svojom živote. Nie na to, čo nechcete." N. Hill

"Who wants to be rich, he must have a power. Plans are worthless, if we don't have a power to realize." Napoleon Hill

Klic_k_bohatství_format.pdf

https://www.dropbox.com/s/v3xrtymrqld2tnb/Klic_k_bohatstv%C3%AD_format.pdf?dl=0

- - -

Igor Matovič, 10. 4. 2020:
"Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si dovidia ďalej od nosa, že o prípadnom otváraní ďalších obchodov, či otváraní škôl a reštaurácií budú rozhodovať tí istí ľudia čo naposledy = elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Ešte inak - nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel ... a keď hovorím žiaden, tak žiaden, ani Fero, ani Anča, ani ja sám,"

Igor Matovič, 15. 4. 2020:
Vladimír Krčméry si myslí, že by sme mali pomaly začať otvárať škôlky a prvé stupne škôl. Premiér Igor Matovič však reagoval, že by sa mali riešiť iné problémy.

Čiže z toho vyplýva že elitný tím špičkových odborníkov je Igor Matovič...

z diskusie na https://www.hlavnespravy.sk/krcmery-by-chcel-otvarat-skolky-podla-premiera-by-sa-mali-riesit-ine-problemy/2124586

-   -   -

"Niekedy si človek musí dávať väčší pozor na priateľov ako na nepriateľov." "Sometimes is good to be aware between our close friends instead of our far enemies."
 
"And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good..."
"A Boh videl všetko to, čo On učinil, a hľa, všetko to bolo veľmi dobré..."
- voľný preklad Genesis 1:31. Originál tu: https://www.bible.sk/sk/rohacek/genesis/1
-    -    -
"As long as the superstition that people should obey unjust laws exists, so long will slavery exist." Mahatma Gandhi

"Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj otroctvo." Mahátmá Gándhí

---

"Love is the key to eternal life."
"Láska je kľúčom k večnému životu."
PAX VOBIS.
POKOJ VÁM.
Peace be with you.
(Kristov pozdrav po vzkriesení / Lord Jesus Christ's greetings after ressurection)
"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."
"Give everyday the chance to become the most beautiful day of your life."
Mark Twain
"Heaven goes by favour. If it went by merit, you would stay out and your dog would go in." Mark Twain "Do neba sa ide podľa milosti. Keby sa tam išlo podľa zásluh, dostal by sa tam tvoj pes a nie ty." Mark Twain
-    -    -
"Satan has been the best friend the Church has ever had, as he has kept it in business all these years." A.S. LaVey - satanist, author of the satanic Bible / "Satan bol vždy tým najlepším priateľom cirkvi, akého kedy vôbec mali! Lebo on ju udržiaval v chode po celé tie roky!" A.S. LaVey, satanista, autor satanskej Biblie
-    -    -
"Aby sa začali vyšetrovať zločiny rozprašovania vláken do ovzdušia z lietadiel a používanie frekvencií na ovplyvňovanie počasia - to musí byť priorita každého politika, každého alternatívneho média aj každého človeka. Ak si pred týmto ľudia zavierajú oči, začalo sa pre nich posledné odpočítavanie... 11.4.2020 20:51 (21:51)
 
(pamätajte: nové autá, nové TV, notebooky, tablety, navigácie, nové PC monitory, SMARTPHON=ZBRAŇ PROTI VÁM - NEPATRIA DEŤOM DO RÚK, ANI TABLETY ANI ŽIADNE BEZDRÔTOVÉ TECHNOLÓGIE NEPATRIA DEŤOM DO RÚK ANI BY SA NEMALI POUŽÍVAŤ V ICH BLÍZKOSTI, ŽIADNE, ANI DETSKÉ VYSIELAČKY)
-          -          -
"TAK AKO BOLO JASNÉ, KTO 9/11 BOLI V SKUTOČNOSTI TÍ TERORISTI (Bushova vláda a spol.) TAK JE TERAZ JASNÉ, KTO JE V SKUTOČNOSTI VÍRUS (Matovič a spol.)
11.4.2020 19:53 (20:53)
-    -    -
"Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci, ľudskej duši nemôžu odňať ani prášok jej viny, alebo jej dokonca odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!" Abd-ru-shin, cit. z knihy POSOLSTVO GRÁLU (predn. Lenivosť ducha)
"However, the achievements and the allegiance of all believers links them only with their church, not with their God! Neither the church nor its servants can take away from or even forgive a human soul one particle of its guilt! Just as little are they permitted to canonize a soul, and thereby interfere in God’s perfect eternal Primordial Laws of Creation, which are immutable!" Abd-ru-shin
-    -    -
The most political corect honest decent slovak (p)resident (d)evil Zuzana Caputova
Politicky najkorektnejšia najúprimnešia a najslušnejšia slovenská prezidentka:
"Politická korektnosť je fašizmus, ktorý sa preobleka za slušnosť."
George Carlin
"Political correctness is fascism disguised as politeness."
(comment from disccussion DAVID ICKE ABOUT TRANSGENDER / D. Icke o transgenderizme)
 
Brian: "David, you are a great man!"
David: "That's very kind. But, we are all great!"
David Icke@London Real, very interesting video about coronavirus
 
"Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo." Mark Twain
“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” Mark Twain
 
„Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-zivote/

https://www.biblik.sk/obrazky/#the-new-coronavirus-jpg1

NOVÝ koronavírus! Najlepší prostriedok na odstránenie konzumu!

The NEW coronavirus! Our best product to remove the consumer society!

 

"Psychóza okolo koronavírusu, je spôsob, ako bez vojny prerozdeliť svet." Alexander Lukašenko / The hystery around coronavirus is a manner how to divide the world without war." Alexander Lukashenko

https://www.youtube.com/watch?v=ogORIu1K2KU

 

"Pobožný človek sa spolieha, že mu pomôže Boh. Múdry človek si vezme advokáta." Achille Gregor (1910-1998) český humorista "Religious man always counts with God's help. Wise man will hire a good lawyer." Achille Gregor (1910-1998), czech humorist

 

"Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce." "A successful man is waking up in the morning, going to sleep in the evening and between that he do what he wants." Bob Dylan

„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/279533-gabriel-garcia-marquez-clovek-ma-pravo-pozerat-na-druheho-zhora-len-vtedy/

 

"Hľadaním vinníkov sa k pravde nepriblížime."

"Seeking those who are responsible for coronavirus we cannot make step towards the truth."

S.N. Lazarev https://www.youtube.com/watch?v=BnF8zOXgWwc

 

-   -   -

https://www.youtube.com/watch?v=fark01sCPVs

"SEXUAL ORIENTATION SHOULD NEVER BE DEFENDED." Vissarion

"NIKTO BY NEMAL ÍSŤ BRÁNIŤ SEXUÁLNU ORIENTÁCIU." Vissarion

 

 

Stačilo by méně sledovat televizi a přečíst si třeba článek profesorů Ladislava Machaly a Jiřího Beneše z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, kde píší: „V oficiálních materiálech evropských i světových autorit se píše, že nemoc se projevuje náhle vzniklou horečkou, suchým kašlem, dušností, slabostí a bolestmi ve svalech. My zdravotníci ale vidíme, že většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel. Nejsme tedy schopni podle projevů nemoci vytipovat osoby, které prodělávají koronavirovou infekci, a odlišit je od lidí s běžným nachlazením. (…) Pacienti mají jen lehce zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, pobolívání v krku; někdy infikovaný člověk nepopisuje dokonce žádné obtíže.“

https://zvedavec.org/prispevky/2020/04/8262-operace-rouska.htm

 

"Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa všetkým." Marie von Ebner-Eschenbach (česká spisovateľka) "If everyone would try to help each other, the help would be here for everyone." Marie von Ebner-Eschenbach (czech female writer)

MÔŽETE POMÔCŤ MEDITÁCIOU ALEBO MODLITBOU YOU CAN HELP WITH YOUR PRAYERS  ↓ JOIN THIS MEDITATION ↓ PRIDAJTE SA

https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA (MODLITBY) / GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 4:45 AM (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

 NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA ↓ (MODLITBY) ↓

GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 @ 4:45 AM (SK, ENG)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

ZMENA PRILIETA

 
 

WINGS OF CHANGE

-         -         -

"Celý život hľadal zlato v mäsiarstve a na Božom súde vysvetľoval, že nevedel nič o zlatých náleziskách." / "He spent whole life seeking gold at butcher's, and in Divine Judgement he said he didn't know nothing about the golden fields."

"Don't chase money, chase education." Robert T. Kiyosaki (in school nobody teaches you about money / v škole vás nikto neučí o peniazoch, prečo asi?)

"Nepaste po peniazoch, paste po vzdelaní." Robert T. Kiyosaki (zrejme myslí vzdelanie ako sa naučiť ovládať svoje túžby a múdro riadiť svoj cashflow)

"Broke is temporary, poverty is eternal." Robert T. Kiyosaki (book Rich Dad, Poor Dad)

"Byť chudobný a byť bez peňazí nie je to isté. Byť bez peňazí je dočasné, chudoba je večná." Robert T. Kiyosaki, kniha Bohatý Otec - Chudobný Otec

"EPIDÉMIA JE SEN MOCNÝCH!"

"The epidemy is the dream of elites!" 

- KRÍZOVÉ JEDLO NRG-5 / CRISIS FOOD NRG-5:
 
"The power of corporations is bigger than a power of medium-size states." Pavol Luptak
"Sila korporácií je väčšia než sila stredne veľkých štátov." Pavol Ľupták
 
"V tejto situácii, aké pravidlá platia? Niekedy ideme aj mimo pravidiel..." hovorí Peter Pellegrini tu
"Počty nakazených budú rásť" hovorí tu
No pekne! takže stačí vyvolať ilúziu hrozby, ako 9/11 s teroristami a teraz ďalší podvod s koronavírusom! Z ľudí urobiť hovädá a navliecť im náhubky a rukavice, najprv zavrieť obchody, potom sa snažiť zavrieť ich doma a položiť štáty Európy, dať na kolená USA a vytvoriť konečne legitímnu svetovú vládu, ktorá by ináč nikdy legitimitu nezískala!
"Odkiaľ to vedia všetci miliardári, politici aj tuto Pellegrini, že to najhoršie nás ešte len čaká? Kto im dopredu povedal scénar tejto frašky, alebo kto im povedal, že väčšinu ľudí ľahko nakazí vírusom, ktorý spôsobí problém, resp. kto im povedal, že tu urobí bordel, kto? Vyzerá to skôr, že tie predpoklady o úmrtnosti a o rozsahu nákazy sú niekoho plány, podľa ktorých si chce ísť!"  "Who told to all billionaires, politicians and to our former prime minister Peter Pellegrini that the worse will be coming soon? Some politicians are telling exactly when, making scenarios etc. - are that all plans, or what the fuck? Where did you hear that dear Pellegrini? Who told you about this?"
 
"Tajomstvo slobody spočíva vo vzdelávaní ľudí, kdežto tajomstvo tyranie je udržiavať ich tak by boli ignoranti." Maximilián Robespiere - najcnostnejší občan krvavej revolúcie, ktorá sa podľa Ruda Vaského blží sem
 
Hovorí jeden chalan druhému:
"Teda vieš čo, ale mohol by si si dať rúšku!
- a ty by si si zas mohol dať podprsenku!"
One guy to another:
"You should wear mask, you know!
"You should wear bra, looks better!"

 -   -   -

"Súdruhovia zatvorili kostoly!"
"Comrades are closing churches!"
dôchodca prenasledovaný komunistami v reakcii na zatváranie kostolov - slovak pensioner, who was persecuted by communists said what he thinks about closing churches in Slovakia under the pretext of coronavirus (in Slovakia the first what they did was closing churches, that's the real picture who is still occuping our state)
 

"Keď nás boli riešiť kôli tomu, že sme sa rozhodli neočkovať dieťa, tak na úrade sa nás tá pani pýtala že prečo. Tak sme sa opýtali protiotázkou, ze prečo áno, keď vyše polovica vakcín je u nás neučinná už len z faktu, ze sú vyrabané v USA a nie sú prispôsobené na európske kmene. Ich odpoveď bola "áno to je pravda, ale čo ak vaše dieťa vycestuje do USA študovať? Že či ju chceme tak ohroziť... " no dá sa to komentovať? Alebo na otázku, že ako to, že pri epidémii osýpok bolo zo všetkých ochoretých detí 96% zaočkovaných a očkovanie nepomohlo a nemali ani ľahší priebeh a často opačne oveľa tažší ako neočkované, odpoveď mali, že lebo nemôžu zaručiť účinnosť na každý kmeň... Takže tak. Takto sa nám otvorene priznali a ešte si to obhajovali. Môžem kašľať také očkovania..." P.P. + Poznámka Biblik: ak sú súrodenci jeden očkovaný a druhý neočkovaný, tak zaočkovaný všetky choroby prekonáva ťažšie. Písal som, že neviem prečo by to malo byť ináč pri tých chorobách, proti ktorým sa očkuje a po rokoch sa ukazuje, že je to tak, dokonca očkovaní majú ŤAŽŠÍ priebeh ochorení, aj tých, proti ktorýmu sú zaočkovaní! Dokedy sa chcete nechať od lekárov tlačiť k múru a veriť bludu, ktorý im vtĺkali do hláv v škole ako to jediné správne náboženstvo? Klamstvá učia gójov bežne:

"12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/big-bang-ako-vznik-kozmu-sa-nikdy-nekonal-je-to-podvod-vedy/

"12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/big-bang-ako-vznik-kozmu-sa-nikdy-nekonal-je-to-podvod-vedy/

(It's clear what really Winston Churchill was about)
"Diplomacia je umenie človeka poslať do riti takým spôsobom, že sa sám bude pýtať na cestu." Winston Churchill (z toho vidíme, čo bol Churchill skutočne zač)

"Success consist from failure to failure without loss of enthusiasm."

"Úspech sa skladá od jednoho zlyhania ku druhému bez straty entuziazmu."

Winston Churchill
 

"Ľudia sú vychovaní tak, že v prvomrade hľadia na seba - aby neboli konšpirátori, aby mali čo najviac lajkov, aby nestratili ten iluzórny kredit vo virtuálnej realite. Pravda samotná ich zaujíma až potom, ak vôbec." (pozn. Biblik: ide o to, že čas a energiu strávia verifikáciou dôveryhodnosti zdroja ako zamyslením sa nad tvrdením, ktoré prezentuje) komentár z diskusie v článku:

"Z duchovného hľadiska nikto nemôže ochrorieť na chorobu, ktorú nemá v sebe." RNDr. Emil Páleš, Ariadnina Niť 83: https://slobodnyvysielac.sk/relacie/ariadnina-nit/

"From the spiritual point of view, nobody cannot get sick from something, what wasn't  already inside his body before." Dr. EMIL PALES, the top slovak sophiologist
 
You cannot get something from someone if you don't have it
Od nikoho nemôžete nič dostať, pokiaľ to už nemáte!
(29.3.2020 15:32, Ďakujeme / thanks to: Our God and Lord Jesus Christ (Luk 8:18) and Dr. Emil Pales)
 
"Nie je rozhodujúca situácia, ale to ako to prežívaš."
Outer situation isn't much important, the most important is how do you react. RNDr. Emil Páleš

"No more will the world have to look in two different places for squirrels and provolone cheese." (arguments of global corporations what are the benefits of genetic modification for mankind) from SOUTH PARK S4E5 Cartman Joins Nambla

Work and the common "scientific" arguments of Dr. Alphonse Mephesto
Práca a bežné mediálne presviedčanie divákov od odborníka Dr. Alfonza Mefista:
"Podarilo sa nám skrížiť gény veverice a kusu syra. Odteraz už nikto nebude musieť hľadať vevericu a syr na dvoch rozličných miestach!" (argumentácia globálnych korporácií aký je prínos genetickej modifikácie rastlín a.i. pre ľudstvo)
 
"Nie rúška, rukavice ani vitamín C ale Boh a Pán Ježiš Kristus je skutočná Pomoc v týchto časoch, Ktorú ak ste doteraz nespoznali, možno dnes máte poslednú príležitosť pozvať Pána Boha a Ježiša Krista do svojho života! Ako to urobiť? Zavolajte k Nemu o Pomoc nie smerom von k nebu, ale s láskou odovzdanosťou a pokorou do svojho srdca."

Pre bližšie pochopenie prečo je to tak veľmi dôležité si preložte anglický citát:

"Not masks, not gloves nor Vitamin C is the real help in this times. Because Only God and Lord Jesus Christ IS the real Help, maybe today is your last chance to invite God and Lord Jesus Christ into your heart. "I AM = The Way, the Truth and the Life", so in fact, such way you call yourself into The Life! How to do this? Ask Him for Help and always when you pray call His Name not outside, but inside: to your heart with love, submission and dignity as belong to Him." (in Slovakia the first "prevention" agaist coronavirus was quickly closing all churches - it's clear whom really serves our government and what could happen)

-   -   -
"Všade tam, kde je skorumpovaná vláda slúžiaca cudzím mocnostiam je policajt aj sudca iba prašivý pes, ktorý ak dodržiava zločinné a zjavne nespravodlivé zákony, sám sa tak včleňuje do tejto pozície. Prvoradým záujmom policajtov a sudcov je odstránenie takejto vlády a nie vynucovať dodržiavanie takých zákonov." 28.3.2020 20:01
-   -   -
Väčšina ľudí sú navonok čistí, slušní a zodpovení, ale vo vnútri sú ľahostajní, špinaví a zavírení. Celková choroba väčšiny ľudstva sa musela prejaviť aj navonok - rúškisti aj keď sú zdraví vyzerajú ako chorí, rukavice im pripomínajú, že ich ruky sú špinavé a maska im pripomína, že ju nosili dávno predtým. "Vo výsledku by sme mali byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať " - to je odkaz Čaputovej :-) Ale ak nebude čo jesť, ukáže sa tá "slušnosť" a "zodpovednosť". Som zvedavý na tých "zodpovedných" ctených pánov a "slušné" dámy." 28.3.20 12:37
-   -   -
27.3.2020 21:21:
"S najväčšou pravdepodobnosťou zomriete v každom prípade! Tak prečo sa bojíte nejakého koronavírusu?" / "Most likely you will die one day! You cannot die yesterday, you cannot die tomorrow, everybody dies today! So why is anybody afraid of some coronavirus today?"
"A On im povedal: JA SOM, nebojte sa!" Ján 6:20
"But he saith unto them, It is I; be not afraid." John 6:20
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS
BERIEM ŤA POD SVOJE KRÍDLA MARCO EVANGELISTA
I TAKE YOU UNDER MY WINGS MARCO EVANGELISTA
POKOJ TEBE MARCO, ZVESTOVATEĽ MÔJHO EVANJELIA!
PEACE WITH YOU MARCO, APOSTLE OF MINE!
 
"Přenech všechny činy  Mně a s myšlenkami upřenými na nejvyšší JÁ, osvobozen od očekávání a sobectví a se zklidněnou myslí, pusť se do boje!" Bhagavad Gíta 3:30
-  -  -
Rozdiely v morálke:
Čo sa stane, keď policajti nájdu kokaín u Angličana, Slováka a Rusa?
Policajt sa opýta: "Čí je to kokaín?"
Angličan: "Je to môj kokaín, vážený pane!"
Slovák: "Ja fakt neviem, kde sa tu ten kokaín nabral!"
Rus: "Čo je to za slovo?"
Dokázané pokusom, dôchodcovia prdia veľa.
Ak Budú môcť ísť nakúpiť, len s kolíkom v zadnej časti tela.
(Opatrenia Matovičovej vlády: zrušenie 13. dôchodkov a totálne sledovanie ľudí - Matovičova vláda by bola schopná nariadiť aj kolíky do zadku povinne ako prevenciu)
 
"Ak lekár rodičom, ktorí odmietajú očkovanie povie: "Hľadajte si iného lekára!" (a častokrát s krikom) je to v každom prípade (aj keby to bolo povedané normálne) určitá forma nátlaku - určitým spôsobom zasahuje do slobodnej vôle človeka. Ani lekár ani protiočkovací aktivista nesmie zasahovať do slobodnej vôle človeka! Môžete povedať svoj názor a dávať človeku podklady na premýšľanie a štúdium, ale nesmiete nijakým činom ovplyvňovať jeho slobodné rozhodnutie. Ani Pán Ježiš Kristus nezasahoval do slobodnej vôle človeka ani kôli Najvyššiemu Cieľu - spasenie duše - Večný Život. A človek si osobuje právo zasahovať do slobodnej vôle človeka iba kôli "vyššiemu cieľu" čo je často krát iba jeho vlastný a obvykle ešte aj egoistický alebo úplne mylný názor." 26.3.2020 19:41
 
"Pretože JA SOM Tvoj Boh budem držať Tvoju ruku hovoriac:
Neboj sa; Tvoje JA SOM Ti pomôže." Voľný preklad Izaiáš 41:13
 
"THE WORLD IS CHANGING, INSPIRATION IS EVERYWHERE!"
"Svet sa mení, ale inšpirácia je všade!"
DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM.
"Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený." Rim 10:13
"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných." Žalm 91:5-8
"Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked."  Psalms 91:5-8
- - -

“Nemáme-li být oklamáni vlastními představami o Bohu, nesmíme si je dělat. TO znamená, že si nesmíme ani o Čisté Mysli Absolutna představiť žádný mentální obraz! Žádnou úvahu, domňenku... Proč? No protože tyto představy by se nám staly pouty, které by nám nedovolili se pohnout z místa a ponechali by nás v dosavadní nevědomosti tak jako mnoho dalších lidí. Anebo by je ještě zhoršili.” (čas predn. 10m17s) https://www.biblik.sk/news/dr-eduard-tomas-odhalenie-vecnosti/

"Chcete aby váš obchod normálne fungoval aj v čase buzerácie pod zámienkou "lebo koronavírus"? Spravte si pult z ovsennými vločkami! https://www.dsl.sk/article.php?article=23652
Verse of the day 23.3.2020 https://www.kingjamesbibleonline.org/
"Z renomovaných vedeckých časopisov sa pod gesciou USA stávajú obyčajné šarlatánske a konšpiračné plátky.
Smutné, ale aspoň teraz budú všetci vidieť, že boli odjakživa aj oni používané na politický boj." Jozef Mak
"Under gestion of USA the prestige science magazines become fake and conspiracy plates. Sadly, but now everyone shall see, those magazines were always used as a political warfare." Jozef Mak
 
"Antabus s glukonátom meďnatým je vynikajúci liek na rakovinu. Problém je, že je príliš lacný."
VIDEO MILAN CALÁBEK & DušeK o liečení koronavírusu:
 
"Dnes má bohatý človek veľa kamerátov."
(kameráti sa natáčajú na kameru)
"Today a rich man has got a lot camrates."
(not comrades, because a rich man is always caught on camera)

 

"Tabak=zotročovateľ národov." 25.7.2018 22:35

"TOBACCO=ENSLAVER OF NATIONS."

"Najväčšie kúzlo satana je to, že ľudia nevedia, že existuje." Vynikajúci Dokument "SATANIZMUS A ROZPAD SR, ČR" https://www.youtube.com/watch?v=VKtik20Jl_U

"Múdry človek nikomu nehovorí o svojich záležitostiach." Giacomo Casanova

"Človeku, ktorý dokáže vládnuť sám sebe, nemusí nikto vládnuť."

"Keď nerozlúštite písmo nejakej kultúry, tá kultúra je vyššie než vy."

POVSTANIE=POVSTANIE Z PÚT SVOJEJ VLASTNEJ MYSLI" Pjér la Šé'z

"Nie tento a druhý svet, ale len jedno jednotné bytie!
Avšak svojim mylným názorom o oddelení týchto dvoch svetov sa človek neprirodzene obmedzuje, prekáža svojmu pokroku a uvoľňuje priestor nespútanej fantázii, prinášajúcej znetvorené obrazy. Je potom prekvapujúce, keď mnohí ľudia majú v dôsledku toho len neveriaci úsmev pre "druhý svet", iní ho zase až chorobne otrocky zbožňujú, alebo sa to zvrhne na fanatizmus? Doterajšie nesprávne stanovisko dáva vám tiež rovnako nesprávny základ, na ktorom sa márne a donekonečna snažíte vybudovať pravú vieru, teda vnútorné presvedčenie. Pritom narážate na miesta, úskalia, na ktorých sa musíte zapotácať v pochybnostiach, alebo vás prinútia samé zrútiť celú stavbu, aby ste sa potom všetkého vzdali v zúfalstve alebo v hneve." vybrané úryvky z Abd-ru-shin POSOLSVO GRÁLU
"Ak rozprašovanie chemtrails po celom svete (dokonca aj v Rusku aj v Číne) nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak import utečencov do Európy nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak testovanie jadrových zbraní na povrchu Zeme (kontaminovanie planéty rádioaktívnym spádom) a testovanie biologických zbraní predch. vypustením SARS a nedávnym vypustením koronavírusu nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak je toto nejakému štátu umožnené, svedčí to na jednu svetovú vládu a naozaj to po posledom vypustení koronavírusu už vyzerá tak, že boj USA, Ruska a Číny je iba hra pre divákov."
 
"Pokiaľ sa ľudia budú podrobovať nespravodlivým zákonom, bude existovať aj ich otroctvo." M. Gándhí
"Pokiaľ sa ľudia budú podrobovať nespravodlivým zákonom, bude existovať aj ich otroctvo." M. Gándhí

Viac tu: https://www.biblik.sk/
"A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pojdeš, a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril."
DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM.

Viac tu: https://www.biblik.sk/#ta-png2

Genesis 28:15

"Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje vlastné zdravé údy vyradil." Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/
(písmo kurzívou čítajte tak, že ho môžete skusiť vynechať. V tomto prípade ak vynecháme duchovne napredovať, znamená to celkovo napredovať, teda iba ak sa snažíte sám, aj Boh vám pomáha - v prvom rade by sa mal mladý človek snažiť osamostatniť, nech to znie akokoľvek, osamostatniť sa je dôležitejšie ako Ježiš Kristus - ako vaša prestava Krista a každé náboženstvo. Lebo ak budete závislí na niekom inom, ťažko v Pravde poznáte Krista a ťažko vám bude naprospech náboženstvo. Aj rodičia by mali svoje deti viesť viac ku vlastnému bývaniu a samostatnosti ako ku kostolíčku - kto si neváži a nemiluje seba a svoju ženu/priateľku, ťažko môže milovať Boha! A ako si môže mladý človek vážiť seba, keď býva s rodičmi v jednom byte? A keď je tak slabý, že sa nezmôže ani na samostatný život, akého priateľa/priateľku si nájde? Buď je osamelý alebo má pri sebe podobné, ako je on sám - a to ťažko môže skutočne milovať! Ako môže ctiť svojho otca a svoju matku, ktorí ho neviedli ani k tomu, aby mu tak zmocneli "svaly" že je schopný sa starať sám o seba? Akí sú rodičia kresťania, keď nemali ani toľko rozumu, aby ich deti žili v zdravom prostredí - vo vlastnom a samostatne)

"Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí."  Príslovia 13:20 

"He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed." Proverbs 13:20
(lepšia inteligentná samota ako sprostá spoločnosť / an intelligent loneliness is better than a foolish company)

POMOC PRE CHORÝCH

AK NIE SI VO VZŤAHU SO ŽIVÝM BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, TVOJE NÁBOŽENSTVO JE DAROMNÉ" (vzťah sám so sebou, poznanie seba, čo prospieva a čo nie, robiť to, čo prospieva, zbaviť sa toho, čo neprospieva)

 "Lebo kto má, tomu bude dané, a rozhojní sa mu; ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má." Matúš 13:12

 

https://www.biblik.sk/news/ako-liecit-rakovinu-vysoky-tlak-a-cholesterol-dr-coldwell/

Čítajte pravidelne www.biblik.sk/clanky

!!! KRITICKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE SÚ V KNIHE: 

S.N. LAZAREV - ZDRAVIE ČLOVEKA 

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/